Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(15)
available
(10)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia - Magazyn
(8)
Czytelnia - Wolny dostęp
(6)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Baruk Jerzy
(1)
Dach Zofia
(1)
Dudycz Tadeusz
(1)
Edvinsson Leif
(1)
Gableta Małgorzata
(1)
Ingram Tomasz
(1)
Juchnowicz Marta (1948- )
(1)
Kopeć Jacek
(1)
Kotarba Marcin
(1)
Kotarba Wiesław
(1)
Malone Michael S
(1)
Marcinkowska Monika
(1)
Mikuła Bogusz (1966- )
(1)
Morawski Mieczysław
(1)
Paliszkiewicz Joanna Olga
(1)
Pietruszka-Ortyl Anna
(1)
Potocki Arkadiusz (1945- )
(1)
Probst Gilbert
(1)
Raub Steffen
(1)
Romhardt Kai
(1)
Sajkiewicz Alicja
(1)
Urbanek Grzegorz
(1)
Wacowska Kaja
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(13)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(14)
Subject
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(13)
Kadry
(6)
Przedsiębiorstwo
(6)
Zarządzanie wiedzą
(6)
Personel
(3)
Kapitał intelektualny
(2)
Zdolności
(2)
Analiza wartości (kontrola kosztów)
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Innowacje
(1)
Postawy
(1)
Prawo autorskie
(1)
Rekrutacja
(1)
Wartość ekonomiczna-zarządzanie-podręcznik akademicki
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
15 results Filter
Book
In basket
Cz. 1: Polskie przedsiębiorstwa okresu transformacji-identyfikacja problemów dotyczących pracy i pracowników; Rozdział 1: Przedmiot działalności i miejsce pracy; Rozdział 2: Funkcjonowanie ludzi w przedsiebiorstwach-uwarunkowania rzeczowe, społecznei kulturowe; Cz. 2: Warunki i narzędzia zmian w obszarze "człowiek i praca"; Rozdział 3: Interesariusze przedsiebiorstwa a zatrudnienie i praca; Rozdział 4: Wiedza podstawą kapitału intelektualnego przedsiebiorstwa; Rozdział 5: Gospodarowanie potencjałem ludzkim-pożadane kierunki zmian;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14500, 14499, 14498 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14497/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Ukryte korzenie wartości; 2. Ukryte zdolności przedsiębiorstwa; 3. Szukając własnej ścieżki; 4. Nawigacja w nowym świecie; 5. Prawdziwa wartość: finanse; 6. Prawdziwa wartość: klienci; 7. Prawdziwa praca: procesy; 8. Prawdziwa przyszłość: rozwój; 9. Prawdziwe życie: ludzie; 10. A teraz wszystko razem; 11. Wspólna wartość; 12. Przyszły rynek;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7958 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7957/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 209)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41016/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Zarządzanie zasobami pracy i konkurencyjność firmy; Rozdział 2: Metody doskonalenia jakości personelu; Rozdział 3: Kultura organizacji i kapitał intelektualny; Rozdział 4: Kompetencje a jakość zarządzania zasobami ludzkimi; Rozdział 5: Motywowanie pracowników w inteligentnej organizacji; Rozdział 6: Wynagradzanie wspierające konkurencyjność; Rozdział 7: Prognostyczno - zapobiegawcze kierowanie zatrudnieniem; Rozdział 8: Jutro zarządzania przez jakość;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 9565 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9564/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Aktywa niematerialne jako źródło wartości w nowej ekonomii; Rozdział 2: charakterystyka najważniejszych aktywów niematerialnych i ich udział w tworzenieu opcji strategicznych przedsiębiorstwa; Rozdział 3: Ogólne zasady pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych; Rozdział 4: Modele wyceny kapitału intelektulanego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa; Rozdział 5: Opcje realne w wycenie aktywów niematerialnych; Rozdział 6: Wycena marki; Rozdział 7: wycena aktywów technologicznych; Rozdział 8: Wycena relacji z klientem; Rozdział 9: model szacowania kosztu kapitału i wyceny intelektualnego przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28863 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28862/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wprowadzenie do gospodarki i organizacji opartych na wiedzy; 2. Modele organizacji działających w warunkach wysokiej turbulencji otoczenia; 3.Kapitał intelektualny organizacji; 4. Zarządzanie wiedzą w organizacji; 5. Nowe wymagania od kultur organizacyjnych przedsiębiorstw; 6. Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47004, 47003, 45333 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45332/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Przedsiębiorstwo w warunkach gospodarki postindustrialnej; 2.Pracownicy wiedzy — generacja profesjonalistów XXI wieku; 3.Zarządzanie pracownikami wiedzy w ujęciu modelowym; 4.Praktyka zarządzania pracownikami wiedzy [BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-696/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-696/1/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Problematyka kapitału intelektualnego; Rozdział 2: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwach; Rozdział 3: Zarządzanie wiedzą a zarządzanie kapitałem intelektualnym; Rozdział 4: Metoda oceny kapitału intelektualnego w małych i średnich przedsiębiorstwach;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17000, 16999 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16998/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zarządzanie wiedzą-świat biznesu w obliczu nowego wyzwania; Rozdział 2: Zasoby wiedzy przedsiębiorstwa; Rozdział 3: Najważniejsze zagadnienia dotyczące zarządzania wiedzą; Rozdział 4: cele zarządzania wiedzą; Rozdział 5: Lokalizowanie zasobów wiedzy; Rozdział 6: Pozyskiwanie wiedzy; Rozdział 7: Rozwijanie wiedzy; Rozdział 8: Dzielenie się wiedzą i rozpowszechnianie jej; Rozdział 9: Wykorzystywanie wiedzy; Rozdział 10: Zachowanie wiedzy; Rozdział 11: Mierzenie wiedzy; Rozdział 12: Wdrażanie zarządzania wiedzą; Rozdział 13: Od czego zacząć; Rozdział 14: Pierwsze projekty zarzązdania wiedzą-podsumowanie; Dodatek A: Studium przypadków; DodatekB: Studium przypadku: Holderbank;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 9614 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9613/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1. Wiedza i zarządzanie wiedzą; Rozdział 2. Działalność badawczo-rozwojowa jako źródło wiedzy; Rozdział 3. Wiedza, kreatywność, działalność innowacyjna; Rozdział 4. Zarządzanie działalnością innowacyjnością; Rozdział 5. Zarządzanie ukierunkowane na rozwój pracowników; Rozdział 6. Istota Kapitału intelektualnego i jego struktura; Rozdział 7. Odnotowanie modelu działalności przedsiębiorstwa szansą na sukces; Rozdział 8. Organizacyjne aspekty zarządzania działalnością innowacyjną w przedsiębiorstwie; Rozdział 9. Problem czasu w tworzeniu innowacji i jej komercjalizacji; Rozdział 10. Innowacyjność polskich i unijnych przedsiębiorstw oraz jej utrudnienia; Rozdział 11. Znaczenie innowacji w przedsiębiorstwach państw członkowskich byłej 15 Unii Europejskiej; Rozdział 12. Czynniki kształtujące silne i słabe strony przedsiębiorstw państw członkowskich dawnej 15 UE w zakresie innowacji; Rozdział 13. Szkolenie i edukacja instrumentami wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w byłej 15 Unii Europejskiej. [I]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31231, 31230 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30905/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 711)
1. Zasoby ludzkie organizacji w kontekście wiedzy; 2. Kapitał ludzki w organizacjach opartych na wiedzy; 3. Audyt personalny w organizacji opartej na wiedzy; 4. Interesariusze a zarządzanie zasobami ludzkimi; 5. Partycypacja pracownicza i jej klasyfikacja; 6. Programy wspierania lokalnych i regionalnych rynków pracy; 7. Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1:Kapitał intelektualny organizacji; Rozdział 2: Zarządzanie wiedzą; Rozdział 3: Istota i zakres ochrony wiedzy; Rozdział 4: Pozyskiwanie wiedzy chronionej; Rozdział 5: Zasady korzystania z ochrony wiedzy; Rozdział 6: Korzystanie z informacji o ochronie wiedzy; Rozdział 7: Strategie ochrony wiedzy; Rozdział 8: Ocena wiedzy chronionej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24478 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24477XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46274 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46273/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46326/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Maksymalizacja wartości jako nadrzędny cel funkcjonowania przedsiębiorstwa; Rozdział 2: Przepływy pieniężne jako podstawowy składnik wartości przedsiębiorstwa; Rozdział 3: Koszt kapitału; Rozdział 4: Mierniki efektywności wykorzystywane w koncepcji VBM; Rozdział 5: Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20678, 20677 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20676/XIX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again