Form of Work
Książki
(34)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(34)
available
(21)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(23)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(23)
Czytelnia Czasopism
(8)
Author
Ciesielski Marek
(3)
Gołembska Elżbieta (1946- )
(3)
Gołembska Elżbieta
(2)
Szymczak Maciej
(2)
Szymonik Andrzej
(2)
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
(1)
Bachorz Piotr
(1)
Barcik Ryszard
(1)
Bentyn Zbigniew
(1)
Blaik Piotr
(1)
Bukalska Teresa
(1)
Chudzik Daniel
(1)
Cichoń Zofia
(1)
Dudziński Zdzisław
(1)
Dwiliński Lech
(1)
Fechner Ireneusz
(1)
Fertsch Marek
(1)
Ignatczyk Walentyna
(1)
Kempny Danuta
(1)
Kisperska-Moroń Danuta
(1)
Korzeniowski Andrzej
(1)
Krzyżaniak Stanisław
(1)
Majewski Jerzy
(1)
Nowakowski Marcin K
(1)
Popielas Jan Piotr
(1)
Rydzkowski Włodzimierz
(1)
Sarjusz-Wolski Zdzisław
(1)
Sarjusz-Wolski Zdzisław (1936-2011)
(1)
Skowronek Czesław
(1)
Skowronek Czesław (1937- )
(1)
Skrzypek Mieczysław
(1)
Stabryła Adam
(1)
Szczepankiewicz Władysław
(1)
Tauber Roman Dawid
(1)
Tundys Blanka
(1)
Twaróg Jan
(1)
Zimniewicz Kazimierz
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(23)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(34)
Language
Polish
(34)
Audience Group
Studenci
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Logistyka
(19)
Logistyka gospodarcza
(15)
Przedsiębiorstwo
(7)
Logistyka (organizacja)
(3)
Zarządzanie
(3)
Organizacja
(2)
Przedsiębiorstwa
(2)
Logistyka (organizacja)
(1)
Analiza strategiczna
(1)
Benchmarking
(1)
Bezpieczeństwo ekonomiczne
(1)
Biznes międzynarodowy
(1)
Demografia
(1)
Demografia rodziny
(1)
Gastronomia
(1)
Gospodarka magazynowa
(1)
Gospodarka magazynowa - organizacja
(1)
Gospodarka materiałowa
(1)
Handel
(1)
Hotelarstwo
(1)
Informatyka
(1)
Infrastruktura (ekonomia)
(1)
Inżynieria ruchu
(1)
Komunikacja zbiorowa
(1)
Kongestia transportowa
(1)
Logistyka miejska
(1)
Logistyka międzynarodowa
(1)
Magazyn
(1)
Magazyn - ekonomika
(1)
Marketing
(1)
Marketing usług
(1)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(1)
Miasta
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Obrót towarowy
(1)
Obsługa logistyczna
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpady opakowaniowe
(1)
Opakowania
(1)
Parkingi
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Przechowalnictwo żywności
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przewoźnicy
(1)
Recykling
(1)
Rynek eksportowy
(1)
System transportowy
(1)
Transport dostawczy
(1)
Transport tranzytowy
(1)
Transport wewnętrzny
(1)
Zarządzanie informacją
(1)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(1)
Zarządzanie zapasami towarów-podręcznik akademicki
(1)
Znaki handlowe
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Podreczniki akademickie
(1)
Domain
Transport i logistyka
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
34 results Filter
No cover
Book
In basket
( Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 156)
ISBN: : 978-83-7417-527-2
1.Elżbieta Gołembska, Logistyka międzynarodowa w warunkach konkurencji i asymetrii informacji rynkowej; 2. Jakub Brauer, Asymetria informacji rynkowych a ryzyko zakłóceń w łańcuchach dostaw; 3. Maciej Szymczak, Wykorzystanie technologii RFID w procesach globalnej konkurencji. Możliwości, stan obecny, przyszłość; 4. Outsourcing i offshoring w sferze produkcji i usług; 5. Szymon Grabański, Tendencje rozwoju międzynarodowych przewozów ładunków w wybranych gałęziach transportu; 6. Hubert Igliński, Ograniczanie poziomu kongestii transportowej a konkurencyjność miast; 7. Grzegorz Anholcer, Z badań nad zastosowaniem teorii zbiorów rozmytych w logistyce; 8. Karolina Tyc-Szmil, Miejsce logistyki międzynarodowej w teorii międzynarodowej wymiany usług. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 224)
ISBN: : 978-83-7417-706-1
I. WSPÓŁCZESNE I WARUNKOWANIA ROZWOJU LOGISTYKI MIĘDZYNARODOWEJ; 1. Elżbieta Gołembska, Współczesne przesłanki rozwoju logistyki międzynarodowej w gospodarce światowej; 2. Jan Rymarczyk, Logistyka w procesach zarządzania łańcuchem dostaw korporacji transnarodowych; 3. Zbigniew Bentyn, Upowszechnienie wykorzystania mobilnych rozwiązań informatycznych zmieniające warunki funkcjonowania łańcuchów dostaw; 4. Tomasz Bartosz Kalinowski, Koncepcja oceny dojrzałości procesów logistycznych; 5. Mirosław Antonowicz, Logistyka międzynarodowa z udziałem transportu kolejowego w świetle polityki transportowej UE -uwarunkowania infrastrukturalne; 6. Grażyna Wieteska, Koncepcja zarządzania ciągłością działania a sterowanie ryzykiem w międzynarodowych łańcuchach dostaw; II. NOWOCZESNY TRANSPORT W LOGISTYCE MIĘDZYNARODOWEJ XXI WIEKU; 1. Maciej Urbaniak, Rola standardów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w budowaniu przewagi konkurencyjnej operatorów logistycznych; 2. Maria Cieśla, Uwarunkowania rozwoju transportu intermodalnego między Europą a Azją; 3. Łukasz Goczek, Źródła utrudnień transportowych na poziomie firm - wyniki badań empirycznych; 4. Ilona Urbanyi-Popiołek, Zmiany otoczenia a kształtowanie się rynku frachtowego przewozów ładunków zjednostkowanych na Morzu Bałtyckim; 5. Joanna Miklińska, Rola portów morskich w lądowo-morskich łańcuchach dostaw; 6. Michał Pluciński, Handel morski Polski w pierwszej dekadzie XXI wieku; 7. Magdalena Klopott, Kontenery w transporcie - ryzyko i ubezpieczenie; 8. Ewa Płaczek, Kierunek "wschód" - nowym wyzwaniem dla operatorów logistycznych; 9. Aleksander Kolanowski, Wpływ logistyki międzynarodowej na globalny rynek biokomponentów stosowanych do produkcji biopaliw płynnych; 10. Dominika Zenka-Podlaszewska, Ryzyko w Transporcie i gospodarce magazynowej w latach 2007-2011 w Polsce; 11. Justyna Majchrzak-Lepczyk, Istota innowacji w obsłudze logistycznej; 12. Mariusz Szuster, Wzrost specjalizacji i kompleksowości usług świadczonych przez operatorów 3 PL jako efekt zmian w sferze logistyki międzynarodowej. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 85)
Instytut: ZiM
ISBN: : 978-83-7417-230-1
1. Przeobrażenia łańcuchów dostaw wobec ekspansji korporacji międzynarodowych i współczesnych modeli tworzenia wartości opartych na korporacji przedsiębiorstw; 2. Eurologistyka i funkcjonowanie łańcuchów dostaw w warunkach europejskich; 3. Zarządzanie łańcuchem dostaw w globalnych strukturach kooperacyjnych branży motoryzacyjnej; 4. Decyzje logistyczne i ich uwarunkowania w międzynarodowych struktuirach holdingowych na przykładzie przedsiębiorstwa Draexlmeier; 5. Logistyka w skali globalnej na przykładzie firmy z branży lniarskiej; 6. Logistyka w obliczu działalności eksportowej; 7. Zarządzanie międzynarodowym łańcuchem dostaw towarów projektowanych na zamówienie; 8. Wpływ internacjonalizacji na zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Kuźnia Jawor S.A.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
1. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki; 1.1. Przegląd i interpretacja znaczących definicji logistyki; 1.2. Ewolucja i przewartościowania przedmiotu, celów i instrumentów logistyki; 1.3. Logistyka jako kategoria zintegrowanego zarządzania; 1.4. Teoretyczne koncepcje logistyki; 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce; 2.1. Geneza oraz fazy i kierunki rozwoju logistyki; 2.2. Czynniki determinujące rozwój logistyki - próba klasyfikacji i hierarchizacji; 2.3. Czynniki kształtujące zmiany w logistyce w świetle badań w krajach zachodnich; 2.4. Megatrendy i determinanty określające popyt i możliwości podaży w sferze/zakresie logistyki i usług logistycznych w świetle badań w Europie Zachodniej; 2.5. Czynniki stymulujące i ograniczające rozwój logistyki w Polsce; 2.6. Wizja rozwoju logistyki; 3. Podstawowe