Form of Work
Publikacje fachowe
(10)
Książki
(9)
Publikacje naukowe
(3)
E-booki
(1)
Status
only on-site
(9)
available
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(10)
Author
Augustyniak Monika (prawo)
(1)
Bończak-Kucharczyk Ewa
(1)
Cybulska Renata
(1)
Dmowska Joanna (administracja)
(1)
Dolnicki Bogdan (1956- )
(1)
Dydenko Jerzy
(1)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(1)
Goliszewska-Chojdak Bożena
(1)
Jagoda Joanna
(1)
Jaworski Leszek (prawnik)
(1)
Kasprzak Magdalena (radca prawny)
(1)
Krywan Tomasz
(1)
Krzymiński Maksymilian
(1)
Królak Barbara
(1)
Lang Grzegorz
(1)
Lang Jacek (1938- )
(1)
Lempart Marta (1978- )
(1)
Lis Wojciech (prawo)
(1)
Marchaj Roman
(1)
Martysz Czesław
(1)
Matan Andrzej
(1)
Maćkowiak Jarosław
(1)
Moll Tomasz
(1)
Myśliński Tomasz
(1)
Nowacka Izabela
(1)
Nowicka Joanna
(1)
Nowicka Małgorzata (prawo pracy)
(1)
Oleksy Mateusz
(1)
Pigulski Mariusz
(1)
Potrapeluk Wiesław
(1)
Rotkiewicz Marek
(1)
Rąbalska Anna
(1)
Rączka Marek
(1)
Sadowska Anna (prawo pracy)
(1)
Sadowska Monika (nauki o zdrowiu)
(1)
Salamon Aldona
(1)
Skałkowski Marek
(1)
Stefaniak Jadwiga
(1)
Stefańska Ewa
(1)
Stępniak Joanna
(1)
Telega Tomasz
(1)
Tyburczy Radosław
(1)
Wardach Tomasz
(1)
Wierzbica Anna
(1)
Wrońska-Zblewska Katarzyna
(1)
Włoch Jarosław (radca prawny)
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
Time Period of Creation
2001-
(10)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Audience Group
Prawnicy
(4)
Urzędnicy
(2)
Adwokaci
(1)
Menedżerowie
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Położne
(1)
Pracownicy banków
(1)
Pracownicy naukowi
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prokuratorzy
(1)
Radcy prawni
(1)
Rzeczoznawcy majątkowi
(1)
Sędziowie
(1)
Zarządcy nieruchomości
(1)
Subject
Prawo
(3)
Nieruchomości
(2)
Prawo podatkowe
(2)
Czas pracy
(1)
Domy dziecka rodzinne
(1)
Operat szacunkowy
(1)
Piecza zastępcza
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Położne
(1)
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Samorząd gminny
(1)
Schemat podatkowy
(1)
Służba zdrowia
(1)
Warunki pracy
(1)
Wycena nieruchomości
(1)
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)
(1)
Subject: time
2001-
(9)
Subject: place
Polska
(10)
Genre/Form
Komentarz do ustawy
(10)
Poradnik
(2)
Komentarz prawny
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(10)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
10 results Filter
Book
In basket
Ustawa o gospodarce nieruchomościami : komentarz / Ewa Bończak-Kucharczyk. - 5. wydanie, stan prawny na 15 kwietnia 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 1610 stron ; 25 cm.
(Komentarze Praktyczne)
ISBN: : 978-83-8124-568-5
Dział 1: Przepisy ogólne; Dział 2: Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego; Rozdział 1: Zasady ogólne; Rozdział 2: Zasoby nieruchomości; Rozdział 3: Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste; Rozdział 4: Przetargi na zbycie nieruchomości; Rozdział 5: Oddawanie w trwały zarząd; Rozdział 6: Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne; Rozdział 7: Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych; Rozdział 8: Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości; Dział 3: Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości; Rozdział 1: Podziały nieruchomości; Rozdział 2: Scalanie i podział nieruchomości; Rozdział 3: Prawo pierwokupu nieruchomości; Rozdział 4: Wywłaszczanie nieruchomości; Rozdział 5: Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości; Rozdział 6: Zwrot wywłaszczonych nieruchomości; Rozdział 7: Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej; Dział 4: Wycena nieruchomości; Rozdział 1: Określanie wartości nieruchomości; Rozdział 2: Powszechna taksacja nieruchomości; Rozdział 3: Badanie rynku nieruchomości; Dział 5: Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami; Rozdział 1: Rzeczoznawstwo majątkowe; Rozdział 2: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; Rozdział 3: Zarządzanie nieruchomościami; Rozdział 4: Nadawanie uprawnień i licencji zawodowych rzeczoznawcom majątkowym, pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej; Dział 6:Przepisy karne; Dział 7: Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe; Rozdział 1: Przepisy przejściowe; Rozdział 2: Zmiany w przepisach obowiązujących; Rozdział 3: Przepisy końcowe. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 57889 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57873/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Komentarze Praktyczne)
ISBN: : 978-83-8124-447-3
Rozdział 1: Przepisy ogólne; Rozdział 2: Zakres działania i zadania gminy; Rozdział 3: Władze gminy; Rozdział 4: Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę; Rozdział 5: Mienie komunalne; Rozdział 6: Gmina gospodarka finansowa; Rozdział 7: Związki i porozumienia międzygminne; Rozdział 8: (uchylony); Rozdział 9: Stowarzyszenia gmin; Rozdział 10: Nadzór nad działalnością gminną; Rozdział 11: Przepis końcowy. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 58421/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Komentarze Problemowe)
Część 1: Ustawa o gospodarce nieruchomościami; Dział 1: Przepisy ogólne; Dział 2: Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego; Rozdział 1: Zasady ogólne; Rozdział 2: Zasoby nieruchomości; Rozdział 3: Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste; Rozdział 4: Przetargi na zbycie nieruchomości; Rozdział 5: Oddawanie w trwały zarząd; Rozdział 6: Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne; Rozdział 7: Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych; Rozdział 8: Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości; Dział 3: Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości; Rozdział 1: Podziały nieruchomości; Rozdział 2: Scalanie i podział nieruchomości; Rozdział 3: Prawo pierwokupu nieruchomości; Rozdział 4: Wywłaszczanie nieruchomości; Rozdział 5: Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości; Rozdział 6: Zwrot wywłaszczonych nieruchomości; Rozdział 7: Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej; Dział 4: Wycena nieruchomości; Rozdział 1: Określanie wartości nieruchomości; Rozdział 2: Powszechna taksacja nieruchomości; Rozdział 3: Badanie rynku nieruchomości; Dział 5: Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami; Rozdział 1: Rzeczoznawstwo majątkowe; Rozdział 2: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; Rozdział 3: Zarządzanie nieruchomościami; Rozdział 4: Nadawanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcom majątkowym i dokonywanie wpisów do centralnego rejestru oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej; Dział 6: Przepisy karne i o karach pieniężnych; Dział 7: Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe; Część 2: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzanie operatu szacunkowego; Rozdział 1: Przepisy ogólne; Rozdział 2: Określanie wartości nieruchomości przy zastosowaniu poszczególnych podejść, metod i technik wyceny; Rozdział 3: Określanie wartości nieruchomości dla różnych celów; Rozdział 4: Sposób sporządzania, forma i treść operatu szacunkowego; Rozdział 5: Przepis końcowy. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57862/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Komentarze)
ISBN: : 978-83-8124-381-0
Rozdział 1: Przepisy ogólne; Rozdział 2: Służba Geodezyjna i Kartograficzna; Rozdział 3: Prace geodezyjne i kartograficzne; Rozdział 4: Ewidencja gruntów i budynków; Rozdział 5: Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu; Rozdział 6: Rozgraniczenie nieruchomości; Rozdział 7: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny; Rozdział 8: Uprawnienia zawodowe oraz odpowiedzialność dyscyplinarna; Rozdział 8a: Ewidencja miejscowości, ulic i adresów; Rozdział 9: Przepisy karne i kary pieniężne; Rozdział 10: Przepisy przejściowe i końcowe. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 57890 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54430/XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Przepisy z Praktycznym Komentarzem.)
ISBN: : 978-83-269-5622-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51820/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54409/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej : komentarz / Monika Sadowska, Wojciech Lis. - Stan prawny na 28 kwietnia 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. - 424 strony ; 21 cm.
(Komentarze Praktyczne)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60000/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
All copies are currently on loan: sygn. 54390/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
E-book
In basket
(Inforlex Poleca)
ISBN: : 978-83-8137-617-4
1. Schematy podatkowe – informacje ogólne; 2. Raportowanie schematów podatkowych – definicje, podmioty zobowiązane, obowiązki; 3. Kiedy jednostka będzie miała obowiązek raportowania schematów podatkowych? 4. Jak wypełnić MDR-1 i MDR-3? 5. Obowiązkowa wewnętrzna procedura MDR; 6. Kary za naruszenie obowiązków MDR; 7. Podsumowanie. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 60849 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60848/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej : komentarz / Barbara Królak, Marek Rączka. - Stan prawny sierpień 2017. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XXXIX, [1], 920 stron ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa.)
(Ustawy w Praktyce.)
ISBN: : 978-83-255-9123-6 ; 978-83-255-9124-3 (e-book)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52511/X czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again