Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(16)
available
(7)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(5)
Author
Barczak Beata
(1)
Bojar Ewa
(1)
Brzęczek Tomasz
(1)
Buzek Jerzy
(1)
Bąkowski Aleksander
(1)
Fawcett Tom
(1)
Gorynia Marian
(1)
Górka Kazimierz (1940- )
(1)
Halemba Piotr (1966- )
(1)
Jankowska Barbara
(1)
Mrozowicz Kazimierz
(1)
Plawgo Bogusław
(1)
Provost Foster (1964- )
(1)
Rosik Piotr
(1)
Sielicki Leszek
(1)
Siemaszko Andrzej
(1)
Skawińska Eulalia
(1)
Snarska-Świderska Małgorzata
(1)
Sobiech Katarzyna
(1)
Stabryła Adam
(1)
Stabryła Adam (1942- )
(1)
Staszewska Jolanta
(1)
Wasiluk Anna
(1)
Woźniak Andrzej
(1)
Zalewski Romuald I
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(13)
Subject
Klastry
(10)
Klastry (ekon.)
(4)
Innowacje
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Turystyka
(2)
Zarządzanie
(2)
Alians strategiczny (ekon.)
(1)
Analiza biznesowa
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Baza danych
(1)
Bezrobocie
(1)
Data mining
(1)
Decyzje
(1)
Małopolska (Polska ; region)
(1)
Parki technologiczne
(1)
Przedsiębiorczość (ekonomia)
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rynek pracy
(1)
Specjalne strefy ekonomiczne
(1)
Strategia lizbońska
(1)
Struktura sieciowa
(1)
Zarządzanie organizacjami
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Podkarpacie (Polska ; region)
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Podręczniki
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
Temat: Klastry
ISBN: : 83-7497-016-2
Rozdział 1: Pojęcia: klaster, sieci, grupy pracownicze; Rozdział 2: Czynniki stymulujące i hamujące rozwój klastrów; Rozdział 3: Region a klastry; Rozdział 4: Studia przypadków klastrów-geneza, przyczyny sukcesów;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 24394/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie / [red. nacz. Adam Stabryła]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 209 s. : il., tab. ; 24 cm.
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 871)
1. Adam Stabryła, Koncepcja wieloaspektowej analizy systemów zarządzania przedsiębiorstwem; 2. Jolanta Walas-Trębacz, System zarządzania sferą B+R w przedsiębiorstwie; 3. Paweł Łukasik, Arkadiusz Potocki, Klaster jako forma organizacyjna współpracy gospodarczej opartej na wiedzy; 4. Krzysztof Woźniak, Problematyka identyfikacji procesów organizacyjnych; 5. Beata Barczak, Wykorzystanie analizy sieciowej w badaniu systemu zarządzania strukturami sieciowymi; 6. Beata Joschko, Kierunki badań nad rozwojem sieci organizacyjnych; 7. Marek Ćwiklicki, Wzorce wdrożenia TQM; 8. Karolina Cioroch, Marek Salerno-Kochan, System akredytacji laboratoriów sądowych; 9. Małgorzata Tyrańska, Projektowanie usprawniające system oceniania pracowników; 10. Bernard Bińczycki, Podejście diagnostyczne w badaniu zasobów ludzkich organizacji publicznych; 11. Renata Winkler, Perswazja i manipulacja w kontekście procesu wywierania wpływu w grupie; 12. Wojciech Konstanty, Cechy i potencjał marek globalnych; 13. Jan Beliczyński, Praktyka i wiedza z zakresu zarządzania w starożytności. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44910 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 44909/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ISSN 2082-4483 ; nr 2)
ISBN: : 978-83-88139-32-1
1. Magdalena Bojarska, Andrzej Woźniak - GPS a innowacyjny wymiar turystyki; 2. Iwona Dudzik - Motywy decydujące o wyborze specjalności obsługa ruchu granicznego przez studentów na kierunku Europeistyka; 3. Grażyna Dyrda - Uwarunkowania rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej; 4. Sylwia Dyrda-Maciałek - Produkt klastra turystycznego w koncepcji marketingu terytorialnego; 5. Beata Jagieła - Parę słów na temat witraża Jana Matejki do katedry w Przemyślu - matka boska królowa Polski. Analiza stylistyczna, program ideowy oraz inspiracje i nawiązania; 6. Piotr Maziarz - Wybrane elementy charakterystyki warunków gmin Podkarpacia; 7. Dorota Pupka, Andrzej Woźniak - Waloryzacja przestrzeni agroturystycznej wybranych gmin Podkarpacia; 8. Joanna Właz - Zrównoważony rozwój turystyki w strategicznych dokumentach województwa podkarpackiego; PRACE STUDENTÓW KOŁA NAUKOWEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ; 9. Beata Hałys, Agnieszka Bednarz, Ewelina Nieckarz, Magdalena Wychodnik - Gmach towarzystwa gimnastycznego "Sokół" w Jarosławiu; 10. Anna Rękaś, Edyta Zgryźniak, Eugenia Sołowiej, Milena Żyradzka - Ponadprzeciętność walorów architektonicznych pałacu w Pełkiniach [JS]
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1471/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1471/9, P-1471/8, P-1471/7, P-1471/6, P-1471/5, P-1471/4, P-1471/3 (7 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1471/1 czyt. (1 egz.)
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 074/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Koncentracja geograficzna jako przesłanka tworzenia klastrów przemysłowych w regionie; 2. Analiza skupisk podmiotów gospodarczych w województwie podlaskim; 3. Klastry w sektorze rolno-spozywczym na świecie; 4. Polityka rozwoju klastrów w województwach Polski Wschodniej; 5. Rola klastrów i inicjatyw klastrowych w podnoszeniu konkurencyjności regionu; 6. Wpływ inicjatyw klastrowych na rozwój przedsiebiorstw na przykładzie województwa świętokrzyskiego; 7. Wpływ inicjatyw klastrowych na rozwój przedsiębiorstw. Wyniki badań w województwie podkarpackim; 8. Koncepcja klastrów a doświadczenia regionu lubelskiego; 9. Inicjatywy klastrowe branży spożywczej na Podlasiu-stan i potencjał rozwojowy; 10. Postawy wobec innowacyjności przedsiębiorstw podlaskiego klastra zpożywczego; 11. Podlsaki Klaster Spożywczy- doświadczenia i rekomendacje;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29247/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Rola sieci klastrowej na rynku; 2.Działania klastrowe w świecie; 3.Budowanie klastrów w Polsce; 4.Klaster turystyczny Beskidzka 5 [BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-708/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-708/1/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości; Rozdział 1: Bariery, wyzwania i prognozy rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych początku XXI wieku; Rozdział 2: Menadżerskie i prawne aspekty podejmowania działalności gospodarczej w Polsce; Rozdział 3: Przedsiębiorczość w sektorze MSP; Rozdział 4: Rola organizacjo pozarządowych oraz samorządu lokalnego w rozwoju aktywności gospodarczej, samoorganizacji i przedsiębiorczości na terenach wiejskich; Rozdział 5: Uwarunkowania organizacyjne walorów i atrakcji turystycznych w rozwijaniu przedsiębiorczości na współczesnym rynku turystycznym; Część 2: Problemy rozwoju struktur klastrowych i wspieranie przedsiębiorczości lokalnej; Rozdział 6: Zarządzanie zmianą w procesowych inicjatywach klastrowych; Rozdział 7:,Uwarunkowania rozwoju klastra spożywczego na Podlasiu; Rozdział 8: Gotowość przedsiębiorstw budowlanych do utworzenia klastra na Podlasiu; Rozdział 9: Formy wspierania przedsiębiorczości przez regionalne organizacje otoczenia biznesu w województwie lubelskim; Rozdział 10: Institutional support for SMEs development at the local level - the case of Bielsko-Biała Region; Część 3: Relacje kierownictwa z pracownikami; Rozdział 11: Rola naczelnego kierownictwa w sytuacji kryzysu w przedsiębiorstwie; Rozdział 12: Wpływ zaufania w organizacji na innowacyjność pracowników; Rozdział 13: Zaufanie jako fundamentalny czynnik proefektywnościowych relacji w organizacji; Rozdział 14: Zastosowanie teorii układów dynamicznych w komunikacji interpersonalnej w organizacji na przykładzie wyższej uczelni; Część 4: Motywacja i satysfakcja z pracy; Rozdział 15: Wpływ spowolnienia gospodarczego na motywację pracowników; Rozdział 16: Rola motywowania pozapłacowego w podnoszeniu efektywności pracy menedżerów - wnioski z badań; Rozdział 17: Zależność poziomu jakości wyrobów od poziomu satysfakcji pracowników; Rozdział 18: Pomiar satysfakcji z pracy w przedsiębiorstwie budowlanym. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37504 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37503/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 241)
Rozdział 1 : Teorie badawcze związane z koncepcją sieci organizacyjnej; 1.1. Pojęcie sieci i podejście sieciowe; 1.2. Koncepcja sieci w teorii nauk ekonomicznych; 1.3. Teorie socjologiczne w analizie sieci organizacyjnych; 1.4. Sieci organizacyjne w świetle współczesnych teorii zarządzania; Rozdział 2 : Modele struktury sieciowej; 2.1. Interpretacja pojęcia struktury sieciowej; 2.2. Relacje sieciowe; 2.3. Cechy i parametry struktur sieciowych; 2.4. Typologia struktur sieciowych ; 2.5. Współczesne modele sieci złożonych; 2.6. System zarządzania siecią organizacyjną ; Rozdział 3 : Dynamika struktur sieciowych ; 3.1. Czynniki stabilizujące i destabilizujące współpracę sieciową; 3.2. Koncepcje dynamiki sieci organizacyjnej; 3.3. Wybrane modele dynamiki struktury sieciowej; 3.4. Problem określania granic sieci organizacyjnych; Rozdział 4 : Podstawy teoretyczne oceny efektywności struktur sieciowych; 4.1. Interpretacja kategorii efektywności ; 4.2. Wybrane koncepcje wielowymiarowej oceny efektywności ; 4.3. Koncepcje oceny struktur sieciowych w kontekście charakterystyk strukturalnych; 4.4. Pomiar efektywności struktur sieciowych – wybrane podejścia; 4.5. Efektywność sieci organizacyjnych w procesach tworzenia wartości; 4.6. Efekty sieci i zjawisko synergii; Rozdział 5 : Ramowe ujęcie metodyki oceny efektywności struktur sieciowych; 5.1. Założenia badania efektywności struktur sieciowych; 5.2. Charakterystyka obszaru badań; 5.3. Ogólny schemat postępowania badawczego; 5.4. Dobór kryteriów i wzorców oceny; 5.5. Metody i techniki szczegółowe; Rozdział 6 : Przegląd metod oceny efektywności struktur sieciowych; 6.1. Metody ekonomiczne; 6.2. Metody strukturalne; 6.4. Metody oceny potencjału innowacyjnego; 6.5. Metody behawioralne; 6.6. Metody zintegrowane; 6.7. Metoda oceny agregatowej; Rozdział 7 : Prezentacje empiryczne dotyczące oceny efektywności struktur sieciowych; 7.1. Wielokryterialna ocena agregatowa efektywności struktur sieciowych; 7.2. Analiza centralności na przykładzie Wielkopolskiego Klastra; 7.3. Analiza relacji sieciowych wybranych klastrach; 7.4. Ocena efektywności współpracy sieciowej na przykładzie sieci franczyzowej. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 08/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Strategia budowy regionu wiedzy i innowacji; 2. Informacje szczegółowe; 3. Słowniczek terminologiczny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27413, 27412, 27411 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27410/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Koncepcja klastrów a teoria regulacji systemów gospodarczych; Rozdział 2: Koncepcje teoretyczne klastrów; Rozdział 3: Koncepcje teoretyczne konkurencyjności przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Teoretyczne koncepcje internacjonalizacji przedsiębiorstwa; Rozdział 5: Tryptyk: klaster- konkurencyjność- internacjonalizacja; Rozdział 6: Badania empiryczne klastra meblarskiego, kotlarskiego i motoryzacyjnego; Rozdział 7: Zalecenia normatywne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 32241 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32239/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Onepress)
1. Wstęp: myślenie w kategoriach analityki danych; 2. Problemy biznesowe a rozwiązania z zakresu nauki danych; 3. Wprowadzenie do modelowania predykcyjnego: od korelacji do nadzorowania segmentacji; 4. Dopasowanie modelu do danych; 5. Nadmierne dopasowanie i jego unikanie; 6. Podobieństwo, sąsiedzi i klastry; 7. Myślenie w kategoriach analityki decyzji I: co to jest dobry model? 8. Wizualizacja skuteczności modelu; 9. Dowody i prawdopodobieństwa; 10. Reprezentacja i eksploracja tekstu; 11. Myślenie w kategoriach analityki decyzji II: w kierunku inżynierii analitycznej; 12. Inne zadania i techniki nauki o danych; 13. Nauka o danych i strategia biznesowa; 14. Zakończenie. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62593, 62238, 59732 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59731/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Koncepcja klastrów w naukach ekonomicznych; 2.Teoretyczne i praktyczne aspekty konkurencji oraz konkurencyjności; 3.Podstawy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów; 4.Innowacyjność gospodarki; 5.Praktyczne aspekty oceny innowacyjności gospodarek; 6.Sieci przedsiębiorstw a klastry biznesowe; 7.Wybrane determinanty rozwoju klastrów biznesowych; 8.Praktyczne aspekty rozwoju klastrów. Świat – Europa –Polska [BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-709/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-709/1/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 684)
1. Wprowadzenie: przedsiębiorczość i jej wpływ na bezrobocie; 2. Rynek pracy, bezrobocie i przedsiębiorczość w Małopolsce; 3. Wpływ klastrów przemysłowych na tworzenie miejsc pracy; 4. Eksport małych i średnich przedsiębiorstw a zatrudnienie; 5.Tendencje samozatrudnienia w sektorze MSP w wybranych krajach na świecie; 6. Potencjał innowacyjny a bezrobocie; 7. Elektroniczne środowisko rynku pracy - wyzwanie dla Polski; 8. Współczesne zaburzenia na rynku pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 789)
1. Ocena kosztów i korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej w obszarze przemysłu według metodologii cost benefit analysis; 2. Dylematy odnowionej strategii lizbońskiej w obszarze rynku pracy; 3. Dylematy oceny kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich; 4. Konsekwencje integracji z Unią Europejską dla polskich regionów; 5. Ocena realizacji strategii rozwoju subregionu mieleckiego w warunkach integracji europejskiej w latach 2000-2006; 6. Analiza założeń Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i zgłoszonych projektów rozwojowych oraz jego znaczenie dla województwa podkarpackiego; 7. Analiza wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich powiatu krakowskiego w warunkach integracji europejskiej.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again