Form of Work
Książki
(20)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(20)
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(12)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(4)
Author
Szopa Bogumiła
(2)
Babiak Jerzy (1943- )
(1)
Brzozowski Michał
(1)
Butowski Leszek (1965- )
(1)
Błachut Barbara
(1)
Chądzyński Jacek
(1)
Czermińska Małgorzata
(1)
Czykier-Wierzba Dorota
(1)
Falkowski Witold
(1)
Fic Maria
(1)
Gołembska Elżbieta
(1)
Grącik Małgorzata
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kempny Danuta
(1)
Kostarczyk Andrzej
(1)
Kulesza Michał (1948- )
(1)
Lissowski Olgierd
(1)
Michałek Jan Jakub
(1)
Michna Waldemar
(1)
Nowakowska Aleksandra
(1)
Przygodzki Zbigniew
(1)
Rifkin Jeremy
(1)
Ruszkowski Janusz
(1)
Rymarczyk Jan (1944- )
(1)
Rynarzewski Tomasz
(1)
Sauer Adam
(1)
Siwiński Włodzimierz (1939- )
(1)
Socha Mieczysław W
(1)
Starzyk Kazimierz
(1)
Strużycki Marian
(1)
Szlachta Jacek
(1)
Witkowski Jarosław
(1)
Woźniak Jacek
(1)
Żukrowska Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(16)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(19)
Subject
Kraje Unii Europejskiej
(8)
Fundusze strukturalne UE
(4)
Polityka regionalna UE
(4)
Polska
(4)
Regionalizacja ekonomiczna
(4)
Regionalizacja gospodarcza
(4)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(3)
Polityka gospodarcza
(3)
Europa
(2)
Globalizacja
(2)
Integracja gospodarcza
(2)
Pomoc gospodarcza europejska
(2)
Rozwój gospodarczy
(2)
Unia Europejska
(2)
Armie
(1)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo państwa
(1)
Broń
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Europejski Obszar Gospodarczy
(1)
Euroregiony
(1)
Fundusze strukturalne
(1)
Geografia
(1)
Geografia ekonomiczna
(1)
Geografia stosowana
(1)
Globalizm
(1)
Jakość życia
(1)
Jednolity rynek Unii Europejskiej
(1)
Konkurencja międzynarodowa
(1)
Marketing
(1)
Międzynarodowa integracja gospodarcza
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Polityka energetyczna
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka spójności UE
(1)
Pomoc gospodarcza na rzecz regionu
(1)
Prawo europejskie
(1)
Procesy dostosowawcze
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rozbrojenie
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Turystyka
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Wspólna Polityka Handlowa UE
(1)
Zagospodarowanie terenu
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zasoby energetyczne
(1)
Zbieżność (ekonomia)
(1)
Zbrojenie
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
1989-2000
(2)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(3)
kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
20 results Filter
Book
CD
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45337 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45336/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Dynamika konwergencji realnej; Rozdział 1: Realna i nominalna konwergencja - podstawy teoretyczne i implikacje praktyczne; Rozdział 2: Unia Europejska i wzrost gospodarczy - perspektywy dla Polski i krajów Europy Centralnej; Rozdział 3: Struktura techniczna gospodarki a dyfuzja technologii w perspektywie konwergencji realnej Polski z UE; Rozdział 4: Wpływ handlu zagranicznego na konwergencję płac w wybranych krajach UE; Rozdział 5: Ewolucja instytcji rynku pracy w Polsce i w krajach Ue-15. Konwergencja czy dywergencja; Rozdział 6: Przedsiębiorstwa międzynarodowe a konwergencja płac realnych w warunkach elstycznej podaży pracy w kraju goszczącym; Rozdział 7: Polityka regionalna a konwergencja w UE i w Polsce w świetle nowych teorii geografii ekonomicznej; Rozdział 8: Regionalna konwergencja płac w Polsce w okresie integracji z UE; Rozdział 9: Nierównowaga fiskalna a długookresowy wzrost gospodarczy; Cz.2: Zmiany w strukturze polskiego handlu w okresie akcesji Polski do UE a dynamika konwergencji realnej; Rozdział 10: Wpływ konwergencji na zawartośc czynników produkcji w handlu Polski z UE; Rozdział 11: Polityka standaryzacyjna UE - konsekwencje przystąpienia dla Polski i innych nowych członków; Rozdział 12: Zmiany handlowe i produkcyjne w sektorze hutniczym po przystąpieniu Poslki do UE dla krajów byłego zwiżku Radzieckiego; Cz.3: Procesy konwegencji nominalnej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26983, 26963, 26962, 26961 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26960/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Zewnętrzne uwarunkowania konkurencyjności regionów; Rozdział 2: Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego i lokalnego; Rozdział 3: Konkurencyjność regionów; Rozdział 4: Środowiska przedsiębiorczości; Rozdział 5: Podstawy polityki regionalnej; Rozdział 6: Planowanie strategiczne rozwoju regionalnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32821, 32820, 32819, 32460, 32459 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32458/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
( Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 826)
1. Stanisław Miklaszewski, Gospodarka polska w latach 2005-2006 w świetle zadań wynikających ze strategii lizbońskiej; 2. Marcin Rębalski, Strategia Unii Europejskiej w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego; 3. Jacek Pera, Determinanty wyboru kursu walutowego w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych; 4. Marta Ulbrych, Przegląd teorii o koncepcji integracji; 5. Agnieszka Pach-Gurgul, Proces tworzenia jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej; 6. Arkadiusz Mroczek, Rozwój regionów nowych państw członkowskich w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej; 7. Anna Odrobina, Rola lokalnych systemów produkcyjnych w rozwoju regionalnym na przykładzie Francji; 8. Joanna Garlińska-Bielawska, Próby intensyfikacji współpracy państw arabskich na przykładzie Rady Współpracy Państw Zatoki; 9. Lidia Mesjasz, Rola wierzycieli prywatnych w rozwiązywaniu kryzysów finansowych; 10. Karolina Klecha-Tylec, Współczesne przemiany struktury międzynarodowego handlu usługami. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Europejski Model Społeczny (EMS) i państwo dobrobytu; 1.1. EMS ― przedmiot, istota, struktura instytucjonalna; 1.2. Podstawy ustrojowe EMS; 1.3. Kryzys państwa dobrobytu ― diagnozy; 1.4. Reakcje na kryzys ― polityka oszczędności; 1.5. Od państwa dobrobytu do państwa pracy; Rozdział 2: Zagadnienia teoretyczne modernizacji EMS i zarządzania publicznego; 2.1. Uwagi ogólne; 2.2. Podejście normatywne; 2.3. Ekonomia dobrobytu i instytucjonalizm; 2.4. Racjonalizm i konstruktywizm; 2.5. Teorie regulacji i mechanizmy refleksyjne; 2.6. Koncepcje governance; Rozdział 3: Wzmocnienie europejskiego zarządzania gospodarczego i społecznego wymiaru Unii Europejskiej; 3.1. W kierunku unii politycznej, gospodarczej i walutowej; 3.2. Społeczny wymiar Unii Europejskiej; 3.3. EMS jako czynnik produktywny; 3.4. Aktywizujące państwo dobrobytu i mobilizacja rynków pracy; 3.5. Inwestycje społeczne; 3.6. Innowacje społeczne; 3.7. Społeczna odpowiedzialność biznesu; 3.8. W kierunku przywrócenia równowagi wymiaru gospodarczego i społecznego Unii Europejskiej; 3.9. Liberalny neowelfaryzm i problem „asymetrii konstytucyjnej”; Rozdział 4: Partnerstwa, demokratyzacja i racjonalizacja struktur instytucjonalnych Europejskiego Modelu Społecznego; 4.1. Partnerstwo; 4.2. Partnerstwa w realizacji Strategii Lizbońskiej i Europe 2020; 4.3. Partnerstwo we wdrażaniu Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych; 4.4. Dialog z partnerami społecznymi i dialog obywatelski z organizacjami społeczeństwa cywilnego; 4.5. Partnerstwo w świadczeniu usług publicznych. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51747 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51746/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 219)
I. Economic Policy and International Trade Policy Towards Transformations in Modern World Economy; 1. Tadeusz Kowalski, Economic policy and the financial and economic crisis, 2. Tomasz Rynarzewski, Strategic trade policy. Theory or practice?; 3. Anna Matysek-Jędrych, Current global economy - challenges in central banking; II. Evolution in Financial Relations Between World and National Economies; 1. Wiesław Łuczyński, Epidemics and financial crises in the past and in our times; 2. Eugeniusz Najlepszy , Exchange rate regimes and the Visegrad Group countries entering the European Monetary Union; 3. Paweł Śliwiński, Determinants of current account deficits in Central and Eastrn European countries in the period 1994-2008; 4. Katarzyna Appelt, Searching for a new paradigm in economics; III. European Union and ITS Policies Towards Transformations in the World Economy; 1. Piotr Idczak, Ida Musiałkowska, Shaping the priorities of the Polish presidency in the Council of the European Union on the basis of the new presidency model; 2. Grzegorz Mazur, European Union's commercial policy in response to world trade regionalization; Piotr Ebbig, "Privileged partnership" as an alternative for membership. Negotiation process between Turkey and the European Union; IV. Internationalisation on an Enterprise Level; 1. Krzysztof Fonfara, Robert Szczepański, Company behavior in the intemationalisation process and its strategies on foreign markets; 2. Milena Ratajczak-Mrozek, Adam Dymitrowski, Łukasz Małys, Forms of intemationalisation and company performance (research results); 3. Marlena Dzikowska, Marian Gorynia, Barbara Jankowska, Maciej Pietrzykowski, Piotr Tarka, Intemationalisation of Polish enterprises and the perspective of Poland joing the eurozone; 4. Ewa Mińska-Struzik, Wanda Nowara, The importance of internationalisation in the process of increasing a company's innovativeness; 5. Miłosz Łuczak, Marcin Soniewicki, Social media in the process of establishing customer relations on the international market; V. Transformation