Forma i typ
Książki
(21)
Publikacje dydaktyczne
(15)
Publikacje fachowe
(14)
Publikacje naukowe
(2)
Dostępność
tylko na miejscu
(19)
dostępne
(15)
wypożyczone
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia - Wolny dostęp
(19)
Autor
Czekirda Marta
(2)
Arłukiewicz Małgorzata
(1)
Bartkowiak-Emeryk Małgorzata
(1)
Beckingham Ian J
(1)
Bednarek Anna (medycyna)
(1)
Borowska Aleksandra
(1)
Brooks Adam (1969- )
(1)
Bąbol Ewa
(1)
Błażowski Łukasz
(1)
Cegieła Urszula
(1)
Chmielewska Ewelina Anna
(1)
Cieślak Ewelina
(1)
Czarnecka Józefa (nauki o zdrowiu)
(1)
Dobrogowski Jan (1944- )
(1)
Dorian Paul
(1)
Fedak Małgorzata
(1)
Frankiewicz Marcin
(1)
Gackowski Andrzej
(1)
Gajewski Piotr
(1)
Gawrychowski Jacek (1954- )
(1)
Humes David J
(1)
Jaciubek Marzena
(1)
Janiec Waldemar (1935- )
(1)
Jońca Rafał
(1)
Kiedrowski Mirosław
(1)
Kluczek Iwona
(1)
Kotapski Roman (1971- )
(1)
Kowalak Robert
(1)
Kowara Michał
(1)
Kozłowska Zofia (filolog)
(1)
Krupienicz Andrzej
(1)
Kruszewski Patryk (1990- )
(1)
Laflamme David (1982- )
(1)
Lew Grzegorz
(1)
Lipińska Anna (medycyna)
(1)
Nessler Jadwiga
(1)
Noszczyk Wojciech (1935- )
(1)
Opolski Grzegorz
(1)
Pawliczak Rafał (1968- )
(1)
Rajca Piotr (1970- )
(1)
Rochowska-Siwiec Olga
(1)
Schildt Herbert (1951- )
(1)
Szczeklik Andrzej (1938-2012)
(1)
Szczepaniak Mikołaj
(1)
Szczęsny Anna
(1)
Wordliczek Jerzy
(1)
Wysocki Andrzej (1941- )
(1)
Wysocki Jacek (medycyna)
(1)
Zera Anna
(1)
Zimnoch Katarzyna
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(17)
Okres powstania dzieła
2001-
(21)
Kraj wydania
Polska
(21)
Język
polski
(17)
angielski
(4)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(8)
A1 (poziom biegłości językowej)
(3)
A2 (poziom biegłości językowej)
(3)
B1 (poziom biegłości językowej)
(3)
B2 (poziom biegłości językowej)
(3)
C1 (poziom biegłości językowej)
(3)
Lekarze
(3)
C2 (poziom biegłości językowej)
(2)
Chirurdzy
(2)
Kardiolodzy
(2)
Zawody medyczne
(2)
Anestezjolodzy
(1)
Geodeci
(1)
Lekarze rodzinni
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Prawnicy
(1)
Programiści
(1)
Ratownicy medyczni
(1)
Studenci
(1)
Szkoły średnie
(1)
Tłumacze
(1)
Temat
Język angielski (przedmiot szkolny)
(4)
Dawkowanie leku
(2)
Gramatyka
(2)
Alergia
(1)
Ból
(1)
Ból chroniczny
(1)
Chirurgia
(1)
Chirurgia ogólna
(1)
Chirurgia operacyjna
(1)
Chirurgia urazowa
(1)
Choroby ludzi
(1)
Choroby wewnętrzne
(1)
Choroby zakaźne ludzi
(1)
Czas (językoznawstwo)
(1)
Farmakologia
(1)
Fizjologia patologiczna
(1)
Geodezja
(1)
Internistyka
(1)
Java (język programowania)
(1)
Język polski
(1)
Językoznawstwo
(1)
Kardiologia
(1)
Kataster nieruchomości
(1)
Leki
(1)
Medycyna
(1)
Medycyna oparta na dowodach naukowych
(1)
Niewydolność serca
(1)
Operacja (medycyna)
(1)
Pediatria
(1)
Pielęgniarstwo
(1)
Pomiary
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Profilaktyka zdrowotna
(1)
Przekłady
(1)
Rachunek kosztów
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Szczepienia ochronne
(1)
Terminologia
(1)
Urazy
(1)
Zespoły bólowe kręgosłupa
(1)
Zespoły bólowe mięśni i powięzi
(1)
Znieczulenie
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(1)
Gatunek
Kompendia i repetytoria
(21)
Podręcznik
(5)
Ćwiczenia i zadania
(3)
Podręczniki [Typ publikacji]
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Wyrażenia [Typ publikacji]
(1)
Zadania i ćwiczenia [Typ publikacji]
(1)
Dziedzina i ujęcie
Medycyna i zdrowie
(10)
Edukacja i pedagogika
(5)
Językoznawstwo
(5)
Geografia i nauki o Ziemi
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
21 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
ISBN: : 978-83-63622-08-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 66362 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: : 978-83-65835-72-7
1. Podstawowe pojęcia i definicje; 2. Funkcje zawodowe pielęgniarki. Funkcje pielęgniarstwa; 3. Pomaganie, wspieranie w pielęgnowaniu. Zdrowie, zachowania zdrowotne, profilaktyka, promocja zdrowia; 4. Pielęgniarka w podstawowej opiece zdrowotnej; 5. Komunikacja z pacjentem; 6. Standard, algorytm, procedura; 7. Symbole pielęgniarstwa, organizacje pielęgniarskie międzynarodowe i polskie; 8. Primary Nursing-podstawowe informacje; 9. Holizm w pielęgniarstwie; 10. Potrzeby człowieka; 11. Teorie pielęgnowania; 12. Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej -podstawowe informacje; 13. Diagnoza pielęgniarska; 14. Kategorie opieki pielęgniarskiej; 15. Dokumentacja pacjenta, metody zbierania danych o chorych; 16. Proces pielęgnowania; 17. Skale wykorzystywane do pielęgniarskiej oceny stanu pacjenta i zagrożeń; 18. Przyjęcie do szpitala i opieka podczas pobytu pacjenta w szpitalu; 19. Pacjent ze schorzeniami układu oddechowego; 20. Pacjent ze schorzeniami układu krążenia; 21. Pacjent ze schorzeniami układu pokarmowego; 22. Żywienie chorego; 23. Zabiegi dorektalne; 24. Pacjent ze schorzeniami układu moczowego; 25. Świadomość, ocena stanu świadomości, pacjent nieprzytomny; 26. Temperatura ciała; 27. Ból; 28. Pacjent o niepomyślnym rokowaniu, paliatywny, terminalny; 29. Niepełnosprawność; 30. Pacjent geriatryczny; 31. Bezsenność; 32. Rehabilitacja pacjenta, zespół terapeutyczny; 33. Bandażowanie; 34. Zabiegi higieniczne; 35. Odleżyny, ułożenia, udogodnienia; 36. Pomiary antropometryczne i funkcji życiowych; 37. Żywienie pacjenta i zabiegi w obrębie przewodu pokarmowego pacjenta; 38. Podawanie leków różnymi drogami; 39. Zapalenie-metody terapii; 40. Zasady stosowania leków na błony śluzowe; 41. Leki stosowane na skórę; 42. Leki aplikowane do oka; 43. Leki podawane droga wziewną ; 44. Usprawnianie układu oddechowego; 45. Leki aplikowane do nosa; 46. Leczenie tlenem; 47. Leki aplikowane do ucha; 48. Aseptyka, antyseptyka, zakażenia szpitalne; 49. Rany; 50. Iniekcje; 51. Cewnikowanie pęcherza moczowego; 52. Stomia; 53. Badanie elektrokardiograficzne serca; 54. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach; 55. Badania diagnostyczne moczu i kału; 56. Asystowanie przy pobieraniu materiału do badań diagnostycznych (punkcje); 57. Prawa pacjenta. [JK]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 59938, 59937, 57481 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 57480/XXV/P czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: : 978-83-200-5218-3
Rozdział 1: Diagnostyka kardiologiczna; 1. Kardiologiczne badanie przedmiotowe; 2. Elektrokardiogram (EKG); 3. Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa (test wysiłkowy); 4. Badanie echokardiograficzne przezklatkowe (TTE); 5. Badanie echokardiograficzne przezprzełykowe (TEE); 6. Echokardiografia obciążeniowa; 7. RTG klatki piersiowej; 8. Koronografia; 9. Ocena hemodynamiczna; 10. Medycyna nuklearna; 11. Rezonans magnetyczny (MRI) serca; 12. Tomografia komputerowa (TK) serca; 13. Wysiłkowe badanie układu krążenia i oddechowego; 14. Narażenie na promieniowanie podczas badań; Rozdział 2: Stabilna choroba wieńcowa i zawał serca; 1. Stabilna dławica piersiowa; 2. Biomarkery; 3. Zawał mięśnia sercowego: definicja; 4. Niestabilna dławica piersiowa i NSTEMI; 5. Zawał mięśnia sercowego uniesieniem odcinka ST (STEMI); 6. Ostry zespół wieńcowy: leczenie wspomagające; 7. Powikłania zwału serca; 8. Rewaskularyzacja-PCI; 9. Rewaskularyzacja -chirurgia; 10. Dławica Prinzmetala; 11. Kardiologiczny zespół X; Rozdział 3: Niewydolność serca; 1. Niewydolność serca -ocena kliniczna; 2. Skurczowa niewydolność serca-postępowanie; 3. Rozkurczowa niewydolność serca (zachowana LVEF); 4. Zdekompresowana niewydolność serca; 5. Przeszczep serca; 6. Urządzenia do długoterminowego wspomagania pracy serca; 7. Niewydolność serca prawokomorowa; 8. Opieka paliatywna; Rozdział 4: Choroby zastawek serca; 1. Stenoza aortalna; 2. Przewlekła niedomykalność aortalna; 3. Ostra niedomykalność aortalna; 4. Stenoza mitralna; 5. Przewlekła niedomykalność mitralne; 6. Ostra niedomykalność mitralna; 7. Stenoza zastawki trójdzielnej; 8. Niedomykalność zastawki trójdzielnej; 9. Stenoza zastawki pnia płucnego; 10. Niedomykalność zastawki pnia płucnego; 11. Wielozastawkowa choroba serca; 12. Protezy zastawkowe; 13. Infekcyjne zapalenie wsierdzia; 14. Infekcje wszczepialnych urządzeń sercowo-naczyniowych; 15. Gorączka reumatyczna; Rozdział 5: Choroby osierdzia i mięśnia sercowego; 1. Etiologia chorób osierdzia; 2. Ostre zapalenie osierdzia; 3. Uporczywe i nawracające zapalenie osierdzia; 4. Tamponada serca; 5. Zaciskające zapalenie osierdzia; 6. Wrodzone nieprawidłowości osierdzia; 7. Kardiomiopatie-klasyfikacja; 8. Kardiomiopatia przerostowa; 9. Kardiomiopatia rozstrzeniowa; 10. Kardiomiopatia restrykcyjna; 11.Amyloidoza (skobiawica) serca; 12. Arytmogenna dysplazja prawej komory (ARVD); 13. Izolowane niescalenie mięśnia lewej komory; 14. Kardiomiopatia takotsubo (stresowa); 15. Zapalenie mięśnia sercowego; 16. Wskazania do biopsji endomiokardialnej; 17. Guzy serca; 18. Powikłania kardiologiczne choroby nowotworowej; Rozdział 6: Arytmie; 1. Fizjologia; 2. Bradyarytmie; 3. Tachyarytmie nadkomorowe; 4. Migotanie przedsionków (AF); 5. Tachyarytmie komorowe; 6. Kanałopatie; 7. Omdlenie; 8. Leki antyarytmiczne; 9. Amiodaron; 10. Stała stymulacja serca (PPM); 11. Terapia resynchronizująca (CRT); 12. Implantowany kardiowerter-defiblyrator (ICD); Rozdział 7: Wrodzone wady serca u dorosłych. Choroby serca u ciężarnych; 1. Analiza segmentalna. Krążenie płodowe; 2. Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD); 3. Przetrwały otwór owalny (PFO); 4. Ubytek przegrody międzykomorowej (VSD); 5. Wspólny kanał przedsionkowo-komorowy; 6. Przetrwały przewód tętniczy (PDA); 7. Zwężenie drogi odpływu lewej komory; 8. Koarktacja aorty (CoA); 9. Zwężenie drogi odpływu prawej komory; 10. Tetralogia Fallota (TOF); 11. Przełożenie wielkich pni tętniczych (D-TGV); 12. Skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych (L-TGV); 13. Anomalia Ebsteina; 14. Zespół Marfana; 15. Operacja Fontana; 16. Zespół Eisenmengera; 17. Sinicze wady serca; 18. Nieprawidłowy spływ żył płucnych; 19. Wrodzone anomalie tętnic wieńcowych; 20. Pierścień naczyniowy; 21. Serce trójprzedsionkowe; 22. Choroby serca u ciężarnych; Rozdział 8: Choroby aorty i tętnic obwodowych; 1. Tętniak aorty piersiowej; 2. Ostre zespoły aortalne; 3. Tętniak aorty brzusznej (AAA); 4. Inne choroby aorty; 5. Choroba tętnic obwodowych (PAD); 6. Miażdżyca tętnic nerkowych; 7. Choroba tętnic mózgowych; 8. Zatorowość płucna; 9. Małopłytkowość indukowana heparyną (HIT); 9. Nadciśnienie płucne (PHT); Rozdział 9: Pozostałe zagadnienia; 1. Diagnostyka przedoperacyjna (operacje niekardiochirurgiczne); 2. Pierwotna i wtórna prewencja chorób układu krążenia; 3. Zaprzestanie palenia; 4. Dyslipidemia; 5. Nadciśnienie tętnicze; 6. Cukrzyca; 7. Aktywność fizyczna; 8. Masa ciała i dieta; 9. Zespół obturacyjnego bezdechu sennego; 10. Prowadzenie pojazdów i podróże samolotem; 11. Powikłania sercowo-naczyniowe chorób układowych; 12. Powikłania sercowo-naczyniowe po urazach; 13. Zatrucia; 14. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. [JK]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 52238/XXV/M czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 58802, 58801 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 58800/XI/A czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Obliczanie dawek leków / Marta Czekirda. - Wydanie 1 - 3 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018. - 200 stron : ilustracje, fotografie ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-200-5227-5
Rozdział 1: Międzynarodowy układ jednostek miar SI; 1. Podstawowe jednostki układu metrycznego SI; 2. Zapis podstawowych jednostek miar; 3.Zadania sprawdzające; 4. podsumowanie-najważniejsze wiadomości do zapamiętania; Rozdział 2: Rodzaje dawek i zasady podawania leków w zależności od postaci leku; 1. Rodzaje dawek wg FP; 2. Drogi podawania leku; 3. Miary domowe w dawkowaniu leków; 4. Sposoby dawkowania leków dla dzieci (Marta Czekirda, Noemi Czekirda); 5. Zasady obowiązujące przy podawaniu leków; 6. Test podsumowujący; Rozdział 3: Etykiety leków; 1. Etykiety tabletek i kapsułek; 2. Etykiety roztworów i zawiesin doustnych; 3. Etykiety leków do iniekcji; Rozdział 4: Sposoby obliczania dawek leków; 1. Sposoby wyrażania stężeń leków; 2. Obliczanie liczby tabletek/kapsułek; 3. Przeliczanie dawek leków w znanej objętości; 4. Obliczanie dawek leków w roztworze o znanym stężeniu; 5. Rozcieńczanie preparatów stałych i roztworów; 6. Dawkowanie leków w jednostkach międzynarodowych; 7. Dawkowanie leków w miliekwiwalentach; 8. Obliczalnie dawek leków dla dorosłych i dzieci (Marta Czekirda, Noemi Czekirda); 9. Obliczalnie dawek leków dla dzieci według wzorów opartych na dawkach z FP; 10. Obliczalnie dawek leków dla dzieci według dawek pediatrycznych; 11. Obliczanie powierzchni ciała dzieci i dorosłych (Marta Czekirda, Noemi Czekirda); 12. Obliczalnie dawek leków według powierzchni ciała; Rozdział 5: Rodzaje strzykawek do iniekcji; 1. Strzykawki standardowe, jednorazowe; 2. Strzykawki turberkulinowe; 3. Strzykawki insulinowe; Rozdział 6: Obliczanie dawek leków podawanych w iniekcji; 1. Zasady podawania leków w iniekcji; 2. Obliczanie dawek leków podawanych w iniekcji dożylnej; 3. Obliczanie dawek leków podawanych w iniekcji domięśniowej; 4. Test podsumowujący; 5. Obliczanie dawek insuliny; Rozdział 7: Obliczanie dawek leków w kroplowym wlewie dożylnym; 1. Kroplowy wlew dożylny; 2. Obliczanie czasu zakończenia kroplowego wlewu dożylnego; 3. Obliczanie czasu przepływu wlewu dożylnego na podstawie liczby kropli na godzinę/minutę - opisywanie etykiet; 4. Obliczanie prędkości przepływu kroplowego wlewu dożylnego; 5. Obliczanie dawek heparyny w kroplowym wlewie dożylnym; 6. Podawanie leków za pomocą pomp infuzyjnych. [JK]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 56315, 56314 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 56313/XXV/P czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Kompendium farmakologii / redakcja naukowa Waldemar Janiec ; [autorzy Urszula Cegieła i inni]. - Wydanie 4 uaktualnione i rozszerzone - 3 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017. - 698, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-200-5034-9
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 65735, 65734 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 65733/XXV/M czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: : 978-83-65672-39-1
Rozdział 1: Definicja, etiologia i epidemiologia; 1. Definicja niewydolności serca; 2. Klasyfikacja niewydolności serca; 3. Czynniki predysponujące do wystąpienia niewydolności serca; 4. Zachorowalność, chorobowość i hospitalizacje z powodu niewydolności serca; 5. Jakość życia i śmiertelność; 6. Niewydolność serca w Polsce jako obciążenie ekonomiczne; 7. Podsumowanie; Rozdział 2: Patofizjologia; Rozdział 3: Diagnostyka przewlekłej niewydolności serca; 1. Rozpoznanie; 2. Objawy; 3. Badanie echokardiograficzne; 4. Badania laboratoryjne; 5. Podsumowanie; Rozdział 4: Ocena rokowania; Rozdział 5: Podstawowe zasady leczenia niewydolności serca; 1. Cele terapii; 2. Metody niefarmakologiczne; 3. Leki przeciwwskazane u pacjentów z HFrEF; 4. Leki niezalecane u chorych z HFrEF z uwagi na brak dowodów potwierdzających korzyści z leczenia; 5. Farmakoterapia chorych z HFrEF; 6. Leczenie zalecane potencjalnie u wszystkich pacjentów z HFrEF; 7. Leczenie diuretykami; 8. Blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron; 9. Antagoniści receptora dla angiotensyny i inhibitory neprylizyny (ARNI)- nowa klasa leków w terapii HFrEF; 10. Leczenie pacjentów z niewydolnością serca z HFmrEF oraz HFpEF; Rozdział 6: Elektroterapia; Rozdział 7: Leczenie inwazyjne; 1. Rewaskularyzacja w przewlekłej niewydolności serca; 2. Przezskórna rewaskularyzacja w przewlekłej niewydolności serca; 3. Interwencyjne leczenie wad lewego serca u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca; 4. Mechaniczne wspomaganie pracy serca w przewlekłej niewydolności serca; Rozdział 8: Choroby współistniejące z przewlekłą niewydolnością serca; 1. Wprowadzenie; 2. Przewlekła obturacyjna choroba płuc; 3. Choroba niedokrwienna serca; 4. Nadciśnienie tętnicze; 5. Depresja; 6. Udar i dysfunkcja autonomiczna; 7. Migotanie przedsionków; 8. Niedoczynność tarczycy; 9. Przewlekła choroba nerek; 10. Hipokalemia i hiperkalemia; 11. Cukrzyca; 12. Przewlekła anemia i zaburzenia gospodarki żelazowej; 13. Dna moczanowa i zapalenie stawów; 14. Upośledzenie odpływu moczu przez powiększony gruczoł krokowy; 15. Zaburzenia erekcji; 16. Otyłość; 17. Wyniszczenie; 18. Zaburzenia snu; 19. Nowotwory złośliwe; 20. Komorowe zaburzenia rytmu; 21. Objawowa bradykardia, pauzy i blok przedsionkowo-komorowy; 22. Sytuacje szczególne; 23. Opieka paliatywna/podtrzymująca w końcowym okresie życia; Rozdział 9: Zaawansowana przewlekła niewydolność serca; 1. Wstęp; 2. Definicja; 3. Konsekwencje narządowe; 4. Jak możemy leczyć? [JK]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 52112/XXV/M czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 59982 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 59981/XXV/M czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Obliczanie dawek leków / Marta Czekirda. - Wydanie 1 - 4 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019. - 200 stron : ilustracje, fotografie ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-200-5227-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 59865, 59864 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 65171 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 65170/IV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce. - 5. wydanie, stan prawny czerwiec 2017 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XII, 255 stron : wykresy ; 17 cm.
(Na Egzamin! : szybko, zwięźle i na temat.)
ISBN: : 978-83-255-9442-8 ; 978-83-255-9443-5
Dział 1. Prawo administracyjne; Część 1. Uwagi ogólne o prawie administracyjnym; Rozdział 1: Definicja prawa administracyjnego; Rozdział 2: Kontrola i nadzór; Część 2. Źródła prawa administracyjnego; Rozdział 1: Uwagi ogólne; Rozdział 2: Źródła konstytucyjne; Rozdział 3: Źródła europejskie; Rozdział 4: Akty prawa miejscowego; Część 3. Administracja publiczna – uwagi ogólne; Rozdział 1: Definicja administracji publicznej; Rozdział 2: Podział, funkcje i cechy administracji publicznej; Rozdział 3. Organy administracji publicznej; Rozdział 4. Centralizacja i decentralizacja administracji publicznej; Część 4. Administracja rządowa; Rozdział 1: Prezydent RP; Rozdział 2: Prezes Rady Ministrów; Rozdział 3: Rada Ministrów; Rozdział 4: Ministrowie; Rozdział 5. Administracja rządowa w województwie; Część 5. Administracja samorządowa; Rozdział 1. Samorząd terytorialny – zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Samorząd gminny; Rozdział 3: Samorząd powiatowy; Rozdział 4: Samorząd wojewódzki; Rozdział 5: Dochody jednostek samorządu terytorialnego; Część 6. Administracja publiczna – formy działania; Rozdział 1: Podział form działania administracji publicznej; Rozdział 2: Akt administracyjny; Rozdział 3: Uznanie administracyjne; Rozdział 4: Umowa cywilnoprawna; Rozdział 5: Ugoda administracyjna; Część 7. Stosunek administracyjnoprawny; Rozdział 1: Uwagi ogólne; Rozdział 2: Rodzaje stosunków administracyjnoprawnych; Rozdział 3: Cechy stosunku administracyjnoprawnego; Część 8. Plan zagospodarowania przestrzennego; Rozdział 1: Uwagi ogólne; Rozdział 2: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Rozdział 3: Wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego; Część 9. Prawo budowlane; Rozdział 1: Podstawowe zagadnienia prawa budowlanego; Rozdział 2: Drogi publiczne; Część 10. Prawo geodezyjne i kartograficzne; Rozdział 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Rozgraniczenie nieruchomości; Część 11. Gospodarka nieruchomościami; Rozdział 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste; Rozdział 3: Trwały zarząd; Rozdział 4: Podział nieruchomości; Rozdział 5: Prawo pierwokupu; Rozdział 6: Wywłaszczenie; Część 12. Scalanie i wymiana gruntów oraz nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców; Rozdział 1: Scalanie i wymiana gruntów; Rozdział 2: Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców; Część 13. Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz kształtowanie ustroju rolnego; Rozdział 1: Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; Rozdział 2. Kształtowanie ustroju rolnego; Część 14 Prawo zamówień publicznych; Rozdział 1: Uwagi ogólne; Rozdział 2: Zakres podmiotowy; Rozdział 3: Definicje; Rozdział 4: Wyłączenia przedmiotowe; Rozdział 5: Udzielanie zamówienia; Część 15. Prawo o zgromadzeniach; Rozdział 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń; Rozdział 3: Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie; Część 16. Informacja publiczna; Rozdział 1: Uwagi wprowadzające; Rozdział 2: Rodzaje i sposób udostępniania informacji publicznej; Dział 2. Postępowanie administracyjne; Część 1. Uwagi ogólne; Rozdział 1: Zakres obowiązywania KPA; Rozdział 2: Zasady postępowania administracyjnego; Rozdział 3: Właściwość organów; Rozdział 4: Wyłączenie pracownika oraz organu; Rozdział 5: Strony i ich pełnomocnicy; Rozdział 6: Załatwianie spraw; Rozdział 7: Doręczenia; Rozdział 8: Wezwania; Rozdział 9: Terminy; Część 2. Postępowanie; Rozdział 1:Wszczęcie postępowania; Rozdział 2: Metryki, protokoły i adnotacje; Rozdział 3: Dowody; Rozdział 4: Rozprawa; Rozdział 5: Mediacja; Rozdział 6: Zawieszenie postępowania; Rozdział 7: Decyzja administracyjna; Rozdział 8: Ugoda; Rozdział 9: Milczące załatwienie sprawy; Rozdział 10: Odwołania; Rozdział 11: Zażalenia; Rozdział 12: Wznowienie postępowania; Rozdział 13: Uchylenie, zmiana i stwierdzenie nieważności decyzji; Rozdział 