Forma i typ
Książki
(4)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(4)
dostępne
(3)
Placówka
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Autor
Bagałaj Maciej
(1)
Bagłaj Maciej
(1)
Ciszek Bogdan
(1)
Ciszek Bogusław
(1)
Koralczak Maciej
(1)
Mroczkowska Renata (pielęgniarka)
(1)
Noszczyk Wojciech
(1)
Noszczyk Wojciech (1935- )
(1)
Serzysko Bogusława
(1)
Szkutnik Małgorzata (1955- )
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(2)
Kraj wydania
Polska
(4)
Język
polski
(4)
Temat
Kardiochirurgia
(3)
Chirurgia
(2)
Chirurgia plastyczna
(2)
Chirurgia dziecięca
(1)
Chirurgia naczyniowa
(1)
Chirurgia rekonstrukcyjna
(1)
Chirurgia układu trawiennego
(1)
Choroby przełyku
(1)
Echokardiografia
(1)
Nowotwory
(1)
Pielęgniarstwo
(1)
Procedury w kardiochirurgii
(1)
Serce
(1)
Torakochirurgia
(1)
Wady serca wrodzone
(1)
Gatunek
Podręcznik
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
Podręczniki
(1)
Dziedzina i ujęcie
Medycyna i zdrowie
(1)
4 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
ISBN: : 978-83-200-5080-6
Rozdział 1: Zadania i kompetencje zespołu terapeutycznego w przygotowaniu pacjenta do procedur hemodynamicznych; 1. Diagnostyka inwazyjna chorób serca - Gabriela Ptaszek, Barbara Stołecka, Mariola Śleziona, Lucyna Graf; 2. Wybrane zabiegi terapeutyczne wykonywane droga przez naczyniową Piotr Jerzy Gurowiec, Magdalena Cwynar; 3. Interwencje kardiologiczne u dzieci Małgorzata Szkutnik; 4. Wsparcie hemodynamiczne i krążenie zewnątrz ustrojowe - Renata Mroczkowska, Bogusława Serzysko; 5. Główne powikłania w kardiologii inwazyjnej. Metody zapobiegania - Anna Mielech, Ewa Rogula; 6. Zakażenia szpitalne w kardiologi inwazyjnej - Bożena Krymska; 7. Ochrona radiologiczna pacjenta i personelu pracującego w pracowni hemodynamiki - Grażyna Kramarczyk; 8. Metody znieczulenia oraz podstawowe zasady monitorowania funkcji życiowych pacjenta podczas procedur przeznaczyniowych - Jerzy Czapla; 9. Organizacja pracowni hemodynamiki(Urszula Goebel); 10. Rola zadania i kompetencje pielęgniarki pracującej w pracowni hemodynamiki - Ewa Rogula, Anna Mielech; 11. Dokumentacja medyczna i pielęgniarska - Krystyna Czapla; 12. Przygotowanie pacjenta do procedur hemodynamicznych - Krystyna Czapla; Rozdział 2: Standardy kardiologicznej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w trakcie wybranych zabiegów kardiologii inwazyjnej; 1. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego w trakcie zabiegów interwencyjnych w tętnicach wieńcowych - Magdalena Janusz-Jenczeń, Beata Hornik, Iwona Włodarczyk , Agnieszka Młynarska; 2. standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego poddawanego zabiegowi przezskórnej implantacji stenów wieńcowych stenów uwalniających leki antyproliferacyjne - Elżbieta Sojka; 3. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego poddanego zabiegowi przezskórnej walwuloplastyki zastawki mitralnej i aortalnej --Agnieszka Młynarska, Magdalena Janusz-Jenczeń, Iwona Włodarczyk; 4. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego w trakcie przezskórnej angioplastyki tętnic szyjnych, nerkowych i obwodowych - Urszula Goebel; 5. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego w trakcie przezskórnego zamykania uszka lewego przedsionka - Urszula Goebel; 6. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego podczas zabiegu przezcewnikowej korekty niedomykalności zastawki mitralnej przez założenie Mitra Clip - Anna Ochała; 7. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego z zakrzepicą żył głębokich kończyn dolnych podczas implantacji filtra do żyły głównej dolnej - Anna Ochała; 8. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego wobec dziecka poddanego atrioseptostomii balonowej (Anna Ochała); 9. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego w trakcie przeznaczyniowego zamykania ubytków przegrody międzyprzedsionkowej oraz drożnych przewodów tętniczych - Anna Ochała; 10. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego podczas przezcewnikowej implantacji zastawki Melody - Anna Ochała; 11. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego poddawanego zabiegowi denerwacji nerkowej - Magdalena Jausz-Jenczeń, Beata Hornik, Iwona Włodarczyk, Agnieszka Młynarska; 12. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego poddanego ablacji RF mięśnia sercowego w zaburzeniach rytmu - Eliza Szklarz; 13. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej nad chorym w trakcie implantacji rozrusznika, implantacji kardiowertera-defibrylatora serca, w tym z opcją resynchornizacji - Eliza Szklarz; 14. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec chorego poddanego implantacji elektrody endokawitarnej do symulacji czasowej - Eliza Szklarz; 15.Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta poddanego zabiegowi usunięcia elektrody - Eliza Szklarz; 16. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta podczas biopsji mięśnia sercowego - Agnieszka Młynarska, Beata Hornik, Magdalena Janusz-Jenczeń, Iwona Włodarczyk; 17. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta poddawanego przezskórnej embolektomii i fragmentacji zatoru płucnego - Iwona Włodarczyk, Beata Hornik, Magdalena Janusz -Jenczeń, Agnieszka Młynarska; Rozdział 3: Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po zabiegach kardiologii inwazyjnej; 1. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po inwazyjnych zabiegach diagnostycznych - Krystyna Czapla; 2. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po wybranych przeznaczyniowych zabiegach terapeutycznych - Krystyna Czapla; 3. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem kontrapulsacją wewnątrzaortalną - Bożena Krymska; 4. Standard kardiologicznej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z urządzeniem wspomagającym pracę serca typu Impella - Magdalena Cwynar, Piotr Jerzy Gurowiec; 5. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z założonym introducerem naczyniowym. Procedura usunięcia introducera naczyniowego - Barbara Stołecka, Gabriela Ptaszek, Lucyna Graf, Mariola Śleziona; 6. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po zabiegu implantacji urządzenia stymulującego serce - Bogusława Serzysko, Renata Mroczkowska; 7. Standard edukacji pacjenta na temat samoobserwacji i codziennego życia z kardiowerterem-defibrylatoerm - Bogusława Serzysko, Renata Mroczkowska; 8. Standard opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem po interwencji kardiologicznej - Renata Mroczkowska, Bogusława Serzysko; 9. Standard edukacji w profilaktyce zakażeń szpitalnych w kardiologii inwazyjnej - Bożena Krymska. [JK]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 52154, 52022, 51953, 50398 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 50397/XXV/P czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Część 1 . Wykłady wprowadzające o sercu i diagnostyce; 1. Adam Koleśnik - Rozwój serca i wielkich naczyń; 2. Anna Ratajska - Embriogeneza naczyń wieńcowych; 3. Adam Koleśnik - Sekwencyjna analiza segmentalna serca z wadą wrodzoną; 4. Bogdan Ciszek - Anatomia naczyń serca; 5. Bogdan Ciszek - Układ przewodzący serca; 6. Wojciech Mądry - Echokardiografia w diagnostyce przedoperacyjnej; Część 2. Wykłady na temat kardiochirurgii; 1. Maciej A. Karolczak - Krążenie pozaustrojowe; 2. Maciej A. Karolczak – Hipotermia; 3. Janusz Ziółkowski - Postępowanie okołooperacyjne w kardiochirurgii; 4. Maciej A. Karolczak- PDA Przetrwały przewód tętniczy; 5. Maciej A. Karolczak - CoA Koarktacja aorty; 6. Maciej A. Karolczak - Pierścienie naczyniowe; 7. Krzysztof Grabowski, Maciej A. Karolczak - Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej; 8. Maciej A. Karolczak, Wojciech Mądry - VSD Ubytek w przegrodzie międzykomorowej; 9. Maciej A. Karolczak, Wojciech Mądry - F4/ToF Tetralogia Fallota; 10. Maciej A. Karolczak - DORV Dwuujściowa prawa komora; 11. Maciej A. Karolczak - cTGA Całkowite przełożenie wielkich tętnic; 12. Maciej A. Karolczak, Wojciech Mądry - AVSD Ubytek (kanał) przedsionkowo-komorowy; 13. Zbigniew Malec, Maciej A. Karolczak - TAPVD Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych; 14. Maciej A. Karolczak - TAC Wspólny pień tętniczy; 15. Krzysztof Grabowski, Maciej A. Karolczak - IAA Przerwany łuk aorty; 16. Maciej A. Karolczak - LVOTO Zwężenie drogi wypływu z lewej komory; 17. Zbigniew Malec, Maciej A. Karolczak -Serce czynnościowo jednokomorowe; 18. Janusz Ziółkowski - Intensywna terapia po operacjach serca u dzieci; 19. Anna Piórecka -Makuła, Bożena Werner - Arytmie pooperacyjne; 20. Waldemar Koszewski - Konsekwencje neurologiczne wad wrodzonych serca. [JK]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 51954, 35597 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 35596/XXV/M czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: : 978-83-200-3983-2 ; 978-83-200-3985-6
Tom 2 obejmuje chirurgię gruczołów wydzielania wewnętrznego, klatki piersiowej, serca i naczyń obwodowych, przełyku i jamy brzusznej oraz niektóre wybrane zagadnienia, takie jak: chirurgia piersi, chirurgia ręki, chirurgiczne leczenie otyłości, podstawy chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, chirurgia dziecięca i wieku podeszłego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 56285/XXV/P czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Część 1. Chirurgia serca i naczyń obwodowych: 51. Serce; 52. Tętnice; 53. Żyły; 54. Zator tętnicy płucnej; 55. chirurgia wewnątrz naczyniowa; 56. Przewlekły obrzek chłonny kończyny; Część 2. Chirurgia przełyku i jamy brzusznej: 57. Badania podmiotowe i przedmiotowe w chorobach jamy brzusznej; 58. Badania obrazowe narządów jamy brzusznej; 59. Ultrasonografia zabiegowa; 60. Endoskopia diagnostyczna i zabiegowa narzadów jamy brzusznej; 61. Laparoskopia diagnostyczna i zabiegowa; 62. Przelyk; 63. przepukliny przeponowe; 64. Żołądek i dwunastnica; 65. Wątroba; 66. Nadcisnienie wrotne; 67. Pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe; 68. Trzustka; 69. Jelito cienki 70. Jelito grube; 71. Odbytnica i odbyt; 72. Śledziona; 73. Przepukliny brzuszne; 74. Krwotok do przewodu pokarmowego; 75. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego; 76. Niedrożność jelit; 77. Zapalenie otrzewnej; Część 3. Niektóre wybrane problemy chirurgii: 78. Choroby piersi; 79. Nowotwory skóry i tkanki podskórnej; 80. Podstawy chirurgii ręki; 81. chirurgiczne leczenie otylości; 82. Podstawy chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej; 83. Chirurgia dziecięca; 84. Chirurgia wieku podeszłego; 85. wprowadzenie do zajęć na bloku operacyjnym;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 18565, 18563 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 18561/XXV/M czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej