Form of Work
Książki
(4)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(4)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Author
Grochowska Anna
(1)
Jeżewska-Krasnodębska Ewa
(1)
Kram Jerzy (1916-1995)
(1)
Lichota Edyta Joanna
(1)
Szletyńska Zofia
(1)
Szletyński Henryk (1903-1996)
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
1970 - 1979
(2)
Time Period of Creation
2001-
(2)
1901-2000
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Demographic Group
Literatura polska
(2)
Subject
Język polski
(5)
Mowa
(2)
Wymowa
(2)
Diagnoza logopedyczna
(1)
Język dziecka
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Spółgłoski
(1)
Słuch fonematyczny
(1)
Wysławianie
(1)
Zaburzenia mowy
(1)
Zaburzenia mówienia u dzieci
(1)
fizjologia
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
Ćwiczenia i zadania do nauczania początkowego
(1)
Domain
Językoznawstwo
(1)
5 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 55401 D (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Teatrów Amatorskich)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62452/D (1 egz.)
Book
In basket
Część 1. Norma artykulacyjna spółgłosek polskich w świetle literatury; 1. Norma językowa, kodyfikacja i kryteria poprawności językowej ; 2. Błąd językowy, błąd fonetyczny a zaburzenie artykulacji; 3. Normatywna charakterystyka artykulacji spółgłosek najczęściej zaburzonych u dzieci rozpoczynających naukę szkolną; 3.1. Normatywna charakterystyka artykulacyjno-akustyczna [š, ž, č, …]; 3.1.1. Spiranty [š, ž]; 3.1.2. Afrykaty [č, …]; 3.1.3. Akwizycja [š, ž, č, …]; 3.2. Normatywna charakterystyka artykulacyjno-akustyczna [s, z, c, „]; 3.2.1. Spiranty [s, z]; 3.2.2. Afrykaty [c, „];  3.2.3. Akwizycja [s, z, c, „]; 3.3 Normatywna charakterystyka artykulacyjno-akustyczna [ś, ź, ć, ...]; 3.3.1. Spiranty [ś, ź]; 3.3.2. Afrykaty [ć, ...]; 3.3.3. Akwizycja głosek [ś, ź, ć, ...]; 3.4. Normatywna charakterystyka artykulacyjno-akustyczna głoski [r]; 3.4.1. Akwizycja wibrantu [r]; 3.5. Normatywna charakterystyka artykulacyjno-akustyczna dźwięku [l]; 3.6. Normatywna charakterystyka zwarto-wybuchowych obstruentów: [t, d], [p, b], [k, g]; 3.6.1. Normatywna charakterystyka artykulacyjno-akustyczna [t, d] ; 3.6.2. Normatywna charakterystyka artykulacyjno-akustyczna głosek [k, g]; 3.6.3. Normatywna charakterystyka artykulacyjno-akustyczna głosek [p, b]; 3.6.4. Akwizycja zwarto-wybuchowych [t, d], [p, b], [k, g]; 3.7. Normatywna charakterystyka artykulacyjno-akustyczna dźwięczności w języku polskim; Część 2. Artykulacja i jej zaburzenia w świetle literatury przedmiotu; 1. Stan badań nad rozwojem artykulacji u dzieci; 2. Artykulacja, wymowa, ortofonia – poszukiwanie norm poprawnej wymowy; 3. Zaburzenia artykulacji – poszukiwanie granic między wymową prawidłową a zaburzoną w literaturze przedmiotu ; 4. Dyslalia – próba zdefiniowania ; 5. Miejsce dyslalii w różnych klasyfikacjach zaburzeń mowy; 6. Najważniejsze logopedyczne typologie zaburzeń mowy; 6.1. Klasyfikacja porządkująca postępowanie logopedyczne Stanisława Grabiasa; 6.2. Projekt zestawienia form zaburzeń mowy Haliny Mierzejewskiej i Danuty Emiluty-Rozya ; 7. Podziały dyslalii; 7.1. Klasyfikacje jakościowe; 7.2. Klasyfikacje ilościowe; 7.3. Klasyfikacje przyczynowe; 8. Rodzaje zaburzeń artykulacji; 8.1. Seplenienie – nieprawidłowa artykulacja głosek dentalizowanych; 8.1.1. Rodzaje sygmatyzmu właściwego; 8.1.2. Przyczyny sygmatyzmu; 8.2. Rotacyzm – nieprawidłowa artykulacja głoski [r]; 8.2.1. Rodzaje rotacyzmu właściwego; 8.2.2. Przyczyny rotacyzmu; 8.3. Lambdacyzm – nieprawidłowa artykulacja głoski [l]; 