Form of Work
Książki
(22)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(22)
available
(16)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia - Magazyn
(11)
Czytelnia - Wolny dostęp
(11)
Author
Bartkowiak Barbara
(2)
Alińska Agnieszka
(1)
Babicki Krystian
(1)
Burnat-Mikosz Magdalena
(1)
Cegłowski Bartłomiej
(1)
Chynał Hanna
(1)
Dragunowicz Maria
(1)
Drozdowski Grzegorz
(1)
Duszyńska-Zygadło Karolina
(1)
Flejterski Stanisław
(1)
Jankowska Małgorzata
(1)
Kasprzak Rafał
(1)
Kędzior Dorota (rachunkowość)
(1)
Kędzior Marcin (1977- )
(1)
Latoszek Ewa
(1)
Marquardt Piotr
(1)
Martyniuk Teresa (1948- )
(1)
Matejun Marek
(1)
Mroczkiewicz Agnieszka
(1)
Nędzi Tomasz
(1)
Pluskota Przemysław
(1)
Pluta Wiesław
(1)
Popławski Wojciech
(1)
Rytelewska Grażyna
(1)
Skowronek-Mielczarek Anna
(1)
Sokół Aneta
(1)
Sołoma Andrzej
(1)
Szymańska Anna
(1)
Tatar Katarzyna
(1)
Tokarski Maciej
(1)
Wicher Anna
(1)
Zastempowski Maciej (1974- )
(1)
Łączak Andrzej
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(17)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(21)
Audience Group
Menedżerowie
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(17)
Kredyt
(4)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(4)
Fundusze strukturalne UE
(3)
Banki
(2)
Fundusze strukturalne
(2)
Innowacje
(2)
Instytucje finansowe
(2)
Pomoc publiczna
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Factoring
(1)
Finanse
(1)
Fundusze poręczeń kredytowych
(1)
Fundusze wspierania przedsiębiorczości
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał obcy przedsiębiorstwa
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Majątek wspólny małżonków
(1)
Polityka regionalna
(1)
Pomoc zagraniczna
(1)
Pożyczki bankowe
(1)
Pożyczki handlowe
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Spółki cywilne
(1)
Subwencje
(1)
Unia Europejska
(1)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(1)
Zarządzanie finansami
(1)
Zasoby ludzkie
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1989-2000
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Monografia
(2)
Poradniki
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Zarządzanie i marketing
(2)
22 results Filter
Book
CD
In basket
Rozdział 1: Małe przedsiębiorstwo jako jednostka organizacyjna; Rozdział 2 : Opodatkowanie działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw; Rozdział З : Ogólne zasady ewidencji procesów gospodarczych w małych przedsiębiorstwach; Rozdział 4: Zryczałtowane formy opodatkowania działalności gospodarczej małego przedsiębiorstwa; Rozdział 5 : Rozliczanie działalności na zasadach ogólnych; Rozdział 6 : Ewidencje związane z podatkiem od towarów i usług; Rozdział 7 : Sprawozdawczość і analiza finansowa małych firm.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46993/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33539, 33538 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33537/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Małe i średnie przedsiębiorstwa : źródła finansowania / Anna Skowronek-Mielczarek. - 2 wyd. zaktual. i uzup. - Warszawa : C.H. Beck, 2005. - X, 284 s. : rys.,tab. ; 24 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7387-772-X
Rozdział 1: Charakter i rola małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 2: Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 3: Kapitały własne w finansowaniu małych iśrednich przedsiębiorstw; Rozdział 4: Źródła długoterminowego finansowania obcego małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 5: Krótkoterminowe finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 6: Formy instytucjonalnego wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 7: Metody wyboru źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 8: Potencjał ekonomiczny sektora małych i średnich przedsiębiorstw i jego przewaga konkurencyjna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20188, 20187 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20186/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Kapitał ludzki jako kluczowy czynnik kształtowania pozycjipolskich przedsiębiorstw innowacyjnych Unii Europejskiej; Rozdział 1: Specyfika zarządzania kapitałem ludzkim; Rozdział 2: Proces zarządzania kapitałem ludzkim; Rozdział 3: Osobowościowe uwarunkowania pracy kapitału ludzkiego; Rozdział 4: Zarządzanie kompentencjami kapitału ludzkiego; Cz. 2: Odpowiedzialność finansowa i karna podmiotów