Form of Work
Książki
(26)
Publikacje naukowe
(6)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Status
only on-site
(25)
available
(17)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(20)
Czytelnia Czasopism
(3)
Author
Srokowski Łukasz
(2)
Stabryła Adam
(2)
Adamus Wiktor
(1)
Andrews Tim G. (1968- )
(1)
Białas Sylwia
(1)
Budnik Monika
(1)
Cameron Kim S
(1)
Czajkowska Maria (zarządzanie)
(1)
Dera Małgorzata
(1)
Drogosz Paweł
(1)
Dąbrowski Jarosław Filip (1975- )
(1)
Dąbrowski Tomasz
(1)
Filipowicz Grzegorz
(1)
Fobel Pavel
(1)
Fobelová Daniela
(1)
Januszkiewicz Katarzyna
(1)
Kozina Andrzej (1958- )
(1)
Kozioł Leszek (ekonomia)
(1)
Kołodziejczak Małgorzata (zarządzanie)
(1)
Krzakiewicz Kazimierz
(1)
Kwaśniewska Anna
(1)
Kłak Marcin
(1)
Lipińska-Grobelny Agnieszka
(1)
Magala Sławomir (1950- )
(1)
Makowski Kazimierz
(1)
Mead Richard (1943- )
(1)
Mrozowicz Kazimierz
(1)
Muszyński Zenon (1925-2017)
(1)
Nawrot Bogumiła
(1)
Penc Józef (1939-2017)
(1)
Peters Diane McFerrin
(1)
Potocki Arkadiusz (1945- )
(1)
Quinn Robert E
(1)
Rok Bolesław
(1)
Rosenbluth Hal F
(1)
Sikorski Czesław (1943- )
(1)
Sitek Magdalena (1972- )
(1)
Strumińska-Kutra Marta
(1)
Such-Pyrgiel Małgorzata
(1)
Sułkowski Łukasz
(1)
Winkler Renata
(1)
Zalewska-Turzyńska Magdalena
(1)
Żbikowska Agnieszka
(1)
Year
2010 - 2019
(19)
2000 - 2009
(7)
Time Period of Creation
2001-
(9)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(22)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Menedżerowie
(1)
Pracownicy naukowi
(1)
Subject
Kultura organizacyjna
(24)
Zarządzanie
(8)
Kadry
(7)
Przedsiębiorstwo
(4)
Praca
(3)
Stosunki interpersonalne
(2)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(2)
Decyzja
(1)
Ergonomia
(1)
Etyka biznesu
(1)
Flowcharting
(1)
Globalizacja
(1)
Globalizacja korporacyjna
(1)
Innowacje organizacyjne
(1)
Innowacje społeczne
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikacja wewnętrzna
(1)
Kultura pracy
(1)
Kultura przedsiębiorstwa
(1)
Kultura w sieci
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Organizacje
(1)
Outsourcing
(1)
Personel
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Produktywność pracy
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Siła robocza
(1)
Socjologia pracy
(1)
Układ zbiorowy pracy
(1)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(1)
Zarządzanie talentami
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Subject: time
2001-
(7)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Europa
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(6)
Praca zbiorowa
(2)
Opracowanie
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(5)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
26 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35219 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35218/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Metody i Techniki Zarządzania)
ISBN: : 978-83-7930-551-3
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 50271 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 50270/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35744/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36675 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36674/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447; nr 820)
1. Arkadiusz Potocki, Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych; 2. Renata Winkler, Marcin Salamaga, Przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach wielokulturowych w świetle badań empirycznych; 3. Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl, Studium niematerialnych zasobów organizacji; 4. Anna Pietruszka-Ortyl, Model doboru kooperanta ze względu na jego zasoby niematerialne; 5. Bogusz Mikuła, Polska kultura organizacyjna jako źródło barier tworzenia organizacji opartych na wiedzy; 6. Marek Makowiec, Konsekwencje wdrożenia elastycznych form zatrudnienia na przykładzie telepracy; 7. Daniel Gach, istota i założenia presumpcji oraz przykłady jej praktycznego zastosowania; 8. Renata Winkler, Efektywność - próba konceptualizacji pojęcia.[O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 50435 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 50255 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 50254/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-89055-52-1
1. Etyka stosowana (teoretyczne podstawy badań nad organizacjami); 2. Podstawowe punkty wyjścia teorii organizacji; 3. Etyka w organizacji; 4. Etyka i proces decyzyjny; 5. Program etyczny organizacji i jego profesjonalna implementacja; 6. Kultura w organizacji; 7. Zachowanie menedżera.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31252, 31251 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 31250/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 52948 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 52947 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42429, 42428, 42427, 41327 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41326/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43121 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43120/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7969-802-8 ; 978-83-7969-803-5
1. Marek Andrzejewski – Zarządzanie talentami jako integralny składnik kultury organizacyjnej firmy. Talent management as an integral component of the organizational culture; 2. Adela Barabasz – Relacja przełożony – podwładny w ujęciu psychoanalitycznym.Relation superior – employee in psychoanalytic perspective; 3. Grażyna Bartkowiak – Dobre praktyki w zakresie zatrudniania pracow-ników wiedzy 65 plus (wyniki badań empirycznych). Best practices in the employment of workers 65 and over, and the benefits of employing knowledge workers 65 and over; 4. Dominika Bąk-Grabowska – Specyfika relacji w ramach leasingu pracowniczego w strukturze grupy kapitałowej. The specific of relation in employee leasing in the capital group’s structure; 5. Karolina Dąbrowska – Istota coachingu we współczesnej organizacji. The concept of coaching in the modern organizaton; 6. Mariola Dźwigoł-Barosz – Style zarządzania kobiet i mężczyzn w biznesie. Women’s and men’s management styles in business; 7. Małgorzata Gableta, Anna Cierniak-Emerych – Partycypacja pracownicza z perspektywy bezpieczeństwa pracy. Employee participation from the viewpoint of job safety and security; 8.Beata Glinkowska – Potrzeba przynależności – elementarna czy rzędu wyższego? The need to belong – an elementary or higher – order need?; 9. Aldona Glińska-Neweś, Ar-kadiusz Karwacki, Joanna Wińska – Rola relacji interpersonalnych w tworzeniu innowacji przez zespoły pracownicze. Innovations among people. How positive relationships at work trigger innovations in teams; 10. Barbara Józefowicz – Wewnątrzorganizacyjne uwarunkowania zaufania w przedsiębiorstwie w świetle badań nad pozytywnym potencjałem organizacji. Intraorganisational antecedens of trust in companyin the light of research on positive organisational potential; 11. Leszek Kieł-tyka, Waldemar Jędrzejczyk – Intuicja w zarządzaniu – problematyka i kierunki badań. Intuition in management – issues and research directions; 12. Dawid Książek, Dagmara Lewicka, Małgorzata Szeliga – Zaangażowanie organizacyjne a profesjonalne na przykładzie pracowników szpitala. Organizational commitment as a factor creating a commitment to the profession of employees based on medical unit example; 13. Joanna Małgorzata Michalak – Znaczenie kultury organizacyjnej w ocenie subiektywnego dopasowania do organizacji. Organizational culture’s role in assessment of subjec-tive person − organization fit. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51832 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51831/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44805 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44804/XIX czyt (1 egz.)
Book
In basket
HR business partner : koncepcja i praktyka / Grzegorz Filipowicz. - Wydanie II. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - 264 strony : ilustracje ; 24 cm.
