Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(13)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Czytelnia Czasopism
(4)
Author
Błaszczyk Wanda
(3)
Gołata Krzysztof (1953- )
(2)
Anita Doroba
(1)
Bieniok Henryk
(1)
Cieśla Małgorzata
(1)
Dresler Ewelina
(1)
Durska Małgorzata
(1)
Hargie Owen (1950- )
(1)
Hofstede Geert
(1)
Hofstede Gert Jan
(1)
Kożusznik Barbara
(1)
Luecke Richard
(1)
Majka-Rostek Dorota
(1)
Marfo-Yiadom Edward
(1)
Michoń Piotr
(1)
Pilarczyk Bogdan
(1)
Potocki Arkadiusz
(1)
Rydzak Waldemar
(1)
Siedlecka Agnieszka
(1)
Stabryła Adam
(1)
Tourish Dennis (1957- )
(1)
Urbański Maciej
(1)
Waśkowski Zygmunt
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(15)
Subject
Komunikacja w organizacjach
(12)
Komunikacja
(4)
Organizacja
(4)
Zarządzanie
(4)
Komunikacja w zarządzaniu
(3)
Komunikacja interpersonalna
(2)
Kultura przedsiębiorstwa
(2)
Przywództwo
(2)
Relacje z klientami
(2)
Zachowania w organizacji
(2)
Etnopsychologia
(1)
Internet
(1)
Język angielski
(1)
Komunikacja marketingowa
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kontrola
(1)
Kultura
(1)
Menedżerowie
(1)
Negocjacje
(1)
Odmienność kulturowa
(1)
Outsourcing
(1)
Personel
(1)
Pluralizm kulturowy
(1)
Prezentacja (biznes)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rozwiązywanie konfliktów
(1)
Socjologia organizacji
(1)
Współpraca międzynarodowa
(1)
Zarządzanie procesowe
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zarządzanie zmianami
(1)
16 results Filter
Book
In basket
Część 1 - Komunikacja interpersonalna; Rozdział 1: Paweł Smółka: Podstawy komunikacja; Rozdział 2: Arkadiusz Bednarski: Komunikacja interpersonalna i techniki wywierania wpływu; Rozdział 3: Paweł Smółka: Autoprezentacja; Rozdział 4: Krzysztof Parusiński: Asertywność - ujecie ogólne; Rozdział 5: Krzysztof Parusiński: Sposoby walki ze stresem; Część 2: Komunikacja w organizacji; Rozdział 1: Kinga Market: Kierowanie w aspekcie procesów komunikacyjnych; Rozdział 2: Paweł Stępka, Konrad Subda: Wybrane aspekty komunikacji wewnątrz organizacji; Rozdział 3: Dariusz Tworzydło: Komunikacja z otoczeniem zewnętrznym; Rozdział 4: Jan Przewoźnik: Budowanie relacji z klientem. Nowoczesne techniki sprzedaży i obsługi klienta; Rozdział 5: Wojciech Zatorski: Negocjacje i mediacje; Rozdział 6: Krzysztof Jasiecki: Lobbing. [g]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34669/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 146)
I. Komunikowanie na poziomie krajowym; 1. Piotr Michoń, Kto i dlaczego zasługuje na pomoc państwa/ Framing zasługi walności; 2. Józef Orczyk, Kryzys, recesja i ich konsekwencje dla polityki społecznej; 3. Piotr Andrzejewski, Konkurencja i koncentracja na rynku prasowym; 4. Krzysztof Gołata, Komunikowanie społecznie w okresie zmiany waluty w Polsce; 5. Dominik Buttler, Pozycja absolwentów na rynku pracy. Rola komunikowania między szkołami a pracodawcami; 6. Katarzyna Lis, Komunikowanie w zakresie zmian wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; 7. Krzysztof Gołata, Waldemar Rydzak, Jacek Trębecki, Percepcja tekstu prasowego a jego treść; II. Komunikowanie na poziomie organizacji; 1. Jacek Trębecki, Narzędzia komunikowania wewnętrznego, w okresie zmian, w ocenie pracowników; 2. Maciej Ławrynowicz, Employer branding - rola zaufania; 3. Waldemar Rydzak, Strategie komunikowania w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej; 4. Magdalena Andrałojć, Przezwyciężanie barier w komunikowaniu międzykulturowym; 5. Mariusz Piotrowski, Prawne aspekty i problemy komunikowania się pracodawcy z pracownikami; 6. Janusz Rymaniak, Relacje człowiek-praca w procesach komunikowania organizacji; 7. Monika Bogdał, Komunikowanie w procesie łączenia przedsiębiorstw. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Komunikacja w biznesie / aut. Richard Luecke ; przeł. z ang. Doroba Anita. - Konstancin-Jeziorna : MT Biznes, 2004. - 211, [3] s. : wykr ; 23 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-88970-65-8
