Form of Work
Książki
(12)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(13)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia - Wolny dostęp
(11)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Bieda Agnieszka (geodezja i kartografia)
(2)
Bydłosz Jarosław
(2)
Dawidowicz Agnieszka (geodeta)
(2)
Jagielski Andrzej (1946- )
(2)
Przewięźlikowska Anna
(2)
Źróbek Ryszard (1952- )
(2)
Akińcza Małgorzata
(1)
Buśko Małgorzata
(1)
Cegielski Stanisław
(1)
Cienciała Agnieszka
(1)
Dawid Leszek
(1)
Dzikowska Teresa
(1)
Florek Ryszard
(1)
Glanowska Marta
(1)
Gołąbeska Elżbieta
(1)
Góźdź Katarzyna
(1)
Hannibal Honorata
(1)
Hanus Paweł
(1)
Hopfer Andrzej (1933- )
(1)
Hycner Ryszard
(1)
Jasińska Elżbieta (geodezja)
(1)
Karabin Marcin
(1)
Konieczna Jadwiga (geodezja)
(1)
Kruszewski Patryk (1990- )
(1)
Krzyżek Robert
(1)
Kucharska-Stasiak Ewa
(1)
Kwartnik-Pruc Anita
(1)
Marczewska Barbara
(1)
Marczewska Barbara (geodeta)
(1)
Parzych Piotr
(1)
Pietrzak Ludmiła (geodeta)
(1)
Siejka Monika
(1)
Sobolewska-Mikulska Katarzyna
(1)
Stupen' Mihajlo Grigorovič
(1)
Taratula Ruslana
(1)
Trystuła Agnieszka
(1)
Wilkowski Wojciech
(1)
Wolanin Marian
(1)
Zygmunt Mariusz
(1)
Łuczyński Robert
(1)
Łupiński Waldemar
(1)
Śliwiński Łukasz
(1)
Ślusarski Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Audience Group
Geodeci
(1)
Poziom profesjonalny
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Szkoły średnie
(1)
Subject
Kataster nieruchomości
(11)
Nieruchomości
(6)
Geodezja
(3)
Gospodarka
(1)
Katastry
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Księgi wieczyste
(1)
Monitoring pomiarów geodezyjnych
(1)
Pomiary
(1)
Sieci geodezyjne
(1)
Zagospodarowanie terenu
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1901-2000
(3)
1989-2000
(2)
1801-1900
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Kompendia i repetytoria
(1)
Domain
Geografia i nauki o Ziemi
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7207-609-X
Rozdział 1: System katastralny przyszłości - kataster 2014; Rozdział 2: Międzynarodowe trendy w gospodarce nieruchomościami; Rozdział 3: Poszukiwanie efektywnej metody określania wartości katastralnej nieruchomości; Rozdział 4: Kierunki zmian powierzchniowych gospodarstw rolnych w Polsce; Rozdział 5: Propozycja modyfikacji procesu scalania gruntów jako narzędzia kształtowania krajobrazu; Rozdział 6: Przebudowa struktury przestrzennej obszarów wiejskich w Polsce na wybranych przykładach -optymalne rozwiązania uwzględniające rozwój wielofunkcyjny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27980, 27979, 27978, 27977 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27976/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nieruchomości)
ISBN: : 978-83-255-8881-6 ; 978-83-255-8882-3
Część 1: Nieruchomość, działka gruntu, działka budowlana; Rozdział 1: Pojęcie nieruchomości; Rozdział 2: Pojęcie działki gruntu; Rozdział 3: Pojęcie działki budowlanej; Część 2: Podział nieruchomości; Rozdział 1: Rodzaje i cel podziałów nieruchomości; Rozdział 2: Podział nieruchomości rolnych i leśnych; Rozdział 3: Podział nieruchomości na terenach objętych mpzp; Rozdział 4: Podział nieruchomości na terenach objętych obowiązkiem sporządzenia mpzp; Rozdział 5: Podział nieruchomości na terenach nieobjętych mpzp; Rozdział 6: Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń mpzp; Rozdział 7: Podział budynków i nieruchomości zabytkowych; Rozdział 8: Postępowanie administracyjne o podział nieruchomości na wniosek; Rozdział 9: Postępowanie administracyjne o podział nieruchomości z urzędu; Rozdział 10: Podział nieruchomości bez decyzji podziałowej; Rozdział 11: Wydzielanie działek gruntu pod drogi publiczne; Rozdział 12: Połączenie nieruchomości w celu ponownego ich wydzielenia; Część 3: Scalenie i podział nieruchomości; Rozdział 1: Przedmiot scalenia i podziału nieruchomości; Rozdział 2: Warunki scalenia i podziału nieruchomości; Rozdział 3: Postępowanie scaleniowo-podziałowe; Rozdział 4: Uchwała o scaleniu i podziale nieruchomości; Rozdział 5: Wydzielanie działek gruntu pod drogi; Część 4: Rozgraniczanie nieruchomości; Rozdział 1: Pojęcie granicy nieruchomości i jej rodzaje; Rozdział 2: Przedmiot, cel i rodzaje rozgraniczenia nieruchomości; Rozdział 3: Inne procedury wznawiania, przyjmowania i ustalania przebiegu granicy; Rozdział 4: Rozgraniczenia administracyjne; Rozdział 5: Ugoda rozgraniczeniowa; Rozdział 6: Rozgraniczenie sądowe; Rozdział 7: Wznowienie znaków granicznych; Część 5: Ewidencja gruntów i budynków – podstawy prawne założenia, prowadzenia i aktualizacja danych; Rozdział 1: Rodzaje ewidencji, rejestrów, zasobów i systemów w geodezji; Rozdział 2: Struktura informacyjna ewidencji gruntów i budynków; Rozdział 3: Procedury ewidencji. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 57888, 57877, 57852, 54468, 54460, 54421 (6 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54413/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografia / Texter)
ISBN: : 978-83-7790-457-2 ; 978-83-7790-458-9
1. Wartość katastralna jako integralny element katastru; 2. Historyczne i aplikacyjne aspekty katastru nieruchomości, jako podstawowe bazy danych w gospodarowaniu przestrzenią; 3. Prowadzenie i aktualizacja katastru nieruchomości; 4. Prawne i techniczne aspekty ustalania granic nieruchomości; 5. Kataster nieruchomości w obliczu zagrożenia klęskami żywiołowymi; 6. Dane katastralne w serwisach internetowych; 7. Podstawowe założenia katastru 3D. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 57892 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54476/XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-936926-2-0
Rozdział 1: Rola geodezji w gospodarce i administracji publicznej; Rozdział 2: Postępowanie administracyjne; Rozdział 3: Podstawy gleboznawstwa; Rozdział 4: Prawa rzeczowe i zobowiązania; Rozdział 5: Księgi wieczyste; Rozdział 6: Zarys historii katastru w Polsce; Rozdział 7: Ewidencja gruntów i budynków. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 57893 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57880/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-936926-4-4
Rozdział 8: Podstawy planowania przestrzennego; Rozdział 9: Inwestycyjny proces budowlany; Rozdział 10: Projektowania obiektów gruntowych; Rozdział 11: Podziały nieruchomości; Rozdział 12: Wywłaszczenie nieruchomości. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 57881 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57894/XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Prawne i techniczne uwarunkowania gospodarki nieruchomościami w Polsce – Józef Iwanicki; Rozdział 2: Rola planu zagospodarowania przestrzennego w procedurze podziału nieruchomości w wybranych krajach Unii Europejskiej – Magda Rozdział lena Karabin; Rozdział 3: Analiza porównawcza funkcjonowania struktur organizacyjnych katastru w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej – Marcin karabin; Rozdział 4: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w aspekcie wymagań współczesnego katastru – Robert Łuczyński; Rozdział 5: Scalenia infrastrukturalne jako sposób ochrony przed powodziami na terenach wiejskich – Marta Smal; Rozdział 6: Ochrona środowiska w działaniach przeciwpowodziowych na obszarach wiejskich w scaleniach infrastrukturalnych – Katarzyna Sobolewska-Mikulska; Rozdział 7: Gospodarowanie nieruchomościami leśnymi oraz metodyka określania ich wartości – Wojciech Wilkowski; Rozdział 8: Waloryzacja kwot należnych z tytułów określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami – Tomasz Budzyński. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 57875, 57850, 54463, 54457, 54425 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54414/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Geodezja i Kartografia : seria monografii naukowych Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej ; t. 2)
ISBN: : 978-83-7814-470-0
1; 2. Ustalenie granicy nieruchomości gruntowej; 3. Analiza źródłowych dokumentów katastralnych wykorzystywanych do regulacji stanu prawnego nieruchomości; 4. Badania dokładności wyznaczania położenia punktów granicznych w aspekcie nowych zasad określania wartości atrybutu BPP5. Problematyka ujawniania wód w ewidencji gruntów i budynków; 6. Skutki naturalnych zmian przyrody a konieczność aktualizacji bazy danych ewidencyjnych; 7. Analiza rozbieżności między danymi z katastru nieruchomości i ksiąg wieczystych a stanem faktycznym nieruchomości; 8. Podsumowanie i wnioski. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 57883, 57874, 57857, 54462, 54455, 54423 (6 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54432/XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rafał Gawałkiewicz, Mikołaj Skulich, Anna Szafarczyk : Wykorzystanie nowoczesnych technologii geodezyjnych w procesie kontroli pionowości obiektów wysmukłych na przykładzie kominów przemysłowych; 2. Justyna Jasiołek, Naliczanie opłaty adiacenckiej w oparciu o wartość katastralną nieruchomości; 3. Tomasz Lipecki, Janusz Dąbrowski, Projekt geodezyjnego monitoringu wież przy kościele Świętego Mikołaja i Stanisława oraz zabytkowych murów opactwa Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu; 4. Joanna Pałubska, Pozyskiwanie informacji o nieruchomościach jako jeden z głównych etapów wyceny; 5. Jan Ruchel, Wykorzystanie Visual Basic do wyrównania sieci geodezyjnych. [O]
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1487/9, P-1487/8, P-1487/7, P-1487/6, P-1487/5, P-1487/4, P-1487/3, P-1487/2 (8 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1487/1 czyt. (1 egz.)
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 077/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografia / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna)
ISBN: : 978-83-60507-25-4
1; 2. Wykorzystanie źródłowej dokumentacji katastru pruskiego do modernizacji mapy ewidencyjnej; 3. Zmiany w bazie ewidencji gruntów i budynków jako efekt procesów planowania przestrzennego; 4. Efektywność systemu podatków lokalnych z wykorzystaniem danych z katastru nieruchomości; 5. Kataster 2014 w środowisku technologicznym Infrastruktury Informacji Przestrzennej; 6. Aspekty rozwoju katastru trójwymiarowego w Polsce, na tle trendów światowych; 7. Wykorzystanie języka CityGML dla potrzeb opisu trójwymiarowych obiektów ewidencyjnych; 8. Kataster gruntów na Ukrainie – stan obecny i perspektywy rozwoju. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 62566/XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Geodezja i Kartografia : seria monografii naukowych Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej ; t. 5)
ISBN: : 978-83-7814-502-8
1. Międzynarodowe koncepcje dotyczące funkcjonowania i rozwoju systemów katastralnych w ujęciu chronologicznym; 2. Ocena aktualnego stanu realizacji wizji „Katastru 2014” w ujęciu globalnym i obecne wymagania stawiane katastrom; 3. Wybrane aspekty techniczne prowadzenia katastru dwuwymiarowego 2D w Polsce w odniesieniu do trendów światowych; 4. Praktyczne aspekty ewidencjonowania sytuacji trójwymiarowej w obecnie obowiązującym modelu katastru 2D w Polsce; 5. Ocena możliwości wykorzystania istniejących baz geoinformacyjnych do budowy katastru wielowymiarowego w Polsce; 6. Systemy katastralne funkcjonujące w Unii Europejskiej – odniesienie do sytuacji w Polsce. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 57887, 54464, 54458 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54426/XXXII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Geodezja w praktyce / Patryk Kruszewski. - Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami KaBe, 2018. - 327 stron : ilustracje ; 21 cm.
ISBN: : 978-83-65382-28-3
1. Wstęp do tematu geodezji; 2. Geodezja ogólna; 3. Układy odniesienia i osnowy geodezyjne; 4. Kartografia; 5. Geomatyka; 6. Geodezja inżynieryjna; 7. Ewidencja gruntów i budynków; 8. Zadania geodezji w gospodarce przestrzennej; 9. Rachunek wyrównawczy; 10. Geodezja wyższa; 11. Geodezja satelitarna; 12. Działalność gospodarcza w geodezji; 13. Dla przyszłego technika; 14. Dla przyszłego inżyniera; 15. Dla przyszłego magistra. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 57884, 57872, 57867 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57858/XXXII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy Naukowe / Politechnika Białostocka ISSN 0867-096X nr 199)
Rozdział 1: Zintegrowany system informacji o nieruchomościach: Natalia Siemieniuk, Katarzyna Wójtowicz, Elżbieta Gołąbseka; Rozdział 2: Księgi Wieczyste i Sądy Wieczystoksięgowe: Ewelina Presnarowicz, Ewa Słowikowska, Elżbieta Gołąbeska; Rozdział 3: Kataster nieruchomości oraz zintegrowany system katastralny: Karolina Nitowska, Karolina Ogrodnik, Elżbieta Gołąbeska; Rozdział 4: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy: Radosław Naruszewicz, Cezary Rytel, Elżbieta Gołąbeska; Rozdział 5: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: Aniela Pańkowska, Iwona Rynkowska, Elżbieta Gołąbeska; Rozdział 6: Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu i Mapa Zasadnicza: Monika Kulesza, Małgorzata Kryńska, Elżbieta Gołąbeska; Rozdział 7: Spółdzielnie Mieszkaniowe: Violetta Drobnikowska, Iwona Gawryluk, Elżbieta Gołąbeska; Rozdział 8: Urzędy Miasta, Gminy i Starostwo Powiatowe: Mariusz Oniszczuk, Luiza Sierocka, Elżbieta Gołąbeska. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37666 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37665/XXXI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again