8.4. Nieprawidłowa wymowa głosek [t, d, n];  8.5. Kappacyzm i gammacyzm – nieprawidłowa artykulacja głosek [k, g], [k’, g’]; 8.6. Zaburzenia artykulacji spółgłosek [p, b, m], [p’, b’, m’]; 8.7. Zaburzenia artykulacji głosek [f, v], [f’, v’]; 8.8. Ubezdźwięcznianie; 8.9. Nosowanie; Część 3. Wybrane elementy z metodologii badań własnych; 1. Przedmiot i cele badań; 2. Wybrane problemy i pytania badawcze; 3. Metody i techniki badawcze; 3.1. Metoda zbierania materiału do analizy zaburzeń artykulacji; 3.1.1. Metoda badania artykulacji; 3.1.2. Metoda analizy danych językowych; 3.2. Metoda zbierania materiału do oceny biologicznych uwarunkowań mowy; 4. Wybrane narzędzia badawcze do badania artykulacji i biologicznych uwarunkowań mowy; 5. Ocena artykulacji spółgłosek; 5.1. Ocena i analiza artykulacji w próbie nazywanie; 5.2. Analiza artykulacji w próbie mowa spontaniczna; 5.3. Analiza artykulacji w próbie powtarzanie; 5.4. Kryteria i skale do oceny artykulacji ; 6. Ocena biologicznych uwarunkowań mowy; 6.1. Orientacyjne badanie słuchu fonematycznego; 6.2. Badanie kinestezji artykulacyjnej; 6.3. Orientacyjna ocena słuchu fizycznego (fizjologicznego); 6.4. Ocena sprawności aparatu artykulacyjnego; 6.5. Ocena budowy aparatu artykulacyjnego; 6.6. Badanie czynności fizjologicznych w obrębie aparatu artykulacyjnego; 7. Organizacja i przebieg badań; 7.1. Dobór grupy badawczej; 7.2. Procedura i kolejność zbierania materiału; 7.3. Przebieg badań; 8. Teren badań i charakterystyka grupy badawczej; Część 4: Prezentacja wyników badań własnych; 1. Zaburzenia artykulacji spółgłosek z przyczyn obwodowych na tle innych zaburzeń mowy; 2. Typologia zaburzeń mowy u dzieci rozpoczynających naukę szkolną; 3. Formy dyslalii obwodowej w badanej grupie; 4. Rodzaje zaburzeń artykulacji u dzieci 7-letnich;  4.1. Sposoby nieprawidłowej realizacji dźwięków mowy w najczęstszych zaburzeniach artykulacji; 4.2. Rodzaje deformacji spółgłosek w najczęstszych zaburzeniach artykulacji; 4.3. Nasilenie deformacji w najczęściej występujących zaburzeniach artykulacji; 5. Wyniki badania biologicznych uwarunkowań rozwoju mowy jako przyczyn zaburzeń artykulacji; 6. Wyniki badania sprawności języka i warg u dzieci z zaburzeniami artykulacji z przyczyn obwodowych; Część 5. Szczegółowa analiza porównawcza wyników badań własnych; 1. Trudności w zakresie artykulacji spółgłosek dentalizowanych u dzieci rozpoczynających naukę szkolną; 1.1. Substytucje głosek dentalizowanych; 1.2. Deformacje głosek dentalizowanych; 1.3. Zaburzenia artykulacji spółgłosek przedniojęzykowo-dziąsłowych [š, ž, č, …]; 1.3.1. Substytucje spółgłosek przedniojęzykowo-dziąsłowych [š, ž, č, …]; 1.3.2. Deformacje spółgłosek przedniojęzykowo-dziąsłowych [š, ž, č, …]; 1.3.2.1. Dorsalność spółgłosek [š, ž, č, …]; 1.3.2.2. Międzyzębowość spółgłosek [š, ž, č, …]; 1.3.2.3. Lateralność spółgłosek [š, ž, č, …]; 1.3.2.4. Wargowo-zębowość spółgłosek [š, ž, č, …];  1.3.2.5. Inne deformacje spółgłosek [š, ž, č, …]; 1.4. Zaburzenia artykulacji spółgłosek przedniojęzykowo-zębowych [s, z, c,...]; 1.4.1. Substytucje spółgłosek przedniojęzykowo-zębowych [s, z, c,..]; 1.4.2. Deformacje spółgłosek przedniojęzykowo-zębowych [s, z, c,...]; 1.4.2.1. Międzyzębowość spółgłosek [s, z, c,...]; 1.4.2.2. Lateralność spółgłosek [s, z, c,...]; 1.4.2.3. Wargowo-zębowość głosek [s, z, c, „]; 1.4.2.4. Przyzębowość głosek [s, z, c, ...]; 1.4.2.5. Inne deformacje głosek [s, z, c,...]; 1.5. Zaburzenia artykulacji spółgłosek [ś, ź, ć, ...]; 1.5.1. Substytucje spółgłosek środkowojęzykowych prepalatalnych [ś, ź, ć, ...]; 1.5.2. Deformacje spółgłosek środkowojęzykowych prepalatalnych [ś, ź, ć,...]; 1.5.2.1. Międzyzębowość spółgłosek [ś, ź, ć, ...]; 1.5.2.2. Lateralność spółgłosek [ś, ź, ć,...]; 1.5.2.3. Wargowo-zębowość spółgłosek [ś, ź, ć,...]; 2. Trudności w zakresie artykulacji spółgłoski [r] u dzieci rozpoczynających naukę; 2.1. Substytucje wibrantu [r]; 2.2. Elizje wibrantu [r]; 2.3. Deformacje wibrantu [r]; 2.3.1. Języczkowość spółgłoski [r]; 2.3.2. Podniebienność spółgłoski [r]; 2.3.3. Gardłowość spółgłoski [r]; 2.3.4. Międzyzębowość spółgłoski [r]; 2.3.5. Laryngealność spółgłoski [r]; 2.3.6. Lateralność spółgłoski [r];  2.3.7. Inne deformacje spółgłoski [r]; 3. Trudności w zakresie artykulacji spółgłoski [l] u dzieci rozpoczynających naukę szkolną; 3.1. Substytucje spółgłoski bocznej [l]; 3.2. Deformacje spółgłoski bocznej [l]; 3.2.1. Dorsalność spółgłoski [l]; 3.2.2. Międzyzębowość spółgłoski [l]; 3.2.3. Niesymetryczność spółgłoski [l]; 4. Trudności w zakresie artykulacji spółgłosek [t, d, n] u dzieci rozpoczynających naukę szkolną ; 4.1. Substytucje spółgłosek przedniojęzykowo-zębowych [t, d, n]; 4.2. Deformacje spółgłosek przedniojęzykowo-zębowych [t, d, n]; 4.2.1. Międzyzębowość spółgłosek [t, d, n]; 4.2.2. Dorsalność spółgłosek [t, d, n]; 5. Trudności w zakresie artykulacji spółgłosek dwuwargowych i [p’, b’, m’] u dzieci rozpoczynających naukę szkolną ; 6. Trudności w zakresie artykulacji spółgłosek wargowo-zębowych [f’, v’] u dzieci rozpoczynających naukę szkolną; 7. Trudności w zakresie artykulacji spółgłosek tylnojęzykowych [k, g, x] i [k’, g’, x’] u dzieci rozpoczynających naukę szkolną; 8. Trudności w zakresie artykulacji spółgłosek dźwięcznych u dzieci rozpoczynających naukę szkolną ; 9. Zjawisko nosowania u dzieci rozpoczynających naukę szkolną. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 52413, 52367 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52343/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Widzę cię, słyszę cię to zestaw materiałów obrazkowo-wyrazowych umożliwiających doskonalenie słuchu fonematycznego u dzieci. Pomoc przeznaczona jest do nauki różnicowania w mowie i piśmie spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych: s - z, sz - ż, c - dz, cz - dż (z uwzględnieniem pozycji głoski w wyrazie - nagłos i śródgłos) oraz do utrwalania poprawnej wymowy tych spółgłosek. Teczka zawiera ponad 260 obrazków, ilustrujących słowa, w których występują ćwiczone głoski. Do materiału obrazkowego dołączono karty z etykietami do wycięcia oraz przykładowe zestawy ćwiczeń. Pomoc została przygotowana z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, u których występują zaburzenia słuchu fonematycznego lub nieprawidłowa wymowa głosek opozycyjnych. Z materiałów mogą korzystać logopedzi, pedagodzy, nauczyciele przedszkolni oraz rodzice pragnący pomóc dziecku w rozwijaniu i usprawnianiu słuchu fonematycznego, a także w doskonaleniu artykulacji i pisowni wyżej wymienionych głosek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1717/1/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Terapia logopedyczna / Edyta Joanna Lichota. - Warszawa : Difin, 2015. - 159 s. : il. ; 23 cm.
(Engram)
1. Diagnoza, teoria i praktyka logopedyczna; 2. Wskazówki dla logopedów; 3. Ćwiczenia narządów mowy, 4. Wymowa spółgłosek i samogłosek; 5. Narządy mowy w przekroju; 6. Materiał do ćwiczeń spółgłosek; 7. Materiał do ćwiczeń samogłosek; 8. Obraz spółgłosek (wg. M. Abińskiego ). [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47116 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47115/X czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again