(HR)
ISBN: : 978-83-8160-817-6
Wprowadzenie: Megatrendy wpływające na role i zadania HR; Rozdział 1: Czas na zmiany; Rozdział 2: Wyzwania; Rozdział 3: Budowanie pozycji HR Business Partnera; Rozdział 4: Role HR Business Partnera; Rozdział 5: Rozwój w roli HR Business Partnera; Rozdział 6: Wdrożenie koncepcji w firmie; Rozdział 7: Studia przypadków. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59972/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7405-646-5
Rozdział 1: Organizacja i zarządzanie w nowoczesnej gospodarce – dylematy racjonalności; Rozdział 2: Organizacja, jej podsystemy i struktura; Rozdział 3: Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji; Rozdział 4: Tworzenie reputacji firmy- systemu troski o klienta i korzystnego wizerunku; Rozdział 5: Wprowadzenie innowacji i doskonalenie jakości; Rozdział 6: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji operacyjnych i strategicznych. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51840 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51839/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33636 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33635/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 50436 (1 egz.)
Book
In basket
Socjologia pracy w zarysie / Monika Budnik. - Warszawa : Difin, 2019. - 282 strony : ilustracje, wykresy ; 23 cm.
(Engram)
ISBN: : 978-83-8085-614-1
Rozdział 1: Socjologia pracy jako socjologia szczegółowa; 1.1. Socjologia pracy w Polsce; 1.2. Definicja i funkcje pracy; 1.3. Metody i techniki badań społecznych w socjologii pracy; Ćwiczenia sprawdzające wiedzę; Rozdział 2 : Wiodące problemy badawcze współczesnej socjologii pracy; 2.1. Problem przemian podmiotowości człowieka pracującego w ponowoczesności; 2.2. Problem dematerializacji i dekoncentracji pracy; 2.3. Problem destandaryzacji form pracy; 2.4. Problem biednych pracujących i pojęcie prekariatu; 2.5. Problem niepewności wobec niestabilnych form pracy zarobkowej; Ćwiczenia sprawdzające wiedzę; Rozdział 3: Zawód i kariera – pojęcia i klasyfikacje; 3.1. Zagadnienia karier zawodowych; 3.2. Problem płynności pojęcia kariery i zawodu; 3.3. Predyspozycje do zawodu; 3.4. Teorie dotyczące życia zawodowego człowieka; 3.5. Klasyfikacje zawodowe; 3.6. Stratyfikacja zawodowa i struktura zawodowa w Polsce; Ćwiczenia sprawdzające wiedzę; Rozdział 4 : Rynek pracy i segmentacja rynku pracy; 4.1. Teorie rynku pracy; 4.2. Instytucje rynku pracy; 4.3. Sektor ekonomii społecznej w zatrudnieniu wspomaganym; 4.4. Mobilność zawodowa i pojęcie ruchliwości społecznej; 4.5. Bezrobocie typy i modele; Ćwiczenia sprawdzające wiedzę; Rozdział 5: Na peryferiach zatrudnienia; 5.1. Usługi i formy wsparcia kierowane do osób poszukujących pracy; 5.2. Pojęcie grup zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy; 5.3. Formy jawnej i ukrytej dyskryminacji na rynkach pracy; 5.4. Pojęcie dialogu społecznego, zagadnienie konfliktów i negocjacji; Ćwiczenia sprawdzające wiedzę; Rozdział 6 : Organizacja procesów pracy – perspektywa pracy ludzkiej; 6.1. Adaptacja w życiu zawodowym; 6.2. Zespoły w miejscu pracy i praca indywidualna; 6.3. Praca z ludźmi: dobór pracowników; 6.4. Budowanie profili stanowisk pracy; 6.5. Motywacja i jej znaczenie w pracy; 6.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy; 6.7. Bezpieczeństwo socjalne; Ćwiczenia sprawdzające wiedzę; Rozdział 7: Zagrożenia psychospołeczne związane z wykonywaniem pracy; 7.1. Wypalenie zawodowe, prezentyzm, stres; 7.2. Pracoholizm – i inne zachowania ryzykowne; 7.3. Zagrożenia relacyjne – mobbing; 7.4. Narzędzia diagnozowania zagrożeń psychospołecznych; Ćwiczenia sprawdzające wiedzę; Rozdział 8. Kultura organizacyjna; 8.1. Kulturowe modele organizacji pracy; 8.2. Pojęcie zmiany wobec pracy; 8.3. Czas w pracy w perspektywie kulturowej; 8.4. Filozofia równowagi Life WorkBalance; Ćwiczenia sprawdzające wiedzę. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59995 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59994/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44799 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44798/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 88)
1. Narzędzia aktywnego kształtowania kultury organizacji; 2. Outsourcing w zarządzaniu personelem - obawy i nadzieje; 3. Kultura proinnowacyjna w badanych przedsiębiorstwach. Szanse i zagrożenia; 4. Upełnomocnienie jako nośnik zmiany w procesie zarządzania przedsiębiorstwem; 5. Organizacja ucząca sie i kształtowanie intelektualnej organizacji; 6. System zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie jako determinanta zmian kultury organizacyjnej; 7. Zakres i uwarunkowania restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa; 8. Węzły w sieciach outsourcingowych; 9. Czy wiedza jest tworzywem elestyczności? 10. Wpływ zmian organizacyjnych na funkcję personalną; 11. Psychologiczne aspekty zmiany w organizacji; 12. Ewolucja stylu kierowania w organizacji; 13. Zmiany w procesie zarządzania w sektorze publicznym na przykładzie dolnośląskich urzędów administracji samorządowej; 14. Kierunki zmian w organizacji pracy kierowniczej; 15. Traida przewagi konkurencyjnej; 16. Wykorzystanie metody blueprinting w identyfikacji merketingowej procesów w przedsiębiorstwie; 17. Zmiana strategii marki w procesie rozwoju przedsiębiorstwa; 18. Społeczna odpowiedzialnośc firmy - moda czy konieczność? 19. Rozwój zrównoważony w strategii rozwoju podstawowej jednostki samorządu terytorialnego; 20. E-wiedza w e-kanałach; 21. Cechy kulturowe MŚp i ich główne determinanty; 22. Koncepcja interesariuszy w procesie restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstwa; 23. Strategia kooperacji przedsiebiorstw jako odpowiedź na zmiany otoczenia rynkowego; 24. Wpływ kultury organizacyjnej na kształtowanie lojaności pracowniczej; 25. Kreatywność - warunek osiągania sprawności pracy kierowniczej w procesie zarządzania wspólczesnym przedsiębiorstwie; 26. Wykorzystanie metody blueprinting w identyfikacji marketingowej procesów w przedsiębiorstwie; 27. Zmiana strategii marki w procesie rozwoju przedsiębiorstwa; 28. Społeczna odpowiedzialność firmy - moda czy koniecznośc? 29. Rozwój zrównoważony w strategii rozwoju podstawowej jednostki samorządu terytorialnego; 30. E-wiedza w e-kanałach; 31. Cechy kulturowe MŚP i ich głowne determinanty; 32. Koncepcja interesariuszy w procesie restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstwa; 33. Strategia kooperacji przedsiębiorstw jako odpowiedź na zmiany otoczenia rynkowego; 34. Wpływ kultury organizacyjnej na kształtowanie lojalności pracowniczej; 35. Kreatywność - warunek osiągania sprawności pracy kierowniczej w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem; 36. Kultura etyczna jako podstawowy czynnik kształtujący wysoką jakość zarządzania przedsiębiorstwem; 37. Podejście teoretyczne w zarządzaniu kryzysowym; 38. Kierunek zmian zarządzania w organizacjach usługowych branży sportowo-rekreacyjnej; 39. Determinanty sukcesu w zarządzaniu procesami fuzji i przejśc przedsiębiorstw; 40. Rola diagnostyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach zmian i niepewności; 41. Wirtualna społeczność w kontekście dynamicznie rozwijającej się organizacji; 42. rola projektów usprawniających we wdrażaniu kompleksowego zarządzania jakością na podstawie Philips Lighting w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again