Form of Work
Książki
(20)
Publikacje naukowe
(5)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(16)
only on-site
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(10)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Author
Astier Nathalie
(1)
Budnik Monika
(1)
Czajkowska Maria (zarządzanie)
(1)
Dera Małgorzata
(1)
Grad Jan
(1)
Jankowski Dzierżymir
(1)
Januszkiewicz Katarzyna
(1)
Kaczmarek Urszula
(1)
Kloc-Konkołowicz Jakub
(1)
Komosa Andrzej
(1)
Kozina Andrzej (1958- )
(1)
Kozioł Leszek (ekonomia)
(1)
Kołodziejczak Małgorzata (zarządzanie)
(1)
Lach Jolanta Anna
(1)
Maroń Agata
(1)
Muszyński Zenon (1925-2017)
(1)
Piekarski Stanisław (1953- )
(1)
Pietkiewicz Edward (1909-1998)
(1)
Podlaski Jerzy
(1)
Protard Olivier
(1)
Rejman Beata
(1)
Rejman Krzysztof
(1)
Robinson David
(1)
Rok Bolesław
(1)
Ruhleder Brigitte
(1)
Sabath Ann Marie
(1)
Sitek Magdalena (1972- )
(1)
Strumińska-Kutra Marta
(1)
Strzelec Małogrzata
(1)
Such-Pyrgiel Małgorzata
(1)
Sułkowski Bogusław (1943- )
(1)
Szigeti Pierre-Alain
(1)
Tautz-Wiessner Gisela
(1)
Zalewska-Turzyńska Magdalena
(1)
Żebrowski Jan (1935- )
(1)
Żołędziowski Lech Z
(1)
Żyrek Piotr
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(3)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Praca
(8)
Obyczaje towarzyskie
(6)
Kultura organizacyjna
(5)
Kultura pracy
(4)
Praca kulturalno
(3)
Czas wolny od pracy
(2)
Kultura
(2)
Praca kulturalno-oświatowa
(2)
Ubiór
(2)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(2)
Autoprezentacja
(1)
Dzieci
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Ekonomia
(1)
Ergonomia
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Gry i zabawy
(1)
Innowacje społeczne
(1)
Internowani
(1)
Kadry
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kariera
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura życia codziennego
(1)
Obozy dla internowanych
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Polska
(1)
Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
(1)
Problemy społeczne
(1)
Produktywność pracy
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Samokształcenie
(1)
Socjologia
(1)
Socjologia kultury
(1)
Socjologia pracy
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Teatr wojskowy polski
(1)
Układ zbiorowy pracy
(1)
Wielokulturowość
(1)
Wojsko
(1)
Zarządzanie
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1901-2000
(1)
1939-
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Europa
(1)
Słowacja
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(3)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Podręczniki
(1)
Podręczniki dla szkół zawodowych
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Zarządzanie i marketing
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
20 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47634 (1 egz.)
Book
In basket
Dobre obyczaje / Edward Pietkiewicz. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987. - 403, [1] s. : rys. ; 20 cm.
ISBN: : 83-202-0452-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47695 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 60646/D (1 egz.)
Book
In basket
Socjologia pracy w zarysie / Monika Budnik. - Warszawa : Difin, 2019. - 282 strony : ilustracje, wykresy ; 23 cm.
(Engram)
ISBN: : 978-83-8085-614-1
Rozdział 1: Socjologia pracy jako socjologia szczegółowa; 1.1. Socjologia pracy w Polsce; 1.2. Definicja i funkcje pracy; 1.3. Metody i techniki badań społecznych w socjologii pracy; Ćwiczenia sprawdzające wiedzę; Rozdział 2 : Wiodące problemy badawcze współczesnej socjologii pracy; 2.1. Problem przemian podmiotowości człowieka pracującego w ponowoczesności; 2.2. Problem dematerializacji i dekoncentracji pracy; 2.3. Problem destandaryzacji form pracy; 2.4. Problem biednych pracujących i pojęcie prekariatu; 2.5. Problem niepewności wobec niestabilnych form pracy zarobkowej; Ćwiczenia sprawdzające wiedzę; Rozdział 3: Zawód i kariera – pojęcia i klasyfikacje; 3.1. Zagadnienia karier zawodowych; 3.2. Problem płynności pojęcia kariery i zawodu; 3.3. Predyspozycje do zawodu; 3.4. Teorie dotyczące życia zawodowego człowieka; 3.5. Klasyfikacje zawodowe; 3.6. Stratyfikacja zawodowa i struktura zawodowa w Polsce; Ćwiczenia sprawdzające wiedzę; Rozdział 4 : Rynek pracy i segmentacja rynku pracy; 4.1. Teorie rynku pracy; 4.2. Instytucje rynku pracy; 4.3. Sektor ekonomii społecznej w zatrudnieniu wspomaganym; 4.4. Mobilność zawodowa i pojęcie ruchliwości społecznej; 4.5. Bezrobocie typy i modele; Ćwiczenia sprawdzające wiedzę; Rozdział 5: Na peryferiach zatrudnienia; 5.1. Usługi i formy wsparcia kierowane do osób poszukujących pracy; 5.2. Pojęcie grup zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy; 5.3. Formy jawnej i ukrytej dyskryminacji na rynkach pracy; 5.4. Pojęcie dialogu społecznego, zagadnienie konfliktów i negocjacji; Ćwiczenia sprawdzające wiedzę; Rozdział 6 : Organizacja procesów pracy – perspektywa pracy ludzkiej; 6.1. Adaptacja w życiu zawodowym; 6.2. Zespoły w miejscu pracy i praca indywidualna; 6.3. Praca z ludźmi: dobór pracowników; 6.4. Budowanie profili stanowisk pracy; 6.5. Motywacja i jej znaczenie w pracy; 6.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy; 6.7. Bezpieczeństwo socjalne; Ćwiczenia sprawdzające wiedzę; Rozdział 7: Zagrożenia psychospołeczne związane z wykonywaniem pracy; 7.1. Wypalenie zawodowe, prezentyzm, stres; 7.2. Pracoholizm – i inne zachowania ryzykowne; 7.3. Zagrożenia relacyjne – mobbing; 7.4. Narzędzia diagnozowania zagrożeń psychospołecznych; Ćwiczenia sprawdzające wiedzę; Rozdział 8. Kultura organizacyjna; 8.1. Kulturowe modele organizacji pracy; 8.2. Pojęcie zmiany wobec pracy; 8.3. Czas w pracy w perspektywie kulturowej; 8.4. Filozofia równowagi Life WorkBalance; Ćwiczenia sprawdzające wiedzę. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59995 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59994/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Po co powstała ta książka; 2. Wstępne kroki: aby zawarte znajomości wypaliły; 3. Strój służbowy: jak ubierać sie do pracy; 4. Korespondencja: aby wszystko było jasne; 5. To się może przedac: jak zrobić dobre wrażenie przez telefon; 6. Savoir-vivre w boksach i organizacja czasu: jak dobrze sobie radzić w biurze; 7. Spotkania: zebrać wszystko razem; 8. Grube ryby: jak sobie radzić z ważnymi osobistościami; 9. Nietypowe okoliczności: jak się znaleźć; 10. Na bezdrożach: stawić czoło prawdziwym wyzwaniom; 11. Najczęstsze pytania; 12. Międzynarodowy savoir-vivre;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14880 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14879/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Wiecej niż tylko zewnętrzność; 2. Dobre obyczaje w miejscu pracy; 3. Pielęgnowanie wzajemnych stosunków; 4. Poprawna komunikacja; 5. Pod znakiem gościnności;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13448 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13447/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7969-802-8 ; 978-83-7969-803-5
1. Marek Andrzejewski – Zarządzanie talentami jako integralny składnik kultury organizacyjnej firmy. Talent management as an integral component of the organizational culture; 2. Adela Barabasz – Relacja przełożony – podwładny w ujęciu psychoanalitycznym.Relation superior – employee in psychoanalytic perspective; 3. Grażyna Bartkowiak – Dobre praktyki w zakresie zatrudniania pracow-ników wiedzy 65 plus (wyniki badań empirycznych). Best practices in the employment of workers 65 and over, and the benefits of employing knowledge workers 65 and over; 4. Dominika Bąk-Grabowska – Specyfika relacji w ramach leasingu pracowniczego w strukturze grupy kapitałowej. The specific of relation in employee leasing in the capital group’s structure; 5. Karolina Dąbrowska – Istota coachingu we współczesnej organizacji. The concept of coaching in the modern organizaton; 6. Mariola Dźwigoł-Barosz – Style zarządzania kobiet i mężczyzn w biznesie. Women’s and men’s management styles in business; 7. Małgorzata Gableta, Anna Cierniak-Emerych – Partycypacja pracownicza z perspektywy bezpieczeństwa pracy. Employee participation from the viewpoint of job safety and security; 8.Beata Glinkowska – Potrzeba przynależności – elementarna czy rzędu wyższego? The need to belong – an elementary or higher – order need?; 9. Aldona Glińska-Neweś, Ar-kadiusz Karwacki, Joanna Wińska – Rola relacji interpersonalnych w tworzeniu innowacji przez zespoły pracownicze. Innovations among people. How positive relationships at work trigger innovations in teams; 10. Barbara Józefowicz – Wewnątrzorganizacyjne uwarunkowania zaufania w przedsiębiorstwie w świetle badań nad pozytywnym potencjałem organizacji. Intraorganisational antecedens of trust in companyin the light of research on positive organisational potential; 11. Leszek Kieł-tyka, Waldemar Jędrzejczyk – Intuicja w zarządzaniu – problematyka i kierunki badań. Intuition in management – issues and research directions; 12. Dawid Książek, Dagmara Lewicka, Małgorzata Szeliga – Zaangażowanie organizacyjne a profesjonalne na przykładzie pracowników szpitala. Organizational commitment as a factor creating a commitment to the profession of employees based on medical unit example; 13. Joanna Małgorzata Michalak – Znaczenie kultury organizacyjnej w ocenie subiektywnego dopasowania do organizacji. Organizational culture’s role in assessment of subjec-tive person − organization fit. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51832 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51831/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49067 (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1. Edukacja kulturalna wyzwaniem czasu wielkich przyspieszeń i zmian; Rozdział 2. Aktywność kulturalna jako składnik stylu życia; Rozdział 3. Działalność kulturalna w trudnym dziele klaryfikacji systemu wartości; Rozdział 4. Rozumienie i funkcje upowszechniania kultury; Rozdział 5. Animacja kulturalna i animator kultury w dziele aktywizacji jednostki i środowiska; Rozdział 6. Psychologiczne i pedagogiczne implikacje paradygmatu edukacji kulturalnej; Rozdział 7. Czas wolny istotnym czynnikiem jakości życia i wyzwania dla edukacji kulturalnej; Rozdział 8. Zaniedbywane obszary permanentnej edukacji; Rozdział 9. Autoedukacja warunkiem pełni indywidualnego rozwoju człowieka; Rozdział 10. Człowiek dorosły współkreatorem swojego środowiska edukacyjnego i kulturalnego; Rozdział 11. Dom kultury. Ewolucja instytucji i jej współczesna przydatność. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34009 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34008/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Kultura zawodu / Andrzej Komosa. - Warszawa : Ekonomik, 2003. - 134 s. : fot., rys., tab. ; 21 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37838 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 62907/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Odkryj swoje kolory; 2. Podstawy kreowania wizerunku w biznesie; 3. Garderoba kobiety biznesu; 4. Garderoba mężczyzny w biznesie; 5. Wyeksponowanie twarzy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24032 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24031/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49566 (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie ; Rozdział 2: Złote zasady dobtych manier w biznesie; Rozdział 3: Bezpośrednie spotkania z drugim człowiekiem; Rozdział 4: Radzenie sobie z zebraniami; Rozdział 5: Etykieta słowa pisanego; Rozdział 6: etykieta rozmów telefonicznych; Rozdział 7: Kontakty z zagranicznymi biznesmenami; Rozdział 8: Firma wobec firmy; Rozdział 9: Studium przypadków;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23871 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23870/V czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56490/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 59076 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce : zmiany modelu / Jan Grad, Urszula Kaczmarek. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2005. - 296, [1] s. : faks., wykr. ; 24 cm.
Rozdział 1: Kultura - uczestnictwo w kulturze - upowszechnianie kultury; Rozdział 2: Uczestnictwo w kulturze artystycznej społeczeństwa polskiego i jego uwarunkowania; Rozdział 3: Analimacja społeczno-kulturalna; Rozdział 4: Organizacja i zarządzanie instytucjami kultury; Rozdział 5: Polska rzeczywistość kulturowa po 1989 roku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21166, 21165, 21164, 21163 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 21162/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 55533, 55532, 55531, 55530 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 55529 inf. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20864, 20863, 20862, 20861, 20860 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 20849/X czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again