Form of Work
Książki
(7)
Publikacje fachowe
(6)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(6)
only on-site
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Author
Biliński Sławomir
(1)
Ciborski Piotr
(1)
Dmowska Joanna
(1)
Dydenko Jerzy
(1)
Fijałkowska-Kopyrska Marlena
(1)
Fijałkowski Tadeusz
(1)
Gierusz Jerzy (1952- )
(1)
Goliszewska-Chojdak Bożena
(1)
Gołba Zdzisław
(1)
Koleśnik Katarzyna
(1)
Krzyżanowski Lech
(1)
Miklewska Magdalena
(1)
Pigulski Mariusz
(1)
Stępień Radosław (adwokat)
(1)
Sławińska Ewa (prawnik)
(1)
Telega Tomasz
(1)
Wojciechowska Katarzyna
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(7)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(7)
unknown (po)
(1)
Audience Group
Księgowi
(2)
Prawnicy
(2)
Doradcy podatkowi
(1)
Dorośli
(1)
Pracodawcy
(1)
Pracownicy banków
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Rzeczoznawcy majątkowi
(1)
Zarządcy nieruchomości
(1)
Subject
Nieruchomości
(2)
Prawo bilansowe
(2)
Prawo podatkowe
(2)
Prawo pracy
(2)
Akcyza
(1)
BHP
(1)
Operat szacunkowy
(1)
Plan kont
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(1)
Podatek od czynności cywilnoprawnych
(1)
Podatek od spadków i darowizn
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Podatki i opłaty lokalne
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Przedsiębiorstwo handlowe
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Przedsiębiorstwo usługowe
(1)
Służebności (prawo)
(1)
Służebność gruntowa
(1)
Służebność mieszkania
(1)
Służebność osobista
(1)
Służebność przesyłu
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Wycena nieruchomości
(1)
Subject: time
2001-
(5)
Subject: place
Polska
(6)
Genre/Form
Komentarz prawny
(7)
Komentarz do ustawy
(1)
Monografia
(1)
Rozporządzenie
(1)
Ustawa
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(6)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 11926 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11925/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 53720 (1 egz.)
Book
In basket
(Komentarze Problemowe)
Część 1: Ustawa o gospodarce nieruchomościami; Dział 1: Przepisy ogólne; Dział 2: Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego; Rozdział 1: Zasady ogólne; Rozdział 2: Zasoby nieruchomości; Rozdział 3: Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste; Rozdział 4: Przetargi na zbycie nieruchomości; Rozdział 5: Oddawanie w trwały zarząd; Rozdział 6: Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne; Rozdział 7: Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych; Rozdział 8: Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości; Dział 3: Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości; Rozdział 1: Podziały nieruchomości; Rozdział 2: Scalanie i podział nieruchomości; Rozdział 3: Prawo pierwokupu nieruchomości; Rozdział 4: Wywłaszczanie nieruchomości; Rozdział 5: Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości; Rozdział 6: Zwrot wywłaszczonych nieruchomości; Rozdział 7: Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej; Dział 4: Wycena nieruchomości; Rozdział 1: Określanie wartości nieruchomości; Rozdział 2: Powszechna taksacja nieruchomości; Rozdział 3: Badanie rynku nieruchomości; Dział 5: Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami; Rozdział 1: Rzeczoznawstwo majątkowe; Rozdział 2: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; Rozdział 3: Zarządzanie nieruchomościami; Rozdział 4: Nadawanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcom majątkowym i dokonywanie wpisów do centralnego rejestru oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej; Dział 6: Przepisy karne i o karach pieniężnych; Dział 7: Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe; Część 2: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzanie operatu szacunkowego; Rozdział 1: Przepisy ogólne; Rozdział 2: Określanie wartości nieruchomości przy zastosowaniu poszczególnych podejść, metod i technik wyceny; Rozdział 3: Określanie wartości nieruchomości dla różnych celów; Rozdział 4: Sposób sporządzania, forma i treść operatu szacunkowego; Rozdział 5: Przepis końcowy. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57862/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51762 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51761/XVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 64418, 64417/XVII czyt. (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 64374 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 64373/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Służebności gruntowe, drogowe, osobiste i przesyłu / Zdzisław Gołba. - Wydanie 4, stan prawny na 1 stycznia 2020 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. - 284 strony ; 21 cm.
Rozdział 1: Służebności gruntowe; 1. Historia służebności; 1.1. Regulacje prawne służebności stosowane w prawie rzymskim; 1.2. Służebności na ziemiach polskich w okresie przedrozbiorowym; 1.3. Służebności na ziemiach dzielnicowych; 2. Normy ogólne ograniczonych praw rzeczowych (art. 244–251 k.c.); 3. Rodzaje i funkcje służebności gruntowych; 3.1. Ustanowienie służebności gruntowych; 3.1.1. Umowne ustanowienie służebności gruntowych; 3.1.2. Postępowanie sądowe; 3.1.3. Postępowanie administracyjne; 3.2. Służebności czynne i bierne; 3.3. Funkcja gospodarcza (art. 285 § 2 k.c.); 4. Wykonywanie służebności; 4.1. Ograniczenia w wykonywaniu służebności; 4.2. Uprawnienie właściciela nieruchomości obciążonej do żądania zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności (art. 291 k.c.); 4.3. Zniesienie służebności gruntowej za wynagrodzeniem i bez niego (art. 294–295 k.c.); 5. Podział nieruchomości władnącej i służebnej; 6. Utrzymanie urządzeń; 7. Zasiedzenie służebności gruntowej (art. 292 k.c.); 8. Wygaśnięcie służebności gruntowej; Rozdział 2: Sytuacja polityczna państwowych przedsiębiorstw przesyłowych i właścicieli nieruchomości w latach tzw. władzy ludowej; 1. Korzystanie bez tytułu prawnego przez przedsiębiorstwa państwowe z cudzych nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych; 2. Stanowisko ustawodawcy; 3. Sytuacja polityczno-ekonomiczna rolników w okresie PRL; 4. Bariera świadomości społecznej; 5. Powody niepozwalające na stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowych na rzecz Skarbu Państwa do 31.01.1989 r.; Rozdział 3: Droga konieczna; 1. Regulacja służebności drogi koniecznej; 1.1. Ustawowa regulacja służebności drogowej; 1.2. Inna czynność prawna; 1.3. Interes społeczno-gospodarczy; 1.4. Odpowiedni dostęp do drogi publicznej; 2. Ustanowienie służebności drogowej; 3. Wynagrodzenie za ustanowienie drogi koniecznej; 4. Utrzymanie urządzeń drogi koniecznej; 5. Zmiana treści i sposobu wykonywania służebności drogowej; 6. Zniesienie służebności drogowej; 7. Zasiedzenie służebności drogi koniecznej; 8. Wygaśnięcie służebności drogowej; 7 9. Droga konieczna dla urządzeń przesyłowych; 10. Sprawy proceduralne; Rozdział 4: Służebności osobiste; 1. Różnice między służebnościami osobistymi a gruntowymi; 2. Odpowiednie stosowanie przepisów o służebnościach gruntowych (art. 297 k.c.); 3. Źródła powstania służebności osobistych; 4. Treść służebności osobistych; 4.1. Zmiana treści i sposobu wykonywania służebności osobistych; 4.2. Niezbywalność służebności osobistych; 5. Służebność mieszkania; 5.1. Unormowania szczególne; 5.2. Odpowiednie stosowanie przepisów o użytkowaniu; 5.3. Zamiana na rentę; 5.4. Wygaśnięcie służebności osobistej; Rozdział 5: Nielegalna służebność gruntowa o treści odpowiadającej służebności przesyłu; Rozdział 6: Służebność przesyłu; 1. Nowelizacja art. 49 k.c.; 2. Regulacja ustawowa służebności przesyłu; 3. Ustanowienie służebności przesyłu; 3.1. Umowa stron; 3.2. Postanowienie sądowe; 3.3. Postanowienia o ustanowieniu służebności przesyłu bez uwzględnienia służebności biernej; 3.4. Wynagrodzenie; 3.5. Zmiana treści lub sposobu wykonywania służebności przesyłu; 4. Zasiedzenie; 4.1. Różnice funkcjonalne „urządzeń” na tle zasiedzenia służebności gruntowej o treści przesyłu; 4.2. Zasiedzenie służebności przesyłu; 5. Wygaśnięcie, zniesienie służebności przesyłu; 6. Kwestie proceduralne; Rozdział 7: Kontrowersyjne orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach o zasiedzenie służebności gruntowych o treści przesyłu; 1. Urządzenia przesyłowe; 2. Trwałe i widoczne urządzenie; 3. Transformacja nieruchomości władnącej; 4. Skutki posiadania służebności w sferze imperium lub w sferze dominium; 5. Zaniechanie wymogu samoistnego posiadania służebności; 6. Nierozpoznanie istoty sprawy czy istoty służebności otreści odpowiadającej służebności przesyłu; 7. Zasiedzenie służebności gruntowej o treści służebności przesyłu na podstawie decyzji wydanej w trybie art. 35 ust. 1 i 2 u.z.t.w.n. i wykluczenie możliwości jej zasiedzenia. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63938 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63936/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 64378/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again