Form of Work
Książki
(35)
Publikacje naukowe
(6)
Czasopisma
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(36)
available
(16)
unavailable
(4)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia - Magazyn
(17)
Czytelnia - Wolny dostęp
(10)
Czytelnia Czasopism
(10)
Author
Bywalec Czesław
(3)
Bieliński Jerzy
(2)
Pocztowski Aleksy (1956- )
(2)
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
(1)
Białasiewicz Maria
(1)
Białasiewicz Maria (et al.)
(1)
Bieńkowski Wojciech
(1)
Borowiecki Ryszard
(1)
Bossak Jan W
(1)
Cyrson Edward Franciszek
(1)
Dach Zofia
(1)
Daszkiewicz Nelly
(1)
Drożdż Jadwiga
(1)
Fierla Irena (1933- )
(1)
Fudaliński Janusz
(1)
Gál Zoltán
(1)
Gąsowska Magdalena K
(1)
Harasim Janina
(1)
Jaki Andrzej
(1)
Kaczmarek Jarosław (ekonomia)
(1)
Kalinowski Sławomir
(1)
Kall Jacek
(1)
Karpińska-Mizielińska Wanda
(1)
Klasik Andrzej
(1)
Kowalski Arkadiusz Michał
(1)
Makarski Sylwester (1942- )
(1)
Makieła Zbigniew
(1)
Makowski Dymitr
(1)
Marciniak Stefan
(1)
Navasiad Aliaksandra
(1)
Niezgoda Dionizy
(1)
Olczyk Magdalena
(1)
Pawełek Barbara
(1)
Puślecki Zdzisław W. (1947- )
(1)
Pálné Kovács Ilona (1954- )
(1)
Rynarzewski Tomasz
(1)
Scott James Wesley (1956- )
(1)
Skawińska Eulalia (1943- )
(1)
Smuga Tadeusz
(1)
Sojkin Bogdan
(1)
Sosnowska Alicja
(1)
Surówka-Marszałek Danuta
(1)
Szczepaniak Iwona
(1)
Szymanik Ewa
(1)
Teichmann Eufemia
(1)
Weresa Marzenna
(1)
Łobejko Stanisław
(1)
Świtalski Władysław
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(23)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(37)
Language
Polish
(36)
Audience Group
Ekonomiści
(1)
Menedżerowie
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Konkurencyjność (ekonomia)
(23)
Konkurencyjność
(12)
Przedsiębiorstwo
(6)
Badania motywacji
(4)
Marketing
(4)
Marketing usług
(4)
Reklama telewizyjna
(4)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(4)
Badania marketingowe-studium przypadku
(3)
Konkurencja międzynarodowa
(3)
Przedsiębiorstwa
(3)
Ekonomia
(2)
Gospodarka
(2)
Gospodarka regionalna
(2)
Innowacje
(2)
Konkurencja
(2)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(2)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(2)
Regiony przygraniczne
(2)
Rozwój gospodarczy
(2)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo finansowe
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekorozwój
(1)
Eksport
(1)
Finanse
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Geopolityka
(1)
Giełda
(1)
Gospodarka Oparta na Wiedzy
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gospodarka rynkowa
(1)
Gry strategiczne
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Jakość produktu
(1)
Konkurencyjność regionu
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kryzys finansowy (2007)
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Metody statystyczne
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Optymalizacja
(1)
Otoczenie przedsiębiorstwa
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Pogranicze wschodnie
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka innowacyjna
(1)
Postęp naukowy i techniczny
(1)
Prawo upadłościowe
(1)
Programy UE
(1)
Protekcjonizm
(1)
Przedsiębiorczość (ekonomia)
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwa joint venture
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(1)
Przedsiębiorstwo handlowe
(1)
Przemysł
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Płynność finansowa
(1)
Regionalizacja ekonomiczna
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rentowność
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Rynek (ekonomia)
(1)
Strategia lizbońska
(1)
Sukces w biznesie
(1)
