Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(15)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(8)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Garczarczyk Józef
(2)
Kachniewska Magdalena
(2)
Opolski Krzysztof
(2)
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
(1)
Bugdol Marek
(1)
Bugdol Marek (1966- )
(1)
Ciesielska-Maciągowska Dorota
(1)
Dziedzic Ewa
(1)
Kudła Janusz
(1)
Mazur Jolanta
(1)
Nowotarska-Romaniak Beata
(1)
Panasiuk Aleksander
(1)
Panasiuk Aleksander (1965- )
(1)
Łańcucki Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(13)
English
(1)
Subject
Jakość usług
(9)
Usługi
(6)
Zarządzanie jakością
(5)
Turystyka
(4)
Zapewnienie jakości
(3)
Banki
(2)
Marketing
(2)
Marketing turystyczny
(2)
Administracja
(1)
Bezpieczeństwo pracy
(1)
Cena
(1)
Jakość totalna
(1)
Kadry
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Marketing usług
(1)
Opieka zdrowotna
(1)
Personel
(1)
Promocja usług
(1)
Rynek segmentacja
(1)
Segmentacja rynku
(1)
Skuteczność organizacyjna
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Strategia marketingowa
(1)
Służba zdrowia
(1)
Usługi medyczne
(1)
Usługi zdrowotne
(1)
Zarządzanie informacją
(1)
Zarządzanie środowiskiem
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik
(1)
Podręczniki
(1)
15 results Filter
Book
In basket
Rozdział 1: Co to jest jakość?; Rozdział 2: Kryteria oceny jakości usług; Rozdział 3: Kultura organizacyjna a kultura jakości; Rozdział 4: Jakość w turystyce; Rozdział 5: TQM a kultura jakości; Rozdział 6: Przywództwo dla jakości; Rozdział 7: Pracownik jako klient wewnętrzny; Rozdział 8: Klient jako pracownik zewnętrzny; Rozdział 9: Kultura jakości a trwałość więzi z klientem; Rozdział 10: Sfery jakości usług; Rozdział 11: Obalić mity.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12872/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-65416-08-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 54750 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie marketingiem usług / Jolanta Mazur. - Warszawa : Difin, 2002. - 244 s. : il. ; 23 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7251-120-9
Rozdział 1: charakterystyka rynku usług; Rozdział 2: Jakość świadczonych usług jako determinanta konkurencyjności; Rozdział 3: Plan marketingowy firmy usługowej; Rozdział 4: Strategia marketingowa firmy usługowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20661, 20660 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20659/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7417-063-8
1. Kierunki doskonalenia jakości w bankach; 2. Zarządzanie jakością w zakładzie ubezpieczeń; 3. Przygotowalnie i realizacja systemu zarządzania jakością w bankach i zakładach ubezpieczeń; 3. Nieparametryczne metody mierzenia wpływu jakości usług na efektywność-doświadczenia światowe w sektorze bankwym; 4. Zmiany poziomu jakości usług bankowych w Polsce w latach 1999-2003; 5. Zmiany poziomu jakości usług ubezpieczeniowych w Polsce w latach 1999-2003 w opinii menedżerów i klientów zakładów ubezpieczeń; 6. Informacja o kliencie-główny czynnik kształtowania jakości usług ubezpieczeniowych; 7. Jakość usług ubezpieczeniowych w świetle skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych; 8. Ocena poziomu jakości usług w firmach ubezpieczeniowych na życie w Polsce; 9. Zarządzanie jakością usług na rynku otwartych funduszy emerytalnych; 10. Jakość usług funduszy inwestycyjnych w Polsce; 11. Wybrane metodyczne ( na przykładzie usług telekomunikacyjnych);
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17346/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 204)
ISBN: : 978-83-7417-653-8
1. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska, Badania jakościowe: metody, nowe podejścia i konteksty badawcze; 2. Stanisław Kaczmarczyk, Wybrane metody analizy danych jakościowych w badaniach marketingowych; 3. Józef Garczarczyk, Robert Skikiewicz, Barometry koniunktury w przewidywaniu zmian na rynku ubezpieczeniowym; 4. Iwona Olejnik, Zastosowanie metody tajemniczy klient w ocenie jakości usług finansowych; 5. Grzegorz Kowalewski, Przydatność testów koniunktury do analizy rynku usług; 6. Sylwia Michalak, Bogdan Sojkin, Wykorzystanie techniki wywiadu pogłębionego w ocenie procesu usługowego; 7. Tomasz Olejniczak, Piotr Biela, Wykorzystanie metody obserwacji w zarządzaniu siecią handlową; 8. Jadwiga Stobiecka, Pomiar zachowań konsumentów na rynku usług. Jakość, wartość dla klienta, satysfakcja, zaufanie czy lojalność?; 9. Sylwester Białowąs, Awersja wobec ryzyka w zachowaniach finansowych; 10. Robert Skikiewicz, Zastosowanie metody k- średnich w segmentacji klientów banków na podstawie wskaźników lojalności; 11. Maciej Beręsewicz, Marcin Szymkowiak, Kilka uwag na temat metod ważenia w badaniach marketingowych z brakami odpowiedzi; 12. Wojciech Roszka, Iteracyjne dopasowanie proporcjonalne jako metoda poprawiania wyników w badaniach sondażowych; 13. Piotr Tarka, Zastosowanie analizy ścieżkowej w modelu LISREL do oceny skuteczności badań marketingowych; 14. Mirosława Kaczmarek, Kryteria oceny funkcjonalności witryny internetowej banku; 15. Elżbieta Gołata, Percepcja potrzeb w perspektywie przemian demograficznych; 16. AgnieszkaStanimir, Wizualizacja danych tekstowych z wykorzystaniem analizy korespondencji; 17. Tomasz Szubert, Zastosowanie analizy sieciowej do badania rozmieszczenia placówek handlowych na terenie miasta Poznania. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ISSN 0860-2751 ; t. 635.)
Rozdział 1: Podstawowe zagadnienia dotyczące jakości usług turystycznych; Rozdział 2: Mierniki jakości przewozów turystycznych; Rozdział 3: Mierniki jakości usług hotelarskich i gastronomicznych; Rozdział 4: Mierniki jakości usług biur podróży; Rozdział 5: Mierniki jakości obsługi ruchu turystycznego; Rozdział 6: Empiryczna ocena mierników jakości wybranych usług turystycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30256 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30255/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawowe pojęcia i zadania realizowane przez administrację publiczną; Rozdział 2: Systemy zarządzania jakością; Rozdział 3: Koncepcje projakościowego zarządzania w administracji publicznej; Rozdział 4: Pomiar jakości; Rozdział 5: Społeczne i organizacyjne możliwości doskonalenia jakości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32550 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32548/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46232 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46231/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Monitorowanie jakości w banku / red. Krzysztof Opolski. - Warszawa : CeDeWu, 2004. - 150 s. : rys. ; 24 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-87885-67-3
Rozdział 1: Zarządzanie organizacją -budowa "domu jakości"; Rozdział 2: Pomiar jakości usług w bankach komercyjnych; Rozdział 3: Ekonomiczne aspekty doskonalenia jakości w bankach; Rozdział 4: Jakość jako globalny wymiar przewagi konkurencyjnej banku; Rozdział 5: CRM -nowy wymiar jakości w banku; Rozdział 6: Badania mystery shopping jako wsparcie zarządzania metodą CRM w bankowości; Rozdział 7: Total Quality Management (TQM) w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23939 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23938/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. 635)
Rozdział 1: Podstawowe zagadnienia dotyczące jakości usług turystycznych; 1.1 : Istota jakości; 1.2. Pojęcie jakości w turystyce; 1.3. Usługi turystyczne; Rozdział 2: Mierniki jakości przewozów turystycznych; 2.1. Wzajemne relacje turystyki i transportu; 2.2. Pojęcie i cechy jakości usług transportowych; 2.3. Cechy jakości przewozów w poszczególnych gałęziach i rodzajach transportu; 2.3.1. transport samochodowy; 2.3.2. Transport kolejowy; 2.3.3. Transport lotniczy; 2.3.4. Żegluga pasażerska; 2.4. Jakość przewozów turystycznych; Rozdział 3: Mierniki jakości usług hotelarskich i gastronomicznych; 3.1. wzajemne relacje turystyki, hotelarstwa i gastronomii; 3.2. Istota jakości usług hotelarskich i gastronomicznych oraz ich cechy; 3.3 Identyfikacja czynników kształtujących jakość usług hotelarskich; 3.4. Identyfikacja czynników kształtujących jakość usług gastronomicznych; 3.5. Kategoryzacja i rekomendacja jako istotne instrumenty pomiaru jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwa hotelarskie i gastronomiczne; 3.5.1. Kategoryzacja; 3.5.2. Rekomendacja przedsiębiorstw hotelarskich i gastronomicznych; Rozdział 4: Mierniki jakości usług biur podróży; 4.1. Istota działalności biur podróży- podmiotów pośrednictwa i organizacji w turystyce; 4.2. determinanty rozwoju usług pośrednictwa i organizacji w turystyce; 4.3. Znaczenie i funkcje podmiotów pośrednictwa i organizacji w turystyce; 4.4. cechy współczesnego rynku pośrednictwa i organizacji w turystyce; 4.5. standardy jakości w podmiotach pośrednictwa i organizacji w turystyce; Rozdział 5: Mierniki jakości obsługi ruchu turystycznego; 5.1. Wielkość i charakter ruchu turystycznego jako determinanta form jego obsługi; 5.1.1. definicja i główne rodzaje ruchu turystycznego; 5.1.2. Czynniki determinujące wielkość i strukturę ruchu turystycznego; 5.1.3. turystyka zrównoważona –nowy trend we współczesnej turystyce; 5.1.4. Jakość produktu turystyki uzdrowiskowej; 5.2. Wybrane formy obsługi ruchu turystycznego; 5.2.1. Usługi informacji turystycznej; 5.2.2. Pilotaż; 5.2.3. Przewodnictwo; 5.3. Metody określania jakości wybranych usług związanych z obsługą ruchu turystycznego. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47206 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47205/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteczka Polskiej Organizacji Turystycznej)
