Form of Work
Książki
(45)
Status
only on-site
(41)
available
(19)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia - Magazyn
(38)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Author
Kalinowski Marek
(4)
Morawski Wojciech
(4)
Zoll Andrzej
(3)
Ereciński Tadeusz
(2)
Fijałkowski Tadeusz
(2)
Gostyński Zbigniew
(2)
Olesińska Agnieszka
(2)
Wąsek Andrzej
(2)
Adamkiewicz Marek (1953- )
(1)
Borowski Miłosz
(1)
Buchała Kazimierz
(1)
Chomiczewska Teresa
(1)
Drexler Zbigniew
(1)
Flisek Aneta
(1)
Gersdorf Małgorzata
(1)
Góra Ewa
(1)
Kotula Marcin
(1)
Marek Andrzej (1940- )
(1)
Paszkowska Joanna
(1)
Prusak Feliks
(1)
Rawicz Jerzy
(1)
Rączka Krzysztof
(1)
Skeczowski Roman
(1)
Skoczyński Jacek
(1)
Skowronek Grzegorz
(1)
Stępień Krzysztof
(1)
Stępień Tadeusz
(1)
Szumański Andrzej
(1)
Tchorek Joanna
(1)
Zieliński Tadeusz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(30)
1990 - 1999
(12)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(45)
Language
Polish
(45)
Demographic Group
Literatura polska
(2)
Subject
Kodeks
(33)
Prawo
(11)
Prawo karne
(6)
Prawo pracy
(5)
Podatek
(4)
Spółki handlowe
(4)
Komunikacja drogowa
(3)
Prawo cywilne
(3)
Prawo karne procesowe
(3)
Cło
(2)
Kodeks honorowy
(2)
Kodeks karny
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Postępowanie cywilne
(2)
Etyka chrześcijańska
(1)
Kodeks Hammurabiego
(1)
Kodeks celny wspólnotowy
(1)
Kodeks drogowy
(1)
Kodeks karny wykonawczy
(1)
Kodeks karny-skarbowy
(1)
Koszty sądowe
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny
(1)
Opieka i kuratela
(1)
Postępowanie egzekucyjne (prawo administracyjne)
(1)
Postępowanie sporno-administracyjne
(1)
Prawo Salickie
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo międzynarodowe prywatne
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Rodzina
(1)
Sądy administracyjne
(1)
Wielka Karta Wolności
(1)
Wojsko
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Kodeks
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
45 results Filter
No cover
Book
In basket
Kodeks handlowy / Tadeusz Fijałkowski. - Wyd. 13, znowel. - Warszawa : WiK "HANKA" Hanka Byrka, 1998. - 528 s. ; 21 cm.
ISBN: : 83-85966-22-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 181/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Do pierwszej krwi / Jerzy Rawicz. - Warszawa : Czytelnik, 1974. - 375 stron : ilustracje, portrety ; 20 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61768/D (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Duże Komentarze Becka)
Temat: Kodeks karny
ISBN: : 83-7387-473-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15962/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Duże Komentarze Becka)
Temat: Kodeks karny
ISBN: : 83-7387-523-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15963/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks odpowiedzialności przedsiębiorcy. - Warszawa : Grupa Wydawnicza Infor, 2003. - 254 [2] s. ; 21 cm.
Temat: Prawo ; Kodeks
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8809/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8807/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8808/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks drogowy dla początkujących / Zbigniew Drexler. - Wydanie 3. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1981. - 174, [2] strony : ilustracje ; 18 cm.
ISBN: : 83-206-0220-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61863/D (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7483-160-X
Rozdział 1: Przepisy wstępne; Rozdział 2: Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy; Rozdział 3: Postępowanie przygotowawcze; Rozdział 4: Postępowanie przed sądem; Rozdział 5: Postępowanie nakazowe; Rozdział 6: Postępowanie w stosunku do nieobecnych; Rozdział 7: Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22203, 22202, 22201, 22200, 22199 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20791/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5174/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5175/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Ogólne postanowienia wykonawcze; Rozdział 1: Postanowienia ogólne; Rozdział 2: Wiążące informacje; Rozdział 3:( skreślony); Rozdział 4: Pochodzenie towarów; Rozdział 5: Wartość celna; Rozdział 6: Wprowadzenie towarów na obszar celny; Rozdział 7: Zgłoszenie celne - procedura zwykła; v 8: Badanie towarów, ustalenia urzędu celnego i inne środki podejmowane przez urząd celny; Cz. 2: Przeznaczenie celne; Rozdział 9: Dopuszczenie do wolnego obrotu; Rozdział 10: Status celny towarówq i tranzyt; Rozdział 11: Tranzyt wspólnotowy; Rozdział 12: Gospodarcze procedury celne; Rozdział 13: Przepisy wykonawcze dotyczące procedury wywozu; Rozdział 14: Inne dopuszczone przeznaczenia celne; Rozdział 15: Towary opuszczające obszar celny wspólnoty; Cz.3: Operacje uprzywilejowane; Rozdział16: Towary zwrócone; Rozdział 17: Produkty rybołówstwa morskiego oraz inne produkty pochodzące z połowów na morzu terytorialnym państwa trzeciego dokonywanych przez statki rybackie wspólnoty; Rozdział 18: Zwrot lub umorzenie należności przywozowych lub wywozowych; Cz.4: Kontrola użycia i/lub przeznaczenia towarów Rozdział 19: Przepisy końcowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13200 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13199/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Kodeks spółek handlowych; 2. Firma, prokuratora; 3. O umarzaniu utraconych dokumentów; 4. Spółka cywilna; 5. O krajowym rejestrze sądowym; 6. Przepisy wrowadzające ustawę o krajowym rejestrze sądowym; 7. Krajowy rejestr sądowy; 8. Prawo działalności gospodarczej; 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 maja 2001 w sprawie dokumentów wymaganych przy skąłdaniu wniosku o udzielenie koncesji na wykonanie działalności gospodarczej w zakreiesie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; 10. O ochronie konkurencji i konsumentów; 11. Prawo upadłościowe; 12. Upadłościowe prawo- pozostałe przepisy; 13. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1998r. w sprawie trybu sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości, handlowego statku morskiego lub statku żeglugi śródlądowej w postepowaniu upadłościowym; 14. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16. kwietnia 1998r w sprawie szczególnych kwalifikacji oraz warunków wymaganych od kandydatów na syndyków upadłości; 15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 maja 1998r w sprawie określenia zakresu wyłączonego mienia, przeznaczonego na pomoc dla pracowników upadłego przedsiębiorcy oraz ich rodzin, sposobu zarządzania i likwidacji tego mienia; 16. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowym; 17. Ukłądowane postępowania- pozostałe przepisy; 18. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1989 r. O Rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych; 19: Kodeks postępowania cywilnego; 20 Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych; 21. Rozporzązdenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż śrdoków trawałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu; 22. Ustawa z dnia 26 października 2000r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, spółek prawa handlowego powstałych w wyniku komercjalizacji państwowych osób prawnych oraz skarbu państwa; 23. Ustawa z dnia 12 października 1994r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków przez przedsiębiorstwa państwowe; 24. Przedsiębiorstwa mieszane- pozostałe przepisy; 25. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych; 27. W sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, zasad finansowania zbycia akcji oraz formy zapłaty za te akcje; 28. W sprawie trybu przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie zlecone sprawowanie zarządu w spółce; 29. W sprawie warunków, jakie powinien spełniać statut spółki zawiązanej przez Skarb Państwa z pracownikami prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego, rolnikami lub rybakami; 30. W sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego; 31. W sprawie sposobu wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków okoliczności umożliwiających im nabycie akcji spółek Skarbu Państwa; 32 . Ustawa z dn 15XII 2000 o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, spółek prawa handlowego powstałych w wyniku komercjalizacji, państwowych osób prawnych oraz skarbu państwa; 33. Przedsiębiorstwa zagraniczne; O izbach gospodarczych; 34. O gospodarce komunalnej; 35. Komunalna gospodarka; 41. O ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; 42. W sprawie ustalenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym; 43. O zasadach wykonywania uprawnień przysługujących skarbowi państwa; 44. Zasady wykonywania uprawnień przysługujących skarbowi państwa; 45. Gwarancje i poręczenia udzielane przez Skarb Państwa oraz osoby prawne; 46. O zamówieniach publicznych; 47. W sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych; 48. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30 XII 1994r. sprawie ustalenia wartości robót budowlanych; 49. Zamówienia publiczne; 50. Wykaz wybranych przepisów prawnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6412, 6411 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6410/XIV czyt (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 694, 692, 691 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 690/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks karny / Andrzej Marek. - Warszawa, Kraków : Lex a Wolters Kluwer business, 2007. - 665, [1] s. ; 25 cm.
Część: Ogólna: Rozdział 1: Zasady odpowiedzialności karnej; Rozdział2: Formy popełnienia przestępstwa; Rozdział 3: Wyłączenie odpowiedzialności karnej; Rozdział 4: Kary; Rozdział 5: Środki karne; Rozdział 6: Zasady wymiaru kary i środków karnych; Rozdział 7: Powrót do przestępstwa; Rozdział 8: Środki związane z poddaniem sprawcy próbie; Rozdział 9: Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych; Rozdział 10: Środki zabezpieczające; Rozdział 11: Przedawnienie; Rozdział 12: Zatarcie skazania; Rozdział 13: Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą; Rozdział 14: Objaśnienie wyrażeń ustawowych; Rozdział 15: Stosunek do ustaw szczególnych; Część: Szczególna: Rozdział 16: Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne; Rozdział 17: Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej; Rozdział 18: Przestępstwa przeciwko obronności; Rozdział 19: Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu; Rozdział 20: Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu; Rozdział 21: Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; Rozdział 22: Przestępstwa przeciwko środowisku; Rozdział 23: Przestępstwa przeciwko wolności; Rozdział 24: przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania; Rozdział 25: Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności; Rozdział 26: Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece; Rozdział 27: Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej; Rozdział 28: Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową; Rozdział 29: Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego; Rozdział 30: Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości; Rozdział 31: Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum; Rozdział 32: Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu; Rozdział 33: Przestępstwa przeciwko ochronie informacji; Rozdział 34: Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów; Rozdział 35: Przestępstwa przeciwko mieniu; Rozdział 36: Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu; Rozdział 37: Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi; Część Wojskowa; Rozdział 38: Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy; Rozdział 39: Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej; Rozdział 40: Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej; Rozdział 41: Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi; Rozdział 42: Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym; Rozdział 43: Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby; Rozdział 44: Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu; Komentarz do ustawy przepisy wprowadzające Kodeks Karny; Rozdział 1: Przepisy ogólne; Rozdział 2: Przepisy karne; Rozdział 3: Zmiany w przepisach obowiązujących; Rozdział 4: Przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 25128/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3773/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks pracy : komentarz / red. Tadeusz Zieliński. - Wyd.2 uakt.i roz. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2001. - 1282 s. ; 24 cm.
ISBN: : 83-7284-158-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5518/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks cywilny po nowelizacji z 2001 r. - Wyd. 3 zm. wg. stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2002 r. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2002. - 305 s. ; 21 cm.
ISBN: : 83-7334-016-5
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7111, 7110 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7109/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8805/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again