Form of Work
Książki
(2)
Status
only on-site
(2)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Author
Barański Robert
(1)
Boczoń Jerzy
(1)
Kotowski Jarosław
(1)
Załuska Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Instytucje nonprofit
(2)
Administracja
(1)
Fundacja
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Poradnik
(1)
2 results Filter
No cover
Book
In basket
Fundacje i stowarzyszenia / Robert Barański, Jarosław Kotowski. - Wydanie 3, stan prawny: wrzesień 2016. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - XXIII, [1], 338 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa.)
(Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN: : 978-83-255-8950-9 ; 978-83-255-8951-6 (e-book)
Rozdział 1: Powołanie i rejestracja organizacji pozarządowych - Robert Barański; 1. Fundacja czy stowarzyszenie; 1.1. Forma prawna organizacji; 1.2. Fundacja; 1.3. Stowarzyszenie; 2. Zakładanie organizacji pozarządowych; 2.1. Zakładanie organizacji pozarządowych – uwagi ogólne; 2.2. Nazwa organizacji; 2.3. Statut organizacji; 3. Procedury rejestracyjne; 3.1. Rejestracja stowarzyszenia lub fundacji; 3.2. Opłaty za rejestrację organizacji; 4. Status organizacji pożytku publicznego; 4.1. Organizacja pożytku publicznego; 4.2. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym; 5. Stowarzyszenia zwykłe ; 6. Likwidacja organizacji pozarządowej; 6.1. Likwidacja fundacji; 6.2. Likwidacja stowarzyszenia; 6.3. Przeprowadzenie likwidacji; Rozdział 2: Działalność bieżąca - Robert Barański; 1. Organizacja biura; 1.1. Lokal dla organizacji; 1.2. Wyposażenie lokalu; 2. Budżet organizacji pozarządowej; 2.1. Budżet organizacji pozarządowej – uwagi ogólne; 2.2. Koszty stałe i zmienne; 2.3. Sposoby kalkulowania kosztów; 3. Public relations w organizacjach pozarządowych; 3.1. Znaczenie public relations w organizacjach pozarządowych; 3.2. Public relations wewnątrz organizacji; 3.3. Zewnętrzny public relations; 4. Współpraca z wolontariatem; 4.1. Pojęcie wolontariatu i wolontariusza; 4.2. Zaangażowanie wolontariusza w działalność organizacji; 5. Strategia rozwoju organizacji pozarządowej; 5.1. Opracowanie strategii rozwoju organizacji pozarządowej; 5.2. Analiza zasobów organizacji; 5.3. Analiza otoczenia zewnętrznego; 5.4. Wyznaczanie celów strategicznych i operacyjnych organizacji; 5.5. Analiza ryzyka niepowodzenia strategii; 6. Zatrudnianie pracowników; 6.1. Zatrudnianie pracowników w organizacji pozarządowej – uwagi ogólne; 6.2. Umowa z pracownikiem organizacji pozarządowej; 6.3. Rozwiązywanie umowy o pracę; 6.4. Szkolenie z BHP i ochrony przeciwpożarowej; 7. Zasady sprawozdawczości; 7.1. Sprawozdanie merytoryczne; 7.2. Sprawozdanie finansowe; 8. Kontrole w organizacjach pozarządowych; 8.1. Organy kontrolne i zakres ich działań; 8.2. Kontrola grantodawcy; 8.3. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy; 8.4. Kontrola podatkowa; 9. Księgowość i rachunkowość w organizacjach; 9.1. Księgowość w organizacji pozarządowej; 9.2. Dokumentacja finansowa organizacji; 10. Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych; 10.1. Prowadzenie działalności gospodarczej; Rozdział 3: Źródła finansowania - Robert Barański; 1. Zbiórki publiczne; 1.1. Zbiórki publiczne – uwagi ogólne; 1.2. Sporządzanie sprawozdań po zakończeniu zbiórki publicznej; 2. Działalność odpłatna organizacji pożytku publicznego; 2.1. Definicja działalności odpłatnej pożytku publicznego; 2.2. Działalność odpłatna pożytku publicznego a działalność gospodarcza; 3. Kampania 1%; 3.1. Przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego; 3.2. Realizacja kampanii 1%; 4. Kredyty dla organizacji pozarządowych; 4.1. Oferta kredytowa dla organizacji pozarządowej; 4.2. Etapy zaciągnięcia kredytu bankowego; 5. Zaliczki na realizację projektu; 6. Spadki i zapisy dla organizacji pozarządowych; 7. Nawiązki sądowe; 8. Składki członkowskie w stowarzyszeniach; 8.1. Składki członkowskie – uwagi ogólne; 8.2. Informacje o składkach zawierane w statucie; 8.3. Efektywne egzekwowanie składek; 9. Kapitał żelazny; Rozdział 4: Konkursy dotacyjne - Robert Barański; 1. Przystąpienie do konkursu; 1.1. Konkursy dotacyjne – uwagi ogólne; 1.2. Umowa o dofinansowanie projektu; 2. Konstrukcja projektu; 2.1. Przygotowanie do planowania projektu; 2.2. Problem, który projekt zamierza rozwiązać; 2.3. Cele projektu; 2.4. Rezultaty projektu; 2.5. Grupa odbiorców (beneficjentów projektu); 2.6. Harmonogram realizacji projektu; 2.7. Budżet