Form of Work
Książki
(34)
Status
available
(31)
only on-site
(31)
unavailable
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(33)
Czytelnia - Magazyn
(17)
Czytelnia - Wolny dostęp
(15)
Author
Sadza Agata
(3)
Bigiel Wojciech
(2)
Błacha Ryszard
(2)
Mucha-Szajek Ewa
(2)
Siwiński Wiesław
(2)
Tauber Roman Dawid
(2)
Andrews Tim G. (1968- )
(1)
Antkowiak Jacek
(1)
Baldwin Elaine
(1)
Baran Stanley J
(1)
Barański Janusz
(1)
Barker Chris
(1)
Bokszański Zbigniew (1940- )
(1)
Borowska-Pietrzak Agata (et al.)
(1)
Bourdieu Pierre
(1)
Burszta Wojciech J. (1957- )
(1)
Cieśla Małgorzata
(1)
Cywiński Bohdan (1939- )
(1)
Czerska Małgorzata
(1)
Dant Tim
(1)
Davis Dennis K
(1)
Drogosz Paweł
(1)
Durska Małgorzata
(1)
Dąbrowski Andrzej
(1)
Edensor Tim
(1)
Falski Maciej
(1)
Filipiak Marian (1935- )
(1)
Gadacz Tadeusz
(1)
Gajda Janusz
(1)
Golka Marian
(1)
Gołembski Franciszek
(1)
Grabowski Henryk
(1)
Grad Jan
(1)
Gratton Chris
(1)
Gruszczyński Marcin
(1)
Hofstede Geert
(1)
Hofstede Gert Jan
(1)
Jung Bohdan
(1)
Kaczmarek Urszula
(1)
Kaczyński Maciej
(1)
Kostera Monika (1963- )
(1)
Kowalski Jacek
(1)
Kożusznik Barbara
(1)
Kłoskowska Antonina (1919-2001)
(1)
Makris Maria
(1)
Mead Richard (1943- )
(1)
Muszkieta Radosław (1964- )
(1)
Napierała Marek Paweł
(1)
Pańczyk Władysław
(1)
Reinhard Wolfgang (1937- )
(1)
Rosiński Tomasz
(1)
Siemieniecki Bronisław
(1)
Szmidt Krzysztof J
(1)
Szpitter Agnieszka A
(1)
Taylor Charles
(1)
Torowska Joanna
(1)
Umiastowska Danuta
(1)
Warchoł Krzysztof
(1)
Willis Paul E
(1)
Łoziński Jerzy
(1)
Śliwa Martyna
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(24)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(34)
Language
Polish
(31)
Subject
Kultura
(9)
Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna
(7)
Kultura masowa
(4)
Kultura przedsiębiorstwa
(4)
Odpoczynek
(4)
Mass media
(3)
Turystyka
(3)
Zachowania w organizacji
(3)
Gastronomia
(2)
Hotelarstwo
(2)
Kolonie letnie
(2)
Komunikacja międzykulturowa
(2)
Kultura fizyczna
(2)
Mass media i kultura
(2)
Mass media w edukacji
(2)
Pedagogika kultury
(2)
Rekreacja
(2)
Rekreacja na wolnym powietrzu
(2)
Zarządzanie
(2)
Życie codzienne
(2)
Antropologia filozoficzna
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Dobro
(1)
Etnografia
(1)
Etnopsychologia
(1)
Europa
(1)
Filozofia
(1)
Francja
(1)
Globalizacja korporacyjna
(1)
Integracja europejska
(1)
Interakcja społeczna
(1)
Internet w edukacji
(1)
Komunikacja
(1)
Komunikacja w organizacjach
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Odmienność kulturowa
(1)
Personel
(1)
Pluralizm kulturowy
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Polska
(1)
Praca kulturalno
(1)
Przedsiębiorstwo usługowe
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Przywództwo
(1)
Psychologia organizacji
(1)
Socjologia
(1)
Socjologia ciała
(1)
Socjologia kultury
(1)
Socjologia organizacji
(1)
Społeczeństwo masowe
(1)
Sztuka
(1)
Teoria poznania
(1)
Wiedza o kulturze
(1)
Współpraca międzynarodowa
(1)
Zapewnienie jakości
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(7)
34 results Filter
Book
In basket
(Studia Europejskie - Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne)
Rozdział 1: Proces integracji; Rozdział 2: Kierunki ewolucji kultury europejskiej; Rozdział 3: Czynnik narodowy w rozwoju kultury europejskiej. Kultura społeczeństwa informacyjnego; Rozdział 4: Kulturowe uwarunkowania integracji europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32720, 32719 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32718/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 9788375060799
Cz.1: Teoria kultury; Rozdział 1: Kultura i badania nad kulturą; Rozdział 2: Komunikacja i reprezentacja; Rozdział 3: Kultura, władza i nierówność; Cz.2: Wiedza o kulturze; Rozdział 4: Topografie kultury:geografia, władza i reprezentacja; Rozdział 5: Kultura, czas i historia; Rozdział 6: Kultura i polityka; Rozdział 7: Kultura i ciało; Rozdział 8: Subkultury: interpretacja,opór i podziały społeczne; Rozdział 9: Kultura wizualna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26700, 26699 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26698/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Socjologia kultury / Marian Golka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007. - 359 s. : il. ; 25 cm.
1. Prolog; Rozdział 1: Podstawy socjologicznego pojmowania kultury; Rozdział 2: Procesy nabywania kultury; Rozdział 3: Czynniki społeczno-kulturowe a osobowość; Rozdział 4: Uczestnictwo w kulturze; Rozdział 5: Kultura masowa i kultura popularna; Rozdział 6: Zróżnicowanie połeczne a zróżnicowanie kulturowe; Rozdział 7: Ocena i porównywanie kultur; Rozdział 8: Dynamika kultury i życia społeczno-kulturowego; Rozdział 9: Zagadnienia socjologii sztuki; Rozdział 10: System społeczno-kulturowy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26626, 26625 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26624/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Marian Filipiak- 1. Pojęcie kultury; Różnorodność definiowania kultury; Przegląd sposobów definiowania kultury; Podstawowe pojęcia; Podstawowe problemy definicyjne; Próba określenia zjawiska kultury; Marian Filipiak- 2. Obszar badawczy socjologii kultury; Klasyfikacja kategorii kultury; Podstawowe dziedziny kultury symbolicznej; Typy kultury symbolicznej; Kultura narodowa; Socjologia a antropologia kulturowa; Marian Filipiak- 3. Mechanizmy wpływu kultury na życie społeczne; System społeczny i system kultury ; Socjalizacja; Wzory osobowe ; Wartości; Marian Filipiak- 4. New Age jako rezultat współczesnych przemian kulturowych; Urszula Kusio- 5. Środki masowego komunikowania; Oddziaływanie środków masowego przekazu - teorie i kierunki badań ; Środki masowego komunikowania jako źródło kultury masowej i czwarta władza w państwie; Mariusz Gwozda, Ewa Krawczak - 6. Subkultury młodzieżowe. Pomiędzy spontanicznością a uniwersalizmem; Geneza kultury młodzieżowej; Subkultury młodzieżowe w Polsce; Subkultura: wspólnota autentyczna czy zastępcza?; Józef Styk- 7. Tradycyjna kultura ludowa w Polsce; Leon Dyczewski- 8. Wartości w kulturze; Miejsce i rola wartości w kulturze; Rodzaje wartości i ich realizacja; Skutki realizacji wartości; Wartości kultury polskiej - próba rekonstrukcji; Jolanta Kociuba- 9. Kultura psychologizmu; Proces racjonalizacji; Laicyzacja życia społecznego; Postracjonalna nowoczesność; Kultura indywidualizmu; Psychologizacja kultury ; Społeczeństwo psychologiczne; Kultura terapeutyczna ; Psychologiczny redukcjonizm; Ewa Głażewska- 10. Socjalizacja do płci - aspekty społeczno-kulturowe; Socjalizacja do płci ; Rodzice, rodzeństwo i rówieśnicy; Szkoła; Stereotypy płci w reklamie telewizyjnej i w podręcznikach szkolnych; Ewa Krawczak- 11. Sztuka w perspektywie socjologicznej; O związkach sztuki z życiem społecznym; Geneza socjologii sztuki; Wokół przedmiotu socjologii sztuki; Odbiorca i twórca ; Funkcje sztuki; Urszula Kusio -12. Starość w paradygmacie mcdonaldyzacji. Kulturowe konteksty starzenia się współczesnych społeczeństw; Beata Tworek- 13. Socjologia książek; Socjologia pisarstwa; Socjologia edytorstwa ; Socjologia obiegu, dystrybucji książki; Socjologia czytelnictwa; Czytelnictwo grup społecznych; Kryzys książki; Stanisław A. Wargacki- 14. Duchowość jako współczesny fenomen społeczny i kulturowy; Wstęp; Pojęcie duchowości i jego droga do dyskursu naukowego; Religia i duchowość; Duchowość w kulturze ponowoczesnej; Zakończenie. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 46307 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46306/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wybrane zagadnienia teoretyczne rekreacji ruchowej na tle jej rozwoju historycznego w Polsce; Rozdział 2: Społeczno -wychowawcze uwarunkowania rekreacji ruchowej; Rozdział 3: Rekreacja ruchowa z perspektywy wybranych nauk.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28288, 28287, 28286, 28285 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28284/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wkład pedagogiki kultury w myślenie o dziedzictwie (wybrane problemy); Rozdział 2: Dziedzictwo kulturowe jako wartość; Rozdział 3: Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego - zagadnienia wstępne; Rozdział 4: Próba definicji edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego, stanu i potrzeb (na przykładzie Małopolski); Rozdział 5: Podstawowe pojęcia edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego; Rozdział 6: Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego i jej miejsce we współczesnej pedagogice; Rozdział 7: Rola edukacji na rzecz dziedzictwa światowego w tworzeniu edukacyjnej wspólnoty; Rozdział 8: Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego wobec wielokulturowości i globalizmu; Rozdział 9: Polskie obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO; Rozdział 10: Dziedzictwo kulturowe w programach szkolnych; Rozdział 11: Możliwości realizacji edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego w praktyce. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-121/3, P-121/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-121/1/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Cultura - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Instytut: TIR
ISBN: : 83-233-2005-5
1. Podstawy studiów kulturowych; 2. Pytania o Kulturę; 3. Zmiany kontekstu studiów kulturowych; 4. Obszary studiów kulturowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21253, 21252 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 21251/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Socjologiczna)
ISBN: : 978-83-01-15189-8
1.Wyodrębnienie socjologii kultury a pojęcie kultury; 2. Kultura a natura. Od ujęcia ontologicznego do metodologicznego; 3. Integracja kultury; 4. Kategorie kultury. Akademickie i potoczne ujęcie; 5. Semiotyczne kryterium kultury symbolicznej; 6. Aksjologiczne kryterium kultury symbolicznej; 7. Społeczeństwo a kategorie kultury; 8. Modele i funkcje symbolicznego komunikowania; 9. Społeczna sytuacja i środki komunikowania; 10. Kultura trzech układów; 11. Dziedziny kultury symbolicznej. Socjologia sztuki; 12. Struktura społeczna a kultura symboliczna; 13. Kryteria rozwoju kultury symbolicznej.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48654 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Brak informacji o dostępności: sygn. 48653/XII czyt.
Book
In basket
Dzieje kultury francuskiej / Jacek Kowalski. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 664 s., [36] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33144 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33143/XIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Placówki kulturalno-rekreacyjne a polityka władz lokalnych w Wielkiej Brytani; Rozdział 2: Uczestnictwo w kulturze i rekreacji a rynek czasu wolnego w Polsce; Rozdział 3: Startegie marketingowe przedsiębiorstw usługowych (na przykładzie sektora kultury i rekreacji); Rozdział 4: Popyt na dobra i usługi kulturalno-rekreacyjne; Rozdział 5: Planowanie i prognozowanie popytu na usługi kulturalno-rekreacyjne; Rozdział 6: Produkcja i koszty; Rozdział 7: Ustalanie cen na usługi kulturalno-rekreacyjne; Rozdział 8: Podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej w przedsiębiorstwach kulturalno-rekreacyjnych; Rozdział 9: Projekty inwestycyjne w sferze kultury i rekreacji; Rozdział 10: Informacja menedżerska a ocena wyników działalności placówek kulturalno-rekreacyjnych; Rozdział 11: Kontrakty menedżerskie w usługach kulturalno-rekreacyjnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14171, 14170 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14169/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36469 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1284/1/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Wstęp do teorii komunikowania masowego; Rozdział 1: Wprowadzenie; 2. Rozumienie i ocena teorii komunikowania masowego; Cz.2: Era społeczeństwa masowego i kultury masowej; Rozdział 3: Rozwój teorii medów w okresie propagandy; Rozdział 4: Normatywne teorie komunikowania masowego; Cz.3: Powstanie i upadek teorii ograniczonych efektów; Rozdział 5: Powstanie teorii ograniczonych efektów mediów; Rozdział 6: Teoria średniego zasięgu i umocnienie paradygmatu ograniczonych efektów mediów; Rozdział 7: Zakwestionowanie dominującego paradygmatu: dzieci, systemy, efekty; Cz.4: Współczesna teoria komunikowania masowego: poszukiwanie konsensusu i nowe wyzwania; Rozdział 8: Rozwój krytycznych i kulturowych teorii komunikowania masowego; Rozdział 9: Media i publiczność: teorie roli mediów w codziennym życiu; Rozdział 10: Teorie mediów, kultury i społeczeństwa; Rozdział 11: Obecne tendencje w teorii komunikowania masowego: konsensus i wyzwania;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26209 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26208/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Cultura - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Cz 1: Krytyka rozumu teoretycznego; 1. Zobiektywizować obiektywizację; 2. Wyobrażona antropologia subiektywizmu; 3. Struktury, habitusy, praktyki; 4. Wiara i ciało; 5. Logika praktyki; 6. Działąnie czasu; 7. Kapitał symboliczny; 8. Sposoby dominacji; 9. Obiektywność tego, co subiektywne; Cz. 2: Logiki praktyczne; 1. Ziemia i strategie matrymonialne; 2. Społeczne użycia pokrewieństwa; 3. Demon analogii;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32902 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32901/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48778 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 48777/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Walory środowiska; Rozdział 2: Lokalizacja kultury fizycznej w plenerze; Rozdział 3: Woda jako komponent środowiska dla kultury fizycznej latem; Rozdział 4: Organizacja czasu wolnego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16364 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16363/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Walory środowiska; Rozdział 2: Lokalizacja kultury fizycznej w plenerze; Rozdział 3: Woda jako komponent środowiska dla kultury fizycznej latem; Rozdział 4: Organizacja czasu wolnego;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17902 (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wstęp: zasady gry społecznej; Część 1: Wymiary kultur narodowych; Rozdział 2: Równi i równiejsi; Rozdział 3: Ja, my i oni; Rozdział 4: On, ona, on(a); Rozdział 5: Inne znaczy niebezpieczne; Rozdział 6: Kiedyś, teraz czy potem?; Część 2: Kultury organizacyjne; Rozdział 7: Piramidy, maszyny, targowiska i rodziny, czyli o tym, jak się ludzie organizują w różnych kulturach; Rozdział 8: Kultury organizacyjne, czyli słoń i bocian; Część 3: Wnioski; Rozdział 9: Kontakty międzykulturowe; Rozdział 10: Sztuka przetrwania w środowisku wielokulturowym. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30634, 30633 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30632/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Cultura - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego)
1. Konsumowanie czy życie z przedmiotami?; 2. Fetyszyzm a wartość społeczna przedmiotów; 3. Budowanie i zamieszkiwanie; 4. Ubranie: tekst i rzecz; 5. Zabawa z przedmiotami: interakcja z deską windsurfingową; 6. Przedmioty w czasie: nowoczesność a "biografia"; 7. Włącz mnie: przedmioty jako przekaźniki; 8. Kto jest czym? Ludzie jako przedmioty.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32717, 32716 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32715/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Wychowanie fizyczne wobec wyzwań cywilizacji konsumpcyjnej; Rozdział 1: Pasywność fizyczna -powszechny element stylu życia współczesnego człowieka; Rozdział 2: Czynniki i potrzeby rozwojowo-zdrowtne a wychownaie fizyczne; Rozdział 3: Kierunki pożądanych zmian w wychowaniu fizycznym; Cz.2: Elementy teorii i metodyki wychowania fizycznego; Rozdział 4: Wybrane problemy teorii wychowania fizycznego; Rozdział 5: Zarys klasycznej metodyki wychowania fizycznego; Rozdział 6: Pedeutologia uwarunkowania parocesu wychowania fizycznego; Cz.3: Przykłady rozwiązań praktycznych; Rozdział 7: Planowanie i programowanie w wychowaniu fizycznym; Rozdział 8: Warsztat pracy pedagoga wychowania fizycznego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26673, 26672 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26671/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne)
1. Cele i dziedziny pedagogiki twórczości; 1.1. Pedagogika twórczości czy pedagogika twórcza?; 1.2. Pedagogika twórczości i jej przedmiot w ujęciu różnych autorów; 1.3. Twórcze nauczanie a nauczanie twórczości; 1.4. Cele, przedmiot badań i dziedziny pedagogiki twórczości - ujęcie własne; 1.5. Zarys rozwoju pedagogiki twórczości w Polsce; 2. Pojęcie twórczości; 2.1. Twórczość, kreatywność, innowacyjność; 2.2. Trzy znaczenia pojęcia twórczości; 2.3. Cztery aspekty twórczości; 2.4. Dwa bieguny twórczośc: podejście elitarne i egalitarne; 2.5. Poziomy twórczości; 3. Teorie twórczości; 3.1. Główne perspektywy teoretyczne; 3.2. Teorie klasyczne; 3.3. Teorie poznawcze; 3.4. Teorie systemowe; 3.5. Teorie humanistyczne; 3.6. Teorie postaw twórczych; 3.7. Teorie twórczości codziennej (napisała Monika Mpdrzejewska-Śmigulska); 4. Twórczość dzieci i młodzieży; 4.1. Spór o twórczość dzieci; 4.2. Podejście elitarno-przedmiotowe - dzieci nie są twórcze; 4.3. Podejście podmiotowo-humanistyczne - dzieci są twórcze, czasem bardziej twórcze niż dorośli; 4.4. Podejście realistyczne - dzieci są twórcze w pewnych dziedzinach; 4.5. Cechy twórczości dzieci; 4.6. Charakterystyka uczniów twórczych; 5. Wychowanie do twórczości; 5.1. Pojęcie i rodzaje inhibitorów twórczości; 5.2. Rodzaje szkolnych inhibitorów twórczości; 5.3. Wyzwania współczesności a cele wychowania do twórczości; 5.4. Cechy szkoły wspierającej twórczość uczniów; 6. Zasady i metody dydaktyki twórczości; 6.1. Pomoc w tworzeniu jako główna zasada wychowania do twórczości; 6.2. Modele nauczania twórczości; 6.3. Podstawowe zasady dydaktyki twórczości; 6.4. Metody dydaktyki twórczości; 6.5. Drama kreatywna jako swoista metoda dydaktyki twórczości (napisała Kamila Witerska); 6.6. Trening twórczości; 7. Wybrane programy wychowania do twórczości; 7.1. Czym jest program wychowania do twórczości?; 7.2. CoRT; 7.3. Future Problem Solving; 7.4. Tworcze Rozwiązywanie Problemów - CPS; 7.5. SCAMPER; 7.6. Twórcza Inteligencja w Szkole - CIFS; 7.7. Fast food creativity - programy oraz poradniki komercyjne i ich krytyka; 8. Metody badań pedagogiki twórczości; 8.1. Klasyfikacja podejść w badaniach twórczości; 8.2. Podejście psychometryczne; 8.3. Podejście biograficzne; 8.4. Studium przypadku (napisała Marta Galewska-Kustra); 8.5. Podejście eksperymentalne; 8.6. Podejście zintegrowane - badanie w działaniu (action research). [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1200/3, P-1200/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1200/1/X czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again