zbiorowych po akcesji Polski do Unii Europejskiej (Geneza, przebieg prac, próba oceny); Rozdział 5: Wprowadzenie; Rozdział 6: Odpowiedzialność posiłkowa podmiotu zbiorowego w polskim kodeksie karnym skarbowym; Rozdział 7: Odpowiedzilaność prawna podmiotów zbiorowych w prawie UE; Rozdział 8: Geneza ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w Polsce; Rozdział 9: Ustawa z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; Rozdział 10: Uopz w Trybunale Konstytucyjnym; Rozdział 11: Uopz po nowelizacji-aktualny stan prawny; Cz. 3: Finansowe wsparcie przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach; Rozdział 12: Europejska polityka wsparcia innowacji; Rozdział 13: Fundusze strukturalne; Cz. 4: Prospektywna efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw w warunkach transformacji a komkurencyjność w ramach Unii Europejskiej; Rozdział 14: Wstęp; Rozdział 15: ryzyko i niepewność jako determinanta podejmowania decyzji inwestycyjnych; Rozdział 16: Zmienna wartość pieniądza w czasie a wycena inwestycji rzeczowej; Rozdział 17: Zmienność stopy procentowej (dyskontowej) a obiektywizm planowania; Rozdział 18: Alternatywna metoda szacowania stopy dyskontowej dla projektów inwestycyjnych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24212/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1554/1 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Funkcjonowanie małego i średniego przedsiębiorstwa; 2. Zarządzanie podatkami w MSP; 3. Analiza i ocena sytuacji finansowej MSP; 4. Zarządzanie kapitałem pracującym netto; 5. Zarządzanie kapitałem pracującym; 6. Finansowanie działalności bieżącej; 7. Wsparcie sektora MSP; 8. Analiza inwestycji rzeczowych w MSP; 9. Ocena projektów inwestycyjnych; 10. Planowanie finansowe; 11. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22160, 22159, 22158, 22157, 22156, 20020, 20019 (7 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20018/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Chwila rozmowy; 2. Co czeka misie w latach 2007-2013; 3. Nowości; 4. Za horyzontem; 5. Mapa pomocy; Spacerkiem po Polsce; 6. Fundusze europejskie; 7. Krok po kroku; 8. Podsumowanie; 9. Niezbędnik; 10. Dodatki; 11. Spis rysunków i tabel;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27355, 27354 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27353/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Onepress Small Business)
Rozdział 1. Ścieżki rozwoju przy wykorzystaniu funduszy europejskich; 1. Zakładanie nowego przedsiębiorstwa; 2. Tworzenie i wdrażanie innowacji; 3. Inwestycje w środki trwałe i wartości nie-materialne i prawne; 4. Ekspansja międzynarodowa; 5. Poprawa efektywności ekologicznej; 6. Rozwój kapitału ludzkiego; Rozdział 2. Czy jest coś poza dotacjami; 8. Wsparcie finansowe w ra-mach instrumentów zwrotnych; 9. Pomoc w ramach oferty instytucji wspierających przedsiębior-stwa; Rozdział 3. Wsparcie publiczne, czyli jak sobie poradzić z pomocą publiczną; 10.Wprowadzenie do problematyki pomocy publicznej; 11. Jak zidentyfikować pomoc publiczną i jak sobie z nią poradzić; Rozdział 4. Jak efektywnie pozyskać wsparcie publiczne; 12. Dokumenty do przeczytania;13. O czym warto pamiętać na początku;14. Jak przygotować projekt i wniosek o jego dofinansowanie; 15. Jak wygląda procedura aplikowania; 16. Rozdział 5. Jak bezproblemowo rozliczyć wsparcie publiczne; 17. Problematyka kwalifikowalności; 18. Biurokracja projektowa. [JK]
Jednym z głównych celów istnienia Unii Europejskiej jest wspieranie w szczególny sposób wewnętrznej gospodarki wspólnoty. Cel ten realizuje się między innymi poprzez dystrybucję środków pieniężnych wśród europejskich przedsiębiorstw, które ich potrzebują. Nasze rodzime firmy, także te z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, sporo zyskały dzięki dotacjom z poprzedniego unijnego budżetu na lata 2007 - 2013. W latach 2014 - 2020 budżet ten ma przede wszystkim wspierać innowacje i konkurencyjność gospodarki. Pula przeznaczona dla wspólnotowego sektora MSP to 3,2 mld euro. Spory tort. Jak uszczknąć z niego coś dla siebie? Dużym problemem małych firm, nie tylko w Polsce, jest ograniczony dostęp do finansowania. Dlatego też powstał specjalny unijny program na rzecz konkurencyjności MSP, w skrócie COSME, który ma ułatwić przedsiębiorcom dostęp do pieniędzy. Unia pełni rolę gwaranta dla pożyczek udzielanych firmom. W praktyce oznacza to, że reguły