Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(23)
Forma i typ
Książki
(23)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(23)
dostępne
(16)
Placówka
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia - Magazyn
(13)
Czytelnia - Wolny dostęp
(9)
Czytelnia Czasopism
(1)
Autor
Łętocha Grzegorz
(2)
Bojar Ewa
(1)
Burzyńska Dorota
(1)
Chechelski Piotr
(1)
Czerkas Krzysztof
(1)
Dubisz Jacek
(1)
Elton Edwin J
(1)
Fila Joanna
(1)
Francis Jack Clark
(1)
Gorlewski Bartłomiej
(1)
Graczyk Magdalena
(1)
Gruber Martin J. (1937- )
(1)
Jabłoński Władysław
(1)
Jachna Tomasz
(1)
Komorowski Jan (ekonomia)
(1)
Korombel Anna
(1)
Kruk Sylwia
(1)
Kryk Katarzyna
(1)
Małecki Piotr P
(1)
Mieloszyk Janusz
(1)
Mingus Nancy
(1)
Morkis Grażyna
(1)
Nesterak Janusz
(1)
Niedziółka Paweł
(1)
Nowakowski Jerzy
(1)
Olejniczak Adam
(1)
Olejniczak Zbigniew
(1)
Perz Paweł
(1)
Rosiek Ksymena
(1)
Sierpińska Maria
(1)
Towarnicka Halina
(1)
Wilczek Michał T
(1)
Wilk Józef
(1)
Wojewnik-Filipkowska Anna
(1)
Wynimko Aneta
(1)
Zaremba Adam
(1)
Żaba-Nieroda Renata
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(2)
Kraj wydania
Polska
(22)
Język
polski
(19)
angielski
(2)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Temat
Inwestycje
(19)
Papiery wartościowe
(6)
Zarządzanie projektami
(6)
Zarządzanie
(3)
Akcje
(2)
Giełda
(2)
Obligacje
(2)
Project finance
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Ryzyko
(2)
Zarządzanie portfelem
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
Analiza fundamentalna
(1)
Analiza kosztów i korzyści
(1)
Banki
(1)
Budżet inwestycyjny
(1)
Controlling
(1)
Decyzje
(1)
Domy maklerskie
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Finanse przedsiębiorstwa
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Fundusze strukturalne
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Gospodarka regionalna
(1)
Informacja giełdowa
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Inwestycje kapitału
(1)
Nieruchomości
(1)
Podejmowanie decyzji
(1)
Produkty rolno
(1)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Rachunek ekonomiczny
(1)
Rentowność
(1)
Rynek finansowy
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Zarządzanie finansowe
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie pieniędzmi
(1)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Żywność
(1)
Temat: czas
2001-
(2)
Temat: miejsce
Polska
(1)
Gatunek
Podręcznik
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Podręczniki
(1)
Dziedzina i ujęcie
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Zarządzanie i marketing
(1)
23 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Współczesne przedsiębiorstwo-wybrane zagadnienia; Rozdział 2: Przedsiębiorstwo i jego działalność inwestycyjna; Rozdział 3: Strategie i inwestycje przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Kondycja i inwestycje przedsiębiorstwa; Rozdział 5: Rozwojowe i inwestycje projekty przedsiębiorstwa; Rozdział 6: Wybrane metody stosowane w ocenie projektów inwestycji rzeczowych; Rozdział 7: Problemy zintegrowanego zarządzania na przykładzie strategii inwestycyjno-marketingowych polskich przedsiębiorstw handlowych w warunkach transformacji; Rozdział 8: Typologia zachowań przedsiębiorstw w sferze działalności inwestycyjnej w okresie zmian systemowych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 14509, 14508 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14507/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Oczekiwany dochód i ryzyko; Cz.1: Podstawy; Rozdział 2: Papiery wartościowe; Rozdział 3: Rynki papierów wartościowych; Rozdział 4: Prawo obrotu papierami wartościowymi; Rozdział 5: Podatki federalne; Rozdział 6: Źródła informacji finansowych; Rozdział 7: Indeksy giełdowe; Cz.2: Wprowadzenie do teorii inwestowania; Rozdział 8: Czynniki określające ceny papierów wartościowych; Rozdział 9: Dywersyfikacja i analiza portfelowa; Rozdział 10: Linia charakterystyczna i model CAPM; Rozdział 11: Teoria arbitrażu cenowego; Cz.3: Wycena obligacji; Rozdział 12: Rynkowe stopy procentowe; Rozdział 13: Ryzyko stopy procentowej; Rozdział 14: Ryzyko niedotrzymania zobowiązań i ryzyko utraty siły nabywczej; Cz.4: Wycena kapitału własnego; Rozdział 15: Wycena akcji; Rozdział 16: Zysk spółki a cena akcji; Cz.5: Ruchy cen akcji; Rozdział 17: Analiza techniczna; Rozdział 18: Zachowanie rynkowych cen akcji; Cz. 6: Dobór portfela; Rozdział 19: Teoria podejmowania decyzji inwestycyjnych; Rozdział 20: Teoria rynku kapitałowego; bliższe spojrzenie; Rozdział 21: Ocena procesu inwestycyjnego; Cz.7: Inne inwestycje; Rozdział 22: Opcje; Rozdział 23: Zastosowanie opcji; Rozdział 24: Kontrakty Futures; Rozdział 25: Inwestowanie na rynku międzynarodowym.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15161 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15160/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Project effectiveness evaluation / Bartłomiej Gorlewski. - Warszawa : Warsaw School of Economics, 2015. - 65 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 54738 czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 54746 czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Część 1: Project Finance - studium teoretyczne; Rozdział 1: Projekty inwestycyjne - wprowadzenie; Rozdział 2: Project Finance - podstawy teoretyczne; Rozdział 3: Montaż finansowy w Project Finance; Rozdział 4: Ryzyko przedsięwzięć inwestycyjnych Project Finance Rozdział 5: Project Finance versus Corporate Finance; Część 2: Międzynarodowe doświadczenia z wykorzystania Project Finance w inwestycjach infrastrukturalnych; Rozdział 6: Inwestycje infrastrukturalne w formule Project Finance; Rozdział 7: Zakres wykorzystania formuły Project Finance na świecie; Rozdział 8: Doświadczenia metody Project Finance na świecie; Część 3: Doświadczenia i perspektywy Project Finance w inwestycjach infrastrukturalnych w Polsce; Rozdział 9: Analiza polskich doświadczeń Project Finance; Rozdział 10: Cechy metody Project Finance w Polsce; Rozdział 11: Perspektywy rozwoju Project Finance w Polsce.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 32411, 32410 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32409/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Wprowadzenie; 2. Rola inwestycji w rozwoju społeczno - gospodarczym; 3. Proces inwestycyjny i jego przebieg; 4. Polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa; 5. Projekt inwestycyjny, cykl projektu typy studiów przedinwestycyjnych ; 6. Podstawowe aspekty studiów przedinwestycyjnych; 7. Projekty restrukturyzacyjne i rozbudowy; 8. Klasyfikacja projektów inwestycyjnych; 9. Pojęcie ekonomicznej efektywności inwestycji; 10. Ryzyko i niepewność przy projektowaniu inwestycji; 11. Szacunki nakładów i kosztów; 12. Finansowanie projektów; 13. Ocena finansowa projektów inwestycyjnych w warunkach niepewności; 14. Przykładowe studium projektu inwestycyjnego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16839 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16838/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz. 1: Zarządzanie rozwojem regionalnym i likalnym w warunkach Unii Europejskiej; Rozdział 1: Rozwój regionalny i lokalny w ujęciu teoretycznym; Rozdział 2: Strategia rozwoju jako narzędzie zarządzania rozwojem regionalnym i likalnym; Rozdział 3: Pojęcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w zarządzaniurozwojem regionalnym i likalnym; Rozdział 4: Założenia europejskiej polityki rozwoju regionalnego; Cz. 2: Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w zarządzaniu rozwojem lokalnym w obszarach słabo rozwiniętych w warunkach Unii Europejskiej ( na przykładzie wybranych regionów wschodniej Polski); Rozdział 5: Charakterystyka bezposrednich inwestycji zagranicznych; Rozdział 6: Analiza atrakcyjności inwestycji wybranych powiatów województwa lubelskiego; Rozdział 7: Wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym województwa lubelskiego; Rozdział 8: Technika i technologie w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego na terenie województwa lubelskiego; Rozdział 9: Najważniejsze bariery utrudniające napływ inwestycji zagranicznych do regionów lubelskiego i podkarpackiego; Rozdział 10: Wnioski dla zarządzania rozwojem lokalnym w obszarze słabo rozwiniętym; Cz. 3: Rola funduszy unijnych w zarządzaniu rozwojem lokalnym w obszarach słabo rozwiniętych w warunkach Unii Europejskiej ( na przykładzie wybranych regionów wschodniej Polski); Rozdział 11: Rola pomocy przedakcesyjnej w zarządzaniu rozwojem lokalnym w Polsce i regionie lubelskim; Rozdział 12: Przygotowanie gmin słabo rozwiniętych wschodniej Polski do absorpcji funduszy unijnych przed wejściem do Unii Europejskiej ( Hiszpania-Galicja i Austria, Finlandia-Pohjois-Soumi i Itä-suomi); Rozdział 13: Krótka charakterystyka wybranych krajów Unii Europejskiej-Hiszpanii i Finlandii; Rozdział 14: Polityka spójności Unii Europejskiej a słabo rozwiniętę regiony Hiszpanii; Rozdział 15: Hiszpania-sposób pozyskiwania i wykorzystania funduszy pomocowych; Rozdział 16: Finlandia-sposób pozyskiwania i wykorzystania funduszy pomocowych Unii Europejskiej; Rozdział 17: Polityka spójności Unii Europejskiej a słabo rozwinięte regiony Finlandii;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 24389/IX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Wprowadzenie do zarządzania projektem inwestycyjnym; Rozdział 2: Wybrane metody finansowania projektów inwestycyjnych; Rozdział 3: Etapy zarządzania projektem inwestycyjnym; Rozdział 4: Wybrane metody zarządzania projektem inwestycyjnym.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 17659, 17658 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17657/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Projekty inwestycyjne i deweloperskie. wprowadzenie; 2. "Project finance" - podstawowe definicje; 3. Ryzyko projektu inwestycyjnego; 4. Dokumentacja finansowania na zasadach "project finance"; 5. Umowy związane z projektem inwestycyjnym; 6. Strategia postępowania wobec instytucji finansowej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 20413 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 20412/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Rynki i instrumenty finansowe; 2. Tworzenie strategii inwestycyjnej; 3. Podstawy analizy trendu; 4. Podstawowe formacje w analizie trendu; 5. Inne narzędzia analizy technicznej; 6. Wybór spółek do portfela inwestycyjnego; 7. Alternatywne strategie inwestycyjne. [AW]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37583 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37582/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Część 1; Rozdział1: Wstęp; Rozdział 2: Papiery wartościowe; Rozdział3: Rynki finansowe; Część 2: Analiza portfelowa; Dział 1: Teoria średniej i wariancji portfela; Rozdział 4: Właściwości zbioru możliwości inwestycyjnych w warunkach ryzyka; Rozdział 5: Wyznaczanie portfeli efektywnych; Rozdział 6: Metody wyznaczania granicy efektywnej; Dział 2: Uproszczenie procesu tworzenia portfela; Rozdział 7: Struktura korelacji stóp zwrotu z papierów wartościowych - model jednowskaźnikowy; Rozdział 8: Struktura korelacji stóp zwrotu z papierów wartościowych - modele wielowskaźników i techniki grupowania;; Rozdział 9: Proste metody wyznaczania granicy efektywnej; Dział 3: Wybór optymalnego portfela; Rozdział10: Analiza użyteczności; Rozdział 11: Inne modele wyboru portfela; Dział 4: Poszerzenie pola wyboru portfela o rynki zagraniczne; Rozdział12: Dywersyfikacja międzynarodowa; Część 3: Modele równowagi na rynkach kapitałowych; Rozdział13: Standardowy model wyceny dóbr kapitałowych (CAPM); Rozdział 14: Niestandardowe warianty modelu wyceny dóbr kapitałowych; Rozdział 15: Badania empiryczne modeli równowagi; Rozdział 16: Teoria arbitrażu cenowego - nowa koncepcja wyjaśniania cen instrumentów finansowych; Część 4: Analiza papierów wartościowych i teoria portfelowa; Rozdział 17: Rynki efektywne; Rozdział 18: Proces wyceny; Rozdział 19: Szacowanie zysków; Rozdział 20: Teoria stopy