Teoria gier
(1)
Transport kolejowy
(1)
Turystyka
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wartość firmy (rachunkowość)
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Współpraca transgraniczna
(1)
Wynik finansowy
(1)
Zadłużenie zagraniczne
(1)
Zapewnienie jakości
(1)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(1)
Zasoby ludzkie
(1)
Zmiana społeczna
(1)
konkurencyjność międzynarodowa
(1)
Światowa Organizacja Handlu (WTO)
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1989-
(2)
Subject: place
Polska
(5)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Chiny
(1)
Europa
(1)
Europa Wschodnia
(1)
Europa Środkowa
(1)
Islandia
(1)
Japonia
(1)
Rosja
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Monografia
(3)
Opracowanie
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik
(1)
Raport
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(6)
Transport i logistyka
(1)
37 results Filter
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 984)
1. Teoretyczny i praktyczny wymiar międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, Piotr Rubaj; 2. Problemy gospodarcze Polski w okresie wojny z bolszewikami – zarys problematyki, Aldona Podolska-Meducka; 3. The Right of Reflection and Comparison in Mortgage Loan Agreements according to Directive 2014/17/UE and Its Recent Implementation in Spanish Legislation, Esther Hernández Sainz; 4. Tryb rozpoznawania przychodów z umów o budowę zgodnie z MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”, Jerzy Gierusz, Artur Szumisz; 5. Kierunki i metody badawcze w rachunkowości behawioralnej i neurorachunkowości, Waldemar Gos; 6. Zastosowanie nieradialnego modelu SBM z ograniczeniami wag do pomiaru efektywności dydaktycznej w szkolnictwie wyższym, Łukasz Brzezicki, Anna Ćwiąkała-Małys. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Teoria i metodologia; Rozdział 1: Pozycja konkurencyjna, konkurencyjność i zdolność konkurencyjna gospodarki; Rozdział 2: Pozycja konkurencyjna, konkurencyjność i zdolność konkurencyjna przedsiębiorstwa; Rozdział 3: Metody i miary; Cz.2: Systemy i polityka gospodzrcza a konkurencyjność; Rozdział 4: Tendencje zmian w pozycji konkurencyjnej Stanów Zjednoczonych, krajów Unii Europejskiej i Japonii; Rozdział 5: Stany Zjednoczone we współczesnej gospodarce światowej - źródła dominacji; Rozdział 6: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna krajów Unii Europejskiej; Rozdział 7: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna krajów Azji Wschodniej; Cz.3: Strategia budowy zdolności konkurencyjnej Polski; Rozdział 8: Diagnoza zdolności konkurencyjnej gospodarki Polski; Rozdział 9: Strategia rozwoju atrakcyjnej i konkurencyjnej gospodarki Polski;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 14759 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14758/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-88887-48-3
1. Janusz Fudaliński; 2. Halina Smutek: Łańcuch wartości jako narzędzie oceny przewagi konkurencyjnej; 3. Janusz Fudaliński: Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami niekomercyjnymi; 4. Sylwia Sadowska: Znaczenie działalności gospodarczej prowadzonej przez fundacje; 5. Zdenek Mikolas: Economy of time and competitiveness; 6. Magdalena Dołhasz: Marka jako czynnik przewagi konkurencyjnej współczesnego przesiebiorstwa; 7. Iwona Gawron: Rola informacji w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa; 8. Honorata Trzcińska: Działania marketingowe w uzdrowiskach polskich jako element rozwoju konkurencyjności na rynku europejskim; 9. Witold Niemiec: Konkurencyjność gospodarstw agroturystycznych; 10. Agata Niemczyk: Struktura i jakość usług turystycznych; 11. Marek Reichel: Procesy innowacyjne w programach rządowych w Polsce; 12. Monika Musiał: Procesy urbanizacyjne w Polsce na przełomie XX i XXI wieku; 13. Jolanta Juza: Polski system bankowy w standardach Unii Europejskiej; 14. Katarzyna Peter-Bombik: Finansowy aspekt konkurencyjności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce; 15. Piotr Lityński, Marek Reichel: Alternatywne instrumenty inżynierii finansowej inwestycji jednostek samorządu terytorialnego; 16. Helena Zielińska: Rachunek kosztów jako czynnik kształtujący pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa; 17. Joanna Toborek-Mazur: Istota holdingu w obszarze prawa handlowego, bilansowego i podatkowego; 18. Alicja Kasperowicz-Stępień: Organizacja i wyniki kontroli skarbowej w Polsce w latach 1996-2003; 19. Joanna Kantor: Liczba e i jej związki z ekonomią; 20. Marek Jasiński: Programowanie liniowe w ujęciu komputerowym; 21. Zygmunt Szot: Przygraniczna przestrzeń turystyczna Meksyku przy granicy z USA; 22. Tomasz Zacłona: Rola lidera politycznego i jego wpływ na konkurencyjność partii na rynku wyborczym; 23. Paweł Zamora, Bogusław Bielecki: Determinanty kryzysu zadłużeniowego na początku lat osiemdziesiątych; 24. Danuta Okoń: Przedmiot ekonomiki a zasada swobodnego wyboru w ujęciu Edwarda Taylora. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17258/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 976)
1. Doświadczenie jako przedmiot wymiany rynkowej – refleksje teoretyczne i metodologiczne na przykładzie turystyki sportowej, Bartosz Szczechowicz; 2. Ekonomia doświadczeń w kształtowaniu konkurencyjności regionów turystycznych, Piotr Gryszel; 3. Turystyka miejska mieszkańców wsi (na przykładzie turystów odwiedzających Kraków), Renata Seweryn, Agata Niemczyk; 4. Znaczenie członkostwa w lokalnych organizacjach turystycznych dla budowania współpracy dwustronnej, Katarzyna Czernek-Marszałek; 5. Uwarunkowania lojalności klientów biur podróży, Izabela Michalska-Dudek; 6. Aplikacje mobilne jako element systemu informacji turystycznej, Piotr Zawadzki; 7. Zróżnicowanie poziomu sprawności fizycznej oraz parametrów somatycznych studentów kierunku turystyki i rekreacji wybranych krakowskich szkół wyższych, Krzysztof Lipecki, Paweł Kukla; 8. Współczesne zmiany narzędzi badań statystycznych, Józef Pociecha; 9. Modelowanie dynamicznych zależności pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i handlem wewnątrzgałęziowym w Polsce, Marcin Salamaga; 10. Wielowymiarowa analiza statystyczna w badaniach rynku kapitałowego, Katarzyna Budny, Jan Tatar; 11. Miara ryzyka estymacji parametrów modelu VaR, Aleksander R. Mercik, 12. Od klasycznych papierów wartościowych do zdematerializowanych instrumentów finansowych – ewolucja i perspektywy, Piotr Horosz, Koncepcja metodyki projektowania i wdrażania dobrych praktyk informatycznych dla sądów powszechnych, Mariusz Grabowski, Jan Madej, Jan Trąbka. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Brak informacji o dostępności: sygn. 03/c
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Nowy paradygmant strategii konkurencji; Rozdział 2: Reakcje na zmiany a konkurencyjność przedsiębiorstw; Rozdział 3: Sytuacja koniunkturalna a konkurencyjność; Rozdział 4: Rola jakości w budowie konkurencyjności firmy; Rozdział 5: Konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego-case studies;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17596, 17595 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17594/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 213)
