Form of Work
Książki
(13)
Publikacje popularnonaukowe
(2)
Status
available
(10)
only on-site
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Author
Kamerschen David R
(2)
Nardinelli Clark
(2)
Bhaduri Amid
(1)
Brzozowski Grzegorz
(1)
Domański Stanisław R
(1)
Filar Dariusz (1950- )
(1)
Gulczyński Mariusz (1928- )
(1)
Iwinski T
(1)
Kalecki Michał
(1)
Keynes John M
(1)
Krawczewski A
(1)
Kuropatwiński Piotr (1950- )
(1)
Lamentowicz W
(1)
Lange Oskar
(1)
Majmurek Jakub
(1)
Mason Paul
(1)
McKenzie Richard
(1)
McKenzie Richard B
(1)
Morawski Witold (1938- )
(1)
Narożniak Michał
(1)
Osłowski Karol
(1)
Rutkowski Józef
(1)
Rączkowski Stanisław
(1)
Sennett Richard
(1)
Sułdrzyński Michał
(1)
Tymiński Stanisław (1948- )
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(11)
Subject
Ekonomia polityczna kapitalizmu
(7)
Kapitalizm
(6)
Banki
(1)
Chłopi
(1)
Ekonomia
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Kryzys finansowy 2007 r.
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Lange, Oskar (1904-1965)
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Nauki polityczne
(1)
Nauki społeczne
(1)
Pańszczyzna
(1)
Poddaństwo
(1)
Polityka
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Ustrój
(1)
Subject: time
1801-1900
(1)
Subject: place
Kielce (woj. świętokrzyskie ; okolice)
(1)
Polska
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Historia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
13 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61322/D (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM ; TIR
ISBN: : 83-01-11193-3
1. Istota produkcji kapitalistycznej; 2. Zasada efektywnego popytu; 3. Relacje między cenami a płacami nominalnymi; 4. Społeczny wymiar pieniądza; 5. Handel i stosunki finansowe między narodami; 6. Niestabilność produkcji towarowej; 7. Akumulacja kapitalistyczna: długookresowy punkt widzenia; 8. Polityka ekonomiczna i teoria Państwa. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3603/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-01-14033-X
Księga 1: Wprowadzenie; Księga 2: Definicje i pojęcia; Księga 3: Skłonność do konsumpcji; Księga 4: Skłonność doinwestowania; Księga 5: Płace nominalne i ceny; Księga 6: Uwagi na marginesie ogólne i teorii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 11992 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11991/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ekonomia polityczna kapitalizmu / Józef Rutkowski. - Wyd. 7. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - 566 [2] s. : wykr. ; 21 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-208-0498-1
Cz.1: Kategorie i prawa ogólne; Rozdział 1: Przedmiot i zakres badań ekonomii politycznej; Rozdział 2: Prawidłowości rozwoju ekonomicznego; Rozdział 3: Ogólne prawidłowości dynamiki produkcji; Rozdział 4: Gospodarka towarowo-pieniężna; Cz.2: Kapitalizm współczesny; Rozdział 5: Charakter, cechy i stadia rozwoju kapitalizmu; Rozdział 6: Kapitał, wartość dodatkowa i płaca robocza; Rozdział 7: Reprodukcja a akumulacja kapitału; Rozdział 8: Kapitał przemysłowy, zysk przeciętny i monopolowy, rola konkurencji; Rozdział 9: Kapitał handlowy i źródła zysku handlowego; Rozdział 10: Kapitał pożyczkowy i procent. System kredytowy i finansowy; Rozdział 11: Kapitalizm w rolnictwie i renta gruntowa; Rozdział 12: Dochód narodowy w kapitalizmie; Rozdział 13: Reprodukcja społeczna i kryzys; Rozdział 14: Historyczne granice kapitalistycznego sposobu produkcji; Cz.3: Gospodarka w trakcie przemian; Rozdział 15: Problemy ekonomiczne krajów słabo rozwiniętych. [g]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1205 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 57165 D (1 egz.)
Book
In basket
Dzieła. T. 1. Kapitalizm / Oskar Lange. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1973. - 998 s. : il., fot. ; 23 cm.
1: Nowa faza kapitalizmu; 1.1. Nacjonalizm gospodarczy;1.2. "Wrastanie w socjalizm" czy nowa faza kapitalizmu?; 1.3. Rola państwa w kapitalizmie monopolistycznym; 1.4. Od kryzysu do stabilizacji kapitalizmu; 1.5. John Strachey o współczesnym kapitalizmie; 2: Problematyka cyklu koniunkturalnego 2.1. Statystyczne badanie koniunktury gospodarczej 2.2. Recenzja książki: M. Kalecki, Essays in the Theory of Economic Fluctuations; 2.3. Recenzja książki: J. A. Schumpeter, Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process; 2.4. Wykłady o modelu Michała Kaleckiego; 3: "Reforma strukturalna" kapitalizmu?; 3.1. Straty kapitałowe jako korzyść społeczna 3.2. Czy amerykańska gospodarka się kurczy?; 3.3. Demokratyczny program pełnego zatrudnienia; 3.4. Środki kontroli gospodarczej w okresie powojennym; 4: Warsztat analityczny teorii równowagi ogólnej; 4.1. Ogólna współzależność wielkości gospodarczych a metoda izolacji; 4.2. Formy przystosowania podaży a równowaga gospodarcza 4.3. Konkurencja ograniczona; 4.4. Miejsce stopy procentowej w teorii produkcji; 4.5. Uwagi prof. F. H. Knighta o teorii procentu 4.6. Komplementarność a współzależności między przesunięciami popytu; 4.7. Współzależności między przesunięciami popytu; 5: Na marginesie ekonomicznej teorii dobrobytu; 5.1. Oznaczoność funkcji użyteczności; 5.2. Podstawy ekonomii dobrobytu; 6: W kręgu teorii keynesowskiej; 6.1. Stopa procentowa a optymalna skłonność do konsumpcji; 6.2. Prawo Saya: nowe sformułowanie i krytyka; 6.3. Teoria mnożnika; 7: Giętkość cen i zatrudnienie 7.1. Teoria równowagi cząstkowej; 7.2. Teoria równowagi ogólnej 7.3. Analiza efektu pieniężnego; 7.4. Oczekiwania cen; 7.5. Niepewność; 7.6.Konkurencja niedoskonała; 7.7.Handel międzynarodowy; 7.8. Zmiany w skłonności do konsumpcji; 7.9. Krańcowa skłonność do konsumpcji a działanie efektu pieniężnego; 7.10. Akumulacja kapitału a możliwości inwestowania; 7.11. Innowacje; 7.12.Problem polityki; 7.13. Dodatek. Stałość równowagi rynkowej; 8: Problematyka krajów gospodarczo zacofanych i zagadnienia rozwoju; 8.1. Uwagi o drugim planie pięcioletnim Indii; 8.2. Dlaczego kapitalizm nie potrafi rozwiązać problemu krajów gospodarczo zacofanych; 8.3. Problem krajów gospodarczo słabo rozwiniętych - ich programy rozwojowe; 8.4. Niektóre problemy planowania gospodarczego w krajach słabo rozwiniętych; 8.5. Zadania planowania gospodarczego na Cejlonie; 8.6. Leninowska teoria rewolucji a kraje gospodarczo słabo rozwinięte; 8. 7. Rozwój gospodarczy, planowanie i współpraca międzynarodowa; 8.8. Kierunki wyboru dróg rozwoju gospodarczego; 8.9. Wstęp do teorii rozwoju gospodarczego; 8.10. Tendencje rozwojowe współczesnej gospodarki i społeczeństwa; 8.11. Rozwój gospodarczy i postęp społeczny; 8.12. Rozbrojenie a rozwój gospodarczy świata [BM]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14874/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35375 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35374/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40796 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37875 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Teoria mechanizmów obronnych; 1: Ego jako teren obserwacji; 2: Zastosowanie techniki analitycznej do badania struktur psychicznych; 3: Obronna aktywność ego jako przedmiot analizy; 4: Mecjanizmy obronne; 5: Przebieg procesu obronnego w zależności od źródła zagrożenia i lęku; Cz.2: Przykłady unikania przykrości i niebezpieczeństw pochodzących ze świata zewnętrznego; 6: Mechanizm zaprzeczania- przejawy w obszarze fantazji; 7: Mechanizm zaprzeczania - przejawy w obszarze słów i czynów; 8: Ograniczenie ego; Cz.3: Przykłady dwóch typów obron; 9: Identyfikacja z agresorem; 10: Pewien rodzaj altruizmu; Cz.4: Obrony wywołane strachem przed siłą popędów - na przykładzie zjawisk właściwych okresowi dojrzewania; 11: Ego i id w okresie dojrzewania ; 12: Lęk popędowy w okresie dojrzewania;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 104/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66239 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66238/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36584 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36583/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Od własności do państwa; Rozdział 1: Własność i wolność; Rozdział 2: O problemie własności; Rozdział 3: Podatki i dobre państwo; Rozdział 4: Gospodarcza rola państwa: tendencje ery gospodarki otwartej; Cz.2: Państwo Polskie Ad 2003 - sprzymierzeńcy i wrogowie; Rozdział 5: Polityka i gospodarka po 1989; Rozdział 6: Co się stało z przedsiębiorczością Polaków?; Rozdział 7: Korupcja, jej zakres i metody ograniczania; Rozdział 8: Demokracja, odpowiedzialność, korupcja w warunkach transformacji ustrojowej; Rozdział 9: Granice suwerenności gospodarczej w erze globalizacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13166 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13165/XVI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again