Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(12)
Forma i typ
Książki
(12)
Dostępność
tylko na miejscu
(12)
dostępne
(11)
Placówka
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(11)
Autor
Kozłowski Aleksander
(2)
Olszowski Bogdan
(2)
Radwańska Maria
(2)
Bijak-Żochowski Marek
(1)
Bródka Jan
(1)
Chmielewski Tadeusz
(1)
Cichoń Czesław
(1)
Górski Piotr
(1)
Kaleta Barbara
(1)
Kempiński Jan
(1)
Kiełbasa Zbigniew (et al.)
(1)
Lewandowski Roman
(1)
Miller Stefan
(1)
Piechnik Stefan
(1)
Przewłocki Stefan
(1)
Zakrzewski Wacław
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(10)
1980 - 1989
(1)
Kraj wydania
Polska
(12)
Język
polski
(12)
Temat
Teoria konstrukcji
(5)
Budownictwo
(4)
Obliczenia konstrukcyjne
(3)
Dynamika konstrukcji
(2)
Konstrukcje
(2)
Konstrukcje stalowe
(2)
Mechanika stosowana
(2)
Wytrzymałość materiałów
(2)
Analiza numeryczna
(1)
Budownictwo metalowe
(1)
Budynki przemysłowe
(1)
Drgania
(1)
Drogi
(1)
Dynamika budowli
(1)
Fizyka
(1)
Geodezja
(1)
Kinematyka
(1)
Konstrukcja mieszana
(1)
Konstrukcje budowlane
(1)
Konstrukcje sprężone
(1)
Konstrukcje szkieletowe
(1)
Konstrukcje zespolone
(1)
Lotniska
(1)
Maszyny
(1)
Mechanika budowli
(1)
Metoda elementów skończonych
(1)
Metoda różnicowa
(1)
Miernictwo
(1)
Mosty
(1)
Naprężenia i odkształcenia
(1)
Niwelacje geometryczne
(1)
Rachunek wariacyjny
(1)
Stabilność konstrukcji
(1)
Statyka budowlana
(1)
Symulacja
(1)
Współczynnik obciążenia
(1)
12 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-927/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-927/1/XXX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Podstawowe pojęcia mechaniki technicznej; 2. Wstęp do statyki konstrukcji prętowych; 3. Podstawy liniowej teorii sprężystości; 4. Mechanika prętów litych; 5. Mechanika prętów cienkościennych otwartych; 6. Energia sprężysta; 7. Hipotezy wytężeniowe; 8. Wybrane zagadnienia mechaniki pręta litego. [j]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 31764, 31763, 31762, 31761, 31760, 31036, 31035, 31034, 31033 (9 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 31032/XXX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1; 2. Układy nośne budynków; 3. Obciążenia; 4. Obliczenia statyczne układów stężających; 5. Obliczenia statyczne układów ramowych; 6. Stany graniczne nośności; 7. Elementy konstrukcji; 8. Projektowanie i obliczanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych; 9. Węzły podatne w szkieletach stalowych i zespolonych; 10. Ochrona konstrukcji.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 29971, 29970 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 29969/XXX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1; 2. Dynamika układu o jednym stopniu swobody; 3. Równania ruchu układów dyskretnych; 4. Drgania swobodne układów dyskretnych; 5. Metody rozwiązywania problemów własnych; 6. Modele tłumienia; 7. Drgania wymuszone układów o wielu stopniach swobody; 8. Metody redukcji bazy; 9. Zastosowanie metody elementów skończonych w dynamice konstrukcji prętowych; 10. Drgania układów prętowych z ciągłym rozkładem masy; 11. Modele dynamiczne fundamentów blokowych; 12. Pasywna redukcja drgań; 13. Aktywna redukcja drgań; 14. Półaktywna redukcja drgań.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 31539, 31538 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 31537/XXX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Skrypty Akademii Rolniczej we Wrocławiu ISSN 0239-5762 ; nr 467)
Część 1: Statyka budowli; 1. Przekształcanie układów sil; 2. Przykłady przekształcania układów sił; 3. Warunki równowagi; 4. Obliczenia statyczne ustrojów prętowych; 5. Rozwiązywanie kratownic statycznie wyznaczalnych; 6. Siły wewnętrzne w płaskich układach prętowych; 7. Rozwiązywanie belek wieloprzęsłowych -przegubowych; Część 2: Wytrzymałość materiałów; 1. Uwagi ogólne; 2. Ściskanie i rozciąganie Osowe; 3. Ścinanie; 4. Skręcanie; 5. Zginanie proste; 6. Zginanie ukośne; 7. Jednoczesne działanie zginania z rozciąganiem lub ściskaniem; 8. Mimośrodowe ściskanie lub rozciąganie; 9. Równanie różniczkowe linii ugięcia; 10. Wyboczenie; 11. Obliczanie przemieszczeń w ustrojach statycznych metodą energetyczną; 12. Geometria pól.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30278 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 30277/XXX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Część 1: Podstawy mechaniki budowli; Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Geometryczna analiza chwiejności konstrukcji; Rozdział 3: Podstawowe zasady mechaniki budowli; Rozdział 4: Obliczanie przemieszczeń konstrukcji; Rozdział 5: Symetryczne układy konstrukcyjne; Rozdział 6: Metoda sił; Rozdział 7: Metoda przemieszczeń; Rozdział 8: Linie wpływu wielkości mechanicznych w USW; Rozdział 9: Stateczność budowli; Rozdział 10: Dynamika budowli; Część 2: Przykłady obliczeniowe; Rozdział 11: Podstawowe wiadomości ze statyki płaskich USW; Rozdział 12. Geometryczna niezmienność konstrukcji; Rozdział 13: Obliczanie przemieszczeń w USW; Rozdział 14: Metoda sił; Rozdział 15: Metod przemieszczeń; Rozdział 16: Metoda przemieszczeń -wersja komputerowa; Rozdział 17: Linie wpływu wielkości mechanicznych w USW; Rozdział 18: Dynamika ustrojów prętowych; 19. Zadania do samodzielnego przerobienia.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 29934, 29933 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 29932/XXX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Część 1: Elementy zaawansowanej mechaniki budowli; Rozdział 1: Przestrzenne układy konstrukcyjne; Rozdział 2: Linie wpływu wielości mechanicznej w USN; Rozdział 3: Stateczność budowli; Rozdział 4: Dynamika budowli; Część 2: Przykłady obliczeniowe; Rozdział 5: Układy przestrzenne; Rozdział 6: Linie wpływu wielkości mechanicznych w USN; Rozdział 7: Stateczność ustrojów prętowych; Rozdział 8: Dynamika ustrojów prętowych; Rozdział 9: Zadania do samodzielnego przerobienia.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 29931, 29930 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 29929/XXX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz. 1: Liniowe ustroje dwuwymiarowe i trójwymiarowe; Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Rury grubościenne. Tarcze kołowe i prostokątne; Rozdział 3: Płyty i powłoki; Rozdział 4: Pręty cienkościenne; Rozdział 5: Przykłady analizy ustrojów trójwymiarowych; Cz. 2: Naprężenia cieplne, konstrukcje kompozytowe; Rozdział 6: Naprężenia cieplne; Rozdział 7: Konstrukcje kompozytowe; Cz. 3: Zagadnienia nieliniowe w wytrzymałości konstrukcji; Rozdział 8: Duże przemieszczeia i odkształcenia ustrojów; Rozdział 9: Problemy stateczności ustrojów jednowymiarowych i dwuwymiarowych; Rozdział 10: Analiza ustrojów sprężysto-plastycznych; Rozdział 11: Naprężenia kontaktowe; Cz. 4: Zagadnienia dynamiczne w wytrzymałości konstrukcji; Rozdział 12: Drgania; Rozdział 13: Fale spręzyste i zgadnienia udarowe; Cz. 5: Metody numeryczne w wytrzymałości konstrukcji; Rozdział 14: Przybliżone metody numeryczne; Rozdział 15: Metoda różnic skończonych; Rozdział 16: Metoda elementów skończonych; Cz 6: Metody doświadczalne w wytrzymałości konstrukcji;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 27820, 27819 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 27818/XXX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Wprowadzenie; 2. Zagadnienia ogólne; 3. Synteza mechanizmów dźwigniowych (z parami niższymi); 4. Synteza mechanizmów z parami wyższymi. [g]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 1616/XXII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Geodezja inżynieryjno-drogowa / Stefan Przewłocki. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 296 s. : il. ; 24 cm.
1. Kształtowanie geometryczne dróg; 2. Kształtowanie geometryczne dróg przy zastosowaniu techniki komputerowej; 3.Pomiary realizacyjne przy budowie dróg; 4. Prace geodezyjne przy projektowaniu i budowie lotnisk; 5. Geodezyjne metody pomiaru przemieszczeń pionowych w badaniach konstrukcji mostowych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-538/10, P-538/9, P-538/8, P-538/7, P-538/6, P-538/5, P-538/4, P-538/3, P-538/2 (9 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-538/1/XXXIIczyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Wstęp; Rozdział 2: Pewne pojęcia i definicje z analizy funkcjonalnej; Rozdział 3: Wariacyjne sformułowanie problemów brzegowych; Rozdział 4: Metody wariacyjne rozwiązań przyblizonych; Rozdział 5: Metoda elementów skończonych; Rozdział 6: Metoda elementów brzegowych; Rozdział 7: Metody bezsiatkowe - metody różnic skończonych; Rozdział 8: Metody bezsiatkowe - zagadnienia zaawansowane; 399-403
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26941, 26940 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 26939/XXX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30007, 30006 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 30005/XXX czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej