Form of Work
Książki
(4)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(3)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Author
Widacki Jan (1948- )
(2)
Hołyst Brunon (1930- )
(1)
Kosmaty Piotr
(1)
Kudła Jacek
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(3)
Subject
Kryminalistyka
(4)
Czynności operacyjne
(1)
Groby
(1)
Historiografia
(1)
Konieczny, Jerzy
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Oficerowie
(1)
Policja
(1)
Polityka kryminalna
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Psychologia kryminalistyczna
(1)
Ryzyko zawodowe
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Księga pamiątkowa
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
4 results Filter
Book
In basket
Psychologia kryminalistyczna / Brunon Hołyst. - Wyd. 3. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. - 1613, [3] s. ; 25 cm.
Cześć 1: Zagadnienia wstępne; Rozdział 1: Pojęcie i zakres psychologii kryminalistycznej; Rozdział 2: Historia rozwoju psychologii kryminalistycznej; Rozdział 3: Problemy etyczne zawodu psychologa kryminalistycznego i sądowego; Rozdział 4: Szkolenie w zakresie psychologii kryminalistycznej; Rozdział 5: Przestępczość z perspektywy psychologii ewolucyjnej; Część 2: Metodologia — ogólne problemy; Rozdział 6: Zagadnienia wstępne; Rozdział 7: Charakterystyka metodologii; Rozdział 8: Ocena psychologii kryminalistycznej z metodologicznego punktu widzenia; Rozdział 9: Preliminaria metodologiczne; Rozdział 10: Niektóre kwestie pojęciowe i językowe; Rozdział 11: Plany i schematy badawcze; Rozdział 12: Narzędzia badawcze i ich standardy; Część 3: Psychologia sprawców przestępstw; Rozdział 13: Motywacja działań przestępnych; Rozdział 14: Destruktywne emocje w etiologii zachowań przestępczych; Rozdział 15: Motywacja zachowań agresywnych sprawców przestępstw; Rozdział 16: Diagnoza procesów motywacyjnych sprawców przestępstw; Rozdział 17: Interpretacja postępowania obrazującego a problem wolności woli; Rozdział 18: Działalność organizacji przestępczych; Rozdział 19: Wpływ grupy na formowanie się motywacji zachowania przestępnego; Rozdział 20: Temperament jako czynnik kryminogenny; Rozdział 21: Terroryzm jako problem globalny; Rozdział 22: Psychospołeczne aspekty przestępczości terrorystycznej; Rozdział 23: Transfery „brudnych” pieniędzy w Europie; Rozdział 4: Psychologiczna charakterystyka sprawców zabójstw; Rozdział 25: Czyny przestępne pod wpływem silnego wzburzenia; Rozdział 26: Motywacja zachowań przestępnych nieletnich; Rozdział 27: Psychologia młodocianych sprawców przemocy; Rozdział 28: Zabójstwa popełniane przez nieletnich; Rozdział 29: Psychospołeczne aspekty przestępczości nieagresywnej; Rozdział 30: Uwarunkowania przestępczości gospodarczej; Rrozdział 31: Czyny przestępne w związkach partnerskich; Rozdział 32: Mobbing i molestowanie seksualne; Rozdział 33: Osoba uzależniona jako sprawca przestępstwa; Rozdział 34: Motywacja seksualna czynów przestępnych; Rozdział 35: Psychologiczne aspekty pedofilii; Rozdział 36: Profile pedofilów; Rozdział 7: Kryminalistyczne aspekty chorób psychicznych; Rozdział 38: Sprawca przestępstwa o osobowości antyspołecznej; Rozdział 39: Kryminalistyczne aspekty upośledzenia umysłowego oraz stanów psychoorganicznych; Rozdział 40: Hipnoza w genezie przestępstwa; Rozdział 41: Nietolerancja jako źródło zachowań przestępnych; Rozdział 42: Psychospołeczne aspekty przestępczości w zakładach karnych; Rozdział 43: Przestępczość związana z nieformalną obyczajowością w wojsku; Rozdział 44: Stalking — terror emocjonalny, moralny i fizyczny; Rozdział 45: Syndrom wypalenia emocjonalnego; Część 4: Psychologia ofiar przestępstw; Rozdział 46: Aspekty psychospołeczne badań wiktymologicznych; Rozdział 47: Podatność na wiktymizację w świetle psychologii kryzysów emocjonalnych i rozwojowych; Rozdział 48: Osobowościowe predyspozycje stania się ofiarą przestępstwa; Rozdział 49: Środowisko fizyczne w etiologii zagrożenia wiktymizacyjnego; Rozdział 50: Związki ofiary ze sprawcą przestępstwa; Rozdział 51: Strach przed terroryzmem; Rozdział 52: Obraz ofiary przestępstwa w środkach masowego przekazu; Rozdział 53: Ofiary przemocy seksualnej; Rozdział 54: Kobieta jako ofiara przestępstwa w rodzinie; Rozdział 55: Prostytutka jako ofiara przestępstwa; Rozdział 56: Dzieci jako ofiary przestępstw; Rozdział 57: Osoba niepełnosprawna jako ofiara przestępstwa; Rozdział 58: Ludzie starsi jako ofiary przestępstw; Rozdział 59: Ofiary przestępstw komputerowych i internetowych; Rozdział 60: Ofiary łamania prawa do prywatności; Rozdział 61: Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw przez świadków na miejscu zdarzenia; Część 5: Psychologiczna problematyka wykrywalności sprawców przestępstw; Rozdział 62: Formowanie się materiału zeznaniowego; Rozdział 63: Taktyka przesłuchania świadka; Rozdział 64: Przesłuchanie dziecka; Rozdział 65: Ocena fałszywych zeznań; Rozdział 66: Ocena prawdziwości zeznań na podstawie analiz wskaźników emocji; Rozdział 67: Ekspertyza psychiatryczna; Rozdział 68: Przesłuchanie podejrzanych; Rozdział 69: Motywy przyznania się podejrzanych; Rozdział 70: Stres policyjny — model strukturalny; Rozdział 71: Psychologiczne i prawne aspekty działania tajnych agentów policji; Rozdział 72: Przesłuchanie osób niepełnosprawnych; Rozdział 73: Uzyskiwanie wyjaśnień i zeznań od sprawców oraz ofiar przestępstw znajdujących się w krytycznym momencie w stanie snu; Rozdział 74: Wpływ środków psychoaktywnych na zeznania świadków i wyjaśnienia podejrzanych; Rozdział 75: Zachowania policjantów podczas przesłuchań; Rozdział 76: Zastosowanie poligrafu do oceny wiarygodności wyjaśnień; Rozdział 77: Lingwistyka kryminalistyczna; Rozdział 78: narkoanaliza; Rozdział 79: Wykorzystanie sugestii w taktyce przesłuchania; Rozdział 80: Wersja kryminalistyczna i analiza kryminalna; Rozdział 81: Identyfikacja sprawcy przestępstwa; Rozdział 82: Analiza realności zeznań; Rozdział 83: Wykorzystanie hipnozy w badaniach pamięci świadków; Rozdział 84: Profilowanie przestępców na podstawie modus operandi; Rozdział 85: Ustalenie profili przestępców na podstawie zeznań pokrzywdzonych i innych świadków; Rozdział 86: Psychologiczno-prawne problemy instytucji świadka anonimowego i świadka koronnego; Część 6: Psychologiczne problemy zapobiegania przestępstwom; Rozdział 87: Psychologiczne podstawy zapobiegania przestępczości i innym rodzajom patologii; Rozdział 88: Systemowe zapobieganie przestępczości; Rozdział 89: Polityka prewencyjna państwa; Rozdział 90: Społeczne strategie zapobiegania przestępczości; Rozdział 91: Zapobieganie przestępczości z perspektywy psychologii środowiskowej; Rozdział 92: Badanie postaw policjantów wobec zgwałceń. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39146, 39145 (2 egz.)
Book
In basket
Detektywi na tropach zagadek historii / Jan Widacki. - [Wyd. 2 rzut 1]. - Kraków : Wydawnictwo Wawelskie, 1992. - 170, [6] s., [42] s. tabl. : faks., fot., portr., rys. ; 21 cm.
Na kartach tej książki przedstawiono wybór różnych zagadek historycznych, w których rozwiązanie zaangażowani byli kryminalistycy bądź medycy sądowi. Lektura, ukazując różne zagadki i tajemnice naszych dziejów, zachęca do bliższego i pełniejszego ich poznania. Książka zawiera na końcu czarno - białe ilustracje. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43908 (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Ryzyko operacyjne jako nowe pojęcie w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych; Rozdział 2: Ryzyko jako pojęcie interdyscyplinarne; Rozdział 3: Rodzaje ryzyka operacyjnego; Rozdział 4: Ryzyko taktyki i techniki prowadzenia rozmów, aspekty kryminalistyczne; Rozdział 5: Ryzyko gromadzenia i wykorzystania w procesie karnym materiałów z obserwacji; Rozdział 6: Ryzyko gromadzenia i wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów z zakupu kontrolowanego oraz przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej; Rozdział 7: Wybrane obszary diagnozy ryzyka kontroli operacyjnej – aspekty kryminalistyczne; Rozdział 8: Wykorzystanie wyników diagnozy ryzyka operacyjnego w ustawodawstwie: Uwagi de lege lata; Rozdział 9: Ryzyko dotyczące oceny materiałów z podsłuchu w Unii Europejskiej. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49283 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49282/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 66825 czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again