Form of Work
Książki
(11)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(6)
unknown
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Czytelnia Czasopism
(3)
Author
Fedan Roman
(2)
Bronisz Urszula
(1)
Jewtuchowicz Aleksandra
(1)
Klasik Andrzej
(1)
Kudełko Joanna
(1)
Leśniewski Michał Adam
(1)
Makieła Zbigniew
(1)
Mączka Lucyna
(1)
Pocztowski Aleksy (1956- )
(1)
Poniatowska-Jaksch Małgorzata
(1)
Smoleń Marek
(1)
Teichmann Eufemia
(1)
Zielińska-Głębocka Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(10)
Subject
Regiony (adm.)
(7)
Innowacje
(3)
Konkurencyjność regionu
(3)
Regionalizacja gospodarcza
(3)
Regiony przygraniczne
(3)
Gospodarka regionalna
(2)
Konkurencyjność (ekonomia)
(2)
Przedsiębiorczość (postawa)
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Ekonomia
(1)
Ekorozwój
(1)
Finanse
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka Oparta na Wiedzy
(1)
Konkurencyjność
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Miasta
(1)
Pogranicze wschodnie
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Produktywność pracy
(1)
Przedsiębiorczość (ekonomia)
(1)
Przemysł
(1)
Regionalizacja ekonomiczna
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd gminny
(1)
Unia Europejska
(1)
Wieś
(1)
Współpraca transgraniczna
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Podkarpackie, województwo
(1)
Świętokrzyskie, województwo
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 150)
I. Konkurencyjność jako kategoria badawcza; 1. Pojęcie i istota konkurencyjności ; 2. Konkurencyjność w obliczu globalizacji; 3. Konkurencyjność w wymiarze makroekonomicznym; 4. Konkurencyjność w wymiarze mikroekonomicznym; 5. Konkurencyjność w wymiarze regionalnym; 6. Zdolność konkurencyjna a pozycja konkurencyjna; 7. Źródła przewagi konkurencyjnej; II. Metody badań i oceny konkurencyjności regionów; 1. Metoda Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Zarządzania; 2. Metoda Światowego Forum Ekonomicznego; 3. Metoda Heritage Foundation; 4. Metoda Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju; 5. Metoda Roberta Hugginsa; III. Konkurencyjność w świetle polityki regionalnej Unii Europejskiej; 1. Polityka regionalna Unii Europejskiej; 2. Polityka regionalna Polski; 2.1. Polityka regionalna w okresie przedakcesyjnym (1999-2004); 2.2. Polityka regionalna po akcesji Polski do Unii Europejskiej; 2.3. Polityka regionalna w latach 2007-2013; 2.4. Kontrakty wojewódzkie jako główny element polityki regionalnej państw; IV. Konkurencyjność polskich regionów; 1. Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności polskich regionów; 1.1. Uwarunkowania historyczne; 1.2. Uwarunkowania związane z transformacją społeczno-gospodarczą; 1.3. Uwarunkowania instytucjonalne; 2. Analiza konkurencyjności polskich regionów z wykorzystaniem metody Roberta Hugginsa; 2.1. Metodologia badania; 2.2. Nakłady konkurencyjności; 2.3. Procesy konkurencyjności; 2.4. Wyniki konkurencyjności. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 976)
1. Doświadczenie jako przedmiot wymiany rynkowej – refleksje teoretyczne i metodologiczne na przykładzie turystyki sportowej, Bartosz Szczechowicz; 2. Ekonomia doświadczeń w kształtowaniu konkurencyjności regionów turystycznych, Piotr Gryszel; 3. Turystyka miejska mieszkańców wsi (na przykładzie turystów odwiedzających Kraków), Renata Seweryn, Agata Niemczyk; 4. Znaczenie członkostwa w lokalnych organizacjach turystycznych dla budowania współpracy dwustronnej, Katarzyna Czernek-Marszałek; 5. Uwarunkowania lojalności klientów biur podróży, Izabela Michalska-Dudek; 6. Aplikacje mobilne jako element systemu informacji turystycznej, Piotr Zawadzki; 7. Zróżnicowanie poziomu sprawności fizycznej oraz parametrów somatycznych studentów kierunku turystyki i rekreacji wybranych krakowskich szkół wyższych, Krzysztof Lipecki, Paweł Kukla; 8. Współczesne zmiany narzędzi badań statystycznych, Józef Pociecha; 9. Modelowanie dynamicznych zależności pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i handlem wewnątrzgałęziowym w Polsce, Marcin Salamaga; 10. Wielowymiarowa analiza statystyczna w badaniach rynku kapitałowego, Katarzyna Budny, Jan Tatar; 11. Miara ryzyka estymacji parametrów modelu VaR, Aleksander R. Mercik, 12. Od klasycznych papierów wartościowych do zdematerializowanych instrumentów finansowych – ewolucja i perspektywy, Piotr Horosz, Koncepcja metodyki projektowania i wdrażania dobrych praktyk informatycznych dla sądów powszechnych, Mariusz Grabowski, Jan Madej, Jan Trąbka. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Brak informacji o dostępności: sygn. 03/c
No cover
Book
In basket
