Form of Work
Książki
(31)
Status
only on-site
(30)
available
(26)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(26)
Czytelnia - Magazyn
(21)
Czytelnia - Wolny dostęp
(10)
Author
Ostrowska Elżbieta
(3)
Brown Keith C
(2)
Nowak Alojzy Z
(2)
Reilly Frank K
(2)
Banaszczak-Soroka Urszula
(1)
Borowiecki Ryszard (1943- )
(1)
Bryx Marek
(1)
Dubisz Jacek
(1)
Dziawgo Danuta (1969- )
(1)
Gawron Henryk
(1)
Gmytrasiewicz Maria
(1)
Gołembski Grzegorz
(1)
Iwin Jolanta
(1)
Jachna Tomasz
(1)
Jagielski Andrzej (1946- )
(1)
Janowska Jolanta
(1)
Kietliński Wiesław
(1)
Kruschwitz Lutz
(1)
Kryk Katarzyna
(1)
Kurek Witold
(1)
Luenberger David G
(1)
Marcinek Krzysztof
(1)
Marczewska Barbara (1949- )
(1)
Masłowska-Pietrzak Kamilla
(1)
Michalak Aneta
(1)
Michałków Ireneusz
(1)
Mingus Nancy
(1)
Niedzielski Zdzisław
(1)
Olejniczak Zbigniew
(1)
Pietrzak Tomasz
(1)
Pilarska Czesława
(1)
Rogowski Waldemar
(1)
Sieradzki Rafał
(1)
Sierpińska Maria
(1)
Stefański Andrzej
(1)
Słoniński Jędrzej
(1)
Tarczyński Waldemar
(1)
Thlon Michał
(1)
Wilczek Michał T
(1)
Wilk Józef
(1)
Woźniak Cezary
(1)
Łuniewska Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(25)
1990 - 1999
(2)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(29)
Subject
Inwestycje
(17)
Papiery wartościowe
(6)
Przedsiębiorstwo
(4)
Ryzyko
(4)
Efektywność ekonomiczna
(3)
Rynek kapitałowy
(3)
Budownictwo
(2)
Decyzje
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Rynek finansowy
(2)
Ryzyko inwestycyjne
(2)
Zarządzanie projektami
(2)
Amortyzacja
(1)
Banki inwestycyjne
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Controlling
(1)
Ekonometria
(1)
Finanse
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Inwestycje budowlane
(1)
Inwestycje kapitału
(1)
Majątek trwały
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Nieruchomości
(1)
Podejmowanie decyzji
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Rachunkowość
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Statystyka matematyczna
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Turystyka
(1)
Wywłaszczenie
(1)
Własność nieruchoma
(1)
Zagospodarowanie terenu
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie finansowe
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(4)
31 results Filter
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-208-1309-3 ; 83-208-1316-6
Cz.1: Inwestycje; Rozdział 1: Określenie inwestycji; Rozdział 2: Alokacja zasobów; Rozdział 3: Wybór inwestycji na rynku globalnym; Rozdział 4: Organizacja i funkcjonowanie rynków papierów wartościowych; Rozdział 5: Indeksy rynku papierów wartościowych; Rozdział 6: Źródła informacji w procesie globalnego inwestowania; Cz.2: Rozwój teorii inwestowania; Rozdział 7: Efektywny rynek kapitałowy; Rozdział 8: Wprowadzenie do zarządzania portfelem inwestycji; Rozdział 9: Modele wyceny kapitału; Rozdział 10: Rozwój i testowanie użyteczności modeli wyceny kapitału; Rozdział 11: Rynek instrumentów pochodnych; Cz. 3: Zasady i praktyka wyceny papierów wartościowych; Rozdział 12: Analiza sprawozdań finansowych; Rozdział 13: Wprowadzenie do wyceny papierów wartościowych; Rozdział 14: Gospodarki innych krajów a rynki papierów wartościowych. Decyzje o alokacji zasobów w skali globalnej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5891 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5889/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-208-1317-4 ; 83-208-1316-6
Cz.4: Analiza i zarządzanie obligacjami; Rozdział 15: Podstawowe informacje o obligacjach; Rozdział 16: Analiza i wycena obligacji; Rozdział 17: Strategie zarządzania portfelem obligacji; Cz.5: Zastosowanie modelu wyceny; Rozdział 18: Analiza rynku akcji; Rozdział19: Analiza branży; Rozdział 20: Analiza spółek oraz wybór odpowiednich akcji; Rozdział 21: Analiza techniczna; Rozdział 22: Strategie zarządzania portfelem akcji; Cz. 6: Analiza instrumentów pochodnych; Rozdział 23: Kontrakty forward i futures; Rozdział 24: Kontrakty opcyjne; Rozdział 25: Kontrakty swapowe, zamienne papiery wartościowe oraz inne derywaty finansowe; Cz.7: Fundusze powiernicze i ocena rentowności portfela inwestycji; Rozdział 26: Fundusze powiernicze; Rozdział 27: Ocena rentowności portfela inwestycji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5892 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5890/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Strategie inwestowania w przedsiębiorstwie; 2. Ryzyko a warunki realizacji projektów inwestycyjnych; 3. Podstawowe formuły oceny efektywności ekonomicznej inwestycji; 4. Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym; 5. Metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego ze względu na ryzyko; 6. Rachunek wrażliwości projektu inwestycyjnego w analizie; 7. Metody probabilistyczno-statystyczne w pmiarze ryzyka projektu inwestycyjnego; 8. Metody symulacyjne w szacowaniu ryzyka projektu inwestycyjnego; 9. Metody badań operacyjnych w ocenie ryzyka projektu inwestycyjnego - strategia gier; 10. Efektywność portfela inwestycyjnego przedsiębiorstw w aspekcie ryzyka rynkowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8803, 8802, 8801, 8800 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8799/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1; 2. Wybrane pojęcia dotyczące procesu inwestycyjnego w budownictwie; 3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego; 4. Prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego; 5. Organizacja procesu inwestycyjnego; 6. Metody oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych; 7. Studium wykonalności inwestycji; 8. Cel i zakres opracowania biznesplanu dla budynku komercyjnego; 8. Cel i zakres opracowania biznesplanu dla budynku komercyjnego; 9. Kosztorysy budowlane; 10. Prawo zamówień publicznych; 11. Umowa o roboty budowlane oraz inne umowy w procesie inwestycyjnym; 12. Finansowanie inwestycji w budownictwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31657, 31656 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 31655/XXX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7417-128-6
1.Istota i rodzaje inwestycji oraz rodzaje i cele inwestorów na rynku nieruchomości; 2. Metodyka analizy rynku nieruchomości; 3. Przygotowanie projektu inwestycyjnego dla nieruchomości; 4. Przychody, koszty eksploatacji i dochody nieruchomości; 5. Źródła finansowania inwestycji w nieruchomości; 6. Metody oceny efektywności inwestycji w nieruchomości; 7. Ryzyko inwestowania w nieruchomości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-671/2, P-671/1, 23953 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23952/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-01-13968-4
Rozdział 1: Wprowadzenie; Cz.1: Deterministyczne przepływy pieniężne; Rozdział 2: Podstawy teorii procentu; Rozdział 3: Inwestycje przynoszące stały dochód; Rozdział 4: Struktura termonowa stóp procentowych; Rozdział 5: Zastosowanie teorii procentu; Cz.2: Jednookresowe losowe przepływy pieniężne; Rozdział 6: Teoria portfela oparta na średniej i wariancji; Rozdział 7: Model wyceny aktywów kapitałowych; Rozdział 8: Modele i dane; Rozdział 9: Zasady ogólne; Cz.3: Instrumenty pochodne; Rozdział 10: Kontrakty terminowe i transakcje typu swap; Rozdział 11: Modelowanie zmian cen aktywów; Rozdział 12: Podstawy teorii wyceny opcji; Rozdział 13: Zaawansowane metody wyceny opcji; Rozdział 14: Procentowe instrymenty pochodne; Cz.4: uogólnione przepływy pieniężne; Rozdział 15: Optymalny wzrost wartości portfela; Rozdział 16: Uogólnienie teorii oceny efektywności inwestycji; Dodatek A: Podstawy rachunku prawdopodobieństwa; Dodatek B: Algebra i optymalizacja;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20566, 20565 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20564/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN: : 9788301151263
1. Inwestycjke przedsiebiorstw - główne problemy; 2. Wielofazowość procesu inwestycyjnego i problem koncentracji; 3. Założenie, przesłanki, techniki modelowej dywersyfikacji źródeł finansowania inwestycji; 4. Kapitały dominujące w finansowaniu inwestycji; 5. Kapitały uzupełniające w finansowaniu inwestycji; 6. Wybrane modele finansowania inwestycji; 7. Przykłady finansowania inwestycji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27189, 27188 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27187/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7252-274-X
1. Pojęcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych; 2. Główne koncepcje teoretyczne w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych; 3. Podsumowanie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19915, 19914 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19913/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Znaczenie inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej; 2. Uwarunkowania napływy inwestycji zagranicznych do Polski; 3. Struktura przestrzenna i branżowa inwestycji zagranicznych w Polsce; 4. Rola inwestorów zagranicznych w procesie przebudowy technologicznej i zwiększaniu ekspansji eksportowej polskiej gospodarki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27201, 27200, 27199, 19428, 19427 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19426/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 36201/XXX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Podstawowe zagadnienia z zakresu rachunku efektywności przedsiewzięć inwestycyjnych; 2. Bezwzględny rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych - ocena opłacalności; 3. Bezwzględny rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych - metody analizy ryzyka; 4. Względny rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22344, 22343, 22342, 22341 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22340/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finansowanie inwestycji mieszkaniowych / Marek Bryx. - Warszawa : Poltext, 2001. - 191, [1] s. : 3 il. ; 24 cm.