1. Ogólne zagadnienia badań konsumentów usług turystycznych; 1.1. Potrzeby i luki informacyjne u podmiotów zarządzających turystyką - Ewa Dziedzic; 1.2. Kierunki rozwoju badań Głównego Urzędu Statystycznego w obszarze turystyki Grażyna Marciniak, Wacława Kraśniewska; 1.3. Teoretyczne podstawy i najważniejsze metody badania wielkości ruchu turystycznego (aspekty regionalne i lokalne) Wiesław Alejziak; 2. Polskie doświadczenia w zakresie regionalnych badań konsumentów usług turystycznych; 2.1. Aktualny stan badań konsumentów usług turystycznych w regionach Wiesław Alejziak; 2.2. Doświadczenia wynikajace z realizacji badań ruchu turystycznego w Krakowie i Małopolsce w latach 2003-2009 Krzysztof Borkowski, Renata Seweryn; 2.3. Obecna praktyka badań konsumentów usług turystycznych w regionach - województwo łódzkie Tomasz Mazurek, Tomasz Koralewski; 2.4. Badania w działaniach Śląskiej Organizacji Turystycznej Agnieszka Sikorska; 3. Perspektywy rozwoju badań; 3.1. Badania regionalne ruchu turystycznego jako podstawa nowej regionalizacji turystycznej Polski Stanisław Liszewski, Bogdan Włodarczyk; 3.2. Metodologia zintegrowanych badań ruchu turystycznego w Polsce Krzysztof Borowski, Renata Seweryn; 3.3. Funkcje i użyteczność pomiarów ruchu turystcyznego Tomasz Dziedzic; 3.4. Wypowiedź w ramach panelu "Propozycje rozwiązań metodycznych w zakresie budowy zintegrowanego systemu badań konsumentów usług turystycznych" Krzysztof Łopaciński; 3.5. Obecni i potencjalni zleceniodawcy badań w regionach. Źródła finansowania badań Wojciech Fedyk; 3.6. Rola POT w tworzeniu zintegrowanego systemu badań konsumentów usług turystycznych Teresa Buczak. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1505/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1505/1/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Przesłanki zarządzania jakością usług turystycznych; Rozdział 2: Czynnik ludzki a cechy procesu usługowego; Rozdział 3: Zarządzanie jakością usług - zarys przedmiotu; Rozdział 4: Istota Kompleksowego Zarządzania Jakością (TQM); Rozdział 5: Metody Komleksowego Zarządzania Jakością; Rozdział 6: Kultura jakości; Rozdział 7: Jakość a trwałość relacji z klientami;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9780, 9779 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9778/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Istota marketingu usług zdrowotnych; Rozdział 2: System informacji marketingowej w placówce służby zdrowia; Rozdział 3: Metody analizy warunków działania na rynku usług zdrowotnych; Rozdział 4: Segmentacja rynku usług zdrowotnych; Rozdział 5: Marketingowa strategia działania placówki służby zdrowia i jej elementy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30118, 30117 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30116/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 123)
1. Uwarunkowania procesu normalizacyjnego w sferze usług; 2. System zarządzania środowiskowego w organizacji; 3. System zarządzania bezpieczeństwem informacji; 4. Determinanty skuteczności systemu zarządzania jakością na przykładzie budownictwa; 5. Miejsce znormalizowanych systemów zarządzania w rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR); 6. Wpływ systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na dostępność danych i informacji z zakresu bhp.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Jakość i efektywność w teorii; Rozdział 1: Znaczenie jakości usług w banku; Rozdział 2: Badania jakości usług; Rozdział 3: Efektywność i jakość w nieparametrycznych badaniach banków; Rozdział 4: Podsumowanie - jakość w banku, restrukturyzacja; Cz.2: Jakość i efektywność - szczegóły przeprowadzonego badania; Rozdział 5: Metodologia badania wpływu jakości usług na efektywność oddziałów bankowych; Rozdział 6: Struktura badania jakości w oddziałach banku; Rozdział 7: Jakość w oczach klientów na podstawie wyników badań empirycznych; Rozdział 8: Ocena wpływu jakości na efektywność;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23896 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23895/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again