Form of Work
Książki
(30)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(28)
available
(18)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia - Magazyn
(18)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(5)
Author
Bywalec Czesław
(2)
Bělohlávek Alexander J. (1968- )
(2)
Michałków Ireneusz
(2)
Szymla Zygmunt
(2)
Balcerzak Adam P
(1)
Bojar Ewa
(1)
Buckley Adrian
(1)
Czerwieniec Eugeniusz
(1)
Domański Bolesław
(1)
Dziemianowicz Wojciech
(1)
Dąbrowska Katarzyna
(1)
Gruszczyński Marcin
(1)
Górecka Dorota
(1)
Karaszewski Włodzimierz
(1)
Kaszuba Krzysztof
(1)
Kłosiewicz-Górecka Urszula
(1)
Madzinová Renata
(1)
Masłowska-Pietrzak Kamilla
(1)
Pietrzak Tomasz
(1)
Pilarska Czesława
(1)
Rozehnalová Naděžda (1955- )
(1)
Rymarczyk Jan (1944- )
(1)
Różański Jerzy
(1)
Sadowski Zdzisław (1925- )
(1)
Salamaga Marcin
(1)
Sobala-Gwosdz Agnieszka
(1)
Szablewski Andrzej
(1)
Szopa Bogumiła
(1)
Witkowska Janina
(1)
Witoń Agnieszka
(1)
Wojciechowski Liwiusz
(1)
Wysokińska Zofia (1949- )
(1)
Łuczka Teresa
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(21)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(27)
Subject
Inwestycje zagraniczne
(26)
Polska
(7)
Handel międzynarodowy
(4)
Globalizacja
(3)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(3)
Rynek pracy
(3)
Gospodarka
(2)
Handel zagraniczny
(2)
Inwestycje zagraniczne bezpośrednie
(2)
Przemysł rolno-spożywczy
(2)
Rolnictwo
(2)
Specjalne strefy ekonomiczne
(2)
Banki
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekonometria
(1)
Ekorozwój
(1)
Elektryczność
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Gospodarka światowa
(1)
Grupa Wyszehradzka
(1)
Handel
(1)
Inwestycje kapitału
(1)
Konkurencyjność uczelni
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kurs akcji
(1)
Lublin (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Partnerstwo publiczno
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka społeczna
(1)
Produkty mleczne
(1)
Przedsiębiorczość (ekonomia)
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwa międzynarodowe
(1)
Przemysł
(1)
Przemysł cukrowniczy
(1)
Przemysł przetwórczy
(1)
Przepływ kapitału
(1)
Przestępczość ubezpieczeniowa
(1)
Regiony problemowe
(1)
Reorganizacja przemysłu
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Rozwój społeczności lokalnej
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Rozwój terenów wiejskich
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
SAPARD
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Spółdzielnie rolnicze
(1)
Starzenie się ludności
(1)
Stopa życiowa
(1)
Transfer technologii
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Umowy międzynarodowe gospodarcze
(1)
Unia Europejska
(1)
Wycena środowiska przyrodniczego
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zasoby ludzkie
(1)
Znaki handlowe
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
2004-2013
(1)
Subject: place
Afryka Subsaharyjska
(1)
Czechy
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Polska
(1)
Preszów (Słowacja ; okręg)
(1)
Słowacja
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
30 results Filter
No cover
Book
In basket
(Czech Yearbook of International Law, ISSN 2157-2976 ; vol. 2)
ISBN: : 978-1-57823-305-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 42152 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12046 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12045/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7252-274-X
1. Pojęcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych; 2. Główne koncepcje teoretyczne w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych; 3. Podsumowanie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19915, 19914 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19913/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Znaczenie inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej; 2. Uwarunkowania napływy inwestycji zagranicznych do Polski; 3. Struktura przestrzenna i branżowa inwestycji zagranicznych w Polsce; 4. Rola inwestorów zagranicznych w procesie przebudowy technologicznej i zwiększaniu ekspansji eksportowej polskiej gospodarki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27201, 27200, 27199, 19428, 19427 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19426/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wielkość i struktura inwestycji; 2. Inwestycje według sekcji i działów PKD; 3. Zatrudnienie w firmach zagranicznych; 4. Kraje pochodzenia kapitału; 5. Rozmieszczenie inwestycji zagranicznych; 6. Inwestycje w toku i planowane; 7. Czynniki i bariery atrakcyjności inwestycyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28486, 28485, 28484, 28483 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28482 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 42162/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-01-13587-5
Rozdział 1: Pojecie i kryteria wyodrebniania małego i średniego przedsiębiorstwa; Rozdział 2: Niektóre cechy popytu małego i średniego przedsiębiorstwa na kredyt bankowy; Rozdział 3: Kredyt bankowy jako źródło obcego finansowania małego i średniego przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Pozabankowe źródła obcego finansowania małego i średniego przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7811 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7810/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Migracja kapitału i wartości w zmieniającej się gospodarce światowej; 2. Prognoza koniunktury i eksportu dla gospodarki globalnej, regionów i krajów; 3. Konkurowanie o kapitał; 4. Akumulacja kapitału przez Chiny i Indie oraz jej wpływ na światową gospodarkę; 5. Globalny bank centralny; 6. Globalizacja inwestycji venture capital; 7. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sferze usług; 8.Mechanizmy kształtujące cenę ropy naftowej; 9. Pierwsza oferta publiczna- zmieniające się trendy; 10. Łańcuch tworzenia wartości oraz migracji wartości w sektorze ICT; 11. Migracja wartości IT: od produktów do usług; 12. Wpływ systemu podatkowego na wzrost wartości przedsiębiorstwa w wybranych krajach; 13. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i jej wpływ na budowę wartości; 14. Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu; 15.Komunikacja i budowa zaufania a wzrost wartości przedsiębiorstwa. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34621 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34620/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 777)
1. Zasady i funkcjonowanie wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej- implikacje dla Polski; 2. Narzędzia parataryfowe jako element polityki handlowej Wspólnot Europejskich; 3. Konsekwencje przyjęcia przez Polskę instrumentów ochrony rynku stosowanych w ramach wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej; 4. Bariery pozataryfowe stosowane w polskiej polityce handlowej- stan po 1 maja 2004 roku; 5. Zmiany w strukturze towarowej polskiego handlu zagranicznego a deficytowość wymiany handlowej; 6. Refundacje wywozowe jako forma bezpośrednich subsydiów eksportowych w Unii Europejskiej i ich stosowanie w polskim eksporcie towarów rolno- spożywczych; 7. System finansowego wsparcia eksportu przyjęty przez Polskę po wstąpieniu do Unii Europejskiej; 8. Wpływ bezposrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce (wybrane zagadnienia).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Cel, zakres i metodologia opracowania; 2. Źródła danych i informacji; 3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce światowej oraz w Polsce i na Słowacji w latach 2001-2010; 4. Podkarpacie i kraj Preszowski - analiza porównawcza podstawowych kategorii rozwoju społeczno-gospodarczego; 5. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Podkarpaciu w latach 2001-2010; 6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Słowacji i w Kraju Preszowskim w latach 2001-2010; 7. Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw na Podkarpaciu; 8. Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw Kraju Preszowskim; 9. Studia przypadku polsko-słowackiej współpracy gospodarczej firm z terenu Podkarpacia i kraju Preszowskiego.[AW]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37741/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 44832 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Biznes międzynarodowy / Jan Rymarczyk. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - 603 s. : il. ; 25 cm.
Rozdział 1. Globalizacja gospodarki światowej; Rozdział 2. Regionalizm we współczesnym świecie; Rozdział 2. Regionalizm we współczesnym świecie; Rozdział 3. Handel jako podstawowa forma biznesu międzynarodowego; Rozdział 4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako rozwinięta forma biznesu międzynarodowego; Rozdział 5. Korporacje transnarodowe w gospodarce światowej; Rozdział 6. Tworzenie strategii przedsiębiorstwa międzynarodowego i wybór orientacji strategicznej; Rozdział 7. Strategie wejścia na rynki zagraniczne; Rozdział 8. Strategie konkurencji przedsiębiorstwa międzynarodowego; Rozdział 9. Łańcuch dostaw przedsiębiorstwa międzynarodowego; Rozdział 10. Strategie marketingowe przedsiębiorstwa międzynarodowego; Rozdział 11. Strategie zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie międzynarodowym; Rozdział 12. Strategie badań i rozwoju przedsiębiorstwa międzynarodowego; Rozdział 13. Strategie finansów i zasady rachunkowości przedsiębiorstwa międzynarodowego; Rozdział 14. Strategie zarządzania ryzykiem politycznym w przedsiębiorstwie międzynarodowym; Rozdział 15. Organizacja międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa; Rozdział 16. Kierowanie międzynarodowymi funkcjami przedsiębiorstwa: controlling; Rozdział 17. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce światowej. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45302 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 45301/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 60226 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Teoretyczne aspekty powstania, rozwoju i finansowania przedsiębiorstw zagranicznych; 1.1. Procesy internacjonalizacji przedsiębiorstw; 1.2. Finansowe i inwestycyjne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw poza granicami kraju macierzystego; 2. Studia empiryczne; 2.1. Podstawy metodyczne prowadzonych badań empirycznych; 2.2. Inwestycje zagraniczne w Polsce i w regionie łódzkim. Analiza mezoekonomiczna; 2.3. Preferencje przedsiębiorstw zagranicznych w regionie łódzkim w zakresie rozwoju, metod jego oceny i źródeł finansowania w świetle badań ankietowych; 2.4. Analiza zależności między finansowaniem i rozwojem przedsiębiorstw zagranicznych a czynnikami kształtującymi te zjawiska; 2.5. Implikacje rozwoju przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce i w regionie łódzkim. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1023/3, P-1023/2 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1023/1/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42950 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 794)
1.Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłowych a zmiany w strukturze ich eksportu w latach 2000-2004; 2.Zmiany regulacji i wykorzystania instrumentów promocyjno-informacyjnego wspierania eksportu w Polsce w świetle integracji z Unią Europejską; 3.Rynek ubezpieczeń kredytu kupieckiego w eksporcie w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej; 4.Subsydiowanie rolnictwa jako przedmiot wielostronnych uregulowań i kontrowersji na forum GATT/WTO; 5.Polityka proeksportowa a wzrost gospodarczy w warunkach zintegrowanych rynków-ujęcie teoretyczne; 6.Zmiany w strukturze eksportu a dynamika wzrostu gospodarczego; 7.Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa(na przykładzie kredytów eksportowych); 8.Innowacyjność gospodarki polskiej na tle Unii Europejskiej a wybrane instrumenty wspierające rozwój eksportu; 9.Zmiany regulacji instrumentów finansowych wspierania eksportu w Polsce w związku z integracją z Unią Europejską.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ISSN 0208-7944. nr 741)
1. Efektywność i sprawiedliwośc jako wyzwania porządku konkurencyjnego; 2. Kapitał społeczny w procesie wzrostu i konwergencji ekonomicznej; 3. Dylematy pomiaru kapitału ludzkiego w kontekście jego roli we wzroście gospodarczym; 4. Charakterystyka rynku dóbr sieci komputerowej w kontekście teorii aglomeracji; 5. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju nowoczesnych sektorów w gospodarce Polski; 6. Międzynarodowy transfer technologii jako narzędzie budowania gospodarki opartej na wiedzy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Brak informacji o dostępności: sygn. 03/c
No cover
Book
In basket
1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych; 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność regionu słabiej rozwiniętego; 3. Efekty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w regionie lubelskim; 4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w strategii rozwoju regionu lubelskiego; 5. Konkurencyjność w pozyskiwaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej - Polsce, Rosji, Ukrainie, Białorusi; [a]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6034, 5655, 5654, 5653, 5652, 5651, 5650, 5649, 5648, 5647, 5646, 5645, 5644, 5643, 5642, 5641, 5640, 5639, 5638, 5637, 5636, 5635, 5634, 5633, 5631 (25 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5630/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - wybrane zagadnienia teoretyczne; Rozdział 2: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce światowej na przełomie XX i XXI wieku; Rozdział 3: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce 1990-2002; Rozdział 4: Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce; Rozdział 5: Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla gospodarki Polski - wybrane zagadnienia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13495, 13494, 13493, 13492 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13491/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Inwestycje a rozwój przedsiębiorstw i rynków lokalnych; Rozdział 2: Wspieranie rozwoju inwestycji zagranicznych przez samorządy terytorialne a rozwój rynków lokalnych; Rozdział 3: Skutki zagranicznych inwestycji handlowych dla sieci handlowej w Polsce; Rozdział 4: Ocena skutków inwestycji zagranicznych w handlu przez konsumentów; Rozdział 5: Zagraniczne inwestycje handlowe a rynek pracy; Rozdział 6: Zagraniczne inwestycje handlowe a zmiany zachodzące w kanałach dystrybucji; Rozdział 7: Kierunki i sposoby łagodzenia skutków zagranicznych inwestycji handlowych na rynkach lokalnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28745 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28744/XV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again