(Nieruchomości)
1. Mieszkanie jako dobro konsumpcyjne i inwestycyjne; 2. Ewolucja systemów finansowania inwestycji mieszkaniowych; 3. Nowe formy inwestowania w mieszkania; 4. Kierunki zmian w finansowaniu inwestycji mieszkaniowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23033, 23032 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23031/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji; Rozdział 2: Wybrane zmodyfikowane metody oceny efektywnosci ekonomicznej inwestycji według standardów polskich; Rozdział 3: Rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji według standardów międzynarodowych; Rozdział 4: Szczególne przypadki oceny efektywności ekonomicznej inwestycji; Rozdział 5: Ryzyko i niepewność w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych; Rozdział 6: Zakończenie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26043, 26042 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26041/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie projektami / Nancy Mingus ; tł. Katarzyna Kryk. - Wyd. 2. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2009. - 380 s. : il. ; 24 cm.
(Onepress Exclusive)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-961/3 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-961/1/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Aktywa inwestycyjne przedsiębiorstw / Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa : Difin, 2002. - 192 s. : il. ; 23 cm.
Rozdział 1: Ogólna charakterystyka inwestycji; Rozdział 2: Kapitałowe papiery wartościowe; Rozdział 3: Kapitałowe papiery wartościowe-akcje; Rozdział 4: Wierzycielskie papiery wartościowe-obligacje; Rozdział 5: Wierzycielskie papiery wartościowe-weksle; Rozdział 6: Środki pieniężne; Rozdział 7: Czeki; Rozdział 8: Opcje; Rozdział 9: Kontrakty terminowe; Rozdział 10: Nieruchomości inwestycyjne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14682 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14681/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstwa; Rozdział 2. Przedsięwzięcie inwestycyjne; Rozdział 3. Wykorzystanie przepływów pieniężnych w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 4. Wykorzystanie formuł procentu składanego w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 5. Metody oceny przedsięwzięcia inwestycyjnego; Rozdział 6. Racjonowanie kapitału. Wybór przedsięwzięć inwestycyjnych w warunkach ograniczonych zasobów kapitału; Rozdział 7. Koszt kapitału i jego rola w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 8. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych w warunkach inflacji; Rozdział 9. Wybrane techniki oceny ryzyka w analizie przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 10. Redukcja ryzyka inwestowania poprzez dywersyfikację. Elementy teorii portfolio; Rozdział 11. Model wyceny aktywów kapitałowych i jego znaczenie dla oceny przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 12. Leasing jako alternatywa zakupu lub budowy obiektów majątku trwałego; Rozdział 13. Fuzja przedsiębiorstw jako alternatywa rzeczowych przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 14. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych za granicą. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3678/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rynek finansowy-specyfika i organizacja; Rozdział 2: Instrumenty finansowe; Rozdział 3: Metody wyceny wartości firm, projektów, aktywów i nieruchomości; Rozdział 5: Zarządzanie ryzykiem bankowym; Rozdział 6: Optymalizacja portfeli inwestycyjnych; Rozdział 7: Zmienność cen finansowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16658, 16657 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16656/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie do zarządzania projektem inwestycyjnym; Rozdział 2: Wybrane metody finansowania projektów inwestycyjnych; Rozdział 3: Etapy zarządzania projektem inwestycyjnym; Rozdział 4: Wybrane metody zarządzania projektem inwestycyjnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17659, 17658 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17657/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Instrumenty rynku kapitałowego; Rozdział 2: Funkcjonowanie rynku kapitałowego; Rozdział 3: Uczestnicy rynku inwestycji finansowych; Rozdział 4: Ryzyko w zarządzaniu inwestycjami finansowymi; Rozdział 5: Stopa zwrotu i tyzyko jako kryteria oceny inwestycji finansowych; Rozdział 6: Analiza fundamentalna spółek akcyjnych notowanych na giełdzie papierów wartosciowych jako metoda oceny inwestycji finansowych; Rozdział 7: Analiza techniczna papierów wartościowych jako metoda oceny inwestycji finansowych; Rozdział 8: Strategie w inwestycjach finansowych oraz indeksy giełdowe; Rozdział 9: Analiza portfelowa papierów wartościowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14629, 14628 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14627/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Finanse przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej; Rozdział 2: Rzeczowy majątek trwały i jego amortyzacja; Rozdział 3: Inwestycje rzeczowe w przedsiębiorstwie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7943 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7942/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again