1. Łukasz Bryl, Konkurencyjność państw w nowej gospodarce; 2. Michał Kruszka, Międzynarodowa konkurencja na rynku usług bankowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej; 3. Agnieszka Kukułka, Potencjał konkurencyjny gospodarek rozwijających się dotkniętych katastrofami naturalnymi; 4. Justyna Majewska, Międzynarodowa konkurencyjność miast jako obszarów recepcji turystycznej; 5. Ewa Mińska-Struzik, Konkurencyjność handlu produktami wysokiej techniki nowych państw członkowskich Unii Europejskiej; 6. Katarzyna A. Nawrot, Łukasz Nawrot, Wpływ turystyki na konkurencyjność obszarów o niskim poziomie rozwoju gospodarczego; 7. Wanda Nowara, Konkurencyjność kraju a zagraniczne inwestycje i dezinwestycje bezpośrednie; 8. Tomasz Rynarzewski, Ochrona branż raczkujących jako instrument podnoszenia konkurencyjności międzynarodowej krajów rozwijających się; 9. Yanina Sialitskaya, Negatywny wpływ "boomu surowcowego" na konkurencyjność międzynarodową sektorów niezwiązanych z branżą wydobywczą państwa eksportera zasobów naturalnych; 10. Szymon Truskolaski, Znaczenie branż z istotnymi efektami uczenia się przez działanie dla zwiększenia międzynarodowej konkurencyjności państw średnio rozwiniętych na przykładzie produkcji autobusów w Polsce. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 153)
I. Marka; 1. Mirosław Antonowicz, Konkurencja między markami w długodystansowych kolejowych przewozach pasażerskich; 2. Paweł Bryła, Wyzwania związane z zarządzaniem markami kolektywnymi na przykładzie chronionej nazwy pochodzenia; 3. Mariola Grzybowska-Brzezińska, Efektywność pozycjonowania wybranych marek jogurtów; 4. Regina Klimkowska, Marka czy wartości użytkowe - dylemat konsumenta (na przykładzie rynku samochodów osobowych w Polsce); 5. Ryszard Kłeczek, Jak zwiększać wiedzę o kapitale marki?; 6. Grażyna Koniorczyk, Strategia marki oferentów niskokosztowych (na wybranych przykładach); 7. Jan Kreft, Zagrożenie kanibalizacją w przenoszeniu zawartości gazet do ich internetowych wydań; 8. Piotr Lutek, Robert Maik, Mariusz Kowalski, Strategia budowania marki komponentu na podstawie przypadku marki GlasMax; 9. Magdalena Małkowska-Borowczyk, Współzależność siły marki sieci handlowej i siły marek własnych; 10. Izabela Ostrowska, Poziom i możliwości kształtowania lojalności "młodych dorosłych" w stosunku do marki usługodawcy (badania własne); 11. Wanda Patrzałek, Postawy konsumentów wobec lojalności marki; 12. Aleksandra Perchla-Włosik, Marka jako odzwierciedlenie wartości kulturowych. Socjologiczne aspekty zarządzania marką; 13. Grażyna Rosa, Zarządzanie marką produktu na podstawie CETC - Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego; 14. Maria Śmiechowska, Sebastian Wawszczak, Etykieta jako element wizualizacji marki; 15. Monika Świątkowska, Hanna Górska-Warsewicz, Karol Krajewski, Zintegrowana komunikacja rynkowa a potrzeby kreowania produktu i marki na rynku żywnościowym; 16. Joanna Wiechoczek, Alianse marek jako narzędzie wzmacniania pozycji rynkowej przedsiębiorstw; 17. Halina Wojnarowska, Uwarunkowania kulturowe kreowania strategii marek i budowania lojalności wobec nich - zarys podstawowych zagadnień; 18. Sylwia Wrona, Jak cenna jest Coca-Cola, czyli co mierzą rankingi wartości marki; II. Konsument; 1. Grażyna Adamczyk, Postrzeganie marki produktu i jej wpływ na decyzje rynkowe młodych konsumentów; 2. Małgorzata Bombol, Design produktów jako determinanta zachowań polskich konsumentów; 3. Przemysław Dmowski, Maria Śmiechowska, Agnieszka Platta, Zachowanie trójmiejskich konsumentów na rynku kawy; 4. Michał Gazdecki, Elżbieta Goryńska-Goldmann, Zachowania konsumentów pieczywa i ich implikacje dla strategii marketingowych