procentowej i wycena obligacji; Rozdział 21: Zarządzanie portfelami obligacji; Rozdział 22: Teoria wyceny opcji; Rozdział 23: Wycena i wykorzystanie finansowych kontraktów terminowych; Część 5: Ocena procesu inwestycyjnego; Rozdział 24: Ocena efektywności portfela; Rozdział 25: Ocena analizy papierów wartościowych; Rozdział 26: Powrót do teorii zarządzania portfelem. [AW]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37700 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37699/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Ryzyko towarzyszące działalności inwestycyjnej; Rozdział 2: Istota project finance; Rozdział 3: Ryzyko w project finance; Rozdział 4: Zarządzanie ryzykiem; Rozdział 5: Ryzyko i skuteczność jego ograniczania na przykładzie inwestycji infrastrukturalnych finansowanych na zasadach project finance w polskiej energetyce cieplnej. Wyniki badań własnych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 27294 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 27293/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Zarządzanie projektami / Nancy Mingus ; tł. Katarzyna Kryk. - Wyd. 2. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2009. - 380 s. : il. ; 24 cm.
(Onepress Exclusive)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-961/3, P-961/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-961/1/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 56814 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Publiczny obrót papierami wartościowymi w Polsce; Rozdział 2: Cena akcji; Rozdział 3: Ograniczenia w polityce inwestycyjnej banków komercyjnych w Polsce; Rozdział 4: Rentowność - metody pomiaru; Rozdział 5: Stopy procentowe w gospodarce oraz wartość pieniądza w czasie; Rozdział 6: zarządzanie portfelem akcji; Rozdział 7: Zarządzanie portfelem obligacji; Rozdział 8: Zabezpieczanie wartości portfela papierów wartościowych; Rozdział 9: Zarządzanie portfelem papierów wartościowych na zlecenie;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 20393, 20392 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 20391/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Przegląd koncepcji gospodarowania zasobami naturalnymi i ochroną środowiska; Rozdział 2: Przedsiębiorstwo jako inwestor w ochronie środowiska; Rozdział 3: Żródła finansowania inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26452, 26451, 26450, 26449 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 26448/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Mechanizm sterowania ryzykiem; 2. Zarządzanie poprzez rachunek kosztów i wyników; 3. Sterowanie ryzykiem w systemie RZKD; 4. Heurysyczny model inwestycji; 5. Controlling finansowy i logistyczny; 6. Systemy informatyczne zarządzania;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 6470/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Rynek finansowy-specyfika i organizacja; Rozdział 2: Instrumenty finansowe; Rozdział 3: Metody wyceny wartości firm, projektów, aktywów i nieruchomości; Rozdział 5: Zarządzanie ryzykiem bankowym; Rozdział 6: Optymalizacja portfeli inwestycyjnych; Rozdział 7: Zmienność cen finansowych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16658, 16657 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16656/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Wartość pieniądza w czasie; 2: analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; 3. Zarzadzanie kapitałem obrotowym w przedsiebiorstwie; 4. Zarządzanie aktywami obrotowymi w przedsiebiorstwie; 5. Krótkoterminowe źródła finansowania działalności przedsiebiorstw; 6. Analiza źródeł finansowania inwestycji; 7. Koszt i struktura kapitału przedsiebiorstwa; 8. Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych; 9. Planowanie finansowe;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 32028 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32026/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 60516/XVIII czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej