Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Chrostowska Bożena
(1)
Grochowski Mirosław
(1)
Gumienny Beata
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Kucińska Małgorzata
(1)
Kurkowski Cezary
(1)
Szmyd Kazimierz
(1)
Wysocka Malwina
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(2)
Subject
Młodzież
(2)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Integracja społeczna
(1)
Kawula, Stanisław
(1)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(1)
Młodzież wiejska
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Siła robocza
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Wieś
(1)
Wychowankowie domów dziecka
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
1930-2010
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Krosno (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Dane statystyczne
(1)
Księga pamiątkowa
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
4 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43117 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43116/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43172 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43171/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Młodzież w obliczu wyzwań współczesności; Ewa Bielska- Opresyjny wymiar środowisk wychowawczych a podejmowany w ich kontekście opór - perspektywy wykorzystania potencjału oporowego młodzieży w późnonowoczesnym modelu wychowania; Bożena Chrosłowska- Doświadczanie aktywności społecznej przez młodzież w organizacji pozarządowej; Ewa Tłuczek-Tadla- Młodzi dorośli i ich zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnych - na przykładzie opinii studentów Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego (komunikat z badań); Mateusz Gabryś-Współczesna młodzież w obliczu wolontariatu. Szansa na to, jak zmienić rzeczywistość; Danuta Wajsprych-Uwarunkowania postaw moralnych młodzieży akademickiej. Ciągłość i zmiana; Beata Zięba-Kołodziej- Starość - refleksje i oczekiwania ludzi młodych; Część 2 : Szansę i perspektywy pracy z młodzieżą; Monika Suska-Kuźmicka- Szansę i perspektywy pracy z młodzieżą w środowisku lokalnym; Marek Matyjewicz- Adaptacja i emancypacja kulturowa jako "światy równoległe" funkcjonowania współczesnej młodzieży; Anna Róg- Sposoby i uwarunkowania spędzania czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną; Patrycja Hanyga-Janczak- Bariery i marzenia związane z czasem wolnym młodzieży studiującej; Bożena Majerek-Orientacje życiowe młodzieży z grupy ryzyka edukacyjnego; Anna Książak- Młodzież w badaniach pedagogicznych; Część 3 : Kryzysy i zagrożenia młodzieży polskiej; Joanna Żeromska-Charlińska, Mariusz Śniadkowski- Bez-radność młodzieży wobec faktu wykluczenia społecznego; Maria Kocór- Zachowania aspołeczne oraz przestępcze młodzieży gimnazjalnej; Katarzyna Kowalczewska-Grabowska Przejawy niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży w świetle badań empirycznych; Sławomir Przybyliński- Młodzież jako kategoria przestępcza - potencjalni "klienci" zakładów psychokorekcyjnych; Monika Noszczyk-Bernasiewicz- Przestępczość nieletnich w świetle statystyki sądowej w latach 2000-2005; Piotr Kulikowski- Styl życia współczesnych dziewcząt przyczynkiem do zachowań patologicznych; Dariusz Sarzała- Cyberprzestrzeń jako źródło zagrożeń procesu socjalizacji i wychowania; Część 4 : Modele działania w pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjalnej; Agnieszka Naumiuk Współudział obywateli w kształtowaniu współczesnych systemów pomocowych - doświadczenia środowisk organizacji pozarządowych w Polsce; Lidia Domańska- Instytucjonalne wsparcie społeczne grup zagrożonych ubóstwem; Celina Czech- Rola organizacji pozarządowych broniących praw osób niepełnosprawnych we współczesnym społeczeństwie obywatelskim; Elżbieta Lipowicz- Mediacyjny model działania w pracy socjalnej; Rafał Bartłomiej Panfil- Młodzież w poszukiwaniu lepszej przyszłości - o działalności pedagoga ulicznego w ramach programu "Bezpieczne ulice"; Magdalena Dymowska- Sądowy kurator dla dorosłych jako osoba wspierająca skazanego i jego rodzinę; Wojciech Błażejewski- Społeczna skuteczność wychowania szkolnego; Maria Truszkowska- Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczych szkoły na przykładzie wybranych szkół Kętrzyna; Katarzyna Borzucka-Siłkiewicz- Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej (jako istotny aspekt pracy środowiskowej).[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49223 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49222/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 10)
1. Kapitał ludzki a rozwój społeczno-ekonomiczny ; 1.1. System edukacji w Polsce (ogólna charakterystyka); 1.2. Edukacja w województwie mazowieckim (podstawowe informacje); L.3. Rynek edukacji a rynek pracy na Mazowszu; 2. Potrzeby, preferencje i plany życiowe młodzieży regionu Mazowsza; 2.1. Charakterystyka populacji młodzieży szkół ponadgimnazjalnych objętej badaniem; 2.2. Plany dotyczące kontynuacji nauki; 2.3. Atrakcyjność miejsca-zamieszkania; 2.4. Szanse na realizację aspiracji i planów życiowych; 2.5. Plany na przyszłość związane z miejscem obecnego zamieszkania; 3. Wnioski i rekomendacje. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again