Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Maksimczuk Aleksander (1949- )
(1)
Sidorowicz Leszek
(1)
Szopa Bogumiła
(1)
Szymla Zygmunt
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Polska
(3)
Rynek pracy
(2)
Granice
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Produkty mleczne
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozwój terenów wiejskich
(1)
Ruch międzynarodowy osób
(1)
SAPARD
(1)
Specjalne strefy ekonomiczne
(1)
Spółdzielnie rolnicze
(1)
Starzenie się ludności
(1)
Taryfa celna
(1)
3 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 777)
1. Zasady i funkcjonowanie wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej- implikacje dla Polski; 2. Narzędzia parataryfowe jako element polityki handlowej Wspólnot Europejskich; 3. Konsekwencje przyjęcia przez Polskę instrumentów ochrony rynku stosowanych w ramach wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej; 4. Bariery pozataryfowe stosowane w polskiej polityce handlowej- stan po 1 maja 2004 roku; 5. Zmiany w strukturze towarowej polskiego handlu zagranicznego a deficytowość wymiany handlowej; 6. Refundacje wywozowe jako forma bezpośrednich subsydiów eksportowych w Unii Europejskiej i ich stosowanie w polskim eksporcie towarów rolno- spożywczych; 7. System finansowego wsparcia eksportu przyjęty przez Polskę po wstąpieniu do Unii Europejskiej; 8. Wpływ bezposrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce (wybrane zagadnienia).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Ochrona granic a międzynarodowy ruch osobowy; Rozdział 1: Mobilność terytorialna ludności w świecie; Rozdział 2: Wspólnota europejska a problemy ochrony granic - wybrane zagadnienia; Rozdział 3: Ochrona polskiej granicy państwowej jako wewnętrznej i zewnętrznej granicy Unii Europejskiej; Cz.2: Obsługa graniczna obrotu towarowego; Rozdział 4: Polska wymiana towarowa w warunkach wspólnego rynku europejskiego; Rozdział 5: Zasady polskiego handlu zagranicznego w warunkach europejskiej integracji gospodarczej; Rozdział 6: Służba celna a ochrona wspólnego rynku Unii Europejskiej; Rozdział 7: Graniczna kontrola weterynaryjna, sanitarna, fitosanitarna i kontrola jakości żywności;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25058, 25057, 25056 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 24209/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 709)
1. Proces starzenia sie ludności i jego skutki na rynku pracy w rozszerzonej Unii Europejskiej; 2. Funkcje państwa i specjalnych stref konomicznych w Polsce w zakresie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki; 3. Efekty funkcjonowania specjalnych stref eknomicznych w Polsce jako instrumentu polityki regionalnej; 4. Ocena innowacyjności gospodarki regionu podkarpackiego na tle polskich regionów; 5. Przesłanki i konsekwencje procesu modernizacji polskiego rolnictwa; 6. Kierunki restrukturyzacji obszarów wiejskich w Polsce w świetle "Planu rozwoju obszarów wiejskich"; 7. Program SAPARD i jego znaczenie dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich; 8. Rozwój spółdzielczości na obszarach wiejskich ( na przykładzie województwa małopolskiego); 9. Sutuacja polskiego sektora mleczarskiego w warunkach integracji z Unią Europejską; 10. Aktywne programy rynku pracy jako element polityki społeczno-gospodarczej ( na przykładzie powiatu jasielskiego)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again