Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(12)
Forma i typ
Książki
(12)
Dostępność
tylko na miejscu
(12)
dostępne
(10)
Placówka
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(9)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Czytelnia Czasopism
(1)
Autor
Dąbrowska Anna
(2)
Antonides Gerrit
(1)
Bombol Małgorzata
(1)
Dobiegała-Korona Barbara
(1)
Dziura Małgorzata
(1)
Garczarczyk Józef
(1)
Jachnis Anna
(1)
Janoś-Kresło Mirosława
(1)
Kasperek-Hoppe Maria
(1)
Kuśmierczyk Krystyna
(1)
Mazurek-Łopacińska Krystyna
(1)
Niemczyk Agata
(1)
Olejniczuk-Merta Anna
(1)
Raaij Fred W. van
(1)
Rachocka Joanna
(1)
Skikiewicz Robert
(1)
Smyczek Sławomir
(1)
Sowa Izabela
(1)
Wolanin-Jarosz Elżbieta
(1)
Woś Jerzy
(1)
Wódkowski Arkadiusz
(1)
Zagrodzki Michał
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(8)
Kraj wydania
Polska
(12)
Język
polski
(10)
Temat
Konsumenci (ekon.)
(12)
Postawy
(4)
Turystyka
(2)
Czas wolny
(1)
Konsumenci
(1)
Konsumpcja (ekonomia)
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Reklama
(1)
Rekreacja
(1)
Relacje z klientami
(1)
Rynek segmentacja
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Usługi
(1)
Usługi sieciowe
(1)
Zachowanie
(1)
Temat: czas
1989-
(1)
2001-0
(1)
Gatunek
Podręczniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
12 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz.1: Konsument i jego zachowania na rynku; Rozdział 1: Konsument indywiduany jako podmiot rynku; Rozdział 2: Zachowania konsumentów indywidualnych na rynku; Rozdział 3: Podstawy źródłowe i metody badania zachowań konsumentów na rynku; Cz.2: Modele zachowań konsumentów na rynku; Rozdział 4: Teoretyczne i metodyczne aspekty budowy modeli zachowań konsumentów na rynku; Rozdział 5: Charakterystyka rynkowych zachowań konsumentów wg modelu EBK; Cz.3: Wykorzystanie wiedzy o konsumencie i jego zachowaniach w praktyce; Rozdział 6: Aktywne kształtowanie zachowań konsumentów w praktyce gospodarczej; Rozdział 7: Zachowania konsumentów na wybranych rynkach - ujęcie modelowe;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 20161 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 20160/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33888 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 33887/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 47452/XVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ISSN 1689-7374 201)
1. Adam Sagan, Jolanta Perek-Białas, Analiza interakcji konsumenckich - podejście strukturalno-sieciowe; 2. Anna Błaczkowska, Alicja Grześkowiak, Zastosowanie wybranych metod analizy wielowymiarowej do oceny efektów kształcenia; 3. Małgorzata Rószkiewicz, Dorota Węziak-Białowolska, Usługi zewnętrzne w kształtowaniu orientacji na wiedzę przedsiębiorstw i stymulacji ich wyników ekonomicznych; 4. Marta Dziechciarz-Duda, Klaudia Przybysz, Badanie czynników aktywności edukacyjnej osób starszych-profil studentów uniwersytetów trzeciego wieku; 5. Andrzej Bąk, Segmentacja konsumentów na podstawie preferencji wyrażonych z wykorzystaniem modeli klas ukrytych i programu R; 6. Wioletta Wereda, Próba segmentacji klientów usług ze względu na więzi klienta z firmą na przykładzie rynku telefonii mobilnej (w Siedlcach i w Warszawie); 7. Marcin Gąsior, Segmentacja konsumentów rynku IT na podstawie profilów związku konsumenta z technologią; 8. Krzysztof Błoński, Segmentacja klientów korzystających z usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego; 9. Łukasz Skowron, Łukasz Fojutowski, Monika Sak-Skowron, Badanie poziomu motywacji i satysfakcji pracowników z wykorzystaniem modelu ścieżkowego; 10. Bartłomiej Jefmański, Rozmyty pomiar i analiza jakości usług z zastosowaniem liczb rozmytych i środowiska R; 11. Anna Król, Próba konstrukcji hedonicznego modelu cen usług dostawy Internetu; 12. Dariusz Dąbrowski, Zastosowanie skali porównywania parami w analizie skupień na przykładzie klasyfikacji użytkowników usług on-line; 13. Agnieszka Pleśniak, Hojność systemów zabezpieczenia emerytalnego w wybranych krajach - identyfikacja cech usług społecznych; 14. Dominika Mirońska, Pomiar hojności - dylematy badawcze w obszarze filantropii w ujęciu międzynarodowym; 15. Małgorzata Sej-Kolasa, Mirosława Sztemberg-Lewandowska, Autokorelacja przestrzenna jednostek administracyjnych na przykładzie poziomu bezrobocia; 16. Dariusz Łapczyński Hybrydowe modele asocjacyjne w sprzedaży krzyżowej i uzupełniającej na rynku usług. [O]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 04/c (1 egz.)
