Form of Work
Książki
(14)
Status
available
(12)
only on-site
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia - Wolny dostęp
(9)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Author
Hołyst Brunon
(2)
Hołyst Brunon (1930- )
(2)
Bartnik Monika (1978- )
(1)
Gaberle Andrzej (1937-2012)
(1)
Goc Mieczysław
(1)
Gruza Ewa (1961- )
(1)
Hanausek Tadeusz (1931- )
(1)
Helman Alicja (1935- )
(1)
Jagiełło Dariusz
(1)
Kosmaty Piotr
(1)
Kudła Jacek
(1)
Kulicki Mariusz (1931- )
(1)
Kwiatkowska Violetta
(1)
Lis Wojciech (prawo)
(1)
Mazepa Jacek
(1)
Moszczyński Jarosław
(1)
Stępka Leszek
(1)
Szostak Maciej
(1)
Widacki Jan (1948- )
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(12)
Subject
Kryminalistyka
(13)
Psychologia kryminalistyczna
(2)
Socjologia przestępstwa
(2)
Czynności operacyjne
(1)
Daktyloskopia
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Groby
(1)
Historiografia
(1)
Kryminalistyka w filmie
(1)
Policja
(1)
Polityka kryminalna
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Przesłuchanie dziecka
(1)
Przesłuchanie świadka
(1)
Ryzyko zawodowe
(1)
Wariografia
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Śledztwo i dochodzenie
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(4)
Podreczniki akademickie
(2)
Encyklopedia
(1)
Film
(1)
Filmografia
(1)
14 results Filter
Book
In basket
Vademecum technika kryminalistyki / pod red. Jacka Mazepy ; aut. Jacek Mazepa [et al.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. - 273, [1], XXI s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-7601-457-9
Rozdział 1: Oględziny; Rozdział 2: Fotografia kryminalistyczna; Rozdział 3: Daktyloskopia; Rozdział 4: Biologia; Rozdział 5: Traseologia; Rozdział 6: Osmologia; Rozdział 7: Wypadek drogowy. Jak poprawnie wykonać oględziny miejsca wypadku drogowego. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39185 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39184/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-255-7642-4 ; 978-83-255-7643-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54380 inf. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1:zagadnienia wstępne; Rozdział 1: Pojęcie i zakres socjologii kryminalistycznej; Rozdział 2:. Prekursorzy socjologii kryminalistycznej; Rozdział 3:. Cele i zadania socjologii kryminalistycznej; Rozdział 4: Socjologia kryminalistyczna w systemie innych nauk; Cz. 2:. Metodologia badań socjologii kryminalistycznej; Rozdział 5:. Uwagi teoretyczne; Rozdział 6: Charakterystyka socjologiczna środowisk kryminogennych; Rozdział 7:. Socjologiczne uwarunkowania wybranych rodzajów przestępstw; Rozdział 8: Problematyka penalizacji i resocjalizacji; Rozdział 9: Socjologiczne podłoża wiktymizacji; Rozdział 10: . Opinia publiczna w kwestiach przestępczości; Rozdział 11: Konceptualizacja problematyki 1 pojęć Rozdział 12: Przygotowanie badań; Rozdział 13: Dobór respondentów; Rozdział 14: Realizacja badania; Rozdział 15:. Analiza statystyczna wyników badania; Rozdział 16: Statystyki estymacyjne - rozkład normalny standaryzowany; Rozdział 17: Analiza korelacyjna Rozdział 18: projekcyjna metoda badania postaw wobec zachowań dewiacyjnych; Rozdział 19: Granice pojęcia kradzieży w oczach współczesnych polaków (projekt ankiety); Rozdział 20: udział religii i kościoła w zapobieganiu przestępczości współcześnie w polsce Cz. 3:Przestępczość; Rozdział 21: Społeczny, kulturowy i polityczny kontekst przestępczości terrorystycznej; Rozdział 22: Charakterystyka społeczno-demograficzna sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu; Rozdział 23: Zabójstwa popełniane przez ludzi bogatych i sławnych; Rozdział 24: Prawne, społeczne i kryminalistyczne aspekty przestępczości przeciwko środowisku Rozdział xxv. aktualne problemy przestępczości zorganizowanej w polsce; Rozdział 26: Przestępstwo korupcji w ujęciu społeczno-prawnym Rozdział xxvii. korupcja w policji; Rozdział 28: Społeczne i kulturowe aspekty przestępczości na tle seksualnym Rozdział xix. społeczne aspekty zjawiska przestępczości wobec kobiet; Rozdział 30: Kulturowy i społeczny kontekst zjawiska przestępczości wobec dzieci; Rozdział 31: Socjopsychiczna i demograficzna charakterystyka sprawców przestępstw przeciw mieniu Rozdział 32:. Socjopsychiczne aspekty przestępczości uwarunkowanej nietolerancją i uprzedzeniami Rozdział 33: Społeczno-kulturowe, organizacyjne i prawne aspekty mobbingu Rozdział 24: Przestępczość "białych kołnierzyków" i kariery przestępcze Rozdział 25: Przemoc na stadionach jako zjawisko światowe część 4: Inne zjawiska patologii społecznej; Rozdział 26: Procesy globalizacji jako źródło problemów i patologii społecznych ;Rozdział 27: nowe technologie w aspekcie prawno-profilaktycznym; Rozdział 28: Implikacje rozwoju cywilizacji konsumpcyjnej; Rozdział 29: Makrosopołeczne procesy dezorganizacji jako podłoże zjawisk patologii społecznej; Rozdział 30: . Mikrosopołeczne procesy dezorganizacji jako podłoże zjawisk patologii społecznej; Rozdział 31:Agresja i przemoc z perspektywy interakcji społecznej; Rozdział 32: Konflikty społeczne w etiologii zachowań przestępczych; Rozdział 33: Patologia społeczna w środowisku miejskim; Rozdział 34: zjawiska patologii społecznej w środowisku wiejskim; Rozdział 35: Uwarunkowania zachowań patologicznych i przestępczych wobec pracowników w miejscu pracy; Rozdział 35: Patologizacja struktury układów urzędnik-petent; Rozdział 37: Asocjalne zachowania młodzieży Rozdział xlviii. życie w gangu: rodzina, przyjaciele, przemoc; Cz. 5: WYbrane problemy wiktymologii w ujęciu socjologii kryminalistycznej; Rozdział 38: Demograficzna i społeczna charakterystyka ofiar przestępstw przeciwko mieniu; Rozdział 39: Socjologicznoprawne aspekty przestępczości wobec ofiar działań wojennych oraz imigrantów; Rozdział 40: Handel kobietami i dziećmi w świetle wiktymologii; Rozdział 41: Społeczno-kulturowe uwarunkowania zjawiska prostytucji dziecięcej oraz wykorzystywania seksualnego dzieci dla celów komercyjnych; Rozdział 42: Prostytutka jako ofiara przestępstwa w ujęciu socjologiczno-prawnym Rozdział 43:. Osoby starsze jako ofiary przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu; Rozdział 44: Ludzie w starszym wieku jako ofiary przestępstw - ujęcie socjologiczno-kryminologiczne; Rozdział 45: Zachowania przestępcze i patologiczne wobec osób niepełnosprawnych - ujęcie społeczne; Rozdział 46: Prawne i społeczne problemy dotyczące osób objętych marginalizacją; Rozdział 47: Socjologiczna analiza sytuacji osób skazanych ;Rozdział 48: Cybernetyczne prześladowanie i molestowanie ofiar oraz typologia stalkingu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28242 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28240/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Społeczne uwarunkowania wykrywalności sprawców przestępstw; Rozdział 1: Współpraca państw Unii Europejskiej w walce z przestępczością; Rozdział 2: Terroryzm i eksteremizn; Rozdział 3: Wykrywalność sprawców handlu kobietami i dziećmi; Rozdział 4: Profile sprawców zgwałceń; Rozdział 5: Społęczne uwarunkowania zjawiska przemocy w szkole z perspektywy profilaktyki; Rozdział 6: Dochodzenia w sprawach pornografii dziecięcej (na przykładzie Niemiec, Szwajcarii, Anglii, Walii i Włoch); Rozdział 7: Wykorzystanie informacji pozostawionych przez zabójców