Form of Work
Książki
(2)
Czasopisma
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Bera Ryszard
(1)
Chmielecka Ewa
(1)
Dudak Anna
(1)
Klimkowska Katarzyna
(1)
Kraśniewska Natalia
(1)
Setkowicz Malwina
(1)
Wolicki Marian (1941- )
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Jakość kształcenia
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Efektywność kształcenia
(1)
Efektywność nauczania
(1)
Innowacje pedagogiczne
(1)
Jakość życia
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie pedagogów
(1)
Pedagogika
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(2)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
3 results Filter
Book
In basket
Stefan M. Kwiatkowski :Jakość kształcenia a krajowe ramy kwalifikacyjne; Andrzej Bogaj : wizja przyszłości Polski-Przesłania Raportu PAN Polska 2050; Zygmunt Wiatrowski : Dominujące wyznaczniki współczesnego funkcjonowania szkoły wyższej; Henryka Kwiatkowska :Nauczyciel akademicki- między dydaktykiem a naukowcem. Implikacje dla jakości edukacji akademickiej; Część 1: Jakość kształcenia a studia na kierunku „pedagogika ”; Eugenia Potulicka : Neoliberalny program edukacji w polskich uniwersytetach. Przypadek studiów pedagogicznych; Alina Rynio : Jakość edukacji akademickiej warunkowana potrzeba integralnego wychowania osoby; Maria Czerepaniak-Walczak : Utopia. Iluzja. Realność. O jakości edukacji akademickiej w kontekście kształcenia na kierunku pedagogika; Kazimierz Denek, Danuta Hyżak : Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy. Bariery i szanse zatrudnienia; Tadeusz Aleksander : O poprawę sytuacji absolwentów pedagogiki na rynku pracy; Małgorzata Bogaj : Współczesny rynek pracy a sytuacja młodzieży; Jerzy Stochmiałek : Koncepcja użyteczności społeczno-zawodowej kształcenia pedagogów; Część 2 : Jakość kształcenia a studia z zakresu pedagogiki specjalnej; Zenon Gajdzica : Akademickie kształcenie pedagogów specjalnych w świetle wymaganych kwalifikacji nauczycieli szkół specjalnych; Andrzej Rezner : Deprecjacja zawodu pedagoga resocjalizacyjnego –przyczyny i skutki; Anna Zamkowska : Kształcenie kultury inkluzyjnej szkół jako nowy obszar w przygotowaniu zawodowych pedagogów specjalnych; Część 3 : Jakość kształcenia na studiach pedagogicznych- rozwiązania praktyczne i konteksty badawcze; Bożena Matyjas : Małgorzata Kwaśniewska : Projekt własny jako forma kształcenia na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym Jana Kochanowskiego w Kielcach; Anna Dudek, Katarzyna Klimkowska : Prestiż studiów w ocenie studentów; Joanna Konaszewska : Radzenie sobie z problemami w pierwszej pracy pedagogów a ich poczucie własnej skuteczności. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59695 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59694/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Zmiany w rozumieniu jakości kształcenia; 1.1. Edukacja dla przyszłości – jak oceniać jej jakość? 1.2. Zmiany w rozumieniu jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego; Rozdział 2: Czym jest edukacja dla przyszłości? 2.1. Rewolucja 4.0 i jej wyzwania dla kształcenia w szkołach wyższych; 2.2. Edukacja dla przyszłości w ocenie studentów; 2.3. Kształtowanie kompetencji obywatelskich i ich miejsce w programach studiów. Problemy i wyzwania. Przykład Uniwersytetu Warszawskiego; 2.4. Kształcenie dla przyszłości, kompetencje przekrojowe; 2.5. Kształtowanie kompetencji społecznych studentów. Doświadczenia projektu DASCHE; Rozdział 3: Organizacja procesu kształcenia a jego jakość; 3.1. Organizacja procesu kształcenia w kontekście ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Integracja form kształcenia w procesie uczenia się przez całe życie jako element doskonalenia jakości kształcenia; 3.2. Śledzenie losów absolwentów, a doskonalenia jakości kształcenia-system ELA; rozdział 4: Dobre praktyki – elementy edukacji dla przyszłości; 4.1. Innowacyjne metody kształcenia: problem based learning, desing thinking i ich zastosowanie w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej; 4.2. Losy doktorantów – nowy komponent systemu ELA: założenia; 4.3. Studia dualne. Kierunek „Logistyka” w PWSZ w Koninie oraz kierunek „Finanse i Rachunkowość” w SGH; 4.4. PWSZ w Elblągu: Centrum Kompetencji Społecznych; 4.5. PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej: Centrum BTEC w przestrzeni szkoły wyższej – bilans korzyści; 4.6. PWSZ im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach: BTEC – umiejętności XXI wieku; 4.7. Tutoring akademicki czyli jak rozwijać współcześnie niezbędne kompetencje społeczne i pomóc studentowi odnaleźć własną drogę na przyszłość. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60289/X czyt. (1 egz.)
Journal
In basket
(Dyskurs Pedagogiczny = Pedagogical Discourse, ISSN 2083-5434 ; t. 14, r. 2015)
ISBN: : 978-83-63909-79-6
Część I: Aspekty teoretyczne zagadnienia jakości życia; Rozdział 1: Jarosław Jagieła, Jan Długosz, Autonomia a jakość życia, Perspektywa analizy transakcyjnej; Rozdział 2: Czesław Lewicki, Magdalena Michniewicz, Czas wolny wyznacznikiem jakości życia człowieka; Rozdział 3:Krzysztof Czubocha, Neoliberalna teoria kapitału ludzkiego a rozwój systemów edukacyjnych w kontekście jakości życia (z uwzględnieniem realiów Podkarpacia); Część II: Społeczno-kulturowe wymiary jakości życia; Rozdział 1: Ryszard Andrzej Podgórski, Różnorodność kulturowa a jakość życia społecznego; Rozdział 2: Ewa Sikora-Wiśniewska, Jakość życia młodzieży z obszarów wiejskich – analiza wybranych wskaźników; Rozdział 3: Kazimierz Szmyd, Hubert Sommer, Obszary wiejskie - wyzwania kulturowe i edukacyjne; Rozdział 4: Anna Wołoszyn, Wskaźniki i determinanty (wyznaczniki) jakości życia rodzin emigrantów polskich w Irlandii – na przykładzie badań własnych; Rozdział 5: Franciszek Kozaczuk, Poczucie sensu życia przez skazanych a planowanie jakości życia po wyjściu na wolność; Rozdział 6: Igor Kominarec, Edita Kominarecová, Kulturowe aspekty jakości życia; Część III: Pedagogiczne wymiary jakości życia; Rozdział 1: Joanna Inglot-Kulas, Jakość pracy i rola nauczyciela w uczącym się społeczeństwie; Rozdział 2: Józef Sowa, Aksjologiczno-prakseologiczne aspekty edukacji dzieci i młodzieży; Rozdział 3: Magdalena Dobrzańska, Rola komunikacji interpersonalnej w oddziaływaniach edukacyjnych; Rozdział 4: Grażyna Bielecka, Adam Bielecki, Iwona Dudzik, Kształtowanie świadomości ekologicznej u dzieci w wieku przedszkolnym; Rozdział 5: Agata Kolasa-Skiba, Nowa jakość pracy przedszkola; Rozdział 6: Małgorzata Krzyszkowska, Zbigniew Ruszaj, Oczekiwania uczniów i rodziców wobec szkoły a perspektywa jakości życia wychowanków; Rozdział 7: Lucyna Paulo, Alicja Halejcio, Agnieszka Kamińska, Joanna Starzecka, Gimnazjalista w sieci – wybory i konsekwencje. Analiza wyników badań przeprowadzonych w klasach I gimnazjum na terenie powiatu jarosławskiego; Rozdział 8: Alina Leśkiw, Rozwój kreatywności studentów na zajęciach z literatury jako sposób zwiększenia jakości życia indywidualnego i społecznego. [O]
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1695/4, P-1695/3, P-1695/2 (3 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1695/1 inf. (1 egz.)
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 080/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again