przedsiębiorstw branży piekarskiej; 5. Hanna Górska-Warsewicz, Analiza płaszczyzny konsumenckiej dla potrzeb zarządzania marką w kategorii jogurtów; 6. Mariusz Grębowiec, Wpływ marki na podejmowanie decyzji nabywczych konsumentów na przykładzie rynku kawy; 7. Dominika Jakubowska, Monika Radzymińska, Łukasz Samul, Zagrożenie bezpieczeństwa żywności a wybór produktów spożywczych; 8. Iwona Kowalczuk, Zachowania konsumentów wobec nowych produktów ze szczególnym uwzględnieniem żywności (wyniki badań); 9. Alicja K. Krzepicka, Klient jako istotne strategicznie źródło koncepcji produktu; 10. Renata Nestorowicz, Lilianna Nowak, Żywność bioaktywna a preferencje konsumentów; 11. Tomasz Olejniczak, Proces zakupu nowego produktu na rynku produktów żywnościowych; 12. Jolanta Tkaczyk, Trendy w zachowaniach konsumenckich i ich wpływ na kształtowanie produktów; 13. Anna M. Trzaskowska-Bogusz, Małgorzata Godlewska, Małgorzata Murglin, Postawy młodych konsumentów wobec marki na rynku produktów FMCG; 14. Piotr Zawada, Współczesne zachowania konsumentów - konsekwencje ekonomiczne dla przedsiębiorstw. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33594, 33593 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33592/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-87885-93-2
Cz.1: Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw; 1. J. Bieliński- Uwarunkowania i czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku globalnym; 2. H.G Adamkiewicz-Drwiłło - Konkurencyjność przedsiębiorstwa w świetle Strategii Lizbońskiej; 3. P.Urbanek - Wartość dla akcjonariuszy a wartość dla interesariuszy. Ewolucja orientacji spółek publicznych w świetle badań empirycznych; 4. M. Panfil - Kapitał menedżerski oferowany przez fundusze venture capital/private; 5. E. Dziawgo - Wykorzystanie Value at Risk w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa; 6. A. Michna - Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorstwa; 7. T. Jurkowski - Tworzenie wartości w sieciach przedsiębiorstw; 8. A. Kędzierska - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez fuzje i przejęcia; Cz.2: Instrumenty finansowe i prawne zwiększania wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw; 9. J. Próchniak - Fundusze poręczeń kredytowych a bankowe finansowanie przedsiębiorstw; 10. T. Bojowski - Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z własności przemysłowej podatkami dochodowymi; 11. M. Dąbrowska - Opodatkowani dochodów osób fizycznych z depozytów bankowych jako jeden z elementów tworzenia jednolitego rynku usług finansowych w ramach Strategii Lizbońskiej; 12. E. Walińska, P. Czajor - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - nowa koncepcja postrzegania wartości przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy; 13. W. Baran - Zarządzanie kosztami w prowadzeniu działalności gospodarczej warunkiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw; 14. M. Czarnecki - Ekonomiczna wartość dodana - szansa na wzrost konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw?; Cz.3: Rozwój przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach; 15. K. Piotrowska-Marczak, B. Mikołajczyk - Ewolucja przedsiębiorczości a małe i średnie przedsiębiorstwa; 16. E. Mazurek-Krasodomska - Determinanty przedsiębiorczości gospodarstw domowych w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17103, 17102 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17101/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ISSN 0208-7944 ; nr 707)
1. Osiągnięcia w zakresie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego z perspektywy ekonomii stosowanej; 2. Kapiatał ludzki w procesie konwergencji gospodarki. Wnioski dla Polski; 3. Odrabianie dystansu rozwojowego przez Polskę w warunkach ekspansji gospodarki opartej na wiedzy; 4. Wzrost gospodarczy czy bardziej egalitarny podziła w Polsce? 5. Konkurencyjność regionu na tle relacji między konkurencyjnością i konkurencją; 6. Znaczenie rynku papierów komercyjnych w gospodarce Polski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Konkurencyjność podmiotów - ujęcie teoretyczne; Rozdział 2: Technologie informacyjne i komunikacyjne jako czynnik kształtujący makroekonomiczną konkurencyjność gospodarki; Rozdział 3: Społeczeństwo informacyjne i jego rola w podnoszeniu konkurencyjności makroekonomicznej gospodarki; Rozdział 4: Cenowa konkurencyjność w ujęciu międzynarodowym; Rozdział 5: Konkurencyjność polskiego eksportu artykułów przemysłowych na rynku unijnym w latach 1995-2003 - analiza na poziomie mezo; Rozdział 6: Konkurencyjność MSP w procesie internacjonalizacji; Rozdział 7: Sieci małych przedsiębiorstw a utrzymanie konkurencyjności ; Rozdział 8: Symptomy spadku konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. P-91/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-91/1/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-920244-1-9
Rozdział 1: Czynniki kształtujące pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa; Rozdział 2: Czynniki stymulujące poprawę pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 3: Rola kapitału intelektualnego w poprawie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw; Rozdział 4: Czynniki kształtujące pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw w agrobiznesie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19075, 19074 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19073/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zarządzanie strategiczne - warunki kształtowania i utrzymywania przewagi konkurencji; 2. Konkurencyjność przedsiębiorstw -istota i podejście do strategii konkurencji; 3. Łańcuch składników konkurencyjności; 4. Wpływ otoczenia na konkurowanie przedsiębiorstw; 5. Polityka konkurencji; 6. Wpływ środowiska lokalnego na konkurencyjność podmiotów gospodarczych; 7. Zasoby jako czynnik kreowania przewagi konkurencyjnej; 8. Strategie konkurencji. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34536 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34535/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zmiany w przedsiębiorstwach i ich otoczeniu; Rozdział 2: Pozaekonomiczne aspekty zmian; Rozdział 3: Innowacje; Rozdział 4: Ekonomiczny wymiar problematyki innowacji; Rozdział 5: Konkurencja i konkurencyjność. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-47/3, P-47/2, 20083 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20081/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Sektor bankowości detalicznej w Polsce; Rozdział 2: Czynniki wpływające na rozwój bankowości detalicznej w Polsce; Rozdział 3: Ocena zasobów materialnych i niematerialnych najważniejszych uczestników rynku detalicznych usług bankowych w Polsce; Rozdział 4: Czynniki przewagi konkurencyjnej na krajowym rynku detalicznych usług bankowych; Rozdział 5: Podstawowe obszary wyboru strategicznego w bankowości detalicznej w Polsce; Rozdział 6: Strategie konkurencyjne na rynku detalicznych usług bankowych w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17948 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17947 /XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Strategia lizbońska a konkurencyjność gospodarki / Red. Jerzy Bieliński. - Warszawa : CeDeWu, 2005. - 266 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
1. Strategia Lizbońska w realizacji makroekonomicznych celów polskiej gospodarki i nowa architektura finansowa; 2. Efektywność i sprawność funkcjonowania instytucji finansowych i dostęp do różnych form finansowania; 3. Idee strategii lizbońskiej we wzroście konkurencyjności sektorów i regionów; 4. Społeczne i środowiskowe aspekty wdrażania Strategii Lizbońskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26200, 26199 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26198/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 677)
1. Wstęp; 2. Typologia orientacji przedsiębiorstw; 3. Uwarunkowania procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw; 4. Internacjopnalizacja usług w Polsce; 5. Cele i formyplanowania działań marketingowych w polskich przedsiębiorstwach; 6. Pozycja kierownika marketingu w procesach decyzyjnych przedsiębiorstwa a klasyfikowanie i ewidencjonowanie kosztów działań marketingowej (w świetle wyników badań); 7. Wyznaczniki lojalności klientów indywidualnych; 8. Społeczna odpowiedzialność biznesu - nowy kierunek w komunikacji marketingowej współczesnego przedsiębiorstwa; 9. Promocja dodatkowa w systemie komunikacji marketingowej firmy - istota, funkcje i przesłanki wykorzystania; 10. Relacje między public relations a marketingiem; 11. Formy reklamowe w internecie; 12. Metodyka oceny jakości witryn internetowych przedsiębiorstw; 13. Badania marketingowe w politycznych kampaniach wyborczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Gra strategiczna jako środowisko budowania modeli struktur rynkowych; 1.1. Gra strategiczna i jej opis; 1.1.1. Definicja gry; 1.1.2. Formy prezentacji gier; 1.2. Gry o sumie zerowej; 1.2.1. Punkt siodłowy jako rozwiązanie w strategiach czystych; 1.2.2. Rozwiązanie w strategiach mieszanych; twierdzenie maksyminowe; 1.3. Niekooperacyjne gry o sumie różnej od zera; 1.3.1. Równowaga w strategiach czystych; 1.3.2. Równowaga w strategiach mieszanych, twierdzenie Nasha; 1.3.3. Wybór rozwiązania spośród wielu równowag tej samej gry; 1.3.4. Gry o sumie różnej od zera z asymetrią informacji; 1.3.5. Poziomy bezpieczeństwa, wykorzystanie kryterium maksyminowego; 1.4. Teoria gier powtarzalnych; 1.4.1. Natura gier iterowanych; 1.4.2. Powtarzanie jako metoda rozwiązywania gier o sumie zerowej; 1.4.3. Powtarzane gry o sumie różnej od zera; 1.5. Gry kooperacyjne; 1.5.1. Gra kooperacyjna jako sytuacja negocjacyjna; 1.5.2. Model negocjacyjny Zeuthena; 1.5.3. Rozwiązanie kooperacyjne według von Neumanna i Morgensterna; 1.5.4. Schemat arbitrażowy Nasha; 1.5.5. Wpływ wyboru punktu odniesienia na wskazanie rozwiązania kooperacyjnego Nasha; 1.5.6. Propozycje rozwiązań kooperacyjnych Raiffy; 1.5.7. Schemat arbitrażowy Kalaia i Smorodinsky'ego; 1.5.8. Kooperacyjne rozwiązanie egalitarne; 1.5.9. Analiza porównawcza wybranych rozwiązań gier kooperacyjnych; 2. Teoretyczne modele wybranych struktur rynkowych; 2.1. Założenia ogólne służące konstrukcji modeli struktur rynkowych; 2.1.1. Użyteczność zysków; 2.1.2. Konsumenci i funkcja popytu; 2.1.3. Produkt, producenci i koszty; 2.1.4. Efektywność rynku, nadwyżka producenta i nadwyżka konsumenta; 2.2. Klasyczne modele duopolu jako warianty wyniku gry o strategiach ilościowych; 2.2.1. Założenia; 2.2.2. Zbiór rozwiązań optymalnych w sensie Pareto i rozwiązanie kooperacyjne; 2.2.3. Równowaga i rozwiązanie niekooperacyjne; 2.2.4. Równowaga Stackelberga; 2.2.5. Rozwiązanie odpowiadające doskonałej konkurencji; 2.2.6. Porównanie alternatywnych równowag w duopolu; 2.3. Modele duopolu ilościowego wykorzystujące koncepcje teorii gier; 2.3.1. Nietypowe rozwiązania