seryjnych; Rozdział 8: Wpływ narkotyków halucynogennych i stymulujących na wypadki drogowe i w miejscu pracy. Możliwości wykrywcze policji; Rozdział 9: Rola sektora prywatnego w dochodzeniu przestępstw gospodarczych; Rozdział 10: Społeczno-prawne i profilaktyczne aspekty zjawiska nieuczciwej konkurencji; Rozdział 11: Rządowy program ograniczania przestępczości i innych aspołecznych zachowań "razem bezpieczniej"; Rozdział 12: Internalizacja norm moralnych i prawnych ; Rozdział 13: Erozja postaw moralnych we współczesnym społeczeństwie polskim; Rozdział 14: Bezpieczeństwo informacji w organizacji; Rozdział 15: Determinanty społecznej kontroli; Rozdział 16: Wpływ prywatyzacji niektórych zadań policji na politykę kryminalną; Rozdział 17: kształtowanie architektury otoczenia; Rozdział 18: Społeczne aspekty prawa do prywatności i prawa do informacji; Rozdział 19: Kultura organizacyjna w miejscu pracy; Rozdział 20: Zapobieganie narkomanii; Rozdział 21: Zapobieganie zjawisku nadużywania alkoholu; Rozdział 22: Zapobieganie wypadkom drogowym; Rozdział 23: . zapobieganie samobójstwom; Rozdział 24: Subkultury młodzieżowe w ujęciu profilaktyki społecznej; Rozdział 25: Zwalczanie i zapobieganie przemocy na stadionach piłkarskich; Rozdział 26: Profilaktyczno-prawne aspekty zjawiska żebractwa; Rozdział 27: Systemy penitencjarne w niektórych państwach; Rozdział 28: Zapobieganie cybernetycznemu molestowaniu. rola ofiar i policji; Część 2:. Patologie życia gospodarczego w Polsce w opinii młodzieży; Rozdział 29: Symptomatologia i etiologia przestępczości gospodarczej ; Rozdział 30: Zakres i metodologu badań opinii młodzieży w kwestii nieprawidłowości w dziedzinie życia gospodarczego; Rozdział 31: Źródła wiedzy młodzieży o przestępczości gospodarczej; Rozdział 32: Ocena posiadanej wiedzy o zjawiskach przestępczości gospodarczej; Rozdział 33: Wskaźnik znajomości pojęć z zakresu przestępczości gospodarczej; Rozdział 34:. Znajomość wybranych pojęć z zakresu przestępczości gospodarczej; Rozdział 35: Korelacje między ocenami wiedzy o zjawiskach gospodarczych a wskaźnikiem znajomości pojęć; Rozdział 36: Zetknięcia z przejawami patologii życia gospodarczego; Rozdział 37: Opinie młodzieży o rozpowszechnieniu niektórych zachowań kryminalnych; Rozdział 38: Wpływ niektórych osobistych cech respondentów na ocenę powszechności działań przestępczych; Rozdział 39: Wpływy interakcyjne na ocenę rozpowszechnienia niektórych działań przestępczych Rozdział 40: Największe zagrożenia dla państwa polskiego w dziedzinie życia gospodarczego w opinii respondentów; Rozdział 41: Związek przekonań o rozpowszechnieniu łapówkarstwa w niektórych środowiskach z elementami charakterystyki respondentów; Rozdział 42: Wskazywanie drogi poprawy sytuacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28243 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28241/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wypadki drogowe : aspekty kryminologiczne / Andrzej Gaberle. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1986. - 318, [2] strony : rysunki, wykresy ; 24 cm.
ISBN: : 83-219-0246-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 53254 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo i Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne : podręcznik akademicki)
ISBN: : 978-83-62726-25-7
1.Historia, przedmiot i zadania kryminalistyki; 2.Czynności wstępne zmierzające do ustalenia i ujęcia sprawcy przestępstwa; 3.Wybrane działania rozpoznawczo-wykrywcze; 4.Czynności operacyjno-rozpoznawcze; 5.Planowanie postępowania przygotowawczego i wersje kryminalistyczne; 6.Psychologia zeznań; 7.Uzyskiwanie osobowych środków dowodowych; 8.Przesłuchania szczególne; 9.Ocena zeznań i wyjaśnień; 10.Inne czynności procesowo-kryminalistyczne; 11.Ślady kryminalistyczne; 12.Oględziny; 13.Ekspertyza kryminalistyczna; 14.Fotografia kryminalistyczna; 15.Antropometryczne metody identyfikacji człowieka; 16.Daktyloskopia; 17.Inne metody identyfikacji kryminalistycznej; 18.Badania dokumentów; 19.Fonoskopia; 20.Mechanoskopia; 21.Badania broni palnej; 22.Traseologia; 23.Badania fizykochemiczne; 24.Badania biologiczne; 25.Osmologia; 26.Informatyka kryminalistyczna; 27.Kryminalistyczne bazy danych [BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39054, 39053 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39052/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Kryminalistyka : zarys wykładu / Tadeusz Hanausek. - 6. wyd. / zaktualizował Maciej Szostak. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. - 240, [1] s. ; 25 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: : 978-83-7601-888-1
Rozdział 1: Narodziny i rozwój kryminalistyki; Rozdział 2:Określenie nauki kryminalistyki; Rozdział 3:Determinanty i elementy składowe kryminalistyki; Rozdział 4: Terminologia w nauce kryminalistyki; Rozdział 5: Naczelne zasady kryminalistyki; Rozdział 6:Realizacja funkcji kryminalistyki; Rozdział 7: Informacje i ich źródła; Rozdział 8: Źródła pierwszych informacji; Rozdział 9: Ślady kryminalistyczne; Rozdział 10: Wersja kryminalistyczna; Rozdział 11: Czynności na miejscu zdarzenia; Rozdział 12:Przeszukanie; Rozdział 13: Oględziny osoby i rzeczy; Rozdział 14: Czynności operacyjno-rozpoznawcze; Rozdział 15: Uniwersalne metody techniczne; Rozdział 16: Wybrane środki pomocnicze; Rozdział 17: Ekspertyza i biegli; Rozdział 18: Podstawowe badania techniczne w kryminalistyce; Rozdział 19: Pościg i zasadzka; Rozdział 20: Wybrane zagadnienia psychologii zeznań i wyjaśnień; Rozdział 21: Taktyka przesłuchania świadka; Rozdział 22: Taktyka przesłuchania podejrzanego; Rozdział 23: Okazanie i konfrontacja; Rozdział 24: Fizjodetekcja, hipnoza, narkoanaliza; Rozdział 25: Rejestracja kryminalna; Rozdział 26: Dokumentacja czynności Kryminalistycznych; Rozdział 27: Błędy w kryminalistyce; Rozdział 28: Dzisiejsza policja w świecie; Rozdział 29: Przyszłość kryminalistyki.[G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39051, 39050 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39049/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Kryminalistyka / Brunon Hołyst. - Wyd. 12. zm. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. - 1470, [2] s. ; 25 cm.
ISBN: : 978-83-7620-386-7
Część 1: Zagadnienia wstępne; Rozdział 1: Pojęcie i zakres kryminalistyki; Rozdział 2: Stosunek kryminalistyki do innych nauk; Część 2: Problematyka metod przestępnych; 1. Wstępne stadia działania przestępnego; Rozdział 3: Planowanie przestępstwa; Rozdział 4: Przygotowanie przestępstwa; 2. Przestępne czynności wykonawcze; Rozdział 5: Przestępne zanieczyszczanie środowiska; Rozdział 6: Terroryzm; Rozdział 7: Nielegalny obrót narkotykami; Rozdział 8: Podpalenie; Rozdział 9: Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu; Rozdział 10: Rozbój i wymuszenie rozbójnicze; Rozdział 11: Kradzież i paserstwo; Rozdział 12: Oszustwo; Rozdział 13: Fałszerstwo; Rozdział 14: Korupcja; Rozdział 15: Przemyt; Rozdział 16: Nielegalny wyrób broni i amunicji; Rozdział 17: Przestępczość komputerowa; Rozdział 18: Pranie pieniędzy; Rozdział 19: Unikanie odpowiedzialności karnej; Część 3: Problematyka metod śledczych; Rozdział 20: Czynniki sprzyjające efektywności śledztwa; Rozdział 21: Zawiadomienie o przestępstwie; Rozdział 22: Pościg, zasadzka, poszukiwanie; Rozdział 23: Ujęcie i zatrzymanie osoby podejrzanej; Rozdział 24: Oględziny śledcze; Rozdział 25: Ogólna problematyka badań kryminalistycznych; Rozdział 26: Ślady linii papilarnych; Rozdział 27: Ślady stóp; Rozdział 28: Ślady rękawiczek; Rozdział 29: Ślady czerwieni wargowej; Rozdział 30: Ślady zębów; Rozdział 31: Ślady małżowiny usznej; Rozdział 32: Dokumenty; Rozdział 33: Broń; Rozdział 34: Ślady narzędzi; Rozdział 35: Badania metaloznawcze; Rozdział 36: Identyfikacja pojazdu; Rozdział 37: Niektóre rodzaje kryminalistycznych badań chemicznych i fizycznych; Rozdział 38: Identyfikacja narkotyków; Rozdział 39: Fonoskopia; Rozdział 40: Termoskopia; Rozdział 41: Biometria – stan aktualny i perspektywy; Rozdział 42: Sądowo-lekarska sekcja zwłok; Rozdział 43: Ustalenie tożsamości zwłok; Rozdział 44: Biologia kryminalistyczna; Rozdział 45: Palinologia jako nowy dział kryminalistyki; Rozdział 46: Ocena dowodowa wyników badań materiału rzeczowego; Rozdział 47: Krajowy system informacyjny policji; Rozdział 48: System informacyjny Schengen. Kratowy system informatyczny. Polskie biuro SIRENE; Rozdział 49: Krajowe centrum informacji kryminalnych; Rozdział 50: Wybrane zagadnienia problematyki zeznań i wyjaśnień; Rozdział 51: Eksperyment kryminalistyczny; Rozdział 52: Wersja kryminalistyczna; Rozdział 53: Typowanie sprawców przestępstw; Rozdział 54: Polskie uregulowania prawne w walce z przestępczością; Rozdział 55: Międzynarodowa współpraca policji; Część 4: Problematyka metod profilaktycznych; Rozdział 56: Pojęcie i zakres profilaktyki kryminalistycznej; Rozdział 57: Profilaktyczne funkcje organów policji; Rozdział 58: Ochrona informacji; Rozdział 59: Systemy bezpieczeństwa; Rozdział 60: Zapobieganie niektórym rodzajom przestępstw; Rozdział 61: Zapobieganie wypadkom drogowym; Rozdział 62: Bezpieczeństwo w biznesie; Rozdział 63: Profilaktyczne funkcje badan kryminalistycznych; Rozdział 64: Międzynarodowa ochrona prawa własności intelektualnej; Rozdział 65: Inne środki zapobiegania przestępczości. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39048, 39047 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39046/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-61467-20-5
Rozdział 1: Informacje podstawowe; Rozdział 2: Klasyfikacja czynności organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości; Rozdział 3: Źródła pierwszych informacji; Rozdział 4: Ślady; Rozdział 5: Oględziny; Rozdział 6: Kryminalistyczne aspekty prowadzenia postępowania przygotowawczego; Rozdział 7: Wersja kryminalistyczna; Rozdział 8: Kryminalistyczna problematyka poszlak i dowodów bezpośrednich; Rozdział 9: Taktyka przesłuchania osób oraz etapy formowania się zeznań; Rozdział 10: Przesłuchanie; Rozdział 11: Szczególne formy przesłuchania; Rozdział 12: Biegli i specjaliści; Rozdział 13: Identyfikacja kryminalistyczna; Rozdział 14: Badania identyfikacyjne - ekspertyzy; Rozdział 15: Czynności taktyczne z udziałem świadka lub podejrzanego; Rozdział 16: Wybrane zagadnienia działań taktyczno-kryminalistycznych; Rozdział 17: Dokumentowanie czynności badań kryminalistycznych. [AW]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37219/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Filmy kryminalne / Alicja Helman. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1972. - 238, [2] strony, 16 stron tablic : ilustracje ; 18 cm.
(Mały Leksykon Filmowy)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 52709 (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia kryminalistyczna / Brunon Hołyst. - Wyd. 3. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. - 1613, [3] s. ; 25 cm.
