Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(9)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Czytelnia Czasopism
(3)
Author
Szopa Bogumiła
(2)
Babiak Jerzy (1943- )
(1)
Butowski Leszek (1965- )
(1)
Falkowski Witold
(1)
Fic Maria
(1)
Grącik Małgorzata
(1)
Kostarczyk Andrzej
(1)
Michna Waldemar
(1)
Rifkin Jeremy
(1)
Rynarzewski Tomasz
(1)
Żukrowska Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Kraje Unii Europejskiej
(5)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(2)
Polska
(2)
Regionalizacja ekonomiczna
(2)
Rozwój gospodarczy
(2)
Armie
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo państwa
(1)
Broń
(1)
Europa
(1)
Europejski Obszar Gospodarczy
(1)
Fundusze strukturalne
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Geografia ekonomiczna
(1)
Globalizm
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Jakość życia
(1)
Konkurencja międzynarodowa
(1)
Międzynarodowa integracja gospodarcza
(1)
Polityka energetyczna
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka spójności UE
(1)
Pomoc gospodarcza europejska
(1)
Pomoc gospodarcza na rzecz regionu
(1)
Procesy dostosowawcze
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rozbrojenie
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Turystyka
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Zasoby energetyczne
(1)
Zbrojenie
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(1)
9 results Filter
Book
CD
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45337 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45336/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
( Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 826)
1. Stanisław Miklaszewski, Gospodarka polska w latach 2005-2006 w świetle zadań wynikających ze strategii lizbońskiej; 2. Marcin Rębalski, Strategia Unii Europejskiej w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego; 3. Jacek Pera, Determinanty wyboru kursu walutowego w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych; 4. Marta Ulbrych, Przegląd teorii o koncepcji integracji; 5. Agnieszka Pach-Gurgul, Proces tworzenia jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej; 6. Arkadiusz Mroczek, Rozwój regionów nowych państw członkowskich w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej; 7. Anna Odrobina, Rola lokalnych systemów produkcyjnych w rozwoju regionalnym na przykładzie Francji; 8. Joanna Garlińska-Bielawska, Próby intensyfikacji współpracy państw arabskich na przykładzie Rady Współpracy Państw Zatoki; 9. Lidia Mesjasz, Rola wierzycieli prywatnych w rozwiązywaniu kryzysów finansowych; 10. Karolina Klecha-Tylec, Współczesne przemiany struktury międzynarodowego handlu usługami. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 219)
I. Economic Policy and International Trade Policy Towards Transformations in Modern World Economy; 1. Tadeusz Kowalski, Economic policy and the financial and economic crisis, 2. Tomasz Rynarzewski, Strategic trade policy. Theory or practice?; 3. Anna Matysek-Jędrych, Current global economy - challenges in central banking; II. Evolution in Financial Relations Between World and National Economies; 1. Wiesław Łuczyński, Epidemics and financial crises in the past and in our times; 2. Eugeniusz Najlepszy , Exchange rate regimes and the Visegrad Group countries entering the European Monetary Union; 3. Paweł Śliwiński, Determinants of current account deficits in Central and Eastrn European countries in the period 1994-2008; 4. Katarzyna Appelt, Searching for a new paradigm in economics; III. European Union and ITS Policies Towards Transformations in the World Economy; 1. Piotr Idczak, Ida Musiałkowska, Shaping the priorities of the Polish presidency in the Council of the European Union on the basis of the new presidency model; 2. Grzegorz Mazur, European Union's commercial policy in response to world trade regionalization; Piotr Ebbig, "Privileged partnership" as an alternative for membership. Negotiation process between Turkey and the European Union; IV. Internationalisation on an Enterprise Level; 1. Krzysztof Fonfara, Robert Szczepański, Company behavior in the intemationalisation process and its strategies on foreign markets; 2. Milena Ratajczak-Mrozek, Adam Dymitrowski, Łukasz Małys, Forms of intemationalisation and company performance (research results); 3. Marlena Dzikowska, Marian Gorynia, Barbara Jankowska, Maciej Pietrzykowski, Piotr Tarka, Intemationalisation of Polish enterprises and the perspective of Poland joing the eurozone; 4. Ewa Mińska-Struzik, Wanda Nowara, The importance of internationalisation in the process of increasing a company's innovativeness; 5. Miłosz Łuczak, Marcin Soniewicki, Social media in the process of establishing customer relations on the international market; V. Transformation in International Competitiveness on a macro- and microeconomic Level; 1. Łukasz