Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(12)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(9)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Author
Ostrowska Elżbieta
(2)
Borowiecki Ryszard (1943- )
(1)
Bryx Marek
(1)
Dubisz Jacek
(1)
Iwin Jolanta
(1)
Jachna Tomasz
(1)
Kruschwitz Lutz
(1)
Luenberger David G
(1)
Marcinek Krzysztof
(1)
Masłowska-Pietrzak Kamilla
(1)
Michalak Aneta
(1)
Niedzielski Zdzisław
(1)
Olejniczak Zbigniew
(1)
Pietrzak Tomasz
(1)
Sierpińska Maria
(1)
Wilk Józef
(1)
Year
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(11)
Subject
Inwestycje
(8)
Ryzyko
(4)
Przedsiębiorstwo
(3)
Decyzje
(2)
Papiery wartościowe
(2)
Amortyzacja
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Controlling
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekonometria
(1)
Finanse
(1)
Majątek trwały
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Podejmowanie decyzji
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie finansowe
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
12 results Filter
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-01-13968-4
Rozdział 1: Wprowadzenie; Cz.1: Deterministyczne przepływy pieniężne; Rozdział 2: Podstawy teorii procentu; Rozdział 3: Inwestycje przynoszące stały dochód; Rozdział 4: Struktura termonowa stóp procentowych; Rozdział 5: Zastosowanie teorii procentu; Cz.2: Jednookresowe losowe przepływy pieniężne; Rozdział 6: Teoria portfela oparta na średniej i wariancji; Rozdział 7: Model wyceny aktywów kapitałowych; Rozdział 8: Modele i dane; Rozdział 9: Zasady ogólne; Cz.3: Instrumenty pochodne; Rozdział 10: Kontrakty terminowe i transakcje typu swap; Rozdział 11: Modelowanie zmian cen aktywów; Rozdział 12: Podstawy teorii wyceny opcji; Rozdział 13: Zaawansowane metody wyceny opcji; Rozdział 14: Procentowe instrymenty pochodne; Cz.4: uogólnione przepływy pieniężne; Rozdział 15: Optymalny wzrost wartości portfela; Rozdział 16: Uogólnienie teorii oceny efektywności inwestycji; Dodatek A: Podstawy rachunku prawdopodobieństwa; Dodatek B: Algebra i optymalizacja;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20566, 20565 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20564/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN: : 9788301151263
1. Inwestycjke przedsiebiorstw - główne problemy; 2. Wielofazowość procesu inwestycyjnego i problem koncentracji; 3. Założenie, przesłanki, techniki modelowej dywersyfikacji źródeł finansowania inwestycji; 4. Kapitały dominujące w finansowaniu inwestycji; 5. Kapitały uzupełniające w finansowaniu inwestycji; 6. Wybrane modele finansowania inwestycji; 7. Przykłady finansowania inwestycji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27189, 27188 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27187/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Strategie inwestowania w przedsiębiorstwie; 2. Ryzyko a warunki realizacji projektów inwestycyjnych; 3. Podstawowe formuły oceny efektywności ekonomicznej inwestycji; 4. Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym; 5. Metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego ze względu na ryzyko; 6. Rachunek wrażliwości projektu inwestycyjnego w analizie; 7. Metody probabilistyczno-statystyczne w pmiarze ryzyka projektu inwestycyjnego; 8. Metody symulacyjne w szacowaniu ryzyka projektu inwestycyjnego; 9. Metody badań operacyjnych w ocenie ryzyka projektu inwestycyjnego - strategia gier; 10. Efektywność portfela inwestycyjnego przedsiębiorstw w aspekcie ryzyka rynkowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8803, 8802, 8801, 8800 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8799/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finansowanie inwestycji mieszkaniowych / Marek Bryx. - Warszawa : Poltext, 2001. - 191, [1] s. : 3 il. ; 24 cm.
(Nieruchomości)
1. Mieszkanie jako dobro konsumpcyjne i inwestycyjne; 2. Ewolucja systemów finansowania inwestycji mieszkaniowych; 3. Nowe formy inwestowania w mieszkania; 4. Kierunki zmian w finansowaniu inwestycji mieszkaniowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23033, 23032 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23031/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstwa; Rozdział 2. Przedsięwzięcie inwestycyjne; Rozdział 3. Wykorzystanie przepływów pieniężnych w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 4. Wykorzystanie formuł procentu składanego w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 5. Metody oceny przedsięwzięcia inwestycyjnego; Rozdział 6. Racjonowanie kapitału. Wybór przedsięwzięć inwestycyjnych w warunkach ograniczonych zasobów kapitału; Rozdział 7. Koszt kapitału i jego rola w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 8. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych w warunkach inflacji; Rozdział 9. Wybrane techniki oceny ryzyka w analizie przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 10. Redukcja ryzyka inwestowania poprzez dywersyfikację. Elementy teorii portfolio; Rozdział 11. Model wyceny aktywów kapitałowych i jego znaczenie dla oceny przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 12. Leasing jako alternatywa zakupu lub budowy obiektów majątku trwałego; Rozdział 13. Fuzja przedsiębiorstw jako alternatywa rzeczowych przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 14. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych za granicą. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3678/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wartość pieniądza w czasie; 2: analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; 3. Zarzadzanie kapitałem obrotowym w przedsiebiorstwie; 4. Zarządzanie aktywami obrotowymi w przedsiebiorstwie; 5. Krótkoterminowe źródła finansowania działalności przedsiebiorstw; 6. Analiza źródeł finansowania inwestycji; 7. Koszt i struktura kapitału przedsiebiorstwa; 8. Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych; 9. Planowanie finansowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32028 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32026/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rynek finansowy-specyfika i organizacja; Rozdział 2: Instrumenty finansowe; Rozdział 3: Metody wyceny wartości firm, projektów, aktywów i nieruchomości; Rozdział 5: Zarządzanie ryzykiem bankowym; Rozdział 6: Optymalizacja portfeli inwestycyjnych; Rozdział 7: Zmienność cen finansowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16658, 16657 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16656/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Finansowanie i inwestycje / Lutz Kruschwitz. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - XII, 455 s. : il. ; 24 cm.
1. Bezpieczne jednorazowe płatności; 2. Pewne wielokrotne płatności; 3. Wybory w warunkach niepewności. 4. Teoria arbitrażu; 5. Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM); 6. Time State Preference Model; 7. Teoria struktury kapitału; 8. CAPM a inwestycje; 9. Teoria wyceny opcji; 10. Wprowadzenie do statystyki; 11. Kompendium matematyczne. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37383 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37382/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Instrumenty rynku kapitałowego; Rozdział 2: Funkcjonowanie rynku kapitałowego; Rozdział 3: Uczestnicy rynku inwestycji finansowych; Rozdział 4: Ryzyko w zarządzaniu inwestycjami finansowymi; Rozdział 5: Stopa zwrotu i tyzyko jako kryteria oceny inwestycji finansowych; Rozdział 6: Analiza fundamentalna spółek akcyjnych notowanych na giełdzie papierów wartosciowych jako metoda oceny inwestycji finansowych; Rozdział 7: Analiza techniczna papierów wartościowych jako metoda oceny inwestycji finansowych; Rozdział 8: Strategie w inwestycjach finansowych oraz indeksy giełdowe; Rozdział 9: Analiza portfelowa papierów wartościowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14629, 14628 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14627/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Efektywność przedsięwzięć rozwojowych : metody - analiza - przykłady / red. Ryszard Borowiecki. - Wyd. 2 popr. - Warszawa, Kraków : Fogra, 1996. - 122, [13] s. : rys., wykr. ; 24 cm.
1. Proces inwestycyjny i jego struktura; 2. Istota i rodzaje rachunku ekonomicznej efektywności przedsięwzięć rozwojowych; 3. Rozwój metod badania efektywności przedsięwzięć rozwojowych w Polsce; 4. Analiza ekonomiczno - finansowa i ocena przedsięwzięć rozwojowych; 5. Ryzyko i niepewność w podejmowaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć rozwojowych. [g]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34116/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Mechanizm sterowania ryzykiem; 2. Zarządzanie poprzez rachunek kosztów i wyników; 3. Sterowanie ryzykiem w systemie RZKD; 4. Heurysyczny model inwestycji; 5. Controlling finansowy i logistyczny; 6. Systemy informatyczne zarządzania;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6470/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Finanse przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej; Rozdział 2: Rzeczowy majątek trwały i jego amortyzacja; Rozdział 3: Inwestycje rzeczowe w przedsiębiorstwie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7943 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7942/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again