Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(12)
available
(11)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia - Magazyn
(7)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Rogowski Waldemar
(2)
Dawidowicz Dawid
(1)
Dąbrowska Katarzyna
(1)
Gruszczyński Marcin
(1)
Józwiak Wojciech
(1)
Kafel Krzysztof
(1)
Kobyłecki Mirosław
(1)
Kurek Witold
(1)
Marciniak Stanisław
(1)
Marcinkowski Jerzy
(1)
Mirkowska Zofia
(1)
Nowak Edward
(1)
Ostrowska Elżbieta
(1)
Pielichaty Edward
(1)
Poszwa Michał
(1)
Rafalski Ryszard
(1)
Rogowski Waldemar (nauki ekonomiczne)
(1)
Sieradzki Rafał
(1)
Szymaniak Iwona
(1)
Thlon Michał
(1)
Winpenny James T
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Inwestycje
(9)
Efektywność ekonomiczna
(4)
Fundusz powierniczy
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Ryzyko inwestycyjne
(2)
Banki
(1)
Decyzje
(1)
Ekonomika inwestycji
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Fundusze inwestycyjne
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Inwestycje rzeczowe
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kalkulacja kosztów
(1)
Postęp techniczny
(1)
Rachunek ekonomiczny
(1)
Rynek finansowy
(1)
Ryzyko
(1)
Szkody przemysłowe
(1)
Teoria i praktyka
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Podręczniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
(Poradnik Doradcy Majątkowego)
Cz. 1: Rachunek efektywności inwestycji i opłacalności leasingu; Rozdział 1: Istota i przedmiot rachunku efektywności ekonomicznej inwestycji; Rozdział 2: Okres zwrotu- najczęściej stosowana odmiana metod statystycznych rachunku EEI; Rozdział 3: Dynamiczne metody oceny ekonomicznej efektywności inwestycji; Rozdział 4: Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych; Rozdział 5: Ocena opłacalności leasingu; Cz. 2: Analiza finansowa przedsiębiorstwa; Rozdział 1: Informacje wstępne; Rozdział 2: Analiza rentowności; Rozdział 3: Analiza płynności finansowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31263, 31262 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 31261/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Przedsięwzięcie techniczno-organizacyjne jako nośnik postępu; 2. Charakterystyka oceny efektywności przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych; 3. Metodyka analizy ekonomicznej przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych; 4. Sposoby oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć techniczno- organizacyjnych; 5. Sposoby oceny niewymiernych wartościowo efektów przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych; 6. Kierunki doskonalenia sposobów oceny efektywności postępu techniczno-organizacyjnego;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1474 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-264-4210-0
1. Podstawowe zagadnienia z zakresu rachunku efektywności inwestycji; 2. Bezwzględny rachunek efektywności inwestycji – ocena opłacalności; 3. Bezwzględny rachunek efektywności inwestycji – metody analizy ryzyka; 4. Względny rachunek efektywności inwestycji – ocena opłacalności; 5. Względny rachunek efektywności inwestycji – uwzględnianie ryzyka; 6. Rachunek efektywności inwestycji – współczesne wyzwania.[JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47012 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47011/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji; Rozdział 2: Wybrane zmodyfikowane metody oceny efektywnosci ekonomicznej inwestycji według standardów polskich; Rozdział 3: Rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji według standardów międzynarodowych; Rozdział 4: Szczególne przypadki oceny efektywności ekonomicznej inwestycji; Rozdział 5: Ryzyko i niepewność w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych; Rozdział 6: Zakończenie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26043, 26042 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26041/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Modelowanie zjawisk ekonomicznych z pomocą procesów stochastycznych; 2. Problemy identyfikacji zależności ilościowych a możliwości prognozowania; 3. Problem pomiaru ryzyka instrumentu finansowego; 4. Ryzyko w analizie portfelowej; 5. Predykcja szeregów czasowych a polityka inwestycyjna; 6. Ryzyko długoterminowych inwestycji giełdowych. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34532 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34531/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Zasady i kryteria rachunku opłacalności inwestowania; Rozdział 1: Istota inwestycji ich opłacalność i ryzyko; Rozdział 2: Wartośc pieniądza w czasie; Rozdział 3: Wartość ciągu płatności; Rozdział 4: Wielkości kształtujące wartość kapitału; Cz.2: Ocena ołacalności inwestycji finansowych; Rozdział 5: Akcje; Rozdział 6: Obligacje; Rozdział 7: Opcje; Rozdział 8: Lokaty bankowe; Rozdział 9: Fundusze inwestycyjne; Rozdział10: Polisy ubezpieczeniowe; Cz.3: Ocena opłacalności inwestycji rzeczowych; Rozdział 11: Inwestycje w dobra rzeczowe; Rozdział 12: Inwestycje rzeczowe produkcyjne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5854 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5853/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Strategie inwestowania w przedsiębiorstwie; 2. Ryzyko a warunki realizacji projektów inwestycyjnych; 3. Podstawowe formuły oceny efektywności ekonomicznej inwestycji; 4. Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym; 5. Metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego ze względu na ryzyko; 6. Rachunek wrażliwości projektu inwestycyjnego w analizie; 7. Metody probabilistyczno-statystyczne w pmiarze ryzyka projektu inwestycyjnego; 8. Metody symulacyjne w szacowaniu ryzyka projektu inwestycyjnego; 9. Metody badań operacyjnych w ocenie ryzyka projektu inwestycyjnego - strategia gier; 10. Efektywność portfela inwestycyjnego przedsiębiorstw w aspekcie ryzyka rynkowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8803, 8802, 8801, 8800 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8799/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rachunek efektywności inwestycji : wyzwania teorii i potrzeby praktyki / Waldemar Rogowski. - Wydanie 3 zmienione i rozszerzone. - [Siedliska] : Wydawnictwo Nieoczywiste, 2018. - 670 stron : ilustracje ; 24 cm.
Rozdział 1: Podstawowe zagadnienia z zakresu rachunku efektywności inwestycji; 1.1. Pojęcie oraz podstawowe cechy inwestycji; 1.2. Rodzaje inwestycji; 1.3. Realizacja inwestycji w formie project finance; 1.4. Etapy procesu budżetowania inwestycji; 1.5. Rachunek efektywności inwestycji; 1.6. Struktura i koszt kapitału; Rozdział 2: Bezwzględny rachunek efektywności inwestycji – ocena opłacalności; 2.1. Metody bezwzględnej oceny opłacalności inwestycji- klasyfikacja; 2.2. Metody proste bezwzględnej opłacalności inwestycji; 2.3. Dyskontowe metody bezwzględnej oceny opłacalności; 2.4. Uwzględnienie reinwestycji w metodach bezwzględnej oceny opłacalności; 2.5. Uwzględnienie inflacji w metodach bezwzględnej oceny opłacalności inwestycji; 2.6. Porównanie metod bezwzględnej oceny opłacalności inwestycji; 2.7. Praktyka stosowania metod oceny opłacalności inwestycji w różnych krajach; Rozdział 3: Bezwzględny rachunek efektywności inwestycji – metody analizy ryzyka; 3.1. Analiza ryzyka inwestycji; 3.2. Pośrednie metody analizy ryzyka inwestycji; 3.3. Bezpośrednie metody analizy ryzyka inwestycji; Rozdział 4: Względny rachunek efektywności inwestycji – ocena opłacalności; 4.1. Względna ocena opłacalności inwestycji; 4.2. Metody oceny opłacalności wykorzystywane we względnej ocenie opłacalności inwestycji; 4.3. Ocena opłacalności inwestycji o różnej wartości i różnym rozłożeniu w czasie przepływów pieniężnych netto – sytuacja pierwsza; 4.4. Ocena opłacalności inwestycji o różnej wartości nakładów inwestycyjnych – sytuacja druga; 4.5. Ocena opłacalności inwestycji o różnej długości ekonomicznego cyklu życia – sytuacja trzecia; 4.6. Metody względnej oceny opłacalności inwestycji o różnej długości ekonomicznego cyklu życia i różnej wartości nakładów inwestycyjnych – sytuacja czwarta; 4.7. Podsumowanie metod względnej oceny opłacalności inwestycji; Rozdział 5: Względny rachunek efektywności inwestycji – uwzględnienie ryzyka; 5.1. Uwzględnienie ryzyka we względnej ocenie efektywności inwestycji o różnej wartości i różnym rozłożeniu w czasie przepływów pieniężnych netto; 5.2. Uwzględnienie ryzyka we względnej ocenie efektywności inwestycji o różnej wartości nakładów inwestycyjnych; 5.3. Uwzględnienie ryzyka we względnej ocenie efektywności inwestycji o różnym ekonomicznym cyklu życia; 5.4. Uwzględnienie ryzyka we względnej ocenie efektywności inwestycji o różnym ekonomicznym cyklu życia i różnej wartości nakładów inwestycyjnych; Rozdział 6: Rachunek efektywności inwestycji – współczesne wyzwania; 6.1. Rachunek efektywności inwestycji zagranicznych; 6.2. Społeczny rachunek efektywności inwestycji (SERI); 6.3. Wielokryterialna analiza atrakcyjności inwestycji. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59789 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59788/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Podstawowe zagadnienia z zakresu rachunku efektywności przedsiewzięć inwestycyjnych; 2. Bezwzględny rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych - ocena opłacalności; 3. Bezwzględny rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych - metody analizy ryzyka; 4. Względny rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22344, 22343, 22342, 22341 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22340/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Brak informacji o dostępności: sygn. 48995/XVII czyt.
No cover
Book
In basket
1. Porównanie gospodarstw polskich i unijnych w świetle literatury; 2. Opis użytej metody porównań; 3. sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna gospodarstw unijnych w latach 1997-2003; 4. Gospodarstwa polskie o dużych i małych dochodach przypadających na jednostkę nakładów pracy własnej; 5. Gospodarstwa polskie na tle gospodarstw unijnych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33542, 33541 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33540/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wprowadzenie. dlaczego należy dokonywać wyceny ekonomicznej środowiska? 2. Problematyka środowiskowa w podstawowych habitatach; 3. Metody i techniki wyceny ekoomicznej; 4. Wycena ekonomiczna w praktyce; 5. Wycena projektów; 6. Ocena uwarunkowań politycznych i działania dostosowacze;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10372/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wpływ kapitału zagranicznego na sektor rynkowy; Rozdział 2: Kapitał zagraniczny w polskim sektorze ubezpieczeń; Rozdział 3: Udział kapitału zagranicznego w tworzeniu funduszy emerytalnych w Polsce; Rozdział 4: Zaangażowanie kapitału zagranicznego w funduszach inwestycyjnych i powierniczych w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7954 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7953/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again