Puślecki, Proposal for technological cooperation and competitiveness index (TCCI) of countries deveIoping knowledge-based economy and information society; 2. Rafał Śliwiński, Key competences and knowledge as the fundamental source of a company's competitive advantage; 3. Beata Stępień, Pros and cons of international business cooperation - opinions of Polish companies; VI. International Logistics in the Course of Globalisation; 1. Elżbieta Gołembska, New roles of international logistics in contemporary global economy; 2. Mariusz Szuster, Logistic solutions in the globalisation era; 3. Maciej Szymczak, The use of EDI in international supply chains based on logistic outsourcing; VII. Transformations in Modern Tourist Market ; 1. Grzegorz Gołembski, Justyna Majewska, The economic crisis and its influence on sales revenues from hotel services in Poland; 2. Agnieszka Niezgoda, Ewa Markiewicz, Changes in tourism supply and demand caused by globalization; 3. Justyna Majewska, Szymon Truskolaski, The importance of innovation in tourism in the stimulation of regional intellectual capital. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 734)
1. Funkcjonowanie mechanizmów stabilizujących unię gospodarczą i walutową. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość; 2. Wpływ wschodniego rozszerzenia Wspólnot Europejskich na funkcjonowanie Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 3. Dostosowanie Bułgarii i Rumunii do członkostwa w Unii Europejskiej; 4. Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej z Ukrainą, Białorusią i Rosją; 5. Zmiana pozycji Chin w gospodarce światowej na przykładzie stosunków Unia Europejska - Chiny; 6. Systen decyzyjny w Unii Europejskiej w ujęciu przekrojowym; 7. Polityka ochrony konsumenta w Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: 1. Polityka strukturalna jako czynnik wyrównywania dysproporcji rozwojowych krajów Unii Europejskich; 2. Mechanizmy i instrumenty zarządzania ekonomicznego we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej; 3. Polskie podmioty gospodarcze w świetle pomocy strukturalnej Unii Europejskiej; 4. Czy program Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza jest skutecznym instrumentem przygotowań do funduszy strukturalnych; 5. Czynniki wpływające na rozwój organizacji pozarządowych w procesie integracji Polski Unią Europejską; 6. Rola organizacji pozarządowych w wykorzystaniu funduszy europejskich; 7. Europejski Fundusz Społeczny. 8. Procedury zamówień publicznych w wykorzystaniu funduszy europejskich; Część 2; 9. Polskie doświadczenia w wykorzystaniu funduszy pomocowych Unii Europejskiej; 10. Regionalne doświadczenia w wykorzystaniu Programów Przedakcesyjnych w Polsce; 11. Doświadczenia euroregionu "Pro Europa Viadrina" we wdrażaniu Funduszu Małych Projektów PHARE CBC; 12. Realizacja przedsięwzięć w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERReg III; 13. Proces absorpcji funduszy strukturalnych przez samorząd terytorialny w działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych w systemie państwowych organów nadzoru i kontroli; 14. Pomoc finansowa w ramach funduszy strukturalnych dla gmin wiejskich; 15. Doświadczenia wykorzystywania funduszy strukturalnych w Burgenlandzie; Część 3: 16. Rola konsultanta funduszy europejskich w rozwoju społeczno-gospodarczym nowej Europy; 17. Z doświadczeń konsultanta.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33189, 33188, 23881, 23880 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23879/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wspólna polityka Unii Europejskiej w aspekcie rozwoju regionalnego i lokalnego; Rozdział 2: Organizacja administracji a rozwój lokalny; Rozdział 3: Aktywizacja lokalnych i regionalnych inicjatyw; Rozdział 4: Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój lokalny. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17255/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-443/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-443/1/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja; Rozdział 2: Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych; Rozdział 3: Problematyka międzynarodowej integracji gospodarczej i jej implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego; Rozdział 4: Bezpieczeństwo energetyczne; Rozdział 5: Bezpieczeństwo koalicyjne - od Ligi Narodów do ONZ i OBWE; Rozdział 6: Wydatki wojskowe. Uzbrojenie. Handel bronią; Rozdział 7: Kontrola zbrojeń i rozbrojenia; Rozdział 8: Unia Europejska w systemie bezpieczeństwa europejskiego; Rozdział 9: Unia Europejska wobec wyzwań dla bezpieczeństwa europejskiego i jego zagrożeń; Rozdział 10: Sojusz Północnoatlantycki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19909, 19908 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 19907/VI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again