Książka
W koszyku
Czas wolny : konsument, rynek, marketing / Małgorzata Bombol, Anna Dąbrowska. - Warszawa : K. E. Liber, 2003. - XIII, 197 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
1. Czas wolny w naukach społecznych; 2. Procesy decyzyjne konsumentów na rynku czasu wolnego; 3. Rynki usługowe związane z czasem wolnym; 4. Czas wolny w świetle badań empirycznych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19947, 19946 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 19945/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Teoria zachowań konsumenta; 2. Czynniki kształtujace zachowania konsumentów na rynku; 3. Metody badań zachowań konsumenckich; 4. Trendy konsumenckie w rozwiniętych gospodarkach rynkowych; 5. Ochrona interesów knsumenta w Polsce i w Unii Europejskiej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 20598, 20597 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 20596/XVIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Czynniki makro w konsumpcji; 2. Procesy podstwne; 3. Procesy społeczne; 4. Procesy posprzedaźne; 5. Zastosowania;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 20607, 20606 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 20605/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33534, 33533 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 33532/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Miejsce i rola ludzi młodych w krajach Unii Europejskiej; Rozdział 2: Czynniki kształtujące podaż na rynkach konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej; Rozdział 3: Czynniki kształtujące popyt na rynkach młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej; Rozdział 4: Zachowania rynkowe młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej; Rozdział 5: Perspektywy rozwoju rynków młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 28730 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 28729/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Tendencje rozwoju konsumpcji jako przesłanka działań marketingowych; Rozdział 2: Marketingowe uwarunkowania zachowań nabywców; Rozdział 3: Konsument w centrum strategii marketingowej; Rozdział 4: Relacje z klientem jako podstawa marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem; Rozdział 5: Kształtowanie satysfakcji klienta;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 20601, 20600 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 20599/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział1: Rynek turystyczny i jego elementy; Rozdział 2: Zachowania turystyczne gospodarstw domowych i kształtujące je determinanty; Rozdział3: Podejmowanie decyzji o podróżach turystycznych jako przesłanka zachowań gospodarstw domowych; Rozdział 4: Tendencje zmian w zachowaniach turystycznych konsumentów. [AW]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37645 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37644/XXVIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Część 1: Nabywca i konsument na rynku turystycznym; Część 2: Potrzeby nabywców i konsumentów usług turystycznych oraz sposoby ich zaspokajania; Część 3: Uwarunkowania zachowań nabywczych i konsumpcyjnych w branży turystycznej; Część 4: Zarządzanie wiedzą o nabywcach i konsumentach oraz ich segmentacja; Część 5: Marketing relacyjny w turystyce. [AW]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37647 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37646/XXVIII czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej