Form of Work
Książki
(20)
Status
only on-site
(20)
available
(18)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia - Magazyn
(9)
Czytelnia - Wolny dostęp
(10)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Pluta Wiesław
(2)
Banaszczak-Soroka Urszula
(1)
Baruk Jerzy
(1)
Bednarz Joanna
(1)
Dach Zofia
(1)
Dudycz Tadeusz
(1)
Duliniec Aleksandra
(1)
Gostomski Eugeniusz
(1)
Hejnar Jerzy
(1)
Ingram Tomasz
(1)
Jajuga Teresa
(1)
Kotarba Marcin
(1)
Kotarba Wiesław
(1)
Lejcyk Monika
(1)
Matten Chris
(1)
Micherda Bronisław
(1)
Mikuła Bogusz (1966- )
(1)
Niemczyk Roman (ekonomista)
(1)
Pakulska Teresa
(1)
Paliszkiewicz Joanna Olga
(1)
Pietruszka-Ortyl Anna
(1)
Poniatowska-Jaksch Małgorzata
(1)
Potocki Arkadiusz (1945- )
(1)
Poździk Rafał
(1)
Probst Gilbert
(1)
Pyka Irena
(1)
Raub Steffen
(1)
Romhardt Kai
(1)
Urbanek Grzegorz
(1)
Wacowska Kaja
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(17)
Subject
Kapitał
(7)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(7)
Przedsiębiorstwo
(7)
Zarządzanie wiedzą
(5)
Banki
(2)
Kadry
(2)
Kapitał intelektualny
(2)
Personel
(2)
Rachunkowość
(2)
Analiza wartości (kontrola kosztów)
(1)
Decyzje
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Dystrybucja (ekonomia)
(1)
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Finanse
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Fundusz Spójności
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Inwestycje kapitału
(1)
Kapitał stały
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Podatek od wartości dodanej
(1)
Pomoc gospodarcza europejska
(1)
Prawo autorskie
(1)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
(1)
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
(1)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(1)
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
(1)
Przedsiębiorstwa wielonarodowe
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Rekrutacja
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Wartość ekonomiczna-zarządzanie-podręcznik akademicki
(1)
Weksle handlowe
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie finansowe
(1)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(1)
Zdolności
(1)
Zysk
(1)
Środki trwałe
(1)
Subject: time
2007-2013
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(4)
Podręczniki
(2)
20 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-87916-46-3
Cz. 1: Rola i definicja kapitału; Rozdział 1: Rola kapitału: dlaczego od banków wymaga się, by utzrymywały kapitał; Rozdział 2: Wprowadzenie do technik alokacji kapitału: w jaki sposób banki inwestują swój kapitał i jak mierzą jego rentowność; Cz. 2: Alokacja kapitału w praktyce; Rozdział 3: Kapitał ustawowy: czy rzeczywiście jest tak nieistotny, jak wszyscy sądzą; Rozdział 4: Wartość ryzykowana a alokacja kapitału: metoda skorygowanego o ryzyko pomiaru wyników; Rozdział 5: Metoda odgórna: ustalenie kosztu kapitału i bufor " zysków zagrożonych"; Rozdział 6: Metody oparte na zmienności zysków; Cz. 3: Ograniczenie metody rentowności kapitału; Rozdział 7: Wypełnienie modeli treścią: znaczenie dobrych danych; Rozdział 8: Ograniczenie wskaźnika rentowności kapitału: perspektywa giełdowa; Rozdział 9: Wartość dla akcjonariuszy jako podstawowa miara wyników; Rozdział 10: Wdrażanie technik i procedur alokacji kapitału: przejście od systemu biernego do czynnego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24563, 24562 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5240/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Aktywa pieniężne; Rozdział 2: Rozrachunki; Rozdział 3: Obrót dewizowy; Rozdział 4: Kapitały jednostek gospodarczych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25896, 25895 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25894/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Decyzje inwestycyjne; 2. Wartość projektu; 3. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności; 4. Przyrostowy strumień gotówki; 5. Koszt kapitału; 6. Struktura kapitału; 7. Leasing; 8. Inflacja; 9. Racjonowanie kapitału - CAPITOL RATIONING;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 713, 712, 711, 710 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 709/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43123 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43122/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Problematyka kapitału intelektualnego; Rozdział 2: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwach; Rozdział 3: Zarządzanie wiedzą a zarządzanie kapitałem intelektualnym; Rozdział 4: Metoda oceny kapitału intelektualnego w małych i średnich przedsiębiorstwach;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17000, 16999 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16998/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zarządzanie wiedzą-świat biznesu w obliczu nowego wyzwania; Rozdział 2: Zasoby wiedzy przedsiębiorstwa; Rozdział 3: Najważniejsze zagadnienia dotyczące zarządzania wiedzą; Rozdział 4: cele zarządzania wiedzą; Rozdział 5: Lokalizowanie zasobów wiedzy; Rozdział 6: Pozyskiwanie wiedzy; Rozdział 7: Rozwijanie wiedzy; Rozdział 8: Dzielenie się wiedzą i rozpowszechnianie jej; Rozdział 9: Wykorzystywanie wiedzy; Rozdział 10: Zachowanie wiedzy; Rozdział 11: Mierzenie wiedzy; Rozdział 12: Wdrażanie zarządzania wiedzą; Rozdział 13: Od czego zacząć; Rozdział 14: Pierwsze projekty zarzązdania wiedzą-podsumowanie; Dodatek A: Studium przypadków; DodatekB: Studium przypadku: Holderbank;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 9614 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9613/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1. Wiedza i zarządzanie wiedzą; Rozdział 2. Działalność badawczo-rozwojowa jako źródło wiedzy; Rozdział 3. Wiedza, kreatywność, działalność innowacyjna; Rozdział 4. Zarządzanie działalnością innowacyjnością; Rozdział 5. Zarządzanie ukierunkowane na rozwój pracowników; Rozdział 6. Istota Kapitału intelektualnego i jego struktura; Rozdział 7. Odnotowanie modelu działalności przedsiębiorstwa szansą na sukces; Rozdział 8. Organizacyjne aspekty zarządzania działalnością innowacyjną w przedsiębiorstwie; Rozdział 9. Problem czasu w tworzeniu innowacji i jej komercjalizacji; Rozdział 10. Innowacyjność polskich i unijnych przedsiębiorstw oraz jej utrudnienia; Rozdział 11. Znaczenie innowacji w przedsiębiorstwach państw członkowskich byłej 15 Unii Europejskiej; Rozdział 12. Czynniki kształtujące silne i słabe strony przedsiębiorstw państw członkowskich dawnej 15 UE w zakresie innowacji; Rozdział 13. Szkolenie i edukacja instrumentami wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w byłej 15 Unii Europejskiej. [I]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31231, 31230 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30905/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Aktywa niematerialne jako źródło wartości w nowej ekonomii; Rozdział 2: charakterystyka najważniejszych aktywów niematerialnych i ich udział w tworzenieu opcji strategicznych przedsiębiorstwa; Rozdział 3: Ogólne zasady pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych; Rozdział 4: Modele wyceny kapitału intelektulanego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa; Rozdział 5: Opcje realne w wycenie aktywów niematerialnych; Rozdział 6: Wycena marki; Rozdział 7: wycena aktywów technologicznych; Rozdział 8: Wycena relacji z klientem; Rozdział 9: model szacowania kosztu kapitału i wyceny intelektualnego przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28863 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28862/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wprowadzenie do gospodarki i organizacji opartych na wiedzy; 2. Modele organizacji działających w warunkach wysokiej turbulencji otoczenia; 3.Kapitał intelektualny organizacji; 4. Zarządzanie wiedzą w organizacji; 5. Nowe wymagania od kultur organizacyjnych przedsiębiorstw; 6. Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47004, 47003, 45333 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45332/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1:Kapitał intelektualny organizacji; Rozdział 2: Zarządzanie wiedzą; Rozdział 3: Istota i zakres ochrony wiedzy; Rozdział 4: Pozyskiwanie wiedzy chronionej; Rozdział 5: Zasady korzystania z ochrony wiedzy; Rozdział 6: Korzystanie z informacji o ochronie wiedzy; Rozdział 7: Strategie ochrony wiedzy; Rozdział 8: Ocena wiedzy chronionej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24478 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24477XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Źródła finansowania przedsiębiorstwa; Rozdział 2: Kapitał zainwestowany i jego rentowność; Rozdział 3: Struktura kapitału w przedsiębiorstwie; Rozdział 4: Finansowanie faz cyklu życia przedsiębiorstwa; Rozdział 5: Strategie finansowe przedsiębiorstwa; Rozdział 6: Integracja zarządzania kapitałem i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Rola kapitału warunkowego; Rozdział 7:Finansowanie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37385 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37384/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 711)