wymiary nowoczesnej koncepcji logistyki; 3.1. Relacje i właściwości nowoczesnej koncepcji logistyki; 3.2. Podstawowe zasady kształtowania nowoczesnej koncepcji logistyki; 3.3. Podstawowe aspekty i orientacje nowoczesnej koncepcji logistyki; 4. Identyfikacja i kształtowanie systemów logistycznych; 4.1. Podejście systemowe jako podstawa interpretacji i kształtowania orientacji i struktur współczesnej logistyki; 4.2. Podstawowe kryteria i przekroje klasyfikacji systemów logistycznych; 4.3. Powiązania między systemami logistycznymi - wstępna identyfikacja; 4.4. Kształtowanie i wdrażanie systemów logistycznych; 4.5. System logistyczny przedsiębiorstwa jako przejaw rozwoju i pełnej integracji w skali mikroekonomicznej; 5. Struktura procesów logistycznych i problemy jej kształtowania; 5.1. Istota i znaczenie orientacji na procesy w zintegrowanym zarządzaniu; 5.2. Pojęcie i podstawowe właściwości procesu; 5.3. Kryteria i przekroje klasyfikacji procesów; 5.4. Klasyfikacja i strukturyzacja procesów logistycznych w aspekcie zarządzania i tworzenia wartości; 5.5. Modelowanie kluczowych procesów logistycznych w przedsiębiorstwie; 5.6. Poziomy oraz sposoby analizy i oceny procesów logistycznych; 5.7. System i procesy transformacji logistycznej w aspekcie tworzenia wartości; 5.8. Proces cyrkulacji logistycznej; 6. Identyfikacja struktury i przejawów wdrażania procesu zarządzania logistycznego; 6.1. Istota i funkcje procesu zarządzania logistycznego; 6.2. Kompleksowość logistycznych sytuacji decyzyjnych; 6.3. Podstawowe orientacje procesu zarządzania logistycznego - próba systematyki; 6.4. Założenia koncepcji zintegrowanego zarządzania logistycznego; 6.5. Koncepcja "nawigatora" zarządzania logistycznego jako przykład całościowej orientacji logistycznej w badaniach i w praktyce zarządzania w przedsiębiorstwach; 7. Koncepcja logistycznie zorientowanego zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem; 7.1. Tendencje integracyjne w logistyce i przewartościowania strategicznych funkcji zarządzania logistycznego; 7.2. Założenia i struktura koncepcji logistycznie zorientowanego zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem; 7.3. Zakres i możliwości oddziaływania koncepcji zarządzania logistycznego na podstawowe sfery zarządzania w przedsiębiorstwie; 7.4. Opcje strategiczne logistyki; 7.5. Proces logistycznie zorientowanego zarządzania strategicznego; 7.6. Proces logistycznie zorientowanego zarządzania operacyjnego; 8. Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) jako przejaw integracji zarządzania logistycznego między przedsiębiorstwami; 8.1. Istota i rozwój koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw (SCM); 8.2. Modele integracji zarządzania łańcuchem dostaw; 8.3. Potencjały efektów związane z rozwojem koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw; 8.4. Korzyści wdrażania koncepcji SCM w świetle badań w przedsiębiorstwach w krajach zachodnich; 8.5. Przesłanki i przejawy integracji zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) i zarządzania relacjami z klientem (CRM); 9. Ogólne założenia integracji logistyki z innymi współczesnymi koncepcjami zarządzania w zintegrowanym zarządzaniu przedsiębiorstwem; 9.2. Koncepcja zarządzania logistyczno-marketingowego jako przejaw rozwoju i integracji logistyki i marketingu; 9.3. Logistyka a zarządzanie wyszczuplające (LM); 9.4. Logistyka a kompleksowe zarządzanie jakością (TQM); 9.5. Logistyka a zarządzanie kategorią czasu (TBM); 9.6. Logistyka a efektywna obsługa klienta (ECR); 9.7. Logistyka a zarządzanie innowacjami (IM); 9.8. Przejawy wpływu wdrażania przekrojowo zorientowanych koncepcji zarządzania na oczekiwane efekty i sukces przedsiębiorstwa; 10. Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie; 10.1. Podstawowe koncepcje i zasady kształtowania organizacji logistyki w przedsiębiorstwie; 10.2. Czynniki wpływające na organizację logistyki w przedsiębiorstwie; 10.3. Formy organizacji logistyki w przedsiębiorstwie; 10.4. Logistyka w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa w świetle badań i doświadczeń w krajach zachodnich; 11. Problemy identyfikacji i racjonalizacji kosztów logistyki; 11.1. Istota i kierunki racjonalizacji kosztów logistyki; 11.2. Zagadnienia wyodrębniania i identyfikacji kosztów logistyki; 11.3. Zadania, zakres i przekroje rachunków kosztów logistyki; 11.4. System rachunku kosztów procesów; 11.5. Target costing jako instrument rynkowo zorientowanego zarządzania kosztem logistyki; 11.6. Tendencje rozwojowe i struktura kosztów logistyki w świetle badań w krajach zachodnich; 12. Podstawy systemowej koncepcji efektywności logistyki w aspekcie zarządzania oraz logistyczne potencjały efektów i tworzenia wartości; 12.1. Założenia systemowej koncepcji efektywności logistyki w aspekcie zarządzania; 12.2. Efektywność potencjalna logistyki w aspekcie zarządczym; 12.3. Identyfikacja logistycznych potencjałów oczekiwanych efektów; 12.4. Zakres wdrożenia koncepcji logistyki w przedsiębiorstwie a poziom efektywności w świetle badań w krajach zachodnich. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1286/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1286/1/XXXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Mierniki i wskaźniki logistyczne / Jan Twaróg. - Wyd. 2 poszerz. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2005. - 238 s. : wykr. ; 24 cm.
Rozdział 1: Ekonomiczne podstawy mierników działalności przedsiębiorstwa; Rozdział 2: Zakres i istota wskaźników logistycznych; Rozdział 3: Tworzenie systemu wskaźników logistycznych; Rozdział 4: Ocena logistycznego łańcucha dostaw; Rozdział 5: Efektywność działań logistycznych przedsiębiorstw; Rozdział 6: Ekonomiczno-logistyczne wskaźniki oceny działaności przedsiębiorstwa przemysłowego; Rozdział 7: Wskaźniki logistyczne polskich przedsiębiorstw z ostatnich lat;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20253, 20252 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 20251/XXXIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 155)
1. Piotr Blaik, Projektowanie wizji rozwoju logistyki w przyszłości; 2. Jan Burnewicz, Logistyka międzynarodowa w globalnej gospodarce; 3. Elżbieta Gołembska, Z badan nad regionalizacją logistyki międzynarodowej; 4. Bogusław Liberadzki, Bartłomiej Gorlewski, Logistyka w polityce Unii Europejskiej; 5. Mariusz Szuster, Rozwój globalnych sieci tworzonych przez firmy produkcyjne i logistyczne; 6. Grzegorz Anholcer, Szymon Grabański, Projektowanie międzynarodowych sieci dystrybucji z wykorzystaniem oprogramowania DPS LogiX; 7. Maciej Międlar, Postęp techniczny i technologiczny w gospodarce globalnej; 8. Mirosław Antonowicz, Logistyka globalna w perspektywie europejskich korytarzy towarowego transportu kolejowego; 9. Leszek Mindur, Wybrane problemy rozwoju transportu kombinowanego/intermodalnego w Polsce; 10. Hubert Igliński, Maciej Szymczak, Lokalny transport zbiorowy w aglomeracji poznańskiej - wizja przyszłości; 11. Krzysztof Witkowski, Rozwój firm globalnych w aspekcie umiędzynarodowienia łańcuchów dostaw; 12. Beata Skowron-Grabowska, Marta Kadłubek, Kierunki formułowania strategii logistycznych w przedsiębiorstwach międzynarodowych; 13. Joanna Nowakowska-Grunt, Ryzyko w strategiach logistycznych przedsiębiorstw międzynarodowych; 14. Agnieszka Piasecka-Głuszak, Praktyki 5S, jako jedna z metod zarządzania KAIZEN. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Z badań nad kierunkami rozwoju logistyki; Rozdział 2: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem zorientowane logistycznie; Rozdział 3: Eurologistyka a rozwój euroregionu XXI wieku na przykładzie euroregionu Pomerania; Rozdział 4: O istocie funkcjach logistyki miejskiej; Rozdział 5: Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój krajów i reginów; Rozdział 6: Perspektywy rozwoju kolei dużych predkości w Unii Europejskiej; Rozdział 7: Rola i znaczenie logistyki międzynarodowej w produkcji i dystrybucji pierwotnych papierniczych mas włóknistych; Rozdział 8: Strategia globalna a funkcjonowanie operatorów logistycznych na przykładzie firmy Schenker;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17375, 17374 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17373/XXXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Logistyka w przedsiębiorstwie / Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski. - Wydanie V zmienione. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - 346 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-208-2013-3
1. Istota i przedmiot logistyki; 2. Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa; 3. Makroekonomiczne uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie; 4. Infrastruktura procesów logistycznych; 5. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie; 6. Procesy magazynowania, manipulacji i transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie; 7. Sterowanie procesami zakupu; 8. Logistyka procesów produkcji; 9. Logistyka procesów dystrybucji; 10. Sterowanie zapasami w procesach logistycznych; 11. Koszty logistyczne; 12. Analiza ekonomiczna procesów logistycznych; 13. Podstawowe tendencje rozwojowe logistyki. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 60178 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60177/XXXIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7246-005-1
Rozdział 1: Teoretyczne podstawy benchmarkingu; Rozdział 2: Praktyka benchmarkingu w zarządzaniu logistycznym; Rozdział 3: Nowoczesna koncepcja benchmarkingu w łańcuchach dostaw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17683, 17682 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17681/XXXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Informatyka dla logistyki / Jerzy Majewski. - 2. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2006. - 317 s. : il., tab., ; 24 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-87344-27-3
1. Przesłanki, założenia i definicje; 2. Kategorie systemów wspomagających zarządzanie logistyką; 3. O co w tym wszystkim chodzi, czyli po co komu MRP dla logistyki? 4. Jak patrzeć na procesy w przedsiębiorstwie? 5. Jak działa przedsiębiorstwo produkcyjne eksploatujące ZSI? 6. Problematyka wdrożeniowa systemów informatycznych dla logistyki; 7. Globalna wymiana danych w logistyce; 8. Nowe wyzwania w zakresie identyfikacji towarów: RFID i EPC; 9. Aspekty informatyczne śledzenia przepływów logistycznych; 10. Czy warto inwestować w ERP? 11. Posłowie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20080, 20079 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 20078/XXXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Cel; 2. Realizacja; 3. Przyszłość;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19935, 19934 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 19933/XXXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Współczesna logistyka; Rozdział 2: System logistyczny w przedsiebiorstwie; Rozdział 3: Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie; Rozdział 4: Rachunek kosztów logistyki; Rozdział 5: Logistyka zaopatrzenia; Rozdział 6: Logistyka produkcji; Rozdział 7: Logistyka dystrybucji; Rozdział 8: Sieci dostaw; Rozdział 9: Rynek usług logistycznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17381, 17380 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17379/XXXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Logistyka w strategiach firm / Marek Ciesielski. - Warszawa-Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - 159 [2] s. ; 21 cm.
