Form of Work
Książki
(17)
Publikacje naukowe
(3)
Status
only on-site
(16)
available
(6)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(9)
Czytelnia Czasopism
(4)
Author
Adamczyk Jadwiga Krystyna
(1)
Berniak-Woźny Justyna
(1)
Dera Małgorzata
(1)
Gruba Agnieszka
(1)
Grzanka Izabela
(1)
Gródek-Szostak Zofia
(1)
Guzy-Steinke Halina
(1)
Hardin Russell
(1)
Heffner Krystian
(1)
Herbst Mikołaj
(1)
Januszek Henryk
(1)
Juchnowicz Marta (1948- )
(1)
Jędrych Elżbieta
(1)
Kamińska Wioletta
(1)
Knapik Wioletta
(1)
Kornaś Jerzy (1949- )
(1)
Kowalska Magdalena
(1)
Kulisa Beata
(1)
Lejcyk Monika
(1)
Marzec-Holka Krystyna
(1)
Poździk Rafał
(1)
Pyra Mariusz
(1)
Rok Bolesław
(1)
Stabryła Adam
(1)
Strumińska-Kutra Marta
(1)
Szafraniec Krystyna
(1)
Szopa Bogumiła
(1)
Wesołowska-Betkier Sylwia
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(10)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(15)
Subject
Kapitał społeczny
(12)
Kapitał kulturowy
(2)
Kapitał ludzki
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Siła robocza
(2)
Wieś
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Zarządzanie
(2)
Alianse strategiczne
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Fundusz Spójności
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka
(1)
Innowacje
(1)
Innowacje społeczne
(1)
Innowacyjność gospodarki
(1)
Jakość życia
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Komunikacja
(1)
Kreatywność
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Organizacje
(1)
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II (Biała Podlaska)
(1)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (Chełm)
(1)
Personel
(1)
Polityka regionalna
(1)
Pomoc gospodarcza europejska
(1)
Postawy
(1)
Praca
(1)
Produktywność pracy
(1)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
(1)
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
(1)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(1)
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
(1)
Przemiany strukturalne
(1)
Przemiany technologiczne
(1)
Relacje z klientami
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
(1)
Stosunki gospodarcze
(1)
Strategia błękitnego oceanu
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica (Zamość)
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(1)
Zaufanie
(1)
Zawody rolnicze
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(2)
1989-2000
(1)
2001-0
(1)
2007-2013
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Biała Podlaska (woj. lubelskie)
(1)
Chełm (woj. lubelskie)
(1)
Europa
(1)
Województwo lubelskie (1999- )
(1)
Zamość (woj. lubelskie)
(1)
Genre/Form
Monografia
(2)
Podręczniki
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Zarządzanie i marketing
(2)
Nauka i badania
(1)
17 results Filter
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7096-710-9
Część 1: Kapitał społeczny a nierówności - konteksty teoretyczne; 1. Ideologia a partycypacja społeczna. Rola i znaczenie kapitału społecznego; 2. Zasoby wychowania w środowisku życia współczesnego Polaka; 3. Kapitał społeczny jako przejaw kapitalizacji ludzi; 4. Ku erozji kapitału społecznego w kontekście rozszerzania praw człowieka; 5. Kompetencje jako kapitał społeczny; 6. Wartości, pedagogika społeczna i kapitał ludzki; 7. Ład demokratyczny a obecność problemów społecznych w globalizującym się społeczeństwie polskim z kapitałem ludzkim w tle; 8. Kapitał społeczny jako predyktor konstruowania rzeczywistości w środowisku lokalnym; 9. Znaczenie kapitału kulturowego i społecznego dla pedagogiki społecznej; Część 2 : Wyzwania związane z kumulacją i redystrybucją kapitału społecznego; 1. Kapitał społeczny a procesy integracji polskich imigrantów w USA; 2. Kuratela dla dorosłych - pomoc w przystosowaniu do życia w społeczeństwie; 3. Etos opiekuńczy w trakcie zmiany społecznej; 4. Wolontariat jako kapitał społeczny; 5. Odpowiedzialność społeczna polityków wobec przemian edukacyjnych a wpływ na kształtowanie się kapitału edukacyjnego w Polsce; 6. Zróżnicowanie kapitału społecznego w środowisku wielkomiejskim; 7. Problemy doświadczane przez młodzież jako potencjalne źródło marginalizacji społecznej - refleksja teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje; 8. Rola wsparcia społecznego w przeciwdziałaniu izolacji społecznej rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną; 9. "Kłopotliwy" kapitał? Procesy deklasacji zbiorowości górniczych zagłębia wałbrzyskiego; 10. Kontrola społeczna w środowiskach lokalnych a budowanie kapitału społecznego,Część 3 : Poszanowanie prawa jako warunek istnienia kapitału społecznego; 1. Prawo do obywatelstwa - perspektywa praw człowieka; 2. Kapitał społeczny a ochrona praw dziecka; 3. Kwestia poszanowania praw dziecka - wybrane konteksty teoretyczne i empiryczne; 4. Prawo cudzoziemca do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego na podstawie art. 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; 5. Dyskryminacja osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy; Część 4 : Nierówności szans edukacyjnych jako czynnik destabilizujący kapitał społeczny; 1. Od społecznych przyczyn niepowodzeń szkolnych do zróżnicowań i nierówności w szkole; 2. Uwarunkowania selekcji szkolnej; 3. Kapitał społeczny rodziny jako źródło wczesnych nierówności szkolnych; 4. Szanse edukacyjne dzieci ze środowiska wiejskiego. Regionalne strategie pomocy i wsparcia; 5. Uwarunkowania kwestii szkolnictwa wyższego w perspektywie wyrównywania szans edukacyjnych oraz idei European Higher Education Area i Society of Knowledge; 6. Prawo do nauki dzieci z zespołem hiperkinetycznym i zaburzeniami zachowania; Część 5 : Status społeczny a jakość życia jednostek i grup; 1. "Habitus" kobiety pracownika a jej kapitał w świetle teorii P. Bourdieu; 2. Mężczyźni jako grupa niejednorodna w dostępie do władzy i prestiżu; 3. Feminizm i edukacja w Szwecji - czy równość została osiągnięta?; 4. Nierówności w dostępie do opieki okołoporodowej uwarunkowane czynnikami socjoekonomicznymi kobiet rodzących; 5. Zmarginalizowana starość - przyczyny zjawiska i możliwości przeciwdziałania; 6. Kapitał ludzki seniorów - szanse dla jednostki i społeczności; 7. Uczestnictwo seniorów w subkulturze strategią adaptacji do zmianm; 8. Wsparcie społeczne usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych jako grupy zagrożonej marginalizacją; 9. Seks - normalna sprawa? czyli problem seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną - bariery i szanse w urzeczywistnianiu potrzeb; 10. Nastoletnie macierzyństwo jako problem indywidualny i społeczny; 11. Przestępczy styl życia a społeczne próby jego transformacji; 12. Środowiskowe domy samopomocy miejscem wsparcia dla osób objętych pomocą społeczną. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
All copies are currently on loan: sygn. 44200/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Zaufanie / Russell Hardin ; tł. Agnieszka Gruba. - Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2009. - 212, [1] s. ; 21 cm.
(Key Concepts - Wydawnictwo Sic!)
ISBN: : 978-83-60457-77-1
1. Wiek nieufności?; 2. Zaufanie i jego pochodne; 3. Współczesne badania nad zaufaniem; 4. Kapitał społeczny a zaufanie; 5. Zaufanie w Internecie; 6. Terroryzm i nieufność; 7. Liberalna nieufność; 8. Demokracja pośrednia a zaufanie. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34668 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34667/VIII czyt (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 42)
ISBN: : 83-89224-88-7
Część 1. Teoretyczne aspekty kapitału społecznego; 1. Barbara Pogonowska: Kapitał społeczny – próba rekonstrukcji kategorii pojęciowej; 2. Henryk Januszek: Kapitał społeczny na rynku pracy; 3. Andrzej Przymeński: Rozwój kapitału społecznego i jego czynniki; 4. Edyta Kruhlik: Kultura jako element kapitału społecznego; 5. Natalia Mikulewicz: Komunikacja jako warunek kapitału społecznego; 6. Grażyna Krzyminiewska: Umiejętności zarządzania konfliktem jako element kapitału społecznego; 7. Halina Zboroń: Kapitał społeczny w refleksji etycznej; Część 2. Zjawiska ekonomiczno-socjologiczne towarzyszące kapitałowi społecznemu; 1. Andrzej Suwalski: Ekonomiczno-socjologiczne aspekty problematyki własności prywatnej; 2. Eugeniusz Kośmicki, Wojciech L. Janik: Gospodarka u schyłku ery pełnego zatrudnienia w teoretycznej perspektywie kontekstu społeczno-ekonomicznego; 3. Franciszek Krzykała: Wybrane zagadnienia socjologii polityki gospodarczej; 4. Wojciech L. Janik: Zagadnienie kapitału społecznego a problem strategii rozwoju polskiego rolnictwa; 5. Jarosław Głęborski: Czy istnieją ogólne prawidłowości przyczyniające się do zmian rozwojowych?; 6. Hanna Napierała: Przestępczość „białych kołnierzyków” na tle innych typów przestępczości; 7. Zdzisław Czaja: Dylematy konsumpcji w procesie globalizacji; 8. Anita Paszko-Janowska: Antropologia kulturowa –przybliżenie dziedziny i znaczenie poznania różnic kulturowych dla ekonomii w okresie „postępującej globalizacji”; 9. Piotr Pachowicz: Technologie teleinformatyczne w rękach człowieka. Bomba z opóźnionym zapłonem czy katalizator rozwoju?; 10. Jan Sikora: Instytucje społeczeństwa obywatelskiego; 11. Mieczysław A. Witkowski: Rola i znaczenie transportu miejskiego na przykładzie miasta Bydgoszczy; 12. Maria Piechocka: Koszty środowiskowej pomocy społecznej w okresie transformacji na przykładzie lokalnym; 13. Roman Gąszczak: Wpływ nowego ustawodawstwa związanego z implementacją reformy ubezpieczenia społecznego na reformę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34615 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34614/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56598/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33586, 33585 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33584/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 803)
1. Wspomnienie o Profesorze Kazimierzu Urbanie (1946-2007); 2. Wykaz publikacji Profesora Kazimierza Urbana; 3. J. Kornaś, Polska służba cywilna- dylematu rozwoju; 4. R. Jakimowicz, Zarys polsko- amerykańskich stosunków gospodarczych gospodarczych latach 1990-2006; 5. K. Broński, Ochrona dziedzictwa kulturowego w polityce galilejskich władz autonomicznych. Zarys problematyki; 6. J. Dzwończyk, Zaufanie- główna kategoria koncepcji kapitału społecznego; 7. M. Kijak- Bloch, Województwo w systemie władz lokalnych w Polsce; 8. Ł. Danel, Wybrane współczesne teorie systemu politycznego Unii Europejskiej. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 786)
1. Wzrost gospodarczy, kapitał społeczny, nierówności społeczne z perspektywy uwarunkowań instytucjonalnych; 2. Sprzężenia pomiędzy kapitałem ludzkim i nierównościami społecznymi w teorii wzrostu endogenicznego; 3. Nierówności społeczne i akumulacja kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy. Próba empirycznej weryfikacji współzależności na przykładzie Polski; 4. Kapitał ludzki jako determinanta innowacyjności gospodarki; 5. Dylematy pomiaru efektów zewnętrznych na przykładzie rynku dóbr i usług sieci komputerowej; 6. Przemiany strukturalne i technologiczne a sytuacja na rynku pracy w Polsce.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 41021 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447; nr 801)
1.Rola komunikacji w kształtowaniu zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie; 2.Strategiczne zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach; 3.Humanizacja w zarządzaniu; 4.Alianse strategiczne a pozycja konkurencyjna współczesnej organizacji; 5.Job Descriptive i Job Diagnostic Survey jako narzędzie badania satysfakcji z pracy; 6.Ranga i wyznaczniki zaufania w badaniu opinii pracowników; 7.Tworzenie kapitału społecznego w organizacjach gospodarczych; 8.Strategia "błękitnego oceanu" i jej wpływ na rozwój przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
1. Wprowadzenie. O czym jest ta książka; 2. Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego; 3. Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym; 4. Kapitał ludzki, dochód i wzrost gospodarczy w badaniach empirycznych; 5. Nierówności regionalne w Polsce na tle neoklasycznych modeli wzrostu; 6. Wpływ kapitału ludzkiego i społecznego na (krótkookresowy) wzrost gospodarczy w polskich podregionach;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25884, 25883 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 25882/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 62574 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46326/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)
Cz. 1: Wieś i jej zasoby w podstawowych odniesieniach do społeczeństwa, gospodarki i kultury; Cz. 2: Kapitał społęczny i potencjał instytucjonalny; Cz. 3: Grupy społeczne i pokolenia-potencjał jawny i ukryty; Cz. 4: Mentale charakterystyki wsi;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32015, 32014 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32013/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56490/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 126)
1. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner, Wstęp; 2. Zbigniew Zioło, Rola zasobów intelektualnych, kapitału ludzkiego i społecznego w procesach rozwoju obszarów wiejskich; 3. Grzegorz Spychalski, Implikacje światowego kryzysu gospodarczego dla procesów rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego obszarów wiejskich; 4. Andrzej Rosner, Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce; 5. Tomasz Komornicki, Konrad Ł. Czapiewski, Dostępność przestrzenna do ośrodków akademickich a poziom kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich Mazowsza; 6. Krystian Heffner, Rozwój obszarów wiejskich w woj. opolskim (Znaczenie kapitału ludzkiego i społecznego); 7. Zbigniew Makieła, Krzysztof Rejman, Kapitał ludzki i społeczny a rozwój społeczny na obszarach wiejskich woj. podkarpackiego; 8. Wioletta Kamińska, Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i społecznego na obszarach wiejskich woj. świętokrzyskiego; 9. Andrzej Miszczuk, Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich woj. lubelskiego; 10. Ewa Kacprzak, Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i społecznego na obszarach wiejskich woj. wielkopolskiego; 11. Monika Borowiec, Kapitał ludzki w procesie rozwoju obszarów wiejskich woj. podkarpackiego; 12. Anna Drecka, Iwona Kopacz, Zasoby ludzkie na obszarach wiejskich woj. świętokrzyskiego w latach 2000-2008; 13. Mirosław Mularczyk, Kapitał społeczny a teoria kontaktów na przykładzie wybranych wiejskich gmin woj. świętokrzyskiego. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37387 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37386/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 64213 czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again