Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(13)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia - Magazyn
(10)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Author
Jakubowski Jacek
(2)
Rutkowski Marek
(2)
Tarczyński Waldemar
(2)
Zaremba Adam
(2)
Ferlak Marcin
(1)
Golec Nikodem
(1)
Kasapi Andrew
(1)
Katolik Jerzy
(1)
Niedziółka Paweł (bankowość)
(1)
Smith Clifford W
(1)
Smithson Charles W
(1)
Weron Aleksander
(1)
Weron Rafał
(1)
Wilford D. Sykes
(1)
Wiśniewska Ewelina
(1)
Węgrzyn Ryszard
(1)
Zwolankowski Marek
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(12)
Subject
Instrumenty pochodne
(11)
Finanse
(3)
Matematyka finansowa
(3)
Instrumenty pochodne (finanse)
(2)
Papiery wartościowe
(2)
Akcje
(1)
Analiza fundamentalna
(1)
Domy maklerskie
(1)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(1)
Hedging
(1)
Informacja giełdowa
(1)
Instrumenty pochodne kredytowe
(1)
Obligacje
(1)
Opcje na akcje
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko inwestowania
(1)
Ryzyko stopy procentowej
(1)
Strategie inwestowania
(1)
Swapy
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie pieniędzmi
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Genre/Form
Podręczniki
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
Giełdowe instrumenty pochodne / Ewelina Wiśniewska. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 182 s. : il. ; 24 cm.
Rozdział 1: Charakterystyka rynku terminowego oraz jego instrumentów; Rozdział 2: Giełdowy rynek finansowych instrumentów pochodnych; Rozdział 3:Rola instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem; Rozdział 4: Tendencje zmian światowego giełdowego rynku instrumentów pochodnych; Rozdział 5: Perspektywy rozwoju giełdowego rynku finansowych instrumentów pochodnych w Polsce. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37391 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37390/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-88597-16-7
Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Kontrakty forward i futures; Rozdział 3: Opcje; Rozdział 4: Swapy; Rozdział 5: Zarządzanie ryzykiem;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24603, 24602 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5248/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rynki Finansowe)
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-88597-62-0
Rozdział 1: Charakterystyka rynku kredytowych instrumentów pochodnych; Rozdział 2: Rodzaje kredytowych instrumentów pochodnych; Rozdział 3: Zastosowanie kredtytowych instrumentów pochodnych; Rozdział 4: Skrypty dłuzne indeksowane do zdarzeń kredytowych; Rozdział 5: Ryzyko związane z kredytowymi instrumentami pochodnymi; Rozdział 6: Zabezpieczone zobowiązania obligacyjne; Rozdział 7: Wymagany kapitał regulacyjny dla kredytowych instrumentów pochodnych; Rozdział 8: Wycena kredytowych instrumentów pochodnych; Rozdział 9: Zastosowania swapów kredytowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24530, 24529 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24528/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-87916-10-2
Rozdział 1: Ewolucja instrumentów zarzązdania ryzykiem; Rozdział 2: Przegląd procesu zarządzania ryzykiem; Rozdział 3: Stan rynku produktów zarządzania ryzykiem; Rozdział 4: Jak zarządzanie ryzykiem może zwiększyć wartość firmy; Rozdział 5: Pomiar ekspozycji firmy na ryzyko zmian cen na rynkach; Rozdział 6: Kontrakty forward; Rozdział 7: Zastosowanie kontraktów forward do zarządzania ryzykiem; Rozdział 8: Kontrakty futures; Rozdział 9: Zastosowanie kontraktów futures do zarządzania ryzykiem; Rozdział 10: Kontrakty swapowe; Rozdział 11: Wykorzystanie swapów do zarządzania finansowym ryzykiem cenowym; Rozdział 12: Elementarz opcji; Rozdział 13: Taksonomia modeli wyceny opcji; Rozdział 14: Wykorzystanie opcji w zarządzaniu ryzykiem cenowym; Rozdział 15: Inżynieria " nowych" produktów służących do zarządzania ryzykiem; Rozdział 16: Hybrydowe papiery wartościowe; Rozdział 17: Pomiar ryzyka odmowy zapłaty i zarządzania tym ryzykiem; Rozdział 18: Zarządzanie ryzykiem cenowym w portfelu instrumentów; Rozdział 19: Znaczenie zarządzania ryzykiem;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9612 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5238/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-208-1466-9
Rozdział 1: Charakterystyka wybranych instrumentów pochodnych; Rozdział 2: Wycena pochodnych instrumentów finansowych; Rozdział 3: Podstawowe strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym; Rozdział 4: Pojęcie ryzyka i zarządzanie ryzykiem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9642, 9641 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9640/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku / Paweł Niedziółka. - Warszawa : Difin, 2003. - 258, [1] s. : il. ; 23 cm.
Rozdział 1: Struktura stóp procentowych; Rozdział 2: Ryzyko w działalności bankowej; Rozdział3: System zarządzania ryzykiem w banku; Rozdział 4: Ryzyko stopy procentowej w banku-definicja zjawiska oraz przegląd metod kwalifikacji; Rozdział 5:Zewnętrzne instrumenty zarządzania ryzykiem stopy procentowej; Rozdział 6: Tradycyjne instrumenty zarządzania ryzykiem stopy procentowej; Rozdział 7: Instrument pochodny-ryzykowna koncepcja współczesnych rynków finansowych; Rozdział8: Zabezpieczenie przed ryzykiem stopy procentowej za pomocą transakcji terminowych typu FRA oraz kontraktów terminowych futures; Rozdział 9: Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej za pomocą transakcji opcyjnych; Rozdział10: Transakcje typu interest rate swap. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37713 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37712/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Instrumenty pochodne; Rozdział 2: Wprowadzenie do analizy stochastycznej; Rozdział 3: Wycena instrumentów pochodnych w czasie dyskretnym; Rozdział 4: Wycena instrunentów pochodnych w czasie ciągłym; Rozdział 5: Instrumenty pochodne stóp procentowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14688 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14687/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Instrumenty pochodne; Rozdział 2: Wprowadzenie do analizy stochastycznej; Rozdział 3: Wycena instrumentów pochodnych w czasie dyskretnym; Rozdział 4: Wycena instrunentów pochodnych w czasie ciągłym; Rozdział 5: Instrumenty pochodne stóp procentowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24793, 24792, 24791, 24790 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24789/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Rynek kapitałowy jako środowisko inżynierii finansowej; Rozdział 1: Rynek finansowy i jego segmenty; Rozdział 2: Pojęcie i funkcje rynku kapitałowego; Rozdział 3: Instytucje i instrumenty rynku kapitałowego; Cz.2: Innowacje finansowe jako atrybut inżynierii finansowej; Rozdział 4: Mechanizm kreacji innowacji finansoweych; Rozdział 5: Istota i pola aktywności inżynierii finansowej; Rozdział 6: Zarządzanie ryzykiem czyli wstęp do zastosowań inżynierii finansowej; Rozdział 7: Opcje; Rozdział 8: Kontakty financial futures i forward; Rozdział 9: Swapy; Cz. 3: Strategie inwestowania z wykorzystaniem instrumentów pochodnych; Rozdział 10: Wycena pochodnych instrumentów finansowych; Rozdział 11: Strategie inwestowania; Rozdział 12: Commercial papers-skrypty dłużne przedsiębiorstw; Rozdział 13: Venture capital nowy element polskiego rynku kapitałowego; Rozdział 14: Inżynieria finansowa -polskie przykłady i doświadczenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8878 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8877/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Onepress Exclusive)
Rozdział 1: Produkty sturkturyzowane? A co to takiego?; Rozdział 2: Jak działają produkty strukturyzowane?; Rozdział 3: Opcje, opcje, opcje...; Rozdział 4: Rynek produktów struktoryzowanych w Polsce; Rozdział 5: Produkty strukturyzowane - czy to się opłaca. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34524 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34523/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 225)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 44834 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Rynek finansowy; 3. Papiery wartościowe; 4. Kontrakty terminowe; 5. Matematyka finansowa modeli dyskretnych; 6. Matematyka finansowa modeli ciągłych; 7. Modelowanie struktury terminowej; 8. Konstrukcja i wycena egzotycznych instrumentów pochodnych; 9. Statystyka rynków finansowych; 10. Alternatywne modele finansowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5414 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5413/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Giełda : podstawy inwestowania / Adam Zaremba. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2008. - 199 s. : il. ; 24 cm.
(Onepress Exclusive)
Cz. 1: Zanim zaczniesz inwestować; Rozdział 1: Jak wybrać dom maklerski; Rozdział 2: Naucz się rozpoznawać ryzyko; Cz. 2: Jak działa giełda; Rozdział 3: System notowań? A to co takiego? Rozdział 4: Wszystko co warto wiedzieć o zleceniach; Rozdział 5: System notowań na GPW; Rozdział 6: Rzut okiem na rynek, czyli indeksy giełdowe; Cz. 3:Do wyboru, do koloru, czyli instrumenty rynku kapitałowego; Rozdział 7: Instrumenty pierwotne; Rozdział 8: Instrumenty pochodne; Cz. 4: Jak inwestować, żeby zarabiać?; Rozdział 9: Metody zarządzania pieniędzmi; Rozdział 10: Analiza fundamentalna; Rozdział11: Analiza techniczna; Dodatki: Wartość pieniądza w czasie; Źródła