Form of Work
Książki
(3)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(4)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(3)
Author
Heffner Krystian (1951- )
(1)
Kamińska Wioletta
(1)
Kamińska Wioletta (geograf)
(1)
Legutko-Kobus Paulina
(1)
Pakuła Magdalena
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Ludność wiejska
(3)
Rolnictwo
(2)
Rozwój terenów wiejskich
(2)
Demografia
(1)
Gospodarka wiejska
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Ludność miejska
(1)
Ludzie starzy
(1)
Nauczanie
(1)
Osoby w wieku podeszłym
(1)
Polska
(1)
Produkty mleczne
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Rynek pracy
(1)
SAPARD
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Specjalne strefy ekonomiczne
(1)
Spółdzielnie rolnicze
(1)
Starzenie się ludności
(1)
Wieś
(1)
Genre/Form
Migracja ze wsi do miasta
(1)
4 results Filter
No cover
Journal
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 267)
1. Wieloaspektowa ocena procesów starzenia się ludności na obszarach wiejskich w Polsce, Wioletta Kamińska, Wojciech Ossowski; 2. Przestrzenne skutki procesu dezagraryzacji na obszarach wiejskich w Polsce, Anna Kołodziejczak; 3. Wsparcie Unii Europejskiej dla gospodarstw młodych rolników a struktura wieku kierowników gospodarstw rolnych w Polsce Roman Rudnicki, Anna Dubownik, Barbara Szyda; 4. Postrzeganie wartości przestrzeni – skutki dla retardacji tempa zawłaszczania ekosystemów przez człowieka, Joanna Kostecka, Agnieszka Podolak, Anna Mazur-Pączka; 5. System ubezpieczenia społecznego rolników – wybrane zagadnienia, Stanisław Sala; 6. Mobilność przestrzenna na obszarach wiejskich Polski Wschodniej, Iwona Kiniorska; 7. Społeczne i przestrzenne aspekty procesu Odnowy Wsi (przypadek województwa łódzkiego), Marcin Wójcik, Pamela Jeziorska-Biel; 8. Funkcjonowanie i zasięg oddziaływania przestrzennego klastra „Uzdrowiska Świętokrzyskie”, Mirosław Barcicki, Grzegorz Gałuszka, Wioletta Kamińska, Małgorzata Wilk-Grzywna. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35822 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35821/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 133)
1.1. Krystian Heffner, Wielofunkcyjność obszarów wiejskich w Polsce - rzeczywistość czy mit? Ewolucja zagospodarowania przestrzeni wiejskiej; 2. Andrzej Rosner, Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich a pożądane kierunki ich rozwoju; 3. Zbigniew Zioło, Kierunki przebudowy obszarów wiejskich - zarys koncepcji; 4. Izabella Bukraba-Rylska, Polska wieś: w poszukiwaniu brakującego punktu widzenia; 5. Jerzy Bański, Obszary wiejskie a planowanie przestrzenne w poszukiwaniu koncepcji i wizji rozwoju; 6. Wioletta Kamińska, Aktywność gospodarcza osób fizycznych na obszarach wiejskich w Polsce; 7. Michał Jasiulewicz, Regionalny potencjał biomasy w aspekcie rozwoju aeroenergetyki w Polsce w perspektywie do 2020 r.; 8. Roman Rudnicki, Rolnicy z regionów Polski Wschodniej jako beneficjenci wspólnej polityki rolnej w latach 2004-2006 (wielkość i struktura pozyskanych środków na tle kraju); 9. Zbigniew Makieła, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w woj. Podkarpackim; 10. Ewa Baran, Wiejskie obszary depopulacji w Polsce. Przykład Polski Południowo-Wschodniej; 11. Iwona Kopacz, Poziom życia a procesy depopulacji na obszarach wiejskich woj. Świętokrzyskiego; 12. Mirosław Mularczyk, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich a teoria kontaktów. Przykład gminy Bieliny; 13. Marian Hnatko, Wsparcie finansowe z programów ARiMR w ramach PRPW 2007-2013, dla zamieszkujących obszary wiejskie woj. Świętokrzyskiego; 14. Dawid Kamiński, Rola samorządów terytorialnych w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich - przykład woj. świętokrzyskiego; 15. Danuta Kołodziejczyk, Rola instytucji w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich; 16. Piotr Łysoń, Obszary wiejskie w kontekście planowania przestrzennego i strategicznego. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 709)
1. Proces starzenia sie ludności i jego skutki na rynku pracy w rozszerzonej Unii Europejskiej; 2. Funkcje państwa i specjalnych stref konomicznych w Polsce w zakresie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki; 3. Efekty funkcjonowania specjalnych stref eknomicznych w Polsce jako instrumentu polityki regionalnej; 4. Ocena innowacyjności gospodarki regionu podkarpackiego na tle polskich regionów; 5. Przesłanki i konsekwencje procesu modernizacji polskiego rolnictwa; 6. Kierunki restrukturyzacji obszarów wiejskich w Polsce w świetle "Planu rozwoju obszarów wiejskich"; 7. Program SAPARD i jego znaczenie dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich; 8. Rozwój spółdzielczości na obszarach wiejskich ( na przykładzie województwa małopolskiego); 9. Sutuacja polskiego sektora mleczarskiego w warunkach integracji z Unią Europejską; 10. Aktywne programy rynku pracy jako element polityki społeczno-gospodarczej ( na przykładzie powiatu jasielskiego)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again