1. Jak dobrze pisać; 2. Strategie rozoczynania pisania;l 3. Pierwszy szkic; 4. Porządkowanie tekstu; 5. Pisanie codzienne; 6. Prezentacje; 7. Za kulisami; 8. Czas na występ; 9. Dialog;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32258, 32257, 32256, 32255, 32254, 19434, 19433 (7 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19432/VIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 0-415-26093-0 ; 0-415-26094-9
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46504 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46503/XI/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 135)
I. Ewolucja i miejsce komunikacji rynkowej w obszarze marketingu- ujęcia teoretyczne; 1. Mikołaj Pindelski, Sprzedaż a marketing; 2. Grzegorz Hajduk, Poziomy, płaszczyzny i rodzaje integracji komunikacji marketingowej; 3. Marek Prymon, Kategoria wartości w procesach i narzędziach komunikacji marketingowej; 4. Urszula Kałążna- Drewińska, Negocjacje w procesie komunikowania się; 5. Maciej Koczerga, Uwarunkowania nadużyć marketingowych: rozwinięcie koncepcji łańcucha szkód; 6. Krystyna Mazurek- Łopacińska, Katarzyna Pilarczyk- Bal, Zarządzanie komunikacją w przestrzeni międzykulturowej; 7. Zenobiusz Wojciech Żurawik, Kręte drogi komunikacji marketingowej; 8. Paweł Kowalski, Marketing sensoryczny punktu sprzedaży detalicznej- holistyczny model komunikacji z klientem; 9. Teresa Taranko, Przesłanki i kierunki zmian w komunikacji marketingowej; 10. Henryk Mruk, Neuromarketing a skuteczność komunikacji rynkowej; 11. Bogna Pilarczyk, Komunikacja marketingowa jako sposób osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku; 12. Sylwia Kuczamer- Kłopotowska, Rozwój narzędzi komunikacji marketingowej; 13. Agnieszka Smalec, Nowe formy komunikacji marketingowej- wybrane aspekty; II. Uwarunkowania komunikacji w różnych typach organizacji; 1. Jacek Trębecki, Piet Verhoeven, Ansgar Zerfass, Perspektywy komunikowania wewnętrznego w Europie na podstawie badań Europejskiego Monitora Komunikacyjnego; 2. Dorota Dykalska- Bieck, Od kołyski aż po grób- jak zwrócić uwagę, rozbawić i skutecznie przywiązać dziecko do marki; 3. Wanda Patrzałek, Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumenckich i przebiegu procesów komunikacyjnych wewnątrz gospodarstwa domowego; 4. Aleksandra Perchla- Włosik, Kulturowe, prawne i etyczne aspekty reklamy globalnej; 5. Izabela Ostrowska, Rola komunikacji z młodymi dorosłymi w procesie budowania lojalności wobec marki produktów nietrwałych; 6. Joanna Wardzała- Kordyś, Kultura prawna jako warunek komunikacji rynkowej gospodarstw domowych; 7. Monika Boguszewicz- Kreft, Znaczenie emocji w komunikacji marketingowej usługodawców; 8. Grażyna Adamczyk, Specyfika komunikacji marketingowej na rynku młodych konsumentów; 9. Tomasz Wanat, Uwarunkowania zachowań nieetycznych konsumentów: rola procesów metrapoznawczych oraz funkcji pełnionej w procesie wymiany; 10. Ewa Jerzyk, Uwarunkowania skutecznej komunikacji w zespołach kreatywnych; 11. Anna Rogala, Rola komunikacji wewnętrznej w procesie kształtowania wizerunku firmy; 12. Paweł de Pourbaix, Komunikacja marketingowa z młodymi konsumentami; 13. Anna Wielicka- Regulska, Komunikacja wewnętrzna a strategia przedsiębiorstwa; III. Komunikacja społeczna; 1. Barbara Iwankiewicz- Rak, Komunikacja społeczna organizacji pozarządowych; 2. Mateusz Rak, Komunikacja o aktywności społecznej firm; 3. Krzysztof Krukowski, Komunikacja marketingowa organizacji publicznej; 4. Iwona Posadzińska, Marka miejsca jako element komunikacji marketingowej; 5. Paweł Chlipała, Komunikowanie wartości w świetle analizy kampanii społecznych; 6. Magdalena Daszkiewicz, Paweł Waniowski, Wykorzystanie komunikacji marketingowej w kreowaniu wizerunku polskiej fundacji; 7. Magdalena Stefańska, Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w handlu detalicznym; 8. Michał Flieger, Ocena zastosowania oraz skuteczności wybranych narzędzi komunikacji i promocji marketingowej w procesie poprawy pozycji konkurencyjnej gmin; 9. Anna Scheibe, Odpowiedzialność społeczna w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa; 10. Iga Rudawska, Marketingowe kampanie społeczne o tematyce zdrowotnej; 11. Joanna Hernik, Uwarunkowania komunikacji marketingowej na przykładzie polskich organizacji pozarządowych; 12. Michał Baran, Informacja w komunikacji między organizacjami w relacjach o niekomercyjnym charakterze; 13. Łukasz Fojutowski, Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w komunikacji marketingowej korporacji transnarodowych. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 249)
1. Waldemar Rydzak, Informacja i komunikowanie a zaufanie i reputacja podmiotów gospodarczych - European Communication Monitor 2012 oraz Edelman Trust Barometer; 2. Krzysztof Gołata, Komunikowanie wizerunku i reputacji biznesu; 3. Jacek Trębecki, Klasyfikacja narzędzi komunikowania wewnętrznego - nowe propozycje; 4. Katarzyna Andrzejczak, Komunikowanie na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego - komunikacja rozwojowa; 5. Bartosz Deszczyński, Rola public relations w strategii CRM - spojrzenie w dobie mediów społecznościowych; 6. Ewa Badzińska, Innowacyjne techniki informacji i komunikowania w kształtowaniu relacji z młodymi konsumentami; 7. Marek Szczepański, Strategie i instrumenty public relations stosowane na regulowanym rynku otwartych funduszy emerytalnych w Polsce; 8. Katarzyna Suszyńska, Ireneusz Barczak, Ewolucja relacji klient - organizacja mieszkaniowa w świetle zmian paradygmatów zarządzania, na przykładzie szwedzkich organizacji mieszkalnictwa społecznego; 9. Izabela Janicka, Nowe formy komunikowania online na przykładzie niemieckiej Partii Piratów; 10. Ireneusz Barczak, Pomoc rozwojowa jako instrument kształtowania pozytywnego wizerunku Szwecji w świecie; 11. Jacek Trębecki, Alan Freitag, Organizacja i narzędzia komunikowania wewnętrznego - analiza przypadku; 12. Monika Bogdał, Krzysztof Gołata, Pubblic relations w opinii maturzystów. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1. Komponenty organizacji komunikacji w przedsiębiorstwie; Rozdział 2. Metody komunikacji ukierunkowane na twórcze rozwiązywanie problemów, realizację zadań oraz partycypację pracowników w zarządzaniu; Rozdział 3. Wybrane metody projektowania i analizy systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie. [I]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30812, 30811 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30810/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1. Zarządzanie : zarys ogólny; Rozdział 2. Szkoły teorii zarządzania; Rozdział 3. Środowisko biznesu, etyka i odpowiedzialność społeczna; Rozdział 4. Planowanie; Rozdział 5. Podejmowanie decyzji przez menedżerów; Rozdział 6. Rola organizowania; Rozdział 7. Motywacja; Rozdział 8. Przywództwo; Rozdział 9. Grupy organizacyjne; Rozdział 10. Komunikacja; Rozdział 11. Kontrola; Rozdział 12. Zarządzanie zmianami. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30911 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30909/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
1. Komunikacja interpersonalna, interpersonalna i grupowa; 2. Komunikacja nauczyciela z uczniami dla zachowania dyscypliny w klasie; 3. Komunikacja w wizieniu jako proces zmiany społecznej; 4. Kompartmentalizacja. O byciu i komunikowaniu w "pokawałkowanym świecie"; 5. Komunikacja internetowa na początku XXI wieku. Kultura indywidualizmu i narcyzm w mediach społecznych; 6. Blogi i blogosfera w systemie komunikacji politycznej; 7. Społeczne zaplecze "e-programów" dla administracji publicznej; 8. Internetowe fora pracowników jako zagrożenia dla wizerunku firm; 9. Employer branding jako nowa forma komunikowania organizacyjnego rozwinięta w odpowiedzi na wyzwania współczesnego rynku pracy; 10. Współczesne wyzwania organizacji w obszarze public relations; 11. Kompetencja międzykulturowa jako wymóg współczesnej komunikacji; 12. Komunikacja wewnątrzkulturowa a procesy społecznej plularyzacji. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37472 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37471/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w krakowie w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 775)
1. Metodyczne aspekty audytu systemu komunikacji w organizacji; 2. Instrumenty pomocnicze we wdrażaniu zarządzania procesowego; 3. Zrównoważona karta wyników jako instrument monitorowania procesów biznesowych; 4. System oceny efektywności procesów biznesowych; 5. Analiza porównawcza organizacji procesów wytwarzania wyrobów i obsługi klientów; 6. Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się; 7. Ewolucja koncepcji outsourcingu; 8. Metoda twórczego rozwiązywania problemów TRIZ;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Sztuka komunikowania się z ludźmi; Rozdział 2: Praktyczna sztuka negocjacji; Rozdział 3: Praktyczne sposoby rozwiązywania konfliktów osobistycz i zawodowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30145, 29727, 17707, 17706 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17705/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz 1: Metody zarządzania relacjami organizacji z otoczeniem; Rozdział 1: Metody kształtowania relacji organizacji z otoczeniem; Rozdział 2: Ukierunkowanie globalne relacji organizacji z otoczeniem. Cz. 2: Metody zarządzania relacjami w strukturze organizacyjnej; Rozdział 3: Relacje strukturalne; Rozdział 4: Relacje kooperacyjne; Rozdział 5: Relacje koordynacyjne; Rozdział 6: Relacje komunikacyjne; Rozdział 7: Kierunek ewolucji rozwiązań strukturalnych. Cz. 3: Metody zarządzania relacjami w procesie pracy; Rozdział 8: Metody organizacji procesów pracy; Rozdział 9: Metody zarządzania relacjami w procesie tworzenia produktów; Rozdział 10: Metody kształtowania jakości w procesach pracy. Cz. 4: Metody zarządzania relacjami społecznymi; Rozdział 11: Komunikowanie się jako podstawa relacji społecznych; Rozdział 12: Zarządzane konfliktami interpersonalnymi: Rozdział 13: Metody zarządzania relacjami w grupie. Cz. 5: Metody zarządzania relacjami w procesie kształtowania kapitału społecznego organizacji; Rozdział 14: Zarządzanie pozyskiwaniem i rozwojem wiedzy w organizacji; Rozdział 15: Kształtowanie relacji społecznych w organizacji w świetle zarządzania przez wartości. Cz. 6: Metody zarządzania relacjami w procesie zmian w organizacji; Rozdział 16: Metody zarządzania zmianami w organizacji; Rozdział 17: Społeczne uwarunkowania procesu zmian. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15446 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15445/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz 1: Metody zarządzania relacjami organizacji z otoczeniem; Rozdział 1: Metody kształtowania relacji organizacji z otoczeniem; Rozdział 2: Ukierunkowanie globalne relacji organizacji z otoczeniem. Cz. 2: Metody zarządzania relacjami w strukturze organizacyjnej; Rozdział 3: Relacje strukturalne; Rozdział 4: Relacje kooperacyjne; Rozdział 5: Relacje koordynacyjne; Rozdział 6: Relacje komunikacyjne; Rozdział 7: Kierunek ewolucji rozwiązań strukturalnych. Cz. 3: Metody zarządzania relacjami w procesie pracy; Rozdział 8: Metody organizacji procesów pracy; Rozdział 9: Metody zarządzania relacjami w procesie tworzenia produktów; Rozdział 10: Metody kształtowania jakości w procesach pracy. Cz. 4: Metody zarządzania relacjami społecznymi; Rozdział 11: Komunikowanie się jako podstawa relacji społecznych; Rozdział 12: Zarządzane konfliktami interpersonalnymi: Rozdział 13: Metody zarządzania relacjami w grupie. Cz. 5: Metody zarządzania relacjami w procesie kształtowania kapitału społecznego organizacji; Rozdział 14: Zarządzanie pozyskiwaniem i rozwojem wiedzy w organizacji; Rozdział 15: Kształtowanie relacji społecznych w organizacji w świetle zarządzania przez wartości. Cz. 6: Metody zarządzania relacjami w procesie zmian w organizacji; Rozdział 16: Metody zarządzania zmianami w organizacji; Rozdział 17: Społeczne uwarunkowania procesu zmian. [Z]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-36/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz 1: Metody zarządzania relacjami organizacji z otoczeniem; Rozdział 1: Metody kształtowania relacji organizacji z otoczeniem; Rozdział 2: Ukierunkowanie globalne relacji organizacji z otoczeniem. Cz. 2: Metody zarządzania relacjami w strukturze organizacyjnej; Rozdział 3: Relacje strukturalne; Rozdział 4: Relacje kooperacyjne; Rozdział 5: Relacje koordynacyjne; Rozdział 6: Relacje komunikacyjne; Rozdział 7: Kierunek ewolucji rozwiązań strukturalnych. Cz. 3: Metody zarządzania relacjami w procesie pracy; Rozdział 8: Metody organizacji procesów pracy; Rozdział 9: Metody zarządzania relacjami w procesie tworzenia produktów; Rozdział 10: Metody kształtowania jakości w procesach pracy. Cz. 4: Metody zarządzania relacjami społecznymi; Rozdział 11: Komunikowanie się jako podstawa relacji społecznych; Rozdział 12: Zarządzane konfliktami interpersonalnymi: Rozdział 13: Metody zarządzania relacjami w grupie. Cz. 5: Metody zarządzania relacjami w procesie kształtowania kapitału społecznego organizacji; Rozdział 14: Zarządzanie pozyskiwaniem i rozwojem wiedzy w organizacji; Rozdział 15: Kształtowanie relacji społecznych w organizacji w świetle zarządzania przez wartości. Cz. 6: Metody zarządzania relacjami w procesie zmian w organizacji; Rozdział 16: Metody zarządzania zmianami w organizacji; Rozdział 17: Społeczne uwarunkowania procesu zmian. [Z]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-181/2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zachowania człowieka w organizacji / Barbara Kożusznik. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 269, [1] s. : il. ; 24 cm.
Rozdział 1: Uwarunkowania zachowań organizacyjnych; Rozdział 2: Indywidualne mechanizmy zaangażowania człowieka w organizacji; Rozdział 3: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji; Rozdział 4: Grupa.Problemy współpracy i godzenia interesów; Rozdział 5: Zespoły w organizacji; Rozdział 6: Koncepcje efektywnego kierowania; Rozdział 7: Przywództwo jako specyficzny sposób kierowania ludźmi; Rozdział 8: Komunikowanie się w organizacji; Rozdział 9: Efektywność organizacji a konieczność ciągłej zmiany; Rozdział 10: Kultura organizacyjna; Rozdział 11: Nowe modele kultury organizacyjnej otwarte na potencjał ludzi;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24505, 24504, 24502, 24501 (4 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wstęp: zasady gry społecznej; Część 1: Wymiary kultur narodowych; Rozdział 2: Równi i równiejsi; Rozdział 3: Ja, my i oni; Rozdział 4: On, ona, on(a); Rozdział 5: Inne znaczy niebezpieczne; Rozdział 6: Kiedyś, teraz czy potem?; Część 2: Kultury organizacyjne; Rozdział 7: Piramidy, maszyny, targowiska i rodziny, czyli o tym, jak się ludzie organizują w różnych kulturach; Rozdział 8: Kultury organizacyjne, czyli słoń i bocian; Część 3: Wnioski; Rozdział 9: Kontakty międzykulturowe; Rozdział 10: Sztuka przetrwania w środowisku wielokulturowym. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30634, 30633 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30632/XII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again