Form of Work
Książki
(20)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(20)
available
(15)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(17)
Author
Ciesielski Marek
(3)
Gołembska Elżbieta
(2)
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
(1)
Bachorz Piotr
(1)
Barcik Ryszard
(1)
Blaik Piotr
(1)
Bukalska Teresa
(1)
Chudzik Daniel
(1)
Dwiliński Lech
(1)
Kempny Danuta
(1)
Kisperska-Moroń Danuta
(1)
Korzeniowski Andrzej
(1)
Krzyżaniak Stanisław
(1)
Nowakowski Marcin K
(1)
Popielas Jan Piotr
(1)
Rydzkowski Włodzimierz
(1)
Sarjusz-Wolski Zdzisław
(1)
Sarjusz-Wolski Zdzisław (1936-2011)
(1)
Skowronek Czesław
(1)
Skowronek Czesław (1937- )
(1)
Skrzypek Mieczysław
(1)
Szymczak Maciej
(1)
Szymonik Andrzej
(1)
Tauber Roman Dawid
(1)
Tundys Blanka
(1)
Twaróg Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Audience Group
Studenci
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Logistyka gospodarcza
(13)
Logistyka
(10)
Przedsiębiorstwo
(6)
Organizacja
(2)
Benchmarking
(1)
Biznes międzynarodowy
(1)
Gastronomia
(1)
Gospodarka magazynowa
(1)
Gospodarka materiałowa
(1)
Hotelarstwo
(1)
Informatyka
(1)
Inżynieria ruchu
(1)
Komunikacja zbiorowa
(1)
Kongestia transportowa
(1)
Logistyka miejska
(1)
Logistyka międzynarodowa
(1)
Magazyn
(1)
Marketing usług
(1)
Miasta
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Obrót towarowy
(1)
Obsługa logistyczna
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpady opakowaniowe
(1)
Parkingi
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Przewoźnicy
(1)
Recykling
(1)
Rynek eksportowy
(1)
System transportowy
(1)
Transport dostawczy
(1)
Transport tranzytowy
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie zapasami towarów-podręcznik akademicki
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Transport i logistyka
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
20 results Filter
Book
In basket
1. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki; 1.1. Przegląd i interpretacja znaczących definicji logistyki; 1.2. Ewolucja i przewartościowania przedmiotu, celów i instrumentów logistyki; 1.3. Logistyka jako kategoria zintegrowanego zarządzania; 1.4. Teoretyczne koncepcje logistyki; 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce; 2.1. Geneza oraz fazy i kierunki rozwoju logistyki; 2.2. Czynniki determinujące rozwój logistyki - próba klasyfikacji i hierarchizacji; 2.3. Czynniki kształtujące zmiany w logistyce w świetle badań w krajach zachodnich; 2.4. Megatrendy i determinanty określające popyt i możliwości podaży w sferze/zakresie logistyki i usług logistycznych w świetle badań w Europie Zachodniej; 2.5. Czynniki stymulujące i ograniczające rozwój logistyki w Polsce; 2.6. Wizja rozwoju logistyki; 3. Podstawowe wymiary nowoczesnej koncepcji logistyki; 3.1. Relacje i właściwości nowoczesnej koncepcji logistyki; 3.2. Podstawowe zasady kształtowania nowoczesnej koncepcji logistyki; 3.3. Podstawowe aspekty i orientacje nowoczesnej koncepcji logistyki; 4. Identyfikacja i kształtowanie systemów logistycznych; 4.1. Podejście systemowe jako podstawa interpretacji i kształtowania orientacji i struktur współczesnej logistyki; 4.2. Podstawowe kryteria i przekroje klasyfikacji systemów logistycznych; 4.3. Powiązania między systemami logistycznymi - wstępna identyfikacja; 4.4. Kształtowanie i wdrażanie systemów logistycznych; 4.5. System logistyczny przedsiębiorstwa jako przejaw rozwoju i pełnej integracji w skali mikroekonomicznej; 5. Struktura procesów logistycznych i problemy jej kształtowania; 5.1. Istota i znaczenie orientacji na procesy w zintegrowanym zarządzaniu; 5.2. Pojęcie i podstawowe właściwości procesu; 5.3. Kryteria i przekroje klasyfikacji procesów; 5.4. Klasyfikacja i strukturyzacja procesów logistycznych w aspekcie zarządzania i tworzenia wartości; 5.5. Modelowanie kluczowych procesów logistycznych w przedsiębiorstwie; 5.6. Poziomy oraz sposoby analizy i oceny procesów logistycznych; 5.7. System i procesy transformacji logistycznej w aspekcie tworzenia wartości; 5.8. Proces cyrkulacji logistycznej; 6. Identyfikacja struktury i przejawów wdrażania procesu zarządzania logistycznego; 6.1. Istota i funkcje procesu zarządzania logistycznego; 6.2. Kompleksowość logistycznych sytuacji decyzyjnych; 6.3. Podstawowe orientacje procesu zarządzania logistycznego - próba systematyki; 6.4. Założenia koncepcji zintegrowanego zarządzania logistycznego; 6.5. Koncepcja "nawigatora" zarządzania logistycznego jako przykład całościowej orientacji logistycznej w badaniach i w praktyce zarządzania w przedsiębiorstwach; 7. Koncepcja logistycznie zorientowanego zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem; 7.1. Tendencje integracyjne w logistyce i przewartościowania strategicznych funkcji zarządzania logistycznego; 7.2. Założenia i struktura koncepcji logistycznie zorientowanego zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem; 7.3. Zakres i możliwości oddziaływania koncepcji zarządzania logistycznego na podstawowe sfery zarządzania w przedsiębiorstwie; 7.4. Opcje strategiczne logistyki; 7.5. Proces logistycznie zorientowanego zarządzania strategicznego; 7.6. Proces logistycznie zorientowanego zarządzania operacyjnego; 8. Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) jako przejaw integracji zarządzania logistycznego między przedsiębiorstwami; 8.1. Istota i rozwój koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw (SCM); 8.2. Modele integracji zarządzania łańcuchem dostaw; 8.3. Potencjały efektów związane z rozwojem koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw; 8.4. Korzyści wdrażania koncepcji SCM w świetle badań w przedsiębiorstwach w krajach zachodnich; 8.5. Przesłanki i przejawy integracji zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) i zarządzania relacjami z klientem (CRM); 9. Ogólne założenia integracji logistyki z innymi współczesnymi koncepcjami zarządzania w zintegrowanym zarządzaniu przedsiębiorstwem; 9.2. Koncepcja zarządzania logistyczno-marketingowego jako przejaw rozwoju i integracji logistyki i marketingu; 9.3. Logistyka a zarządzanie wyszczuplające (LM); 9.4. Logistyka a kompleksowe zarządzanie jakością (TQM); 9.5. Logistyka a zarządzanie kategorią czasu (TBM); 9.6. Logistyka a efektywna obsługa klienta (ECR); 9.7. Logistyka a zarządzanie innowacjami (IM); 9.8. Przejawy wpływu wdrażania przekrojowo zorientowanych koncepcji zarządzania na oczekiwane efekty i sukces przedsiębiorstwa; 10. Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie; 10.1. Podstawowe koncepcje i zasady kształtowania organizacji logistyki w przedsiębiorstwie; 10.2. Czynniki wpływające na organizację logistyki w przedsiębiorstwie; 10.3. Formy organizacji logistyki w przedsiębiorstwie; 10.4. Logistyka w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa w świetle badań i doświadczeń w krajach zachodnich; 11. Problemy identyfikacji i racjonalizacji kosztów logistyki; 11.1. Istota i kierunki racjonalizacji kosztów logistyki; 11.2. Zagadnienia wyodrębniania i identyfikacji kosztów logistyki; 11.3. Zadania, zakres i przekroje rachunków kosztów logistyki; 11.4. System rachunku kosztów procesów; 11.5. Target costing jako instrument rynkowo zorientowanego zarządzania kosztem logistyki; 11.6. Tendencje rozwojowe i struktura kosztów logistyki w świetle badań w krajach zachodnich; 12. Podstawy systemowej koncepcji efektywności logistyki w aspekcie zarządzania oraz logistyczne potencjały efektów i tworzenia wartości; 12.1. Założenia systemowej koncepcji efektywności logistyki w aspekcie zarządzania; 12.2. Efektywność potencjalna logistyki w aspekcie zarządczym; 12.3. Identyfikacja logistycznych potencjałów oczekiwanych efektów; 12.4. Zakres wdrożenia koncepcji logistyki w przedsiębiorstwie a poziom efektywności w świetle badań w krajach zachodnich. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1286/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1286/1/XXXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Mierniki i wskaźniki logistyczne / Jan Twaróg. - Wyd. 2 poszerz. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2005. - 238 s. : wykr. ; 24 cm.
Rozdział 1: Ekonomiczne podstawy mierników działalności przedsiębiorstwa; Rozdział 2: Zakres i istota wskaźników logistycznych; Rozdział 3: Tworzenie systemu wskaźników logistycznych; Rozdział 4: Ocena logistycznego łańcucha dostaw; Rozdział 5: Efektywność działań logistycznych przedsiębiorstw; Rozdział 6: Ekonomiczno-logistyczne wskaźniki oceny działaności przedsiębiorstwa przemysłowego; Rozdział 7: Wskaźniki logistyczne polskich przedsiębiorstw z ostatnich lat;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20253, 20252 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 20251/XXXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Z badań nad kierunkami rozwoju logistyki; Rozdział 2: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem zorientowane logistycznie; Rozdział 3: Eurologistyka a rozwój euroregionu XXI wieku na przykładzie euroregionu Pomerania; Rozdział 4: O istocie funkcjach logistyki miejskiej; Rozdział 5: Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój krajów i reginów; Rozdział 6: Perspektywy rozwoju kolei dużych predkości w Unii Europejskiej; Rozdział 7: Rola i znaczenie logistyki międzynarodowej w produkcji i dystrybucji pierwotnych papierniczych mas włóknistych; Rozdział 8: Strategia globalna a funkcjonowanie operatorów logistycznych na przykładzie firmy Schenker;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17375, 17374 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17373/XXXIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7246-005-1
Rozdział 1: Teoretyczne podstawy benchmarkingu; Rozdział 2: Praktyka benchmarkingu w zarządzaniu logistycznym; Rozdział 3: Nowoczesna koncepcja benchmarkingu w łańcuchach dostaw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17683, 17682 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17681/XXXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Logistyka w przedsiębiorstwie / Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski. - Wydanie V zmienione. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - 346 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-208-2013-3
1. Istota i przedmiot logistyki; 2. Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa; 3. Makroekonomiczne uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie; 4. Infrastruktura procesów logistycznych; 5. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie; 6. Procesy magazynowania, manipulacji i transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie; 7. Sterowanie procesami zakupu; 8. Logistyka procesów produkcji; 9. Logistyka procesów dystrybucji; 10. Sterowanie zapasami w procesach logistycznych; 11. Koszty logistyczne; 12. Analiza ekonomiczna procesów logistycznych; 13. Podstawowe tendencje rozwojowe logistyki. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 60178 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60177/XXXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Współczesna logistyka; Rozdział 2: System logistyczny w przedsiebiorstwie; Rozdział 3: Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie; Rozdział 4: Rachunek kosztów logistyki; Rozdział 5: Logistyka zaopatrzenia; Rozdział 6: Logistyka produkcji; Rozdział 7: Logistyka dystrybucji; Rozdział 8: Sieci dostaw; Rozdział 9: Rynek usług logistycznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17381, 17380 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17379/XXXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Logistyka w strategiach firm / Marek Ciesielski. - Warszawa-Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - 159 [2] s. ; 21 cm.
1. Podejście logistyczne; 2. Logistyka w zarządzaniu strategicznym; 3. Dystrybucja; 4. Zaopatrzenie; 5. Zarządzanie zapasami; 6. Logistyka w strategiach firm transportowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4566, 4565, 4564, 4563 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 4562/XXXIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Logistyka dystrybucji / Ryszard Barcik. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2003. - 358 s. : wykr., il. ; 24 cm.
Rozdział 1: Znaczenie logistyki dystrybucji w systemie logistycznym przedsiebiorstwa; Rozdział 2: Logistyka dystrybucji a marketing; Rozdział 3: Systemy dystrybucji; Rozdział 4: Transport i opakowania zbiorcze; Rozdział 5: Składowanie w logistyce dystrybucji; Rozdział 6: Obsługa klienta; Rozdział 7: Zarządzanie informacją w systemie logistycznym; Rozdział 8: Koszty w logistyce dystrybucji; Rozdział 9: Controling w logistyce dystrybucji; Rozdział 10: Internet i handel elektroniczny w logistyce dystrybucji; Rozdział 11: Prognozowanie popytu i analiza rynku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14372, 14371 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14370/XXXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zarys rozwoju logistyki; Rozdział 2: Ogólna charakterystyka logistyki; Rozdział 3: Logistyka zaopatrywania przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Logistyka w przygotowaniu wytwarzania i w wytwarzaniu; Rozdział 5: Logistyka dystrybucji wyrobów; Rozdział 6: Logistyka w zarządzaniu łańcuchami dostaw; Rozdział 7: Logistyka w marketingu, obsłudze klientów i serwisowej opiece wyrobami; Rozdział 9: Logistyka w gospodarowaniu opakowaniami, odpadami i zwracanymi wyrobami; Rozdział 10: Perspektywy rozwoju logistyki w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27986 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27984/XXXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Usługi logistyczne / red. Włodzimierz Rydzkowski. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2004. - 196 s., [16] s. tabl. kolor. : wykr. ; 24 cm.
1. Znaczenie i rola usług logistycznych; 2. Rynek usług logistycznych w Polsce; 3. Przewozy kurierskie; 4. Infrastruktura transportu a usługi logistyczne; 5. Centra logistyczne; 6. Przewozy kombinowane; 7. Rola Internetu w usługach logistycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20572, 20571 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20570/XXXIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Istota i przedmiot logistyki; Rozdział 2: Makroekonomiczne uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie; Rozdział 3: Infrastruktura procesów logistycznych; Rozdział 4: Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie; Rozdział 5: Procesy magazynowania, manipulacji i transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie; Rozdział 6: Sterowanie procesami zakupu; Rozdział 7: Logistyka procesów produkcji; Rozdział 8: Logistyka procesów dystrybucji; Rozdział 9: Sterowanie zapasami w procesach logistycznych; Rozdział 10: Koszty logistyczne; Rozdział 11: Analiza ekonomiczna procesów logistycznych; Rozdział 12: Podstawowe tendencje rozwojowe logistyki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13918 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13917/XXXIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem; 2. Klient w logistyce stymulatorem działań i kosztów; 3. Koszty logistyczne; 4. Planowanie w logistyce; 5. Struktura logistyki, kształt i zastosowania. 6. Strategie logistyczne; 7. Zarządzanie zapasami; 8. Ekonomiczna wielkość zamówienia; 9. Zarządzanie magazynem; 10. Zarządzanie transportem; 11. Logistyczne systemy informacyjne; 12. Zarządzanie zasobami w logistyce; 13. Zarządzanie ludźmi w logistyce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9981/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Usługi logistyczne w łańcuchu dostaw; 2. Usługi i systemy obsługi; 3. Branża usług logistycznych; 4. Koszty i ceny usług logistycznych; 5. Giełdy elektroniczne; 6. Studia przypadków;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20493, 20492, 20491, 17435, 17434 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17433/XXXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy zarządzania zapasami w przykładach / Stanisław Krzyżaniak. - Wyd. 3 popr. i rozsz.. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2005. - 269 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
1. Podstawowe problemy zarządzania zapasami w warunkach zapotrzebowania niezależnego; 2. Analiza popytu; 3. Prognozowanie popytu; 4. Losowa zmienność popytu w cyklu uzupełnienia zapasu; 5. Poziom obsługi klienta; 6. Zapas zabezpieczający; 7. Zamawianie w systemie opartym na poziomie informacyjnym; 8. Zamawianie w systemie przeglądu okresowego; 9. Optymalizacja wielkości zapasu rotującego; 10. Zapas zabezpieczający dla wielu miejsc lokalizacji; 11. Zarządzanie zapasami grup asortymentów; 12. Kształtowanie zapasów tworzonych jednorazowo; 13. Pomiar poziomu zapasów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20378, 20377 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 20376/XXXIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-935/1/XXXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej / Andrzej Szymonik, Daniel Chudzik. - Warszawa : Difin, 2018. - 207 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-8085-525-0
1. Istota i zadania magazynu w systemie logistycznym – Daniel Chudzik; 2. Funkcjonowanie magazynu - Daniel Chudzik; 3. Wyposażenie magazynowe - Daniel Chudzik; 4. Technologia i organizacja prac magazynowych - Daniel Chudzik; 5. Przechowalnictwo towarów – Andrzej Szymonik; 6. Koszty związane z funkcjonowaniem innowacyjnego magazynu - Andrzej Szymonik; 7. Bezpieczeństwo magazynów - Andrzej Szymonik. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 60176 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60175/XXXIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Istota informatyzacji w logistyce; 2. Informatyczne systemy logistyki; 3. Komputerowe wspomaganie decyzji logistycznych; 4. Kluczowe obszary zastosowań systemów doradczych w logistyce przedsiębiorstw -przykłady najlepszych rozwiązań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 472, 471, 470, 469 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 468/XXXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Dynamika przemian i trendy rozwojowe w opakowalnictwie towarów; Rozdział 2: Współczesne ekoproblemy; Rozdział 3: Logistyka usuwania odpadów komunalnych; Rozdział 4: Postępowanie z odpadami opakowaniowymi w świetle regulacji prawnych; Rozdział 5: Logistyka utylizacji odpadów opakowaniowych; Rozdział 6: Likwidowanie używanych opakowań i pozostałości poutylizacyjnych; Rozdział 7: Logistyka usuwania zużytych opakowań;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19973, 19972 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 19971/XXXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
kongestia transportowa zbiorowa inżynieria ruchu Szczecin (woj. zachodniopomorskie) Brema (Niemcy) Berlin (Niemcy) Monachium (Niemcy) Kolonia (Niemcy) Freiburg (Niemcy)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32273 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32271/XXXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Zmieniająca się istota biznesu międzynarodowego.Podstawowe pojęcia.;2. Teorie biznesu międzynarodowego; 3. Niepewność w międzynarodowym otoczeniu przedsiębiorstw; 4. Międzynarodowe regulacje handlu światowego; 5. Przemiany w korporacjach transnarodowych; 6. Międzynarodowe sieci przedsiębiorstw handlowych; 7. Przedsiębiorstwa wirtualne; 8. Małe i średnie przedsiębiorstwa; 9. Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego; 10. Zarządzanie międzynarodowe; 11. B + R. Produkcja międzynarodowa( rozwój technologii i produkcja międzynarodowa ); 12. Marketing na rynkach zagranicznych; 13. Logistyka międzynarodowa; 14. Finansowanie w biznesie międzynarodowym; 15. Ryzyko kursowe w działalności gospodarczej i metody jego minimalizowania - zarządzanie przepływami środków walutowych w firmie międzynarodowej; 16. EURO jako katalizator rozwoju; 17. Międzynarodowe standarty sprawozdawczości finansowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 16276 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16275/IX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again