świadczenia wsparcia dla firm się zmieniły i trzeba uzupełnić wiedzę. Dzięki książce Rafała Kasprzaka dowiesz się, jakie masz możliwości, i poznasz zasady, na jakich udzielane jest wsparcie. Odkryjesz też sposoby na skuteczne jego otrzymanie oraz - co bardzo ważne - bezbolesne rozliczanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51755 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51754/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 2: Charakterystyka faktoringu; Rozdział 3: Prawny aspekt faktoringu; Rozdział 4: Ekonomiczny aspekt faktoringu; Rozdział 5: Podatkowy aspekt faktoringu; Rozdział 6: Księgowy aspekt faktoringu; Rozdział 7: Perspektywy rozwoju faktoringu w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20007, 20006 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20005/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33544 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33543/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-441/1/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Onepress Quick)
1. Źródła finansowania w teorii i w praktyce; 2. Kredyty i pożyczki; 3. Leasing; 4. Factoring; 5. Krótkoterminowe papiery dłużne; 7. Venture capital; 8. Dotacje i granty; 9. Sponsoring;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27477, 27476 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27475/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Małe przedsiębiorstwo – istota i ogólna charakterystyka; 2. Innowacyjność małego przedsiębiorstwa – ramy teoretyczne; 3. Badania nad innowacyjnością polskich małych przedsiębiorstw; 4. Model innowacyjności małego przedsiębiorstwa. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 58487 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 58486/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33402, 33401 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33400/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 62573/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47026/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców / Piotr Marquardt. - [Stan prawny na 1 czerwca 2007 roku]. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2007. - 307 s. ; 21 cm.
Rozdział 1: Pomoc publiczna -zagadnienia pojęciowe; Rozdział 2: Zasady dopuszczalności udzielania pomocy publicznej; Rozdział 3: Struktura udzielanej pomocy publicznej; Rozdział 4: Pozycja prawna MŚP; Rozdział 5: Postępowania w sprawach pomocy publicznej; Rozdział 6: Szczególne zasady udzielania pomocy publicznej dla MŚP.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26117 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26116/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Istota i specyfika działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz formy i źródła ich finansowania; Rozdział 2: Instytucje mikropożyczkowe na rynku usług finansowych; Rozdział 3: Usługi mikropożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Rozdział 4: Konsekwencje działalności funduszy pożyczkowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23876, 23875 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23874/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Fenomen kredytowania. Retrospektywne spojrzenia na rozwój problematyki; 2. Charakterystyka regionu, celu i metod empirycznych badań własnych; 3. Dostęp do kredytów bankowych a inne czynniki wpływające na rozwój firmy; 4. Przeznaczenie kredytu bankowego; 5. Kredyt bankowy a inne źródła finansowania inwestycji na rzecz rozwoju firmy; 6. Rodzaje kredytów bankowych i ich percepcja w segmencie małych i mikrofirm; 7. Kryteria wyboru banku do obsługi kredytowej firmy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15004 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14959/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Środki pomocowe z Unii Europejskiej; Rozdział 2: Finansowa pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 3: Leasing i weksel komercyjny w działalności gospodarczej; Rozdział 4: Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w polityce lokalnej (na przykładzie miasta Włocławka); Rozdział 5: Kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw- z linii zagranicznych i preferencyjnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12771 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12770/XIX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again