Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(8)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Bajdak Andrzej
(1)
Cichoń Zofia
(1)
Dąbrowska Anna
(1)
Figiel Adam
(1)
Heath Robert
(1)
Jachnis Anna
(1)
Janoś-Kresło Mirosława
(1)
Nowak Agnieszka
(1)
Smyczek Sławomir
(1)
Sowa Izabela
(1)
Wolanin-Jarosz Elżbieta
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Konsumenci (ekon.)
(7)
Badania rynku
(2)
Konsumenci
(2)
Marketing
(2)
Reklama
(2)
Etnocentryzm konsumencki
(1)
Handel
(1)
Towary
(1)
Wybór marki
(1)
Zachowanie
(1)
Zakupy
(1)
Zapewnienie jakości
(1)
8 results Filter
Book
In basket
Cz.1: Konsument i jego zachowania na rynku; Rozdział 1: Konsument indywiduany jako podmiot rynku; Rozdział 2: Zachowania konsumentów indywidualnych na rynku; Rozdział 3: Podstawy źródłowe i metody badania zachowań konsumentów na rynku; Cz.2: Modele zachowań konsumentów na rynku; Rozdział 4: Teoretyczne i metodyczne aspekty budowy modeli zachowań konsumentów na rynku; Rozdział 5: Charakterystyka rynkowych zachowań konsumentów wg modelu EBK; Cz.3: Wykorzystanie wiedzy o konsumencie i jego zachowaniach w praktyce; Rozdział 6: Aktywne kształtowanie zachowań konsumentów w praktyce gospodarczej; Rozdział 7: Zachowania konsumentów na wybranych rynkach - ujęcie modelowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20162, 20161 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20160/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7246-334-4
Rozdział 1: Nabywcy instytucjonalni jako uczestnicy rynku; Rozdział 2: Zachowania nabywcze klientów instytucjonalnych; Rozdział 3: Preferencje nabywców instytucjonalnych jako przedmiot badań; Rozdział 4: Podstawowy źródłowe i metodyczne badań preferencji nabywców instytucjonalnych; Rozdział 5: Preferencje nabywców instytucjonalnych w świetle badań empirycznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18902 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17915/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33888 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33887/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Pojęcie etnocentryzmu i powody jego występowania; Rozdział 2: Etnocentryzm konsumencki jako gospodarcza forma etnocentryzmu; Rozdział 3: Podstawy budowy strategii w warunkach etnocentryzmu konsumenckiego; Rozdział 4: Lokalizacja i forma prowadzenia działalności gospodarczej; Rozdział 5: Wizerunek i identyfikacja kraju pochodzenia a wizerunek produktu; Rozdział 6: Działania w sferze marketingu; Rozdział 7: Efekt wzajemnego dopasowania wizerunku kraju i cech produktu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19993, 19992 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19991/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 918)
1. Barbara Bizoń, Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz, Preferencje i świadomość konsumentów w zakresie opakowań mleka; 2. Michał Halagarda, Władysław Kędzior, Ewa Pyrzyńska, Ochrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych; 3. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, Joanna Białek, Współczesny rynek tłuszczów ze szczególnym uwzględnieniem obrotu towarowego tłuszczami roślinnymi; 4. Paweł Nowicki, Piotr Kafel, Tadeusz Sikora, Zasady zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach - studium przypadków; 5. Tomasz Sawoszczuk, Ocena możliwości zastosowania analizy lotnych związków organicznych do detekcji aktywności mikrobiologicznej na przykładzie badań przeprowadzonych w Muzeum Narodowym w Krakowie; 6. Jarosław Świda, Zachowania rynkowe starszych konsumentów z punktu widzenia projektowania warstwy wizualnej opakowań. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/ (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Pozycja konsumenta na rynku dóbr i usług. Ochrona konsumenta; Rozdział 1. Konsument na rynku europejskim i jego ochrona; Rozdział 2. Świadomość konsumencka polskich internautów (wyniki badań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów); Rozdział 3. Konsument ukraiński w warunkach integrujących się rynków; Rozdział 4. Polsko-ukraiński handel przygraniczny i jego wpływ na kształtowanie rynku dóbr konsumpcyjnych w Obwodzie Lwowskim; Rozdział 5. Prosument XXI wieku. Szansa czy zagrożenia dla konsumenta; Rozdział 6. Konsument na rynku internetowym; Rozdział 7. Zmiany w wydatkach gospodarstw domowych w latach 2000-2005 (porównania międzynarodowe w świetle wyników badań); Rozdział 8. Bezpieczeństwo konsumentów na rynku żywności; Rozdział 9. Żywność pochodzenia zwierzęcego a ochrona zdrowia konsumentów. Cz. 2: Zachowania konsumentów na rynku dóbr i usług w warunkach integrującej się Europy; Rozdział 10. Łotewskie gospodarstwa domowe - analiza struktury dochodów i wydatków konsumpcyjnych w latach 2002-2005; Rozdział 11. Konsument i rynek dzieł sztuki i antyków na Ukrainie; Rozdział 12. Polskie gospodarstwa domowe na tle krajów Unii Europejskiej. Konwergencja poziomów cen, wynagrodzeń i struktury konsumpcji; Rozdział 13. Korzystanie z usług przez gospodarstwa domowe w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (w świetle wyników badań empirycznych); Rozdział 14. Konsument na rynku usług społecznych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (w świetle wyników badań empirycznych); Rozdział 15. Determinanty konsumpcji usług edukacyjnych na lokalnym rynku; Rozdział 16. Zachowania Polaków w czasie wolnym; Rozdział 17. Nowe trendy w konsumpcji a koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu - perspektywa europejska. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-50/3, P-50/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-50/1/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część I Konsument w przestrzeni rynkowej; 1. Barbara Borusiak - Prawidłowości zachowań nabywców w sklepie samoobsługowym; 2. Irena Manczak - Klastry jako przestrzenna forma koncentracji rynku turystycznego - na przykładzie Małopolskiego Klastra Turystycznego; 3. Ewa Michalik - Podstawy informacyjno-metodyczne badania wizerunku regionu; 4. Katarzyna Oryszczak - Seniorzy w Polsce - próba identyfikacji profilu segmentu; 5. Agata Stolecka - Akulturacja jako przedmiot badań; 6. Piotr Zawada - Pracownik jako konsument organizacji, marketing wewnętrzny - wyzwanie dla przedsiębiorstwa w dobie kryzysu ekonomicznego; Część II Zachowania rynkowe konsumentów w procesie wyboru i zakupu dóbr oraz usług - wyniki badań empirycznych; 7. Sebastian Brańka - Charakterystyka zachowań konsumentów na terenach przygranicznych - przykłady pogranicza polsko-ukraińskiego; 8. Stanisław Popek - Żywność modyfikowana genetycznie w opinii konsumentów; 9. Monika Rozborska - Dochody jako czynniki warunkujące przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji gospodarstw domowych; 10. Lucyna Szczygieł - Wpływ cech jakościowych produktów na decyzje wyboru konsumentów; 11. Elżbieta Woloni-Jarosz - Zachowania młodych konsumentów na rynku soków - wyniki badań empirycznych [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1470/10, P-1470/9, P-1470/8, P-1470/7, P-1470/6, P-1470/5, P-1470/4, P-1470/3, P-1470/2 (9 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1470/1 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1; Rozdział 2: Dziedzictwo Krugmana; Rozdział 3: Z perspektywy świata reklamy; Rozdział 4: Dylematy konsumenta; Rozdział 5: Jak przetwarzamy wiedzę o markach?; Rozdział 6: Jak przechowujemy wiedzę o markach?; Rozdział 7: Natura pamięci ukrytej; Rozdział 8: Uczenie się - aktywne a ukryte; Rozdział 9: Uwaga, kreatywność i filtry percepcyjne; Rozdział 10: Model płytkiego przetwarzania; Rozdział 11: Siedem zwycięskich marek - studia przypadków; Rozdział 12: Implikacje dla badań reklamy i marki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32466, 32465 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32464/XIX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again