Cześć 1: Zagadnienia wstępne; Rozdział 1: Pojęcie i zakres psychologii kryminalistycznej; Rozdział 2: Historia rozwoju psychologii kryminalistycznej; Rozdział 3: Problemy etyczne zawodu psychologa kryminalistycznego i sądowego; Rozdział 4: Szkolenie w zakresie psychologii kryminalistycznej; Rozdział 5: Przestępczość z perspektywy psychologii ewolucyjnej; Część 2: Metodologia — ogólne problemy; Rozdział 6: Zagadnienia wstępne; Rozdział 7: Charakterystyka metodologii; Rozdział 8: Ocena psychologii kryminalistycznej z metodologicznego punktu widzenia; Rozdział 9: Preliminaria metodologiczne; Rozdział 10: Niektóre kwestie pojęciowe i językowe; Rozdział 11: Plany i schematy badawcze; Rozdział 12: Narzędzia badawcze i ich standardy; Część 3: Psychologia sprawców przestępstw; Rozdział 13: Motywacja działań przestępnych; Rozdział 14: Destruktywne emocje w etiologii zachowań przestępczych; Rozdział 15: Motywacja zachowań agresywnych sprawców przestępstw; Rozdział 16: Diagnoza procesów motywacyjnych sprawców przestępstw; Rozdział 17: Interpretacja postępowania obrazującego a problem wolności woli; Rozdział 18: Działalność organizacji przestępczych; Rozdział 19: Wpływ grupy na formowanie się motywacji zachowania przestępnego; Rozdział 20: Temperament jako czynnik kryminogenny; Rozdział 21: Terroryzm jako problem globalny; Rozdział 22: Psychospołeczne aspekty przestępczości terrorystycznej; Rozdział 23: Transfery „brudnych” pieniędzy w Europie; Rozdział 4: Psychologiczna charakterystyka sprawców zabójstw; Rozdział 25: Czyny przestępne pod wpływem silnego wzburzenia; Rozdział 26: Motywacja zachowań przestępnych nieletnich; Rozdział 27: Psychologia młodocianych sprawców przemocy; Rozdział 28: Zabójstwa popełniane przez nieletnich; Rozdział 29: Psychospołeczne aspekty przestępczości nieagresywnej; Rozdział 30: Uwarunkowania przestępczości gospodarczej; Rrozdział 31: Czyny przestępne w związkach partnerskich; Rozdział 32: Mobbing i molestowanie seksualne; Rozdział 33: Osoba uzależniona jako sprawca przestępstwa; Rozdział 34: Motywacja seksualna czynów przestępnych; Rozdział 35: Psychologiczne aspekty pedofilii; Rozdział 36: Profile pedofilów; Rozdział 7: Kryminalistyczne aspekty chorób psychicznych; Rozdział 38: Sprawca przestępstwa o osobowości antyspołecznej; Rozdział 39: Kryminalistyczne aspekty upośledzenia umysłowego oraz stanów psychoorganicznych; Rozdział 40: Hipnoza w genezie przestępstwa; Rozdział 41: Nietolerancja jako źródło zachowań przestępnych; Rozdział 42: Psychospołeczne aspekty przestępczości w zakładach karnych; Rozdział 43: Przestępczość związana z nieformalną obyczajowością w wojsku; Rozdział 44: Stalking — terror emocjonalny, moralny i fizyczny; Rozdział 45: Syndrom wypalenia emocjonalnego; Część 4: Psychologia ofiar przestępstw; Rozdział 46: Aspekty psychospołeczne badań wiktymologicznych; Rozdział 47: Podatność na wiktymizację w świetle psychologii kryzysów emocjonalnych i rozwojowych; Rozdział 48: Osobowościowe predyspozycje stania się ofiarą przestępstwa; Rozdział 49: Środowisko fizyczne w etiologii zagrożenia wiktymizacyjnego; Rozdział 50: Związki ofiary ze sprawcą przestępstwa; Rozdział 51: Strach przed terroryzmem; Rozdział 52: Obraz ofiary przestępstwa w środkach masowego przekazu; Rozdział 53: Ofiary przemocy seksualnej; Rozdział 54: Kobieta jako ofiara przestępstwa w rodzinie; Rozdział 55: Prostytutka jako ofiara przestępstwa; Rozdział 56: Dzieci jako ofiary przestępstw; Rozdział 57: Osoba niepełnosprawna jako ofiara przestępstwa; Rozdział 58: Ludzie starsi jako ofiary przestępstw; Rozdział 59: Ofiary przestępstw komputerowych i internetowych; Rozdział 60: Ofiary łamania prawa do prywatności; Rozdział 61: Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw przez świadków na miejscu zdarzenia; Część 5: Psychologiczna problematyka wykrywalności sprawców przestępstw; Rozdział 62: Formowanie się materiału zeznaniowego; Rozdział 63: Taktyka przesłuchania świadka; Rozdział 64: Przesłuchanie dziecka; Rozdział 65: Ocena fałszywych zeznań; Rozdział 66: Ocena prawdziwości zeznań na podstawie analiz wskaźników emocji; Rozdział 67: Ekspertyza psychiatryczna; Rozdział 68: Przesłuchanie podejrzanych; Rozdział 69: Motywy przyznania się podejrzanych; Rozdział 70: Stres policyjny — model strukturalny; Rozdział 71: Psychologiczne i prawne aspekty działania tajnych agentów policji; Rozdział 72: Przesłuchanie osób niepełnosprawnych; Rozdział 73: Uzyskiwanie wyjaśnień i zeznań od sprawców oraz ofiar przestępstw znajdujących się w krytycznym momencie w stanie snu; Rozdział 74: Wpływ środków psychoaktywnych na zeznania świadków i wyjaśnienia podejrzanych; Rozdział 75: Zachowania policjantów podczas przesłuchań; Rozdział 76: Zastosowanie poligrafu do oceny wiarygodności wyjaśnień; Rozdział 77: Lingwistyka kryminalistyczna; Rozdział 78: narkoanaliza; Rozdział 79: Wykorzystanie sugestii w taktyce przesłuchania; Rozdział 80: Wersja kryminalistyczna i analiza kryminalna; Rozdział 81: Identyfikacja sprawcy przestępstwa; Rozdział 82: Analiza realności zeznań; Rozdział 83: Wykorzystanie hipnozy w badaniach pamięci świadków; Rozdział 84: Profilowanie przestępców na podstawie modus operandi; Rozdział 85: Ustalenie profili przestępców na podstawie zeznań pokrzywdzonych i innych świadków; Rozdział 86: Psychologiczno-prawne problemy instytucji świadka anonimowego i świadka koronnego; Część 6: Psychologiczne problemy zapobiegania przestępstwom; Rozdział 87: Psychologiczne podstawy zapobiegania przestępczości i innym rodzajom patologii; Rozdział 88: Systemowe zapobieganie przestępczości; Rozdział 89: Polityka prewencyjna państwa; Rozdział 90: Społeczne strategie zapobiegania przestępczości; Rozdział 91: Zapobieganie przestępczości z perspektywy psychologii środowiskowej; Rozdział 92: Badanie postaw policjantów wobec zgwałceń. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39146, 39145 (2 egz.)
Book
In basket
Detektywi na tropach zagadek historii / Jan Widacki. - [Wyd. 2 rzut 1]. - Kraków : Wydawnictwo Wawelskie, 1992. - 170, [6] s., [42] s. tabl. : faks., fot., portr., rys. ; 21 cm.
Na kartach tej książki przedstawiono wybór różnych zagadek historycznych, w których rozwiązanie zaangażowani byli kryminalistycy bądź medycy sądowi. Lektura, ukazując różne zagadki i tajemnice naszych dziejów, zachęca do bliższego i pełniejszego ich poznania. Książka zawiera na końcu czarno - białe ilustracje. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43908 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Pojęcie kryminalistyki; Rozdział 2: Źródła i środki dowodowe w kryminalistyce; Rozdział 3: Psychologia kryminalistyczna; Rozdział 4: Przesłuchanie; Rozdział 5: Szczególne formy przesłuchania; Rozdział 6: Promieniowanie elektromagnetyczne w kryminalistyce. oraz nieelektromagnetyczne sposoby uzyskiwania obrazu śladów kryminalistycznych; Rozdział 7: Fotograficzne oraz magnetyczne rejestrowanie obrazu w kryminalistyce; Rozdział 8: Rzeczowe źródła dowodowe - ślady obiektywne; Rozdział 9: Oględziny; Rozdział 10: Eksperyment procesowo-kryminalistyczny; Rozdział 11: Przeszukanie; Rozdział 12: Kryminalistyczna problematyka broni strzeleckiej; Rozdział 13: Kryminalistyczna problematyka dokumentów; Rozdział 14: Kryminalistyczna problematyka badań wariograficznych. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49332 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49331/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Ryzyko operacyjne jako nowe pojęcie w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych; Rozdział 2: Ryzyko jako pojęcie interdyscyplinarne; Rozdział 3: Rodzaje ryzyka operacyjnego; Rozdział 4: Ryzyko taktyki i techniki prowadzenia rozmów, aspekty kryminalistyczne; Rozdział 5: Ryzyko gromadzenia i wykorzystania w procesie karnym materiałów z obserwacji; Rozdział 6: Ryzyko gromadzenia i wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów z zakupu kontrolowanego oraz przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej; Rozdział 7: Wybrane obszary diagnozy ryzyka kontroli operacyjnej – aspekty kryminalistyczne; Rozdział 8: Wykorzystanie wyników diagnozy ryzyka operacyjnego w ustawodawstwie: Uwagi de lege lata; Rozdział 9: Ryzyko dotyczące oceny materiałów z podsłuchu w Unii Europejskiej. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49283 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49282/VI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again