in International Competitiveness on a macro- and microeconomic Level; 1. Łukasz Puślecki, Proposal for technological cooperation and competitiveness index (TCCI) of countries deveIoping knowledge-based economy and information society; 2. Rafał Śliwiński, Key competences and knowledge as the fundamental source of a company's competitive advantage; 3. Beata Stępień, Pros and cons of international business cooperation - opinions of Polish companies; VI. International Logistics in the Course of Globalisation; 1. Elżbieta Gołembska, New roles of international logistics in contemporary global economy; 2. Mariusz Szuster, Logistic solutions in the globalisation era; 3. Maciej Szymczak, The use of EDI in international supply chains based on logistic outsourcing; VII. Transformations in Modern Tourist Market ; 1. Grzegorz Gołembski, Justyna Majewska, The economic crisis and its influence on sales revenues from hotel services in Poland; 2. Agnieszka Niezgoda, Ewa Markiewicz, Changes in tourism supply and demand caused by globalization; 3. Justyna Majewska, Szymon Truskolaski, The importance of innovation in tourism in the stimulation of regional intellectual capital. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41408 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 41407/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Logistyka międzynarodowa w internacjonalizacji zarządzania; 2. Strategiczne i operacyjne metody zarządzania logistyką międzynarodową; 3. Logistyka międzynarodowa w praktyce polskich przedsiębiorstw, wyniki badań; 4. Swobody gospodarcze oraz polityka celna, transportowa i wobec MSP wg Traktatu Wspólnot Europejskich a zmiany warunków obsługi logistycznej; 5. Polski rynek TSL po wejściu do Unii Europejskiej; 6. Uwarunkowania i kierunki rozwoju logistyki europejskiej; 7. Logistyka w polityce gospodarczej wybranych państw; 8. Społeczno-kulturowe uwarunkowania logistyki międzynarodowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19996, 19995, 19994, 17560, 17559 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17558/XXXIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 734)
1. Funkcjonowanie mechanizmów stabilizujących unię gospodarczą i walutową. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość; 2. Wpływ wschodniego rozszerzenia Wspólnot Europejskich na funkcjonowanie Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 3. Dostosowanie Bułgarii i Rumunii do członkostwa w Unii Europejskiej; 4. Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej z Ukrainą, Białorusią i Rosją; 5. Zmiana pozycji Chin w gospodarce światowej na przykładzie stosunków Unia Europejska - Chiny; 6. Systen decyzyjny w Unii Europejskiej w ujęciu przekrojowym; 7. Polityka ochrony konsumenta w Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Ogólna charakterystyka polityki regionalnej EWG (obecnie Unia Europejska) prowadzonej do połowy lat osiemdziesiątych; 1. Funkcjonowanie polityki rolnej w EWG; 2. Początki polityki regionalnej EWG; Cz.2: Reforma polityki regionalnej EWG w 1988r.; 1. Kierunki zmian polityki regionalnej EWG po 1988r.; 2. Efekty polityki regionalnej; Cz.3: Modyfikacje polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach dziewięćdziesiątych; 1. Kierunki ewolucji polityki regionalnej po 1993 r.; 2. Efekty polityki regionalnej UE w latach 1994-1999; Cz.4: Polityka regionalna Unii Europejskiej w latach 2000-2006; 1. Przyczyny i kierunki modyfikacji polityki regionalnej UE; 2. Pomoc przedakcesyjna dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej w latach 2000-2006; 3. Problemy wykorzystania pomocy przedakcesyjnej [BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20036 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 20035/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 231)
1. Strategiczne wyzwania polityki spójności w latach 2007- 2013; 2. Wyzwania polityki spójności w latach 2007- 2013; 3. Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej- nowy instrument budowania współpracy terytorialnej; 4. Strategiczne wyzwania stojące przed polityka spójności Unii Europejskiej po 2007 r.- perspektywa polska; 5. Rola wyższej uczelni w kształtowaniu polityki rozwoju regionalnego; 6. Polskie regiony w realizacji Strategii Lizbońskiej; 7. Uniwersytet przedsiębiorczy jako ośrodek wzrostu innowacyjności regionu; 8. Administracja publiczna na rzecz spójności regionalnej i europejskiej; 9. Spójność czy konkurencyjność? Polityka rozwoju polskich regionów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41374 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41373/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Porównania Międzynarodowe (Urząd Statystyczny, Rzeszów))
1. Europejska polityka regionalna; 2. Europejska statystyka regionalna; 3. Metody mierzenia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego; 4. Charakterystyka porównawcza województwa podkarpackiegio z innymi regionami Unii Europejskiej; 5. Podsumowanie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26216 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26215 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionu - nowe wyzwania; Rozdział 2: Rozwój regionalny w Narodowym Planie Rozwoju; Rozdział 3: Małe i średnie przedsiębiorstwa jako podmiot sprawczy przedsiębiorczości regionalnej; Rozdział 4: Doradztwo zewnętrzne w zakresie zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami w regionie; Rozdział 5: Marketing w rozwoju gospodarczym regionu; Rozdział 6: Ekonomiczno-finansowe podstawy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w regionie; Rozdział 7: Małe i średnie przedsiębiorstwa w przekrojach sektorowym i regionalnym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16923, 16922 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 16921/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Ewaluacja wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej – cele, zasady, podstawy prawne; Rozdział 2: Bezpieczeństwo międzynarodowe i jego determinanty w ujęciu teoretycznym w kontekście wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej; Rozdział 3: Środki ochrony rynku wewnętrznego Unii Europejskiej stosowane w ramach wspólnej polityki handlowej; Rozdział 4: Multilateralizm we wspólnej polityce handlowej Unii Europejskiej – wielostronny system handlu GATT/WTO a bezpieczeństwo międzynarodowe; Rozdział 5: Bilateralizm i regionalizm w traktatowej polityce handlowej Unii Europejskiej i ich znaczenie dla międzynarodowego bezpieczeństwa ekonomicznego; Rozdział 6: preferencje jednostronne w traktatowej polityce handlowej Unii Europejskiej i ich znaczenie dla międzynarodowego bezpieczeństwa ekonomicznego. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60203/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: 1. Polityka strukturalna jako czynnik wyrównywania dysproporcji rozwojowych krajów Unii Europejskich; 2. Mechanizmy i instrumenty zarządzania ekonomicznego we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej; 3. Polskie podmioty gospodarcze w świetle pomocy strukturalnej Unii Europejskiej; 4. Czy program Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza jest skutecznym instrumentem przygotowań do funduszy strukturalnych; 5. Czynniki wpływające na rozwój organizacji pozarządowych w procesie integracji Polski Unią Europejską; 6. Rola organizacji pozarządowych w wykorzystaniu funduszy europejskich; 7. Europejski Fundusz Społeczny. 8. Procedury zamówień publicznych w wykorzystaniu funduszy europejskich; Część 2; 9. Polskie doświadczenia w wykorzystaniu funduszy pomocowych Unii Europejskiej; 10. Regionalne doświadczenia w wykorzystaniu Programów Przedakcesyjnych w Polsce; 11. Doświadczenia euroregionu "Pro Europa Viadrina" we wdrażaniu Funduszu Małych Projektów PHARE CBC; 12. Realizacja przedsięwzięć w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERReg III; 13. Proces absorpcji funduszy strukturalnych przez samorząd terytorialny w działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych w systemie państwowych organów nadzoru i kontroli; 14. Pomoc finansowa w ramach funduszy strukturalnych dla gmin wiejskich; 15. Doświadczenia wykorzystywania funduszy strukturalnych w Burgenlandzie; Część 3: 16. Rola konsultanta funduszy europejskich w rozwoju społeczno-gospodarczym nowej Europy; 17. Z doświadczeń konsultanta.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33189, 33188, 23881, 23880 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23879/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wspólna polityka Unii Europejskiej w aspekcie rozwoju regionalnego i lokalnego; Rozdział 2: Organizacja administracji a rozwój lokalny; Rozdział 3: Aktywizacja lokalnych i regionalnych inicjatyw; Rozdział 4: Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój lokalny. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17255/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-443/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-443/1/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja; Rozdział 2: Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych; Rozdział 3: Problematyka międzynarodowej integracji gospodarczej i jej implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego; Rozdział 4: Bezpieczeństwo energetyczne; Rozdział 5: Bezpieczeństwo koalicyjne - od Ligi Narodów do ONZ i OBWE; Rozdział 6: Wydatki wojskowe. Uzbrojenie. Handel bronią; Rozdział 7: Kontrola zbrojeń i rozbrojenia; Rozdział 8: Unia Europejska w systemie bezpieczeństwa europejskiego; Rozdział 9: Unia Europejska wobec wyzwań dla bezpieczeństwa europejskiego i jego zagrożeń; Rozdział 10: Sojusz Północnoatlantycki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19909, 19908 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 19907/VI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again