Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Bańka Waldemar
(1)
Cyfert Szymon
(1)
Jasiński Zdzisław
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Kadry
(1)
Kierowanie zespołem
(1)
Kierownicy
(1)
Kierownik
(1)
Konflikt pracowniczy
(1)
Menadżerowie
(1)
Mobbing
(1)
Motywowanie pracowników
(1)
Ocena pracowników
(1)
Personel
(1)
Praca
(1)
Przedsiębiorstwo jako system
(1)
Przemoc w środowisku pracy
(1)
Przywództwo
(1)
Rola kierowników w osiaganiu sukcesów
(1)
Rozwiązywanie konfliktów
(1)
Szkolenie pracowników
(1)
3 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 187)
ISBN: : 978-83-7417-597-5
1. Grzegorz Bełz, Triumwirat ról wobec pytań o ewolucję modeli przywództwa; 2. Agnieszka Bieńkowska, O potrzebie badań modelowych i opracowania wzorcowych rozwiązań controllingu; 3. Jadwiga Bizon-Górecka, Kierownik budowy jako szczególny przypadek pracy kierowniczej; 4. Wojciech Czakon, Kompetencje współdziałania przedsiębiorstwa: relacyjna i sieciowa; 5. Maciej Czarnecki, Wzrost a rozwój przedsiębiorstwa; 6. Janusz Czekaj, Marek Jabłoński, Sylwetka kierownika w klasycznej szkole zarządzania; 7. Wojciech Dyduch, Ocena przedsiębiorczości organizacji w Polsce jako podstawy efektywnej pracy kierowniczej; 8. Krzysztof Firlej, Implementacja nowoczesnych metod zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego na przykładzie KSG w Krakowie; 9. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Agata Austen, Efektywne przywództwo w ochronie zdrowia - wyniki badań empirycznych; 10. Ewa Głuszek, Rola top managementu w kształtowaniu reputacji przedsiębiorstwa; 11. Kazimierz Jaremczuk, Lidia Kaliszczak, Doskonalenie pracy współczesnego menedżera; 12. Dorota Jelonek, Menedżer wobec problemu nadmiaru informacji; 13. Jan Jeżak, Relacja zarząd -rada nadzorcza spółki według różnych ujęć teoretycznych; 14. Andrzej Kaleta, Wiedza Menedżerska jako podstawa decyzji strategicznych; 15. Monika Kłos, Współczesny przywódca jako stymulanta funkcjonowania nowoczesnej organizacji; 16. Ewa Kozień, Analiza stylów i wykonawstwa w zespole projektowym; 17. Barbara Kożuch, Zarządzanie zmianami strategicznymi w organizacjach samorządowych; 18. Agnieszka Krawczyk-Sołtys, Efektywne wykorzystanie metod zarządzania czasem - zadania dla menedżera np. Górnośląskiej Centrali Zaopatrzenia Medycznego Zarys sp. z o. o.; 19. Rafał Krupski, Wielkie teorie deskryptywne - inspiracje w zarządzaniu; 20. Grzegorz Krzos, Miary sukcesu kierownika projektu i projektów współfinansowanych z UE; 21. Anna Kwiotkowska, Rola przedsiębiorców akademickich w budowie powiązań sieciowych; 22. Janusz Marek Lichtarski, zakres zadań i profil kompetencyjny kierownika zespołu zadaniowego - wyniki badań empirycznych; 23. Tomasz Małkus, Ujęcie statyczne systemu zarządzania outsourcingiem personalnym; 24. Mieczysław Morawski, Koncepcja menedżerów procesów wiedzy; 25. Bogdan Nogalski, Anna Wójcik-Karpacz, Jarosław Karpacz, Dylematy Menedżerów. W poszukiwaniu optymalnych form świadczenia pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach hotelarskich i gastronomicznych; 26. Katarzyna Olejczyk-Kita, Czy organizacja w ruchu wpływa na zachowanie kierowników?; 27. Barbara Olszewska, Joanna Kubicka, Współczesne przeobrażenia gospodarcze a zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwami - wyniki badań; 28. Magdalena Pichlak, Rola innowatorów w procesie generowania i implementacji innowacji; 29. Estera Piwoni-Krzeszowska, Kierowanie zmianami organizacyjnymi na potrzeby zarządzania wartością relacji przedsiębiorstwa z klientami; 30. Katarzyna Piwowar-Sulej, Zarządzanie projektem jako pożądana kompetencja kierownicza; 31. Anna Pluta, Diagnoza kompetencji przyszłych menedżerów w aspekcie umiejętności organizacji pracy własnej; 32. Iwona Posadzińska, Znaczenie umiejętności i ról kierowniczych w warunkach zmieniającego się otoczenia; 33. Ireneusz P. Rutkowski, Rola i odpowiedzialność kierownicza w procesie wdrażania strategii produktu w przykładowych strukturach organizacyjnych; 34. Jan Skalik, Turystyka biznesowa jako forma organizacyjnego uczenia się; 35. Agnieszka Springer, Koncentracja na ludziach vs koncentracja na zadaniach w praktyce zarządzania poznańskich przedsiębiorstw - doniesienia z badań własnych; 36. Adam Stabryła, Metodyka rozwiązywania wieloaspektowych problemów decyzyjnych w procesie zarządzania projektami; 37. Witold Szumowski, Dział zasobów ludzkich w procesie zarządzania zmianami; 38. Sławomir Wawak, Rola zarządzania informacjami w podnoszeniu jakości pracy kierownika; 39. Łukasz Wawrzynek, Zjawiska kryzysowe jako determinanta celów współczesnego menedżera; 40. Bogusław Węgrzyn, Aspekty jakościowe przewodzenia procesom zmian w przedsiębiorstwie; 41. Arkadiusz Wierzbic, Rola kadry kierowniczej w doskonaleniu systemu zarządzania jakością; 42. Czesław Zając, Procesy zmian właścicielskich w przedsiębiorstwach dokonywanych poprzez przejęcia i fuzje - aspekt kierowniczy. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Przedsiębiorstwo jako system pracy; Rozdział 2: Zadania, funkcje i wymagania kwalifikacyjne w sytemie pracy; Rozdział 3: Formy organizacji pracy; Rozdział 4: Organizacja pracy indywidualnej; Rozdział 6: Normowanie procesów pracy; Rozdział 7: Wartościowanie pracy; Rozdział 8: Organizacja przebiegu procesu kadrowego; Rozdział 9: Czas pracy i jego organizacja; Rozdział 10: Planowanie procesu pracy; Rozdział 11: Kontrola przebiegu pracy; Rozdział 12: Wynagrodzenie za pracę.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31229, 31228 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 31227/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1. Człowiek w nowoczesnej organizacji; Rozdział 2. Strategia organizacji podstawą opracowania modelu kierowania operacyjnego; Rozdział 3. Kierowanie pracownikami na poziomie operacyjnym; Rozdział 4. Kierownik podstawowego szczebla zarządzania. Próba zarysowania modelu; Rozdział 5. Pracownicy- wykonawcy bieżących zadań; Rozdział 6. Pracownik podmiotem w organizacji; Rozdział 7. Planowanie na poziomie operacyjnym; Rozdział 8. Kierownik operacyjny liderem zespołu pracowniczego; Rozdział 9. Kierowanie pojedynczymi pracownikami; Rozdział 10. Kierowanie zespołem; Rozdział 11. Ocena pracy pracowników wykonawczych; Rozdział 12. Szkolenie pracowników na poziomie operacyjnym; Rozdział 13. Motywowanie pracowników na poziomie operacyjnym; Rozdział 14. Konflikty w zespole pracowniczym, sposoby ich rozwiązywania; Rozdział 15. Mobbing zjawiskiem patologicznym w zespole pracowniczym. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30838, 30837 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30836/XIX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again