1. Podejście logistyczne; 2. Logistyka w zarządzaniu strategicznym; 3. Dystrybucja; 4. Zaopatrzenie; 5. Zarządzanie zapasami; 6. Logistyka w strategiach firm transportowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4566, 4565, 4564, 4563 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 4562/XXXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 20500/XXXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Logistyka w bezpieczeństwie / Andrzej Szymonik. - Wyd. 2. - Warszawa :Difin, 2011. - 272 s. : il. ; 23 cm.
( Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Rozdział 1: Logistyka procesów gospodarczych w bezpieczeństwie; Rozdział 2: Zasady sprawnego i efektywnego sterowania przepływami materiałów i wyrobów; Rozdział 3: Gospodarowanie potencjałem osobowym i sprzętowym instytucji; Rozdział 4: Procesy finansowania; Rozdział 5: Redukcja kosztów magazynowania, zaopatrywania oraz eksploatacji potencjału ratowniczego; Rozdział 6: Logistyka w administracji publicznej oraz w podmiotach ratowniczych; Rozdział 7: Zasady redukowania czasu operacyjnego przez tworzenie zintegrowanych systemów logistycznych; Rozdział 8: Systemy logistyczne w służbach; Rozdział 9: Studium przypadku. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39057, 39056 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39055/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Logistyka dystrybucji / Ryszard Barcik. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2003. - 358 s. : wykr., il. ; 24 cm.
Rozdział 1: Znaczenie logistyki dystrybucji w systemie logistycznym przedsiebiorstwa; Rozdział 2: Logistyka dystrybucji a marketing; Rozdział 3: Systemy dystrybucji; Rozdział 4: Transport i opakowania zbiorcze; Rozdział 5: Składowanie w logistyce dystrybucji; Rozdział 6: Obsługa klienta; Rozdział 7: Zarządzanie informacją w systemie logistycznym; Rozdział 8: Koszty w logistyce dystrybucji; Rozdział 9: Controling w logistyce dystrybucji; Rozdział 10: Internet i handel elektroniczny w logistyce dystrybucji; Rozdział 11: Prognozowanie popytu i analiza rynku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14372, 14371 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14370/XXXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Usługi logistyczne w łańcuchu dostaw; 2. Usługi i systemy obsługi; 3. Branża usług logistycznych; 4. Koszty i ceny usług logistycznych; 5. Giełdy elektroniczne; 6. Studia przypadków;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20493, 20492, 20491, 17435, 17434 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17433/XXXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zarys rozwoju logistyki; Rozdział 2: Ogólna charakterystyka logistyki; Rozdział 3: Logistyka zaopatrywania przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Logistyka w przygotowaniu wytwarzania i w wytwarzaniu; Rozdział 5: Logistyka dystrybucji wyrobów; Rozdział 6: Logistyka w zarządzaniu łańcuchami dostaw; Rozdział 7: Logistyka w marketingu, obsłudze klientów i serwisowej opiece wyrobami; Rozdział 9: Logistyka w gospodarowaniu opakowaniami, odpadami i zwracanymi wyrobami; Rozdział 10: Perspektywy rozwoju logistyki w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 27986, 27985 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27984/XXXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Usługi logistyczne / red. Włodzimierz Rydzkowski. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2004. - 196 s., [16] s. tabl. kolor. : wykr. ; 24 cm.
1. Znaczenie i rola usług logistycznych; 2. Rynek usług logistycznych w Polsce; 3. Przewozy kurierskie; 4. Infrastruktura transportu a usługi logistyczne; 5. Centra logistyczne; 6. Przewozy kombinowane; 7. Rola Internetu w usługach logistycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20572, 20571 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20570/XXXIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Istota i przedmiot logistyki; Rozdział 2: Makroekonomiczne uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie; Rozdział 3: Infrastruktura procesów logistycznych; Rozdział 4: Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie; Rozdział 5: Procesy magazynowania, manipulacji i transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie; Rozdział 6: Sterowanie procesami zakupu; Rozdział 7: Logistyka procesów produkcji; Rozdział 8: Logistyka procesów dystrybucji; Rozdział 9: Sterowanie zapasami w procesach logistycznych; Rozdział 10: Koszty logistyczne; Rozdział 11: Analiza ekonomiczna procesów logistycznych; Rozdział 12: Podstawowe tendencje rozwojowe logistyki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13918 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13917/XXXIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again