Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(11)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(9)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Author
Armendariz de Aghion Beatriz
(1)
Białek-Jaworska Anna
(1)
Cicharska Magdalena
(1)
Dobosiewicz Zbigniew
(1)
Gigol Katarzyna
(1)
Gostomski Eugeniusz
(1)
Główka Gabriel
(1)
Kowalczyk Lucyna
(1)
Kukiełka Jacek
(1)
Morduch Jonathan
(1)
Orłowska Renata
(1)
Poniewierka Dariusz
(1)
Saczek Andrzej
(1)
Saunders Anthony
(1)
Szewczyk Ryszard
(1)
Trzebiatowska Małgorzata
(1)
West James
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Year
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Kredyt
(6)
Banki
(5)
Kredyt hipoteczny
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Banki operacyjne
(1)
Bankowość hipoteczna
(1)
Biznesplan
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Finansowanie nieruchomości
(1)
Gwarancje bankowe
(1)
Gwarancje ubezpieczeniowe
(1)
Hipoteka
(1)
Instytucje kredytowe
(1)
Konsorcjum bankowe
(1)
Kredyt inwestycyjny
(1)
Kredyt konsorcjalny
(1)
Kredyty
(1)
Nieruchomości
(1)
Pożyczki bankowe
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rachunek bankowy
(1)
Rentowność
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Ryzyko
(1)
Ubezpieczenia finansowe
(1)
Wycena nieruchomości
(1)
Zabezpieczenie kredytu
(1)
11 results Filter
Book
In basket
ISBN: : 83-208-1668-8 ; 9788320816686
Rozdział 1: Kredyty w prawie bankowym; Rozdział 2: Ryzyko kredytowe i jego ograniczanie przez bank; Rozdział 3: Zdolność kredytowa; Rozdział 4: Zabezpieczenia kredytów; Rozdział 5: Koszty kredytu; Rozdział 6:Złe kredyty; Rozdział 7: Podstawowe typy kredytów; Rozdział 8: Kredyty gospodarcze; Rozdział 9: Kredyty konsumpcyjne; Rozdział 10: Kredyty budowlano -mieszkaniowe (hipoteczne); Rozdział 11: Operacje bankowe o charakterze zbliżonym do kredytów; Rozdział 12: Gwarancje bankowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27216, 27215, 27214, 24464, 24463 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24462/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kredyty konsorcjalne / Renata Orłowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2004. - 162 [2] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
Rozdział 1: Pojęcie i charakterystyka światowego rynku kredytów konsorpcyjnych; Rozdział 2: Konsorpcjum bankowe i rodzaje kredytów konsorpcyjnych; Rozdział 3: Analiza finansowa kredytu konsorpcyjnego; Rozdział 4: Rynek kredytów konsorpcyjnych w Polsce; Rozdział 5: Znaczenie kredytów konsorpcyjnych w finansowaniu produkcji okrętowej na przykładzie stoczni polskich i wybranych krajów Unii Europejskiej; Rozdział 6: Przyszłość rynku kredytów konsorpcyjnych na świecie i w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14613, 14612 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14611/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nieruchomości)
Cz. 1. Magdalena Cicharska, Łukasz Reksa, Nieruchomość jako przedmiot finansowania; Cz. 2. Gabriel Główka, Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania nieruchomości; Cz. 3. Gabriel Główka, Łukasz Reksa, System bankowości hipotecznej w Polsce; Cz. 4. Magdalena Cicharska, Łukasz Reksa, Ryzyko w kredytowaniu hipotecznym; Cz. 5. Agata Jurek- Zbrojska, Hipoteka i inne zabezpieczenia kredytu na finansowanie inwestycji w nieruchomości; Cz. 6. Elżbieta Mączńska, Wycena nieruchomości w celu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego; Cz. 7. Magdalena Mikołajczyk, Perspektywy rozwoju bankowości hipotecznej w Polsce. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30823, 30822 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30821/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Funkcjonowanie rynku kredytów detalicznych; Rozdział 2: Pośrednicy kredytowi na rynku kredytów detalicznych; Rozdział 3: Etyka w biznesie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26122, 26121 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26120/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Motywy poszukiwań nowych metod pomiaru ryzyka kredytowego; Rozdział 2: Tradycyjne metody pomiaru ryzyka kredytowego; Rozdział 3: Pożyczki traktowane jak opcje i model firmy KMV; Rozdział 4: Metoda VAR- Credit Metrics firmy J.P.Morgan i inne modele; Rozdział 5: Modele symulacji makroekonomicznej- model firmy McKinsey i inne modele; Rozdział 6: Metoda wyceny neutralnej względem ryzyka- model Loan Analysis. System firmy KPMG i inne modele; Rozdział 7: Metoda ubezppieczeniowa- modele umieralności oraz model Credit Risk Plus firmy CSFP; Rozdział 8: Nowe modele wewnętrzne-podsumowanie i porównnanie; Rozdział 9: Krótki opis nowoczesnej teorii portfela i jej zastosowań do portfeli pożyczek; Rozdział 10: Konstrukcja portfela pożyczek i pomiar ryzyka; Rozdział 11: Modele ryzyka kredytowego- testowanie wsteczne i testowanie napięć; Rozdział 12: Modele skorygowanej o ryzyko rentowności kapitału; Rozdział 13: Ryzyko kredytowe instrumentów pozabilansowych; Rozdział 14: Kredytowe instrumenty pochodne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7004, 7003, 7002, 7001 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7000/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Wprowadzenie do ubezpieczeń finansowych; Rozdział 1: Podstawowe pojęcia związane z ubezpieczeniami finansowymi; Rozdział 2: Historia rozwoju ubezpieczeń finansowych; Rozdział 3: Podstawy prawne ubezpieczeń finansowych; Rozdział 4: Podstawowe zasady i cechy charakterystyczne ubezpieczeń finansowych; Rozdział 5: Rynek ubezpieczeń finansowych; Rozdział 6: Funkcje i zadania ubezpieczyciela w ubezpieczeniach finansowych; Cz.2: Gwarancje ubezpieczeniowe; Rozdział 7: Relacja gwarantowania; Rozdział 8: Poszczególne rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych; Rozdział 9: Udzielanie i obsługa gwarancji ubezpieczeniowych; Cz.3: Ubezpieczenie transakcjikredytowych; Rozdział 10: Podstawowe zasady ubezpieczenia transakcji kredytowych; Rozdział 11: Ubezpieczenie kredytu kupieckiego od ryzyka handlowego; Rozdział 12: Ubezpieczenia transakcji kredytowych od ryzyka niehandlowego; Rozdział 13: Ubezpieczanie innych transakcji kredytowych; Rozdział 14: Inne problemy ubezpieczenia transakcji kredytowych; Cz.4: Pozostałe aspekty ubezpieczeń finansowych; Rozdział 15: Rola pośrednika; Rozdział 16: Reasekuracja ubezpieczeń finansowych; Rozdział 17: Ubezpieczenia finansowe a internet; Rozdział 18: Perspektywy rozwoju ubezpieczeń finansowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13157 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13156/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Biznesplan czyli jak poznać kredytobiorcę / Lucyna Kowalczyk. - Warszawa : Twigger, 2001. - 146 s. : tab.,wykr. ; 21 cm.
1. Biznesplan źródłem informacji o kredytobiorcy; 2. Badania umożliwiające zdobycie informacji do opracowania biznesplanu; 3. Wybór strategii; 4. Procedura formułowania biznesplanu; 5. Struktura biznesplanu; 6. Ocena biznesplanu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19929, 19928 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19927/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rola kredytu w systemie finansowania budownictwa mieszkaniowego; Rozdział 2: Modele kredytowania budownictwa mieszkaniowego przez banki komercyjne; Rozdział 3: Kryteria i zasady optymalizacji decyzji banku komercyjnego w kredytowaniu budownictwa mieszkaniowego; Rozdział 4: Ocena wrażliwości decyzji kredytowych banku komercyjnego w kredytowaniu budownictwa mieszkaniowego na parametry funkcji celu banku (analiza symulacji); Rozdział 5: finansowanie budownictwa mieszkaniowego kredytami denominowanymi w walutach obcych-problemy i doświadczenia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28855, 28854, 28853, 28852 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28851/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Opłacalność działalności kredytowej banku / Katarzyna Gigol. - [Warszawa] : Twigger, 2000. - 267 s. : rys., tab. ; 21 cm.
Rozdział 1: Bilans banku komercyjnego; Rozdział 2: Rodzaje i charakterystyka kredytów, pożyczek i innych form fiansowania związanych z działalnością kredytową banku; Rozdział 3: Opłaty pobierane przez bank; Rozdział 4: Sytuacja finansowa banku; Rozdział 5: Metody ustalania oprocentowania depozytów; Rozdział 6: Metody ustalania ceny kredytw dla przedsiębiorstw; Rozdział 7: Metody ustalania oprocentowania kredytu komercyjnego; Rozdział 8: Planowanie bilansu a rentowność; Rozdział 9: Wpływ ryzyka kredytowego na stopy procentowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20306 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20305/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-646/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-646/1/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Rachunek bankowy; Rozdział 2: Rozliczenia pieniężne; Rozdział 3: Ryzyko w transakcjach zagranicznych i metody jego ograniczania; Rozdział 4: Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa; Rozdział 5: Kredyt inwestycyjny;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13621/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again