Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(18)
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(12)
Czytelnia Czasopism
(3)
Author
Gołata Krzysztof (1953- )
(2)
Aksman Joanna
(1)
Bilińska-Suchanek Ewa
(1)
Borkowski Wojciech
(1)
Gregory Anne
(1)
Griffin Emory A. (1937-)
(1)
Jacennik Barbara
(1)
Kacmajor Magdalena
(1)
Kaczmarek Bohdan
(1)
Krakowska Monika
(1)
Krawczyk Zbigniew
(1)
Krokowski Marcin
(1)
Krzysztofek Kazimierz
(1)
Kubińska Olga
(1)
Kubiński Wojciech
(1)
Kwiatkowski Piotr Tadeusz
(1)
Lewandowska-Tarasiuk Ewa
(1)
Majka-Rostek Dorota
(1)
Manc-Bogdańska Beata
(1)
Michoń Piotr
(1)
Nowak Andrzej
(1)
Okupniak Liliana
(1)
Pilarczyk Bogdan
(1)
Rydzak Waldemar
(1)
Rydzewski Piotr
(1)
Sienkiewicz Jan Wiktor
(1)
Szpociński Andrzej (1942- )
(1)
Waśkowski Zygmunt
(1)
Winkowska-Nowak Katarzyna
(1)
Żabicki Piotr
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(15)
Subject
Komunikacja
(12)
Komunikacja w organizacjach
(4)
Komunikacja w edukacji
(3)
Internet
(2)
Komunikacja interpersonalna
(2)
Komunikacja marketingowa
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Relacje z klientami
(2)
Socjologia edukacji
(2)
Edukacja
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Emocje
(1)
Globalizacja
(1)
Grupy robocze
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Interakcja społeczna
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Komunikacja w polityce
(1)
Komunikowanie się
(1)
Kreatywność
(1)
Manipulacja (psychologia)
(1)
Marketing
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauki polityczne
(1)
Nauki społeczne
(1)
Planowanie mediów
(1)
Polityka
(1)
Postawa
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Public relations
(1)
Relacje nauczyciel-uczeń
(1)
Socjologia i biologia
(1)
Socjologia polityki
(1)
Stosunki lekarz
(1)
Stosunki międzyludzkie
(1)
Technika i cywilizacja
(1)
Techniki informatyczne
(1)
Turystyka
(1)
Turystyka kulturalna
(1)
Wartości (filozofia)
(1)
Władza (nauki społeczne)
(1)
Zachowania zdrowotne
(1)
Zachowanie
(1)
Środki komunikacji
(1)
Świadomość historyczna
(1)
Genre/Form
Podręczniki
(1)
18 results Filter
Book
In basket
(Engram)
1. Komunikacja interpersonalna, interpersonalna i grupowa; 2. Komunikacja nauczyciela z uczniami dla zachowania dyscypliny w klasie; 3. Komunikacja w wizieniu jako proces zmiany społecznej; 4. Kompartmentalizacja. O byciu i komunikowaniu w "pokawałkowanym świecie"; 5. Komunikacja internetowa na początku XXI wieku. Kultura indywidualizmu i narcyzm w mediach społecznych; 6. Blogi i blogosfera w systemie komunikacji politycznej; 7. Społeczne zaplecze "e-programów" dla administracji publicznej; 8. Internetowe fora pracowników jako zagrożenia dla wizerunku firm; 9. Employer branding jako nowa forma komunikowania organizacyjnego rozwinięta w odpowiedzi na wyzwania współczesnego rynku pracy; 10. Współczesne wyzwania organizacji w obszarze public relations; 11. Kompetencja międzykulturowa jako wymóg współczesnej komunikacji; 12. Komunikacja wewnątrzkulturowa a procesy społecznej plularyzacji. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37472 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37471/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 146)