1. Konkurencyjność regionu a BIZ; 2. Przewaga konkurencyjna regionu; 3. Koncentracja przestrzenna BIZ źródłem wzrostu produktywności pracy; 4. Rynkowa pozycja konkurencyjna regionu;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 040/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43801/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie. Przedsiębiorczość)
Rozdział 1: Geneza i warunki rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności; Rozdział 2: Przedsiębiorczość i innowacyjność jako koncepcja pozyskiwania regionalnych czynników rozwojowych; Rozdział 3: Koncepcje rozwoju regionalnego; Rozdział 4: Uniwersytet jako koncepcja aktywizacji przedsiębiorczości i innowacyjności; Rozdział 5: Przedsiębiorstwo jako koncepcja rozwoju przedsiębiorczości w przestrzeni regionalnej; Rozdział 6: Innowacyjność regionalna ; Rozdział 7: Regiony wiedzy jako strategia rozwoju regionalnego; Rozdział 9: Innowacyjne miasta i regiony – powiązania sieciowe. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 45383 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45382/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Uwarunkowania kształtowania aktywności badawczo-rozwojowej: Katarzyna Szopik-Depczyńska; 2. Wpływ wdrożenia systemów jakości na zmianę wartości przedsiębiorstwa: Aneta Wysokińska-Senkus; 3. Innowacje produktowe jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa: Joanna Garboś; 4. Innowacyjność źródłem sukcesu recykling centrum sp. Z o.o. w budowaniu konkurencyjnej przewagi na rynku regionalnym i ponadregionalnym: Bogdan Korczewski; 5. Wykorzystanie metody trendu wielomianowego do prognozy zmian na rynku pracy: Barbara Fura; 6. Pomiar zmian struktury i konkurencyjności rynku pracy na przykładzie powiatu: Marek Smoleń; 7. Gumanístjční vimíri ekonomíki: Valeríj Skotnij; 8. Modelí formuvannâ transkordonnih klasterív: Vololimir Demčenko; 9. TBE nowej ekonomii. Regionalizm, węzły gordyjskie, modele: Kazimierz Krupa; 10. Kapitał społeczny i jego oddziaływani Ew świetle rozwoju regionalnego: Justyna Kędra; 11. Kapitał ludzki a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego: Dawid Mamiński; 12. Zarządzanie wiedzą jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa: Bernadeta Dziura; 13. Konceptualizacja podstaw funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw w okręgu przemysłowym: Franciszek Danielewski; 14. Budowanie konkurencyjności firmy Lupus na rynku meblarskim w regionie południowo-wschodniej Polski: Bogusława Czachor; 15. Wybrane aspekty procesu zarządzania gminą jednostką samorządową: Marek Smoleń, Lesław Urban; 16. Perspektywy rozwoju polityki klastrowej w województwie śląskim: Lidia Knop, Piotr Kordel; 17. Kierunki i struktura przestrzenna bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwach podkarpackim i lubelskim: Waldemar Kalita; 18. Ekologíčna bezpeka âk faktor éabezpečennâ konkurentospomožnosti regíonu: Vasiĺ Kravcív; 19. 19. Motywy uczestniczenia rolników w szkoleniach jako element decydujący o wzroście konkurencyjności obszarów wiejskich: Barbara Kiełbasa; 20. Program pomocy finansowej Unii Europejskiej i ich wpływ na konkurencyjność obszarów wiejskich: Renata; 21. Ways of managing regions of natural value within the context of a sustainable development: Lidia Kaliszczak, Marek Smoleń; 22. Narzędzia wieloletniego planowania wspomagające zarządzanie finansami gminy: Jolanta Zawora, Paweł Zawora; 23. Regíonaĺní aspekti svítovoí ekonomičnoí modelí v kontekstí socíaĺno-oríěntovanoi rinkovoi ekonomíki: Ganna Golub, Galina Steblíj; 24. Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w województwie podlaskim: Aneta Wysokińska-Senkus, Janusz Toruński; 25. Fundamentalízacíâ matematičnoi osvíti âk krok do âkîsnoi pídgotovki ekonomísta: Ganna Dutka; 26. Wpływ aukcji rybnej w Ustce na konkurencyjność w branży rybnej na Pomorzu: Piotr Giruć; 27. Rozbitok transkordonnogo spívrobítnictva v ukrains'ko-pol's'kih ěvroregíonah: Galina Šerba; 28. Stan í perspektivi rozvitku regíonal'nih bankívs'kih sistem v umovah ěvroíntegradíi ukraini: O. I. Kopilůk; 29. Teorie i koncepcje transgranicznej oraz euroregionalnej współpracy: Paweł Skotnyj; 30. Ukraińsko-Polskie relacje we współczesnej dobie: Iwanna Łuchakivska; 31. Rola oświęcimskiego strategicznego programu rządowego w podniesieniu konkurencyjności regionu w zakresie szkolnictwa wyższego: Luiza Mańkowska-Wróbel; 32. Roĺ geoobrazív u formuvanní strategíi transkordonnogo spívrobítnictva: Miron Bab'âk, Roman Korpan. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34680 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34679/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Specjalizacja i lokalizacja działalności gospodarczej. Przegląd problemów i literatury; Rozdział 2: Potencjał rozwojowy polskich województw w latach 1995-2005; Rozdział 3: Konwergencja realna w polskich województwach w latach 1995-2005; Rozdział 4: Zdolność do konkurowania - eksport polskich województw w latach 1995-2006; Rozdział 5: Specjalizacja i lokalizacja przemysłu i usług w polskich województwach w latach 1995-2005; Rozdział 6: Lokalizacja bezpośrednich inwestycji zagranicznych w układzie sektorowo-regionalnym; Rozdział 7: Determinanty koncentracji działalności gospodarczej i jej wpływ na konkurencyjność polskich województw. Analiza ekonometryczna; Rozdział 8: Implikacje dla polityki gospodarczej. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34619 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34618/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Podstawy teoretyczne i metodologiczne; 2. Lokalne środowisko przedsiębiorczości, konkurencyjności i rozwoju: pojęciowe i metodyczne podstawy strategicznej analizy współzależności; 3. Konkurencyjność regionów w ujęciu teoretycznym, próba oceny poziomu konkurencyjności regionów w Polsce; 4. Czynniki wpływające na atrakcyjność polskich regionów a polityka spójności europejskiej (na przykładzie śląska); 5. Dynamika przedsiębiorczości w krajach Kohezji; 6. Proces globalizacji i jego wpływ na rozwój przedsiębiorczości i konkurencyjności regionu Warmii i Mazur; 7. Innowacyjność przedsiębiorstw w województwie łódzkim; 8. Rola terytorium w strategiach rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych. Analiza wybranych przypadków w regionie łódzkim; 9. Konkurencyjność wrocławskiego obszaru metropolitalnego na tle Dolnego Śląska; 10. Infrastruktura drogowa jako czynnik atrakcyjności inwestycyjnej regionu Dolnego Śląska; 11. Konkurencyjność gospodarki regionalnej w warunkach globalizacji na przykładzie województwa podkarpackiego; 12. Przedsiębiorczość i konkurencyjność w kontekście rozwoju regionalnego trans granicznego w polityce województwa śląskiego i miast aglomeracji górnośląskiej; 13. Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionu trans granicznego górny Śląsk i Północne Morawy; 14. Polsko-Ukraiński region trans graniczny a polityka spójności Unii Europejskiej; 15. Rozwój województwa warmińsko-mazurskiego w aspekcie polityki spójności dla regionów trans granicznych Unii Europejskiej; 16. Innowacyjny charakter regionu przygranicznego na przykładzie województwa lubuskiego; 17. Przedsiębiorczość sektora publicznego w strukturach samorządu terytorialnego; 18. Konsumpcja miejska jako czynnik motywujący lokalną przedsiębiorczość; 19. Kapitał społeczny jako źródło siły lokalnych i regionalnych środowisk przedsiębiorczości; 20.Kształtowanie przedsiębiorczości lokalnej w pobudzaniu potencjału wewnętrznego gminy; 21. Regional Information Centre of Lifelong Education In the Moravian and Silesian Region -good practice;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32815 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32814/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej implikacje dla Polski; 2. Rola polityki regionalnej w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego i podnoszeniu konkurencyjności regionów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19583, 19582 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19581/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18715, 18714 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18713/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Czynniki i ograniczenia konkurencyjnego rozwoju regionów przygranicznych, rola powiązań z zagranicą; Część 2: Rola infrastruktury transportowej jako czynnika konkurencyjności wschodniego pogranicza Unii Europejskiej; Część 3: Regiony przygraniczne w świetle polityki regionalnego rozwoju (Rosja, Białoruś i Litwa); Część 4: Regionalne sieci współpracy oraz infrastruktura komunikacyjna jako czynnik rozwoju bałtyckiego pogranicza UE.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23803 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23802/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Polityka regionalna; Rozdział 2: Zrównoważony rozwój a agenda 21; Rozdział 3: Istota konkurencyjności regionów; Rozdział 4: Konkurencyjność gmin z zastosowaniem metody OZK na przykładzie związku gmin Gór Świętokrzyskich. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37663/XV czyt. (1 egz.)
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 37664
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again