projektu; 3. Zobowiązania wynikające z realizacji projektu; 3.1. Zaangażowanie dodatkowych zasobów; 3.2. Pracownicy w projekcie; 3.3. Infrastruktura projektu; 4. Studium wykonalności projektu; 4.1. Budowa studium wykonalności projektu; 4.2. Analizy planowanego przedsięwzięcia; 5. Innowacyjność i wartość dodana projektu; 5.1. Innowacyjność przedsięwzięcia; 5.2. Wartość dodana projektu; 6. Matryca logiczna projektu; 6.1. Matryca logiczna projektu – uwagi ogólne; 6.2. Wady i zalety matrycy logicznej; 7. Narzędzia pomocnicze w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej; 7.1. Kwestionariusze projektu; 7.2. Generator wniosków o dofinansowanie projektu; 8. Elementy zarządzania projektem; 8.1. Zakres projektu; 8.2. Interesariusze projektu; 8.3. Koordynacja projektu 8.4. Zarządzanie informacją w projekcie; 8.5. Przekazanie płatności przez grantodawcę; 8.6. Wnioski o płatność; 8.7. Niezrealizowane działania; 9. Monitoring projektu; 9.1. Monitoring projektu – zasady ogólne; 9.2. Raportowanie; 9.3. Monitoring finansów; 9.4. Sytuacje kryzysowe; 10. Ewaluacja projektu; 11. Biznesplan w konkursach dotacyjnych; 12. Analiza SWOT; 12.1. Rozwinięcie skrótu SWOT; 12.2. Mocne strony projektu; 12.3. Słabe strony projektu; 12.4. Szanse i zagrożenia projektu; 12.5. Właściwie przeprowadzona analiza SWOT; Rozdział 5: Współpraca z organami administracji publicznej - Jarosław Kotowski, Robert Barański; 1. Zagadnienia ogólne; 1.1. Podstawy prawne współpracy; 1.2. Strony współpracy; 1.3. Działalność pożytku publicznego; 1.4. Przedmiot współpracy; 1.5. Formy współpracy; 1.6. Zakres obowiązku prowadzenia współpracy; 1.7. Zasady współpracy; 2. Współpraca pozafinansowa; 2.1. Programy współpracy JST z organizacjami pozarządowymi; 2.2. Skutki wadliwości, nieważności lub braku podjęcia programu współpracy; 2.3. Konsultowanie aktów normatywnych; 3. Rady działalności pożytku publicznego; 3.1. Rada „krajowa”; 3.2. Rady wojewódzkie, powiatowe i gminne; 4. Zlecanie realizacji zadań publicznych; 4.1. Zakres zadań mogących podlegać zleceniu; 4.2. Tryby zlecania realizacji zadań publicznych; 4.3. Procedura otwartego konkursu ofert; 4.4. Oferta; 4.5. Umowa; 4.6. Sprawozdanie z realizacji zadania; 5. Inicjatywa lokalna; 5.1. Wnioskodawcy, rola organizacji non profit w inicjatywie lokalnej; 5.2. Zakres przedmiotowy inicjatywy lokalnej; 5.3. Złożenie wniosku; 5.4. Ocena wniosku; 5.5. Umowa i realizacja zadania; 5.6. Zobowiązania stron umowy i ich udział w inicjatywie lokalnej; 6. Bariery współpracy; 6.1. Nastawienie stron współpracy; 6.2. Utożsamianie współpracy wyłącznie z jej formami finansowymi, brak kompleksowości współpracy; 6.3. Nierówność partnerów współpracy i brak środków ochrony prawnej; 6.4. Formalizm współpracy, zasady rozliczeń; Rozdział 6: Współpraca zewnętrzna z innymi podmiotami - Robert Barański; 1. Współpraca ze sponsorami; 1.1. Określenie potrzeb własnej organizacji; 1.2. Plan współpracy ze sponsorami; 1.3. Wybór odpowiedniej firmy sponsorującej; 1.4. Zasada obopólnych korzyści; 1.5. Oferta skierowana do potencjalnego sponsora; 1.6. Błędy w kontaktach ze sponsorami; 1.7. Umowa ze sponsorem; 1.8. Sprawozdanie z wykorzystanej pomocy; 2. Współpraca partnerska; 2.1. Planowanie projektu partnerskiego; 2.2. Organizacja i realizacja projektów partnerskich; Rozdział 7: Organizacje tematyczne- Robert Barański; 1. Organizacje pozarządowe działające na polu pomocy społecznej; 1.1. Ustawowy obowiązek współpracy; 1.2. Realizacja zadań publicznych; 1.3. Zakres pomocy udzielanej przez organizacje pozarządowe; 1.4. Wybrane możliwości pozyskiwania finansowania przez organizacje pozarządowe; 1.5. Korzyści dla jednostek pomocy społecznej wynikające ze współpracy z „trzecim sektorem”; 2. Organizacje pozarządowe w oświacie; 2.1. Wsparcie systemu oświaty przez trzeci sektor; 2.2. Źródła finansowania; 3. Organizacje pozarządowe działające na polu kultury i sztuki; 3.1. Organizacje pozarządowe działające na polu kultury i sztuki – uwagi ogólne; 3.2. Kreatywna Europa; 3.3. Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 4. Organizacje zajmujące się sportem i kulturą fizyczną; 4.1. Funkcjonowanie klubów sportowych; 4.2. Uczniowski klub sportowy; 4.3. Ewidencja starosty. [JK]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51753/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13929, 13928 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13927/XVI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again