kooperacyjne; 2.3.2. Kompleksowe ujęcie statyczne duopolu ilościowego; 2.4. Klasyczne modele konkurencji cenowej w duopolu; 2.4.1. Model Bertranda; 2.4.2. Model Edgewortha; 2.5. Modele konkurencji cenowej w duopolu wykorzystujące narzędzia teorii gier; 2.5.1. Model Shubika; 2.5.2. Równowaga w strategiach mieszanych; 2.5.3. Rozwiązanie kooperacyjne gry cenowej w duopolu; 2.5.4. Duopol Hendersona; 2.6. Duopol dynamiczny; 2.6.1. Koncepcja "milczącego porozumienia" Friedmana; 2.6.2. Dynamiczny duopol w konkurencji cenowej; 2.7. Ewolucjapodejścia do równowagi w duopolu; 2.8. Monopol bilateralny; 2.8.1. "Pudełko Edgewortha", pierwotna refleksja nad istotą monopolu bilateralnego; 2.8.2. Monopol bilateralny dwóch przedsiębiorstw; 2.8.3. Monopol bilateralny z elementami przywództwa cenowego; 2.8.4. Aspekty strategiczne monopolu bilateralnego a ekonomia eksperymentalna; 3. Eksperyment jako narzędzie badań w ekonomii; 3.1. Miejsce eksperymentu w metodzie ekonomii; 3.2. Cele, typy i przedmiot eksperymentów w ekonomii; 3.3. Cechy dobrze zaprojektowanego i przeprowadzonego eksperymentu; 3.4. Ekonomia eksperymentalna a psychologia eksperymentalna; kontrowersja wokół założenia racjonalności; 3.5. Przegląd najważniejszych osiągnięć ekonomii eksperymentalnej; 3.5.1. Znaczenie ekonomii eksperymentalnej dla rozwoju teorii użyteczności; 3.5.2. Ekonomia eksperymentalna a twierdzenia teorii gier; 3.5.3. Ekonomia eksperymentalna a formy organizacji rynku; 4. Badania eksperymentalne nad wybranymi strukturami rynkowymi -perspektywa historyczna; 4.1. Studia nad oligopolem ilościowym; 4.1.1. Pionierskie badania Fourakera i Siegla; 4.1.2. Wybrane eksperymenty z oligopolem ilościowym; 4.2. Oligopol cenowy testowany eksperymentalnie; 4.2.1. Fouraker i Siegel o oligopolu cenowym; 4.2.2. Przykłady reprezentujące różne kierunki rozwoju studiów eksperymentalnych nad oligopolem cenowym; 4.3. Badania eksperymentalne nad monopolem bilateralnym; 4.3.1. Pionierskie studia nad kooperacyjnym monopolem bilateralnym; 4.3.2. Pierwotne testy wpływu przywództwa cenowego w monopolu bilateralnym; 4.3.3. Rozwój badań eksperymentalnych nad monopolem bilateralnym; 4.4. Co wniósł eksperyment do wiedzy o oligopolu i monopolu bilateralnym? ; 5. Nowe eksperymenty nad zachowaniem podmiotów w duopolu i monopolu bilateralnym; 5.1. Eksperyment z niekooperacyjnym duopolem ilościowym (Cl); 5.2. Eksperyment z kooperacyjnym duopolem ilościowym (C2); 5.3. Eksperyment z niekooperacyjnym monopolem bilateralnym (Bl); 5.4. Eksperyment z kooperacyjnym monopolem bilateralnym (B2); 5.5. Podsumowanie rezultatów eksperymentów. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34497 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34496/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 60507 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie. Przedsiębiorczość)
Rozdział 1: Geneza i warunki rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności; Rozdział 2: Przedsiębiorczość i innowacyjność jako koncepcja pozyskiwania regionalnych czynników rozwojowych; Rozdział 3: Koncepcje rozwoju regionalnego; Rozdział 4: Uniwersytet jako koncepcja aktywizacji przedsiębiorczości i innowacyjności; Rozdział 5: Przedsiębiorstwo jako koncepcja rozwoju przedsiębiorczości w przestrzeni regionalnej; Rozdział 6: Innowacyjność regionalna ; Rozdział 7: Regiony wiedzy jako strategia rozwoju regionalnego; Rozdział 9: Innowacyjne miasta i regiony – powiązania sieciowe. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 45383 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45382/XIX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again