Form of Work
Książki
(11)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(5)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(9)
Author
Kinal Jarosław (1985- )
(2)
Rykiel Zbigniew (1949- )
(2)
Andrzejewska Anna
(1)
Bednarek Józef
(1)
Chocholska Paulina
(1)
Haber Lesław
(1)
Jemielniak Dariusz (1975- )
(1)
Kozak Stanisław (psycholog)
(1)
Maciejowski Tomasz
(1)
Maj Przemysław
(1)
Osipczuk Małgorzata
(1)
Rutkowski Krzysztof
(1)
Zimny Jan (1952- )
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(6)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(10)
Subject
Internet
(11)
Rzeczywistość wirtualna
(5)
Uzależnienie od komputera
(3)
Komunikacja społeczna
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Administracja elektroniczna
(1)
Badania naukowe
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Demokracja
(1)
Dziecko
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Internauci
(1)
Komputery
(1)
Kultura
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Metody badawcze
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Poradniki dla rodziców
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zastosowanie i wykorzystanie
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
Wstęp -Ks. Jan Zimny ; Aksjologiczne wyzwania cywilizacji medialnej- Rafał Czupryk; Gry komputerowe a rozwój społeczny dziecka- Ewa Kopeć; Agresja i przemoc śród młodzieży gimnazjalnej- Patrycja Burak; Silni- bezsilni w sieci- Jowita Berdzik; Rzeczywistość ludzka a wirtualna wizja świata- ks. Jan Zimny; Obrona Sokratesa- Dominik Wysocki ; Digital Divide- zjawisko wykluczenia cyfrowego- Mateusz Szat; Uciec w wirtualność- Marta Misiewicz; Internetowa grupa wsparcia pro-Ana- wsparcie czy zagrożenie- Ewelina Nowak; Tożsamość wirtualna szansa czy zagrożenie ?- Agnieszka Kaźmierczak; Przestępczość internetowa wobec dzieci- Renata Matusiak; Rzeczywistość wirtualna w powieści Idąc rakiem Güntera Grassa- Aleksandra Paluch; Kobieta w życiu publicznym i przestrzeni medialnej na Ukrainie-Katarzyna Edyta Zabratańska; Gry w kulturze- Adam Orlik; „Cudze chwalicie swego nie znacie”-Emilia Adamowicz; Child maltreatment as modern threat in the family- Oksana Duchnak; The Right to Good Administration –outline- Artur Lis; Kultura jej wpływ na kształtowanie postawy młodzieży-Daria Maciołek; Świat Forum Ruchu Pro-Ana- Magdalena Jankowska; Demokracja w świeci perspektywy i prognozy- Katarzyna Bielska; Kultura szybkostrzelna- jałowym gruntem dla rozwoju człowieka- Ilona Drapała. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49362/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Nowe kompetencje nauczycieli w zakresie możliwości i niebezpieczeństw cyberprzestrzeni- Anna Andrzejewska; 1.1. Nowa rola nauczyciela w zmieniającej się rzeczywistości informatycznej; 1.2. Cyberprzestrzeń wyzwaniem dla współczesnego pedagoga; 1.3. Nowe kompetencje nauczyciela w obliczu rozwoju cyberprzestrzeni; 2. Nowe obszary zagrożenia niepełnosprawnością i wykluczeniem osób 45+ w społeczeństwie wiedzy-Jakub Jerzy Czarkowski; 2.1. Coraz nowsze technologie, coraz starsze społeczeństwo; 2.2. Wiedza w gospodarce i społeczeństwie wiedzy; 2.3. Nowe obszary zagrożenia wykluczeniem; 2.4. Szanse, jakie tworzy nowa technologia; 2.5. Propozycja komplementarna; 2.6. Czy pozostaniemy sobą?; 3. Współczesne uwarunkowania handlu ludźmi- Marek Cendrowski; 3.1. Początki handlu ludźmi; 3.2. Prawo a handel ludźmi; 3.3. Ściganie handlu ludźmi w Polsce; 3.4. Nowe oblicza handlu ludźmi; 3.5. Handel ludźmi w Polsce. Wybrane statystyki; 3.6. Handel ludźmi a Internet; 3.7. Handel ludźmi jako obszar przestępstw okołoegzystencjalnych; 4. Ciemna strona sieci – zagrożenia internetowe oraz ich konsekwencje dla uczniów- Anna Wrona; 4.1. Istota zjawiska zagrożeń internetowych; 4.2. Przemoc w Internecie – zjawisko i przeciwdziałanie; 4.3. Pornografia internetowa zagrożeniem dla uczniów; 4.4. Seksting – upublicznianie nagich zdjęć; 4.5. Bezpieczeństwo w Internecie; 5. „Kop” i „odlot” w wirtualnym świecie- Jarosław Korczak; 5.1. Charakter informacji na stronach WWW; 5.2. Leki a narkotyki; 5.3. Leki działające pobudzająco wykorzystywane jako legalna alternatywa dla amfetaminy i kokainy; 5.4. Leki na kaszel o działaniu otępiająco-halucynogennym wykorzystywane jako legalna alternatywa dla takich narkotyków, jak heroina, PCP czy LSD; 5.5. Przykłady najpopularniejszych leków na kaszel o działaniu dysocjano-euforyzującym, zawierających DXM; 5.6. Leki, narkotyki a Internet; 6. Prawne aspekty cyberprzestępczości- Krzysztof Zimny; 6.1. Cyberprzestępczość w Internecie; 6.2. Cyberprzestępczość według Interpolu; 6.3. Cyberprzestępczość według Rady Europy; 6.4. Definicja cyberprzestępczości wg Unii Europejskiej; 6.5. Definicja cyberprzestępczości w polskim prawodawstwie; 6.6. Charakterystyka wybranych przestępstw i metod działania sprawców; 6.7. Cyberprzestępczość w statystykach polskich; 6.8. Ochrona prawna przed cyberprzestępczością w Polsce; 7. Wolność słowa w świecie wirtualnym – wartość nadużywana- Dorota Marczuk, Kinga Kucała; 7.1. Obszary świata wirtualnego; 7.2. Wolność słowa jako wartość; 7.3. Internet i social media; 7.4. Postawa krytyczna wobec informacji zawartych w mediach; 8. Bezpieczeństwo człowieka w społeczeństwie nadzorowanym- Piotr Krawczyk; 8.1. Społeczeństwo nadzorowane jako nieuchronna konsekwencja zmiany społecznej; 8.2. Technologie w służbie kontroli; 8.3. Zagrożenia dla prywatności w perspektywie pedagogicznej; 9. Religijność człowieka jeszcze realna czy już wirtualna?- Mariusz Szymański, Erwin Jaworski; 9.1. Religia a religijność; 9.2. Religia w sieci a religia sieciowa; 9.3. Wirtualne wspólnoty religijne; 9.4. Wirtualne obrzędy religijne; 10. Nowe wyzwania profilaktyki w kontekście zagrożeń dzieci i młodzieży- Ewa Krzyżak-Szymańska, Andrzej Szymański; 10.1. Istota działań profilaktycznych; 10.2. Nowe zagrożenia w środowisku dzieci i młodzieży; 10.3. Profilaktyka niebezpiecznego korzystania z Internetu i z komputera; 10.4. Zapobieganie negatywnemu wpływowi gier komputerowych na młodego odbiorcę; 10.5. Profilaktyka fonoholizmu wśród dzieci i młodzieży; 10.6. Nowy wymiar profilaktyki w społeczeństwie wiedzy.[K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44163/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Pojęcia – definicje, istota, zakres; Rozdział 2: Wpływ Internetu na funkcjonowanie władzy państwowej; Rozdział 3: Wpływ Internetu na rozwój niepaństwowej sfery publicznej; Rozdział 4: Wpływ Internetu na ewolucję zasad demokracji. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34937 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34936/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66587/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Internet i programy strategiczne przedsiębiorstw; Cz.2: Informacja i promocja w sieci; Cz.3: Handel elektroniczny i e- finanse; Cz.4: Zarządzanie z wykorzystaniem sieci.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14984 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14983/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 66590, 66589 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66588 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Socjologia internetu / Dariusz Jemielniak. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - 232 strony : ilustracje, wykresy ; 21 cm.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 66752 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66751/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
1. Teoretyczne problemy komunikowania społecznego w ujęciu interdyscyplinarnym; 1.1. Pojęcie, cele i rodzaje komunikowania; 1.2. Komunikacja werbalna (słowna) i niewerbalna (mowa ciała); 1.3. Bariery i style komunikowania interpersonalnego; 2. Komunikowanie się nadawców i odbiorców w Internecie; 2.1. Środowisko Internetu – społeczna przestrzeń komunikowania; 2.2. Komunikacja interpersonalna w Internecie – typy komunikacji międzyludzkiej; 2.3. Język Internetu dzieci i młodzieży oraz autoprezentacja w świecie wirtualnym; 2.4. Charakterystyka wybranych patologicznych portali w Internecie; 3. Zagrożenia zdrowotne na stanowisku komputerowym – wymogi ergonomiczne dla dzieci i dorosłych; 3.1. Wymagania ergonomiczne w pracy z komputerem; 3.2. Eliminowanie zagrożeń zdrowotnych na stanowisku pracy z komputerem; 3.3. Bezpieczna i prawidłowa praca z komputerem; 4. Internetoholizm, gry komputerowe i hazard internetowy; 4.1. Uzależnienie od sieci – przyczyny, skutki, test diagnostyczny 4.2. Niektóre formy patologicznej aktywności dzieci i młodzieży w Internecie – gry komputerowe; 4.3. Internetowy hazard – definicje, przyczyny, diagnoza (test) i skutki; 5. Dzieci i młodzież jako ofiary cyberprzestępczego wykorzystywania przez dorosłych w Internecie; 5.1. Cyberprzemoc – czyli agresja w Internecie, przyczyny i skutki; 5.2. Wirtualne znajomości – pułapki i skutki dla dzieci i młodzieży; 5.3. Grooming – relacje dorosłych z dziećmi w celu uwiedzenia i wykorzystania seksualnego (pornografia, pedofilia, seksoholizm); 5.4. Stalking – prześladowania ofiar w Internecie ( skutek „chorej miłości”); 6. Komunikowanie się dzieci i młodzieży przez Internet w badaniach socjologicznych i psychologicznych; 6.1. Dostępność, atrakcyjność i różnorodność komunikowania dzieci i młodzieży w Internecie; 6.2. Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne – aspekty prawne w opinii młodzieży gimnazjalnej; 6.3. Uzależnienia studentów od komputera i Internetu; 6.4. Studenci Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gdańsku – potrzeby zaspokajane przez Internet.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 50295 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 50294/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Wyzwania logistyczne w erze gospodarki elektronicznej; Rozdział 1: Między młotem technologicznych wyzwań e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi; Rozdział 2: Ewolucja łańcucha dostaw w gospodarce elektronicznej; Rozdział 3: Zaawansowane systemy planowania i ich rola w gospodarce elektronicznej; Rozdział 4: Nowe formy Electronic Data Interchange w zarządzaniu łańcuchem dostaw; Rozdział 5: Zarządzanie relacjami z klientem w burzliwych czasach; Cz.2: Logistyczne uwarunkowania handlu B2C; Rozdział 6: Fizyczna dystrybucja kluczem do sukcesu sprzedaży internetowej; Rozdział 7: Internetowa dystrybucja produktów audiowizualnych na przykładzie płyt DVD; Rozdział 8: Obsługa logistyczna dostaw produktów sprzedawanych on-line na przykładzie firmy Easy Net S.A.; Cz.3: Zakupy zaopatrzeniowe a elektroniczne rynki zakupów; Rozdział 9: Od marzeń do rzeczywistości z szybkością Internetu - status i perspektywy rynków elektronicznych; Rozdział 10: Rynki internetowe - korzyści dla sprzedających; Rozdział 11: Elektroniczne platformy handlowe typu B2B na rynku polskim; Cz.4: Logistyka on -line - nowe wyzwania dla branży logistycznej; Rozdział 12: Wyzwania handlu B2B dla operatorów logistycznych w Polsce; Rozdział 13: Przygotowanie operatora logistycznego do obsługi e-biznesu; Rozdział 14: Trzeci wymiar transportu - internetowa witryna logistyczna Maersk Sealand i Maersk Logistics;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9176 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 9174/XXXIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36628 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36627/VIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again