I. Komunikowanie na poziomie krajowym; 1. Piotr Michoń, Kto i dlaczego zasługuje na pomoc państwa/ Framing zasługi walności; 2. Józef Orczyk, Kryzys, recesja i ich konsekwencje dla polityki społecznej; 3. Piotr Andrzejewski, Konkurencja i koncentracja na rynku prasowym; 4. Krzysztof Gołata, Komunikowanie społecznie w okresie zmiany waluty w Polsce; 5. Dominik Buttler, Pozycja absolwentów na rynku pracy. Rola komunikowania między szkołami a pracodawcami; 6. Katarzyna Lis, Komunikowanie w zakresie zmian wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; 7. Krzysztof Gołata, Waldemar Rydzak, Jacek Trębecki, Percepcja tekstu prasowego a jego treść; II. Komunikowanie na poziomie organizacji; 1. Jacek Trębecki, Narzędzia komunikowania wewnętrznego, w okresie zmian, w ocenie pracowników; 2. Maciej Ławrynowicz, Employer branding - rola zaufania; 3. Waldemar Rydzak, Strategie komunikowania w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej; 4. Magdalena Andrałojć, Przezwyciężanie barier w komunikowaniu międzykulturowym; 5. Mariusz Piotrowski, Prawne aspekty i problemy komunikowania się pracodawcy z pracownikami; 6. Janusz Rymaniak, Relacje człowiek-praca w procesach komunikowania organizacji; 7. Monika Bogdał, Komunikowanie w procesie łączenia przedsiębiorstw. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komunikacja społeczna a wartości w edukacji : nowe znaczenie i sytuacje / Red. Wojciech Jan Maliszewski ; T. 1)
Rozdział 1: Tradycyjne i nowe orientacje działania komunikacyjnego w edukacji; Rozdział 2: Szkoła -działania komunikacyjne -wartości a postawy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30270 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30269/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Przegląd ogólny; Część 2: Komunikacja społeczna; Część 3: Komunikacja grupowa i publiczna; Część 4: Komunikacja masowa; Część 5: Kontekst kulturowy: Komunikacja międzykulturowa; Część 6: Integracja. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37095 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37094/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Technologia - komunikacja - konsumpcja: sieć powiązań; Rozdział 2: Webmaster: społecznu plug-in nowych technologii komunikacyjnych; Rozdział 3: Bank jako technologia, bank i technologie - dwa wymiary komunikowania; Rozdział 4: Nowe technologie w kontekstach komunikacji telewizyjnej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26979 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26978/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 249)
1. Waldemar Rydzak, Informacja i komunikowanie a zaufanie i reputacja podmiotów gospodarczych - European Communication Monitor 2012 oraz Edelman Trust Barometer; 2. Krzysztof Gołata, Komunikowanie wizerunku i reputacji biznesu; 3. Jacek Trębecki, Klasyfikacja narzędzi komunikowania wewnętrznego - nowe propozycje; 4. Katarzyna Andrzejczak, Komunikowanie na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego - komunikacja rozwojowa; 5. Bartosz Deszczyński, Rola public relations w strategii CRM - spojrzenie w dobie mediów społecznościowych; 6. Ewa Badzińska, Innowacyjne techniki informacji i komunikowania w kształtowaniu relacji z młodymi konsumentami; 7. Marek Szczepański, Strategie i instrumenty public relations stosowane na regulowanym rynku otwartych funduszy emerytalnych w Polsce; 8. Katarzyna Suszyńska, Ireneusz Barczak, Ewolucja relacji klient - organizacja mieszkaniowa w świetle zmian paradygmatów zarządzania, na przykładzie szwedzkich organizacji mieszkalnictwa społecznego; 9. Izabela Janicka, Nowe formy komunikowania online na przykładzie niemieckiej Partii Piratów; 10. Ireneusz Barczak, Pomoc rozwojowa jako instrument kształtowania pozytywnego wizerunku Szwecji w świecie; 11. Jacek Trębecki, Alan Freitag, Organizacja i narzędzia komunikowania wewnętrznego - analiza przypadku; 12. Monika Bogdał, Krzysztof Gołata, Pubblic relations w opinii maturzystów. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 135)
I. Ewolucja i miejsce komunikacji rynkowej w obszarze marketingu- ujęcia teoretyczne; 1. Mikołaj Pindelski, Sprzedaż a marketing; 2. Grzegorz Hajduk, Poziomy, płaszczyzny i rodzaje integracji komunikacji marketingowej; 3. Marek Prymon, Kategoria wartości w procesach i narzędziach komunikacji marketingowej; 4. Urszula Kałążna- Drewińska, Negocjacje w procesie komunikowania się; 5. Maciej Koczerga, Uwarunkowania nadużyć marketingowych: rozwinięcie koncepcji łańcucha szkód; 6. Krystyna Mazurek- Łopacińska, Katarzyna Pilarczyk- Bal, Zarządzanie komunikacją w przestrzeni międzykulturowej; 7. Zenobiusz Wojciech Żurawik, Kręte drogi komunikacji marketingowej; 8. Paweł Kowalski, Marketing sensoryczny punktu sprzedaży detalicznej- holistyczny model komunikacji z klientem; 9. Teresa Taranko, Przesłanki i kierunki zmian w komunikacji marketingowej; 10. Henryk Mruk, Neuromarketing a skuteczność komunikacji rynkowej; 11. Bogna Pilarczyk, Komunikacja marketingowa jako sposób osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku; 12. Sylwia Kuczamer- Kłopotowska, Rozwój narzędzi komunikacji marketingowej; 13. Agnieszka Smalec, Nowe formy komunikacji marketingowej- wybrane aspekty; II. Uwarunkowania komunikacji w różnych typach organizacji; 1. Jacek Trębecki, Piet Verhoeven, Ansgar Zerfass, Perspektywy komunikowania wewnętrznego w Europie na podstawie badań Europejskiego Monitora Komunikacyjnego; 2. Dorota Dykalska- Bieck, Od kołyski aż po grób- jak zwrócić uwagę, rozbawić i skutecznie przywiązać dziecko do marki; 3. Wanda Patrzałek, Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumenckich i przebiegu procesów komunikacyjnych wewnątrz gospodarstwa domowego; 4. Aleksandra Perchla- Włosik, Kulturowe, prawne i etyczne aspekty reklamy globalnej; 5. Izabela Ostrowska, Rola komunikacji z młodymi dorosłymi w procesie budowania lojalności wobec marki produktów nietrwałych; 6. Joanna Wardzała- Kordyś, Kultura prawna jako warunek komunikacji rynkowej gospodarstw domowych; 7. Monika Boguszewicz- Kreft, Znaczenie emocji w komunikacji marketingowej usługodawców; 8. Grażyna Adamczyk, Specyfika komunikacji marketingowej na rynku młodych konsumentów; 9. Tomasz Wanat, Uwarunkowania zachowań nieetycznych konsumentów: rola procesów metrapoznawczych oraz funkcji pełnionej w procesie wymiany; 10. Ewa Jerzyk, Uwarunkowania skutecznej komunikacji w zespołach kreatywnych; 11. Anna Rogala, Rola komunikacji wewnętrznej w procesie kształtowania wizerunku firmy; 12. Paweł de Pourbaix, Komunikacja marketingowa z młodymi konsumentami; 13. Anna Wielicka- Regulska, Komunikacja wewnętrzna a strategia przedsiębiorstwa; III. Komunikacja społeczna; 1. Barbara Iwankiewicz- Rak, Komunikacja społeczna organizacji pozarządowych; 2. Mateusz Rak, Komunikacja o aktywności społecznej firm; 3. Krzysztof Krukowski, Komunikacja marketingowa organizacji publicznej; 4. Iwona Posadzińska, Marka miejsca jako element komunikacji marketingowej; 5. Paweł Chlipała, Komunikowanie wartości w świetle analizy kampanii społecznych; 6. Magdalena Daszkiewicz, Paweł Waniowski, Wykorzystanie komunikacji marketingowej w kreowaniu wizerunku polskiej fundacji; 7. Magdalena Stefańska, Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w handlu detalicznym; 8. Michał Flieger, Ocena zastosowania oraz skuteczności wybranych narzędzi komunikacji i promocji marketingowej w procesie poprawy pozycji konkurencyjnej gmin; 9. Anna Scheibe, Odpowiedzialność społeczna w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa; 10. Iga Rudawska, Marketingowe kampanie społeczne o tematyce zdrowotnej; 11. Joanna Hernik, Uwarunkowania komunikacji marketingowej na przykładzie polskich organizacji pozarządowych; 12. Michał Baran, Informacja w komunikacji między organizacjami w relacjach o niekomercyjnym charakterze; 13. Łukasz Fojutowski, Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w komunikacji marketingowej korporacji transnarodowych. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 9788373831919 ; 83-7383-191-6
1. Formy przeszłości a komunikacja społeczna; 2. Tworzenie regionalnej tradycji. Studium przypadku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26146 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26145/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komunikacja społeczna a wartości w edukacji : nowe znaczenie i sytuacje / Red. Wojciech Jan Maliszewski ; T. 2)
Rozdział 1: Działania komunikacyjne w szkolnej przestrzeni edukacyjnej; Rozdział 2: Różnorodne wymiary działań komunikacyjnych nauczycieli.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30272 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30271/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Globalne i krajowe tendencje rozwoju turystyki; 2. Turystyka czynnikiem przemian współczesnego świata; 3. Szlaki turystyczne i ich rola w upowszechnianiu kultury; 4. Inność jako wartość. Fizjologiczno-antropologiczny horyzont turystyki; 5. Miejskie przestrzenie otwarte i sztuka publiczna jako teren dialogu kultury; 6. Turystyka jako doświadczenie kulturowe; 7. Pomiędzy podróżą artystyczną a turystyką wyprawową; 8. Wyruszyć w podróż - ale z kim? 9. Turystyka i "renesans" Liverpoolu; 10. Drogi sztuki walki. Turystyczny aspekt relacji kulturowych między Zachodem a Dalekim Wschodem; 11. Wiedza o kliencie przesłanką turystyki w Polsce; 12. Styl życia a zachowania konsumenckie w turystyce; 13. Pochwała wędrowania; 14. Los człowieka w dialogach kultur, czyli turystyka wygnańcza;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17933 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17932/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Poszukiwanie perspektywy dla oporu; Joanna Rutkowiak: O oporze i odporze edukacyjnym: kreatywność oporu realizuje się w odporze; Lech Witkowski: Jak zyskać na oporze? Nieprzejrzystość, oczywistość i perswazyjność jako trzy generatory twórczego oporu; Ewa Bilińska-Suchanek: Kreatywność oporu edukacji. Proces indywiduacji i nabywania kompetencji społecznych; Cz. 2: Opór i rozwój tożsamości w cyklu życia; Monika Jaworska-Witkowska: Twórczy opór (ciała ) wobec płci. O potrzebie (kultury) gender i (natury) pedagogika; Klaudia Węc: Opór (wobec) narcyzmu jako problem pedagogiczny; Ewa Murawska: Opór wobec przemijania. Kreatywność w okresie spełnienia; Lucja Lassota: Opór autonarracyjny w starości. Starzenie się jako droga ku życiu poprzez paradygmat oporu; Cz. 3: O afirmacji oporu jako filozofii życia; Wiesław Andrukowicz: Szlachetny opór (wobec) pożytecznego paradygmatu; Julita Orzelska: Opór (wobec) "niewypowiadanego" w pedagogice twórczej samotności Thomasa Mertona; Paweł Rudnicki: "Człowiek musi się buntować". Bunty i opory oświatowe Jacka Kuronia w poszukiwaniu szklanych domów; Cz. 4: O twórczej instytucjonalizacji oporu; Mariusz Budzyński: O szkole przetwarzającej opór uczniów. System edukacyjny Szkół "ALA" alternatywą dla krytycznych i kontestujących licealistów. Z doświadczeń praktyki szkolnej; Maria Sitko: Opór twórczych zmagań ze sobą. Wpływ szkoły na kształtowanie tożsamości ucznia (na przykładzie liceów alternatywnych "ALA"); Alina Wróbel: Przeciw udaremnianiu oporu. Działanie manipulacyjne jako antyteza twórczego oporu; Sławomir Pasikowski: "Perspektywy" oporu czy ciemna strona zjawiska? Badania nad instytucjonalnym ograniczeniem wyboru; Grzegorz D. Stużna: Elektroniczny o(d)pór edukacyjny: przeciwko ograniczeniu kreatywnych możliwości nowych mediów; Cz. 5: Nauczyciele i uczniowie w opornych relacjach: Grażyna Wyszyńska: Opór uprzedzeń. Hermeneutyczne zadania refleksji o nauczycielu; Iwona Gumowska: Kształtowanie oporu trans formatywnego ucznia a umiejętności komunikacyjne nauczyciela; Małgorzata Mikołajczak: Opór skandalicznej opresji szkolnej. "Niegrzeczni uczniowie" medialna projekcja czy rzeczywisty problem pedagogiczny? O potrzebie namysłu nad komunikacyjnym sensem skandali szkolnych; Jadwiga Kwiek: Opór wielokształtny: szkolno-uniwersytecki; Mirosława Cylkowska-Nowak: Wagarowanie jako forma oporu w edukacji: między twórczością a destrukcją; Agnieszka Zalewska-Meler: Opór wobec lekcji WF-u. Obszary buntu szkolnego wobec wychowania fizycznego; Cz. 6: Działanie i komunikacja- aspekty oporu; Agnieszka Łagoda: Konsekwencje edukacyjne oporu twórczego wobec rzeczywistości; Grzegorz Piekarski: Wolontariat jako trans formatywny opór społeczny. Zobowiązania woluntarystyczne jako trans formatywny opór wobec własnych słabości w społeczeństwie dysfunkcyjnym; Anna Rożnowska: Komunikat Ja i Ty, a opór; Danuta Apanel: Opór poprzez integrację. Kształcenie integracyjne kreatywną formą pokonywania barier w społecznym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35097 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35096/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Krzysztof Krejtz: Model Ja w świetle dynamicznej psychologii społecznej; 2. Łukasz Jochemczyk, Michał Ziembowicz: Sieci wiedzy. Perspektywa dynamiczna; 3. Wojciech Kulesza: Physarum polycephalum burzący Millenium Bridge; 4. Beata Manc-Bogdańska: Koordynacja w zespołach zadaniowych; 5. Małgorzata Półtorak: Dynamiczne modele funkcjonowania bliskich związków; 6. Jarosław Kania: Jak zdobyć i utrzymać partnera. Symulacyjna analiza bliskich; 7. Wojciech Borkowski, Andrzej Nowak: Wpływ społeczny jako model rozprzestrzeniania się memów; 8. Jan M. Zając, Kamil Rakocy, Andrzej Nowak: Nierówności w sieci. Zróżnicowanie pozycji węzłów na przykładzie sieci linków między blogami; 9. Wojciech Borkowski, Andrzej Nowak: Minimalistyczny model samoorganizacji ekosystemów a zróżnicowanie kulturowe zachowań społecznych. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35468 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35467/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36567/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Mary Lee Sachs: Komunikacja w marketingu; Rozdział 2: Pamela Mounter: Komunikacja wewnętrzna; Rozdział 3: Andrew Mann: Współpraca ze społecznością lokalną; Rozdział 4: Terrence Collis: PR w zakresie finansów; Rozdział 5: Beryl Evans: Współpraca z rządem i samorządem terytorialnym; Rozdział 6: Nigel Lawrence: Komunikacja pomiędzy firmami; Rozdział 7: Sandra Chalmers: PR w organizacjach niekomercyjnych; Rozdział 8: John Collard: Sponsoring; Rozdział 9: Malcolm Cowing: Public relations w ekologii.[j]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31163, 31162 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 31161/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35093 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 35092/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33206, 33205 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33204/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12814 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12813/VIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41339 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41338/XVI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again