1. Zasoby ludzkie organizacji w kontekście wiedzy; 2. Kapitał ludzki w organizacjach opartych na wiedzy; 3. Audyt personalny w organizacji opartej na wiedzy; 4. Interesariusze a zarządzanie zasobami ludzkimi; 5. Partycypacja pracownicza i jej klasyfikacja; 6. Programy wspierania lokalnych i regionalnych rynków pracy; 7. Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
1. Kapitał finansowy w procesie świadczenia usług bankowych; 2. Kapitał zakładowy w bankach krajowych; 3. Kapitał rezerwowy i uzupełniający w bankach krajowych; 4. Rola zysku w kształtowaniu poziomu kapitału własnego banku; 5. Kapitał regulacyjny banków krajowych wobec wymogów Komitetu Bazylejskiego; 6. Depozyty w strukturze kapitału finansowego banków; 7. Rynkowe formy pozyskiwania kapitału obcego w bankach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32238, 32237 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32236/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rachunkowość finansowa w teorii i w praktyce / Roman Niemczyk. - Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - 384 s. : il. ; 24 cm.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46336, 46335 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46334/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Umiędzynarodowienie procesów gospodarowania finansów na świecie; 2. Pozyskiwanie przez przedsiębiorstwo kapitału; 3. Pozyskiwanie kapitału akcyjnego przez przedsiębiorstwa; 4. Kwity depozytowe jako instrument pozyskiwania kapitału; 5. Międzynarodowy rynek krótkoterminowych papierów dłużnych; 6. Wykorzystanie długoterminowych kredytów międzynarodowych; 7. Zagraniczne kredyty handlowe jako źródło pozyskiwania kapitału zagranicy; 8. Finansowanie przedsiębiorstw w ramach korporacji międzynarodowych; 9. Napływ kapitału z zagranicy w formie; 10. Kredyty dla przedsiębiorstw od międzynarodowych organizacji finansowych; 11. Wykorzystanie funduszy unijnych przez przedsiębiorstwa; 12. Leasing międzynarodowy jako źródło finansowania; 13. Faktoring międzynarodowy jako źródło finansowania; 14. Forfaiting jako źródło finansowania przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32381, 32380 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32379/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46274 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46273/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Podstawy budżetowania kapitałów; 2. Szacowanie przepływów pieniężnych netto; 3. Finansowanie inwestycji rzeczowych; 4. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach ryzyka; 5. Okres życia projektu; 6. Decyzje inwestycyjne i decyzje finansowe; 7. Inne obszary zastosowania procedur budżetowania kapitału; 8. Budżetowanie kapitału na rynku międzynarodowym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5830 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5829/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Inwestycje)
1. Emitenci i wprowadzający; 2. Inwestorzy na rynku kapitałowym; 3. Podmioty świadczące usługi maklerskie; 4. Operatorzy rynku; 5. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych; 6. Nadzór nad rynkiem kapitałowym; 7. Zaufanie i bezpieczeństwo na rynku kapitałowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32227, 32226 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32225/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Maksymalizacja wartości jako nadrzędny cel funkcjonowania przedsiębiorstwa; Rozdział 2: Przepływy pieniężne jako podstawowy składnik wartości przedsiębiorstwa; Rozdział 3: Koszt kapitału; Rozdział 4: Mierniki efektywności wykorzystywane w koncepcji VBM; Rozdział 5: Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20678, 20677 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20676/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37387 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37386/IX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again