Form of Work
Książki
(19)
Status
only on-site
(18)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia - Magazyn
(11)
Czytelnia - Wolny dostęp
(6)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Kawula Stanisław
(2)
Machel Henryk
(2)
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
(1)
Biernat Tomasz
(1)
Bomba Jacek (1941- )
(1)
Brodziński Zbigniew
(1)
Bąk Tadeusz Władysław (1960- )
(1)
Długosz Piotr
(1)
Górniewicz Józef
(1)
Hajduk Barbara
(1)
Herberger Jerzy
(1)
Ignatczyk Walentyna
(1)
Karwowska Małgorzata
(1)
Kataryńczuk-Mania Lidia
(1)
Komosińska Krystyna
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Legutko Piotr (1960- )
(1)
Mariański Janusz
(1)
Mierzwa Janusz (1958- )
(1)
Sołtysiak Teresa
(1)
Szluz Beata
(1)
Tłuczek-Tadla Ewa
(1)
Wrzesień Witold
(1)
Zimny Jan
(1)
Zimny Jan (1952- )
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(16)
Subject
Młodzież
(14)
Socjologia
(5)
Postawy
(4)
Dziecko
(3)
Młodzież szkolna
(3)
Duszpasterstwo młodzieży
(2)
Socjalizacja
(2)
AIDS
(1)
Aspiracje
(1)
Demografia
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Konflikt pokoleń
(1)
Kultura masowa
(1)
Małżeństwo
(1)
Młodzież trudna
(1)
Młodzież wiejska
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Organizacje młodzieżowe
(1)
Parlament Młodzieży (Przemyśl)
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Rodzina
(1)
Rolnictwo
(1)
Sens życia
(1)
Statystyka gospodarcza
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Struktura
(1)
Studenci
(1)
Subkultura
(1)
Unia Europejska
(1)
Wartość
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Subject: time
1989-
(5)
Subject: place
Podkarpackie, województwo
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Antologie
(1)
Publicystyka polska
(1)
19 results Filter
Book
In basket
Rozdział 1: Socjalizacja - problemy i konteksty; Rozdział 2: Młodzież studiująca - wielość perspektyw; Rozdział 3: Metodologiczne problemy badań własnych; Rozdział 4: Statystyczny opis badanych studentów; Rozdział 5: Hierarchie wartości studentów; Rozdział 6: Społeczne obrazy studentów; Rozdział 7; Studenci o uczelni; Rozdział 8: Orientacja studentów na zawód i pracę;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16340, 16339, 10089 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10088/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawy Habilitacyjne - Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Rozdział 1: Światopogląd jako fenomen psychospołeczny i kulturowy; Rozdział 2: Pedagogiczne aspekty światopoglądu; Rozdział 3: Koncepcja metodologiczna badań; Rozdział 4: Opisy i typizacje świata społecznego; Rozdział 5: Wartości i cele życiowe; Rozdział 6: Przekonania religijne; Rozdział 7: Konstruowanie poglądów w wybranych kwestiach społeczno-moralnych; Rozdział 8: Społeczno-kulturowe uwarunkowania światopoglądu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28472 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28471/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Polska młodzież - zaburzenia w rozwoju biopsychospołecznym ( etiologia, fenomenologia, skutki i szanse optymalnego rozwoju ); Cz.2: Polska młodzież - zaburzenia w zachowaniu ( etiologia, fenomenologia, skutki, szanse rozwoju );
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7025 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7024/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Troska Kościoła o dzieci i młodzież w przeszłości; 2. Młodzież: „Między iluzją łatwego szczęścia a powołaniem do prawdy i miłości”; 3. Współczesny duszpasterz młodzieży; 4. Dążenie do sensu i wartości a trzeźwość młodzieży; 5. Plemię TECHNO; 6. Wychowanie religijne młodzieży harcerskiej: historia, teraźniejszość, przyszłość; 7. Komunikowanie wiary w rodzinie; 8. Młodzi nadzieją polskich rodzin w nauczaniu Jana Pawła II; 9. Znaki czasu dla młodzieży; 10. Formacja sfery emocjonalnej i seksualnej; 11. Focolari formą współczesnej katechezy; 12. Katechetyczny dialog międzyosobowy. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17221/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43332 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 43331 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rozważania o młodzieży; Rozdział 2: Portret młodzieży w badaniach socjologicznych; Rozdział 3: Podkarpacka młodzież na przełomie wieków; Rozdział 4: Sfera publiczna w doświadczeniu młodzieży; Rozdział 5: O życiu codziennym młodzieży; Rozdział 6: Młodzież wobec integracji europejskiej; Rozdział 7: Jakie społeczeństwo?; Rozdział 8: Drogi sukcesu; Rozdział 9: Edukacja kluczem do sukcesu; Rozdział 10: Praca w młodym pokoleniu; Rozdział 11: Quo vadis maturzysto ? [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45958/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13808/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Niektóre właściwości podkultur młodzieżowych; Rozdział 2: Agresja, a dysonans społeczny; Rozdział 3: Zagrożenia dzieci i młodzieży w środowisku wychowawczym; Rozdział 4: Przynależność do grup nieformalnych wśród młodzieży, a poczucie alienacji; Rozdział 5: Dręczenie "kotów" -szkolne zwyczaje, czy zwichnięta samorealizacja uczniów klas starszych w szkołach ponadpodstawowych; Rozdział 6: Stan świadomości gdańskich środowisk szkolnych na temat funkcjonowania podkultur młodzieżowych; Rozdział 7: Realizacja zadań rozwojowych nieletnich dziewcząt; Rozdział 8: Niektóre aspekty młodzieżowych grup nieformalnych w Rosji w okresie transformacji ustrojowej; Rozdział 9: Podkultura w zasadniczych szkołach zawodowych specjalnych; Rozdział 10: Narkomania. Przykłady profilaktyki i metod resocjalizacji; Rozdział 11: Przemoc wśród dzieci w świetle Konwecji Praw Dziecka; Rozdział 12: Pułapki alternatywnych koncepcji rozwoju New Age- Nowa Era w dziejach świata wychowania; Rozdział 13: Brutalizacja życia: człowiek z drugim człowiekiem czy idziemy ubić klienta?;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7135 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7134/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Okres dorastania to czas pomiędzy dzieciństwem a dorosłością. W ciągu zaledwie kilku lat człowiek doświadcza największej w swoim życiu przemiany. To ona decyduje o tym, kim jesteśmy, kim być już nie możemy. Tę drogę każdy musi przejść samodzielnie, na własną odpowiedzialność i omijając bezdroża. O dorastaniu, narkotykach, przemocy i manipulacji w rozmowach Piotra Legutki: 1. "Ja" a trudny świat, Hanna Świda-Zięba; 2. Kod buntu, Sylwester Latkowski; 3. Ani kumpel, ani zgred, Kazik Staszewski; 4. W poszukiwaniu tożsamości, Jacek Bomba; 5. Dojrzewanie jest chorobą, Kora; 6. Samotność sprintera, Marcin Urbaś; 7. Tworzyć wyspy dobra, Marek Kotański; 8. Rzeczpospolita szkolna, Krystyna Starczewska; 9. Wychowanie bez fikcji, Stanisław Sławiński; 10. Mów mi ojcze, o. Jan Góra.[JK]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51400, 38150 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Łódzka młodzież akademicka i jej autorytety; 2. Alkohol w życiu młodzieży z klas VII szkół podstawowych w jednej z gmin województwa elbląskiego. Wyniki badań empirycznych; 3. Stereotypizacja w myśleniu młodzieży o "dobrym dziecku"; 4. Młodzi sympatycy muzyli rap; 5. Świadomość praw dziecka wśród uczniów klas VII szkół podstwowych na przykładzie jednej z gmin województwa elbląskiego; 6. Syndrom nieadekwatnych osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych - charakterystyka zjawiska i jego terapia; 7. Zachowania suicydalne - próby rozpoznawania intecji, mysli i zamiarów samobójczych; 8. Świat wartości uczniów szkół średnich. następstwa edukacyjne; 9. Spojrzenie na szkołę -między fantazja a rzeczywistością; 10. Wychowanie do tolerancji; 11. Praca jako wartość w opiniach i ocenach opolskiej młodzieży akademickiej; 12. Znaczenie edukacji kulturowej w procesie kształtowania postaw moralnych młodzieży w środowisku lokalnym; 13. Postawy młodzieży szkolnej wobec siebie, szkoły, rówieśników oraz ich determinanty; 14. Zakorzenienie jednostki w tradycjach życia rodzinnego; 15. Dzieci końca wieku. W poszukiwaniu źródeł agresji; 16. Motywy podejmowania studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Śląskim przez absolwentów szkół średnich; 17. Stan wojenny w oczach dzieci - sprawozdanie z badań; 18. Młodzież a sąsiedztwo polsko-niemieckie; 19. Wpływ rodziny i szkoły na kształtowanie postaw moralnych i religijnych młodzieży; 20. Pozycja spłeczna dziecka niedosłyszącego w starszych klasach szkoły podstawowej integracyjnej; 21. Rola programu "Dwunastu Kroków Dwunastu Tradycji" w procesie trzeźwienia Anonimowych Narkomanów; 22. Letnia Szkoła Młodych Pedagogów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12264, 12263, 12262, 12261, 12260 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6489/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Teoretyczna problematyka relacji między pokoleniowych; Rozdział 1: Pokolenie; Rozdział 2: Rodzina a pokolenie; Rozdział 3: Młodzież - kultura młodzieżowa - pokolenie; Rozdział 4: Pokolenie Końca Wieku; Rozdział 5: Pokolenie a jakość życia; Cz.2: Charakterystyka relacji międzypokoleniowych w rodzinach pochodzenia Pokolenia Końca Wieku; Rozdział 6: Założenia metodologiczne; Rozdział 7: Charakterystyka badanej populacji; Rozdział 8: Rodzina jako sposób bycia dwóch pokoleń w świecie życia codziennego; Rozdział 9: Cechy systemu napięć pomiędzy pokoleniami w rodzinie; Rozdział 10: Dynamika relacji międzypokoleniowych a jakość życia rodzinnego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14273, 14272 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14271/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-975/5, P-975/4, P-975/3, P-975/2 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-975/1/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66615/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 100)
1. Wprowadzenie ; 2. Przestrzenne zróżnicowanie urodzeń na wsi w latach 1999-2005 ; 3. Determinanty wzorca postaw prokreacyjnych młodzieży akademickiej ; 4. Procesy tworzenia i rozpadu małżeństw : Polska a kraje Unii Europejskiej ; 5. Młodzież w Unii Europejskiej- uwarunkowania demograficzne i edukacyjne ; 6. Przestrzenne zróżnicowanie zasobów imigracyjnych w Polsce na podstawie wyników NSP 2002 ; 7. Tendencje zmian w liczbie i strukturze studentów w okresie transformacji systemowej ; 8. Zachowania prokreacyjne małżeństw osób niepełnosprawnych w powiecie wrzesińskim (ujęcie kohortowe) ; 9. Metoda Taguchiego w planowaniu doświadczeń ; 10. Zastosowanie funkcji straty Taguchiego oraz AHP w procesie oceny i wyboru dostawców ; 11. Zastosowanie metod statystyki wielowymiarowej w zarządzaniu dostawcami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Epidemia HIV/ AIDS; 2. Wybrane problemy pedagogiczno-społeczne epidemii; 3. Problemy pedagogiczne szczególnej grupy młodzieży wiejskiej w relacji z HIV/ AIDS; 4. Wiedza i zagrożenia w opiniach młodzieży wiejskiej w świetle badań własnych; 5. Analiza porównawcza badań nad zachowaniami młodzieży związanymi z HIV / AIDS w Polsce; 6.Wnioski;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7578/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Założenia metodyczne i charakterystyka obszaru badań; Rozdział 2: Młodzi rolnicy i ich gospodarstwa; Rozdział 3: Procesy dostosowawcze gospodarstw młodych rolników do wyzwań rynku i zmian społeczno - gospodarczych; Rozdział 4; Edukacja i doradztwo w procesie przemian na obszarach wiejskich; v 5; Implikacje z badań nad funkcjonowaniem gospodarstw młodych rolników;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9561 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9560/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Monika Kozłowska, Jerzy Herherger: Przemoc i agresja – ustalenia terminologiczne i teoretyczne; 2. Joanna Cichla: Problem przemocy w sprawozdaniach policji; 3. Monika Kozłowska, Jerzy Herberger: Rodzinne uwarunkowania przemocy jako formy regulacji stosunków międzyludzkich; 4. Beata Skwarek, Renata Milczanowska: Doświadczanie przemocy w rodzinie jako czynnik ryzyka występowania zachowań agresywnych wśród młodzieży; 5. Ewa Nowicka: Zagrożenia medialne problemem współczesnej rodziny; 6. Edyta Kahl: Kompetencje nauczycieli w profilaktyce przemocy dzieci i młodzieży szkolnej; 7. Danuta Konatkiewicz: Szkoła KOT-ów, czyli pedagogika myślenia twórczego w służbie pogodnego wychowania; 8. Ewa M. Skorek, Inetta Nowosad: Pomoc pedagogiczna uczniom z zaburzeniami mowy – przeciwdziałanie występowaniu zaburzeń w zachowaniu; 9. Ewełina Jutrzyna: Wychowanie do wartości profilaktyką zachowań destrukcyjnych uczniów niepełnosprawnych; 10. Sylwia Matuszewska: Przemoc i agresja w percepcji społeczności akademickiej; 11. Lidia Kataryńczuk-Mania: Muzyka a zachowania agresywne; 12. Izabela Szpunar, Piotr Szymczak: Scenariusz warsztatów plastycznych w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji w Instytucie Humanistycznym PWSZ w Głogowie pt. „Przemoc – mechanizmy działania wśród młodzieży. Sposoby przeciwdziałania”; 13. Adam Olejniczak: Słów kilka o warsztacie Izabeli Szpunar i Piotra Szymczaka; 14. Lidia Kataryńczuk-Mania: Niwelowanie agresji poprzez działania arteterapeutyczne. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34918 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34917/VIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wybrane problemy socjologii dewiacji; Rozdział 2: Nietolerancja jako źródło dewiacyjnych zachowań młodzieży; Rozdział 3: Młodzi Polacy wobec niektórych zachowń patologicznych, przestępczych oraz budzących społeczne kontrowersje; Rozdział 4: Kilka uwag z zakresu epidemiologii i profilaktyki hiv/aids; Rozdział 5: Problem niedostosowania społecznego wśród dzieci upośledzonych usmysłowo w stopniu lekkim; Rozdział 6: Bezpieczny seks w świetle opinii uczennic kla maturalnych; Rozdział 7: Przestępczość nieletnich dziewcząt; Rozdział 8: Transseksualizm jako czynnik współtworzący sytuację suicidogenną; Rozdział 9: Rodzinne uwarunkowania przestepczości nieletnich; Rozdział 10: Sytuacja szkolana dzieci z rodzin patologicznych w okresie transformacji ustrojowej; Rozdział 11: Społeczne uwarunkowania prostytucji; Rozdział 12: Drugie życie w szkołach ponadpodstawowych, czyli utrudnienia adaptacyjne uczniów młodszych roczników (podkultura kotów); Rozdział 13: O ignoracji sfery erotycznej osób głębiej upośledzonych umysłowo; Rozdział 14: Młodzież niedostosowana społecznie a aids; Rozdział 15: Zjawisko narkomanii w percepcji uczniów szkół ponadpodstawowych; Rozdział 16: młodzież szkół średnich Gdańska i alkohol; Rozdział 17: Pomoc poradni odwykowych i grup anonimowych alkoholików w poszukiwaniu i odkrywaniu wartości; Rozdział 18: Dzieci z rodzin dotknietych alkoholizmem, ich sytuacja psychiczna i formy pomocy; Rozdział 19: Wrsztaty psychologicznejako forma terapii zachowań młodzieży; Rozdział 20: Personel penitencjarny w świetle Europejskich Reguł Więziennych; Rozdział 21: Zadania i rola psychologa w praktyce penitencjarnej; Rozdział 22: Przestępczość nieletnich w w roku 1990 w świetle danych Sądu Rodzinnego w Gdyni; Rozdział 23: Stres zawodowy personelu więziennego; Rozdział 24: Przejawy niedostosowania społecznego młodzieży w zakładzie poprawczym; Rozdział 25: Kadrowe determinanty skuteczności resocjalizacyjnej zakładu poprawczego; Rozdział 26: Cele i wzorce szkolenia personelu penitencjarnego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu; Rozdział 27: Zachowania społecznie patologiczne u młodych skazanych w Rosji i sposoby przeciwdziałąnia im; Rozdział 28: Pomoc postpenitencjarna jako element procesu resocjalizacji w warunkach wolnościowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7133 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7132/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Społeczeństwo, Kultura, Wartości.)
Tadeusz Bąk- Teoretyczno-metodologiczne podstawy doradztwa; Brejnak Wojciech- Dzieci młodzież w sytuacjach kryzysowych; Grabiec Lidia- Etyczne reguły współczesnego biznesu; Kleonavska Eva- Analiza stabilności i zmienności preferencji wartości adolescentów na Słowacji; Kuciński Dominik – Demokracja proceduralna jako model analizy; Łukaszewski Bartosz- Dewiacja i subkultura-implikacje pozytywne; Mierzwa Janusz- Rola kościoła w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego; Paciorek Agnieszka – Przemiany współczesnej dorosłości; Podkowińska Monika – Media w komunikacji rodzinnej; Przybył Cezary – „Modernizacja” polskiego rolnictwa w okresie socjalizmu; Rogalski Andrzej – Niektóre idee lingwistyczne N. A. Chomsky’ego a tradycja gramatyczno-logiczna; Szot Leon- Wolontariat a zasada sprawiedliwości społecznej; Zaraziński Dawid – Internet- mit globalnej wioski.[K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44199/XII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again