14: Postępowanie uproszczone; Rozdział 15. Udział prokuratora; Rozdział 16: Wydawanie zaświadczeń; Część 3. Ustrój sądów administracyjnych; Rozdział 1: Właściwość i zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Sędziowie; Rozdział 3: Wojewódzkie sądy administracyjne; Rozdział 4: Naczelny Sąd Administracyjny; Część 4. Postępowanie przed sądami administracyjnymi; Rozdział 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Strony; Rozdział 3: Pełnomocnicy; Rozdział 4: Pisma procesowe – zagadnienia ogólne; Rozdział 5: Skarga; Rozdział 6: Wszczęcie postępowania; Rozdział 7: Sprzeciw od decyzji; Rozdział 8: Doręczenia; Rozdział 9: Terminy; Rozdział 10: Posiedzenie sądowe; Rozdział 11: Postępowanie mediacyjne i uproszczone; Rozdział 12: Zawieszenie postępowania; Rozdział 13: Orzeczenia sądowe; Rozdział 14: Środki odwoławcze; Część 5. Postępowanie egzekucyjne w administracji; Rozdział 1. Egzekucja administracyjna – zagadnienia ogólne; Rozdział 2. Organy egzekucyjne; Rozdział 3. Tytuł egzekucyjny; Rozdział 4. Zbieg egzekucji; Dział 3. Pytania kontrolne. [JK]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 51798, 51797 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 51796/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 59908 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 59907/XXV/M czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Wielka gramatyka języka angielskiego : teoria, przykłady, ćwiczenia / Aleksandra Borowska. - Wydanie specjalne. - Warszawa : Wydawnictwo Edgard, 2018. - 414 stron : ilustracje ; 27 cm.
1. Przedimki; 2. Rzeczowniki; 3. Czasowniki; 4. Przymiotniki; 5. Przysłówki; 6. Zaimki i określniki; 7. Przyimki; 8. Liczebniki; 9. Tryb rozkazujący; 10. Czasy; 11. Czasowniki modalne; 12. Następstwo czasów u mowa zależna; 13. Strona bierna; 14. Zdania warunkowe; 15: Zdania przydawkowe; 16. Inne zdania podrzędne. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 62099 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 62098/XI/A czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Geodezja w praktyce / Patryk Kruszewski. - Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami KaBe, 2018. - 327 stron : ilustracje ; 21 cm.
ISBN: : 978-83-65382-28-3
1. Wstęp do tematu geodezji; 2. Geodezja ogólna; 3. Układy odniesienia i osnowy geodezyjne; 4. Kartografia; 5. Geomatyka; 6. Geodezja inżynieryjna; 7. Ewidencja gruntów i budynków; 8. Zadania geodezji w gospodarce przestrzennej; 9. Rachunek wyrównawczy; 10. Geodezja wyższa; 11. Geodezja satelitarna; 12. Działalność gospodarcza w geodezji; 13. Dla przyszłego technika; 14. Dla przyszłego inżyniera; 15. Dla przyszłego magistra. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 57884, 57872, 57867 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 57858/XXXII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Czasy gramatyczne; 2. Konstrukcja used to i would; 3. Czasowniki modalne; 4. Pytania; 5. Mowa zależna; 6. Strona bierna; 7. Tryby warunkowe; 8. Konstrukcje czasownikowe; 9. Rzeczownik i przedimek; 10. Przymiotniki i przysłówek; 11. Zdania względne. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 62089 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 62088/XI/A czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: : 978-83-61872-06-1 (oprawa miękka)
Rozdział 1: Istota i zakres rachunkowości zarządczej; Rozdział 2: Koszty obszarów działalności przedsiębiorstwa; Rozdział 3: Ewidencja przychodów i kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem; Rozdział 4: Rozliczanie kosztów; Rozdział 5: Kalkulacja kosztów; Rozdział 6: Rachunek kosztów zmiennych; Rozdział 7: Próg rentowności; Rozdział 8: Rachunki decyzyjne; Rozdział 9: Wybrane modele rachunku kosztów; Rozdział 10: Kalkulacja cen; Rozdział 11: Analiza kosztów; Rozdział 12: Rachunek kosztów klienta; Rozdział 13: Ośrodki odpowiedzialności w przedsiębiorstwie; Rozdział 14: Budżetowanie operacyjne; Rozdział 15: Wybrane narzędzia rachunkowości zarządczej; Rozdział 16: Rachunki inwestycyjne; Rozdział 17: Wycena przedsiębiorstw. [A]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 63029, 63028, 63027, 60841 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 60840/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 66220/XXV/M czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 62103 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 62102/XI/A czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 51999/XXV/M czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Chirurgia : repetytorium / prof. dr hab. n. med. Wojciech Noszczyk. - Wydanie II uaktualnione - 1 dodruk/ aktualizacja wydania prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysocki. - Warszawa; PZWL, 2020. - XXII, [2], 707, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
Część 1: Podstawy chirurgii; 1. Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w okresie okołooperacyjnym; 2. Leczenie żywieniowe; 3. Hemostaza w chirurgii; 4. Wstrząs; 5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa; 6. Postępowanie okołooperacyjne; 7. Podstawowe wiadomości z chirurgii onkologicznej; 8. Podstawowe wiadomości o przeszczepianiu narządów; 9. Podstawowe instrumentarium chirurgiczne; 10. Podstawowe zabiegi chirurgiczne; 11. Zakażenia wirusowe; 12. Zakażenia bakteryjne; 13. Zakażenia szpitalne; 14. Sepsa (posocznica); Część 2: Chirurgia urazowa; 15. Podstawy traumatologii; 16. Obrażenia czaszkowo-mózgowe; 17. Obrażenia twarzy; 18. Obrażenia szyi; 19. Obrażenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego; 20. Obrażenia nerwów obwodowych; 21. Obrażenia klatki piersiowej, tchawicy i przepony; 22. Obrażenia serca i aorty piersiowej; 23. Urazowe uszkodzenia naczyń; 24. Zespół ciasnoty przedziałów powięziowych; 25. Obrażenia przełyku; 26. Obrażenia narządów jamy brzusznej; 27. Obrażenia ręki; 28. Oparzenia; 29. Następstwa działania zimna; 30. Skręcenia i zwichnięcia stawów; 31. Złamania kości; 32. Rany; 33. Odleżyny; 34. Amputacje kończyn; Część 3: Chirurgia przełyku i jamy; 35. Badanie podmiotowe i przedmiotowe w chorobach jamy brzusznej; 36. Endoskopia przewodu pokarmowego; 37. Laparoskopia; 38. Ostre chirurgiczne choroby jamy brzusznej („ostry brzuch”); 39. Choroby przełyku; 40. Przepukliny rozworu przełykowego; 41. Choroby żołądka i dwunastnicy; 42. Choroby wątroby; 43. Nadciśnienie wrotne; 44. Choroby dróg żółciowych; 45. Choroby trzustki; 46. Choroby jelita cienkiego; 47. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego; 48. Choroby jelita grubego; 49. Choroby odbytnicy i odbytu; 50. Choroby śledziony; 51. Przepukliny brzuszne; 53. Niedrożność jelit; 54. Zapalenie otrzewnej; 55. Zespół ciasnoty wewnątrzbrzusznej; Część 4: Chirurgia gruczołów wydzielania wewnętrznego; 56. Choroby tarczycy; 57. Choroby gruczołów przytarczycznych; 58. Guzy z komórek wewnątrzwydzielniczych trzustki; 59. Choroby nadnerczy; 60. Zespoły mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej; 61. Rakowiak; 62. Badanie podmiotowe i przedmiotowe; 63. Podstawowe zabiegi torakochirurgiczne; 64. Wrodzone wady klatki piersiowej; 65. Choroby nowotworowe płuc; 66.1. Ropień płuca; 67. Choroby tchawicy; Część 6: Chirurgia serca i naczyń obwodowych; 68. Kardiochirurgia; 69. Choroby tętnic; 70. Przezskórna chirurgia wewnątrznaczyniowa (radiologia interwencyjna); 71. Choroby żył kończyn dolnych; 72. Zator tętnicy płucnej (zatorowość płucna); 73. Przewlekły obrzęk chłonny; Część 7: Niektóre wybrane zagadnienia chirurgii; 74. Choroby piersi; 75. Łagodne nowotwory skóry; 76. Wybrane choroby ręki; 77. Chirurgiczne leczenie otyłości; 78. Podstawy chirurgii plastycznej; 79. Chirurgia wieku podeszłego; 80. Rehabilitacja w chirurgii; Część 8: Aneksy. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 62941 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 62940/XXV/M czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej