Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(13)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Czytelnia Czasopism
(5)
Author
Szopa Bogumiła
(4)
Doliwa-Klepacki Zbigniew M. (1938- )
(2)
Błahut Bożena
(1)
Błahut Karol J. (1929- )
(1)
Dach Zofia
(1)
Drozdowicz Zbigniew
(1)
Gajda Anastazja
(1)
Kosiedowski Wojciech
(1)
Piotrowska-Trybull Marzena
(1)
Ruszkowski Janusz
(1)
Sznajder Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Unia Europejska
(6)
Europa
(5)
Integracja gospodarcza
(5)
Integracja europejska
(2)
Europejski Obszar Gospodarczy
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Marketing
(1)
Negocjacje akcesyjne Polski
(1)
Polska
(1)
Porównania międzynarodowe
(1)
Prawo europejskie
(1)
Procesy dostosowawcze
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Subject: time
1945-
(1)
Subject: place
Europa
(2)
Europa Zachodnia
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
13 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37889 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 855)
1. Aleksander Surdej, O niektórych determinantach efektywności polityki społecznej w erze globalizacji gospodarczej; 2. Olga Davydenko, Sytuacja ludności rosyjskojęzycznej współczesnego Kazachstanu na tle przemian demograficznych końca XX i początku XXI wieku; 3. Katarzyna Cira, Dyrektywa 2007/65 o audiowizualnej usłudze medialnej - dylematy implementacyjne; 4. Jan Brzozowski, Ekonomiczne teorie migracji międzynarodowych; 5. Aleksander Surdej, Krzysztof Wach, Kierunki działań Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw; 6. Jan Brzozowski, Marek Szarucki, Aktywność biznesowa polskich emigrantów w kontekście transnacjonalizmu. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 787)
1.Badania i rozwój jako czynnik rozwoju gospodarczego integrującej się Europy; 2.Konkurencyjność Unii Europejskiej na tle gospodarki USA; 3.Program reform w Polsce na rzecz realizacji strategii lizbońskiej; 4. Polityka Unii Europejskiej wobec imigrantów; 5.Bariery migracji pracownikóww Unii Europejskiej; 6.Rozwój stosunków handlowych i współpracy gospodarczej pomiędzy UE a NAFTA na przykładzie USA; 7.Stosunki gospodarcze UE-Mercosur a perspektywa utworzenia FTAA. 8.Polityka Unii Europejskiej wobec krajów Europy Południowo-Wschodniej na przykładzie Republiki Mołdowy; 9.Światowe Islamskie Forum Ekonomiczne.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7112-001-X
1. Granice a kwestia europejskiej tożsamości; 2. Powstawanie i przekraczanie granic; 3. Europejska przestrzeń gospodarcza; 4. Europejska przestrzeń badawcza i edukacyjna; 5. Europejska przestrzeń prawna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16010 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 16009/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 832)
1. Helena Tendera-Właszczuk, Hanna Kelm, Bariery asymilacji imigrantów w wybranych krajach Unii Europejskiej; 2. Wojciech Bąba, Polityka Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych w aspekcie rynku pracy; 3. Magdalena Zając-Frąs, Pozycja kobiey na rynku pracy w Unii Europejskiej; 4. Krzysztof Wach, Menedżerska percepcja zmian w otoczeniu konkurencyjnym przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 734)
1. Funkcjonowanie mechanizmów stabilizujących unię gospodarczą i walutową. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość; 2. Wpływ wschodniego rozszerzenia Wspólnot Europejskich na funkcjonowanie Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 3. Dostosowanie Bułgarii i Rumunii do członkostwa w Unii Europejskiej; 4. Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej z Ukrainą, Białorusią i Rosją; 5. Zmiana pozycji Chin w gospodarce światowej na przykładzie stosunków Unia Europejska - Chiny; 6. Systen decyzyjny w Unii Europejskiej w ujęciu przekrojowym; 7. Polityka ochrony konsumenta w Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41408 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 41407/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Regiony i rozwój regionalny w prawie wspólnotowym; 2. Kompetencje regionów państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach integracyjnych; 3. Udział regionów polskich ( województw ) w procesach integracyjnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16581 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16580/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. wstępna: Pojęcie integracji międzynarodowej, jej geneza oraz historia; Rozdział 1: Pojęcie, geneza oraz modele i formy współczesnej integracji gospodarczej; Rozdział 2: Historia idei i procesów integracyjnych w Europie; Cz.1: Integracja w ramach Unii Europejskiej; Rozdział 3: Historia powstania Unii Europejskiej; Rozdział 4: Podstawy prawne funkcjonowania; Rozdział 5: Kontrola i przestrzeganie prawa unijnego; Rozdział 6: Członkowstwo i stosunki zewnętrzne; Rozdział 7: Polska a Unia Europejska; Rozdział 8: Organy; Rozdział 9: Założenia integracyjne i ich realizacja w ramach filaru pierwszego; Rozdział 10: Założenia i procesy integracyjne w ramach drugiego filaru; Rozdział 11: Założenia i procesy integracyjne w ramach trzeciego filaru; Rozdział 12: Symbole UE; Rozdział 13: Fundusze; Rozdział 14: Finanse Unii Europejskiej; Rozdział 15: Przyszłość Unii Europejskiej; Cz. 2: Integracja w ramach innych, niż Unia Europejska Europejskich Ugrupowań Integracyjnych; Rozdział 16: Integracja krajów Beneluksu; Rozdział 17: Integracja krajów nordyckich; Rozdział 18: Integracja w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu Rozdział 19: Europejski obszar gospodarczy ( EEA ); Rozdział 20: Współpraca i integracja krajów Europy Środkowo - Wschodniej po 1989 r.; Rozdział 21: Integracja w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw ( WNP ); Cz.3: Wybrane dokumenty dotyczące Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29325, 28799, 16362 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 16361/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 701)
1. Ocena wyników negocjacji akcesyjnych Polski na tle innych krajów Europy środkowowschodniej; 2. Specyfika wschodniego rozszerzenia Unii Europejskiej; 3. Ocena stanu dostosowania Polski do włączenie się do Unii Gospodarczej i Walutowej; 4. Zmiany w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich; 5. Koszty i korzyści integracji krajów słabiej rozwiniętych gospodarczo. Wybrane aspekty; 6. Zadania polityki regionalnej Unii Europejskiej wobec wzrostu zróżnicowań regionalnych związanych z ostatnim rozszerzeniem; 7. Polski lobbing w Unii Europejskiej; 8. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Studium porównawcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie - Prace Zbiorowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu)
Część 1: Przesłanki strategii rozwoju i pogłębiania integracji w Unii Europejskiej; Część 2: Centra i peryferia rozwoju społeczno-gospodarczego w Unii Europejskiej. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37613 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37612/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Analiza uwarunkowań działań marketingowych na rynku Unii Europejskiej jako element planu marketingowego przedsiębiorstwa; Rozdział 3: Metody analizy pozycji przedsiębiorstwa i jego produktów na rynku Unii Europejskiej; Rozdział 4: Strategie marketingowe na rynku Unii Europejskiej; Rozdział 5: Marketing mix na rynku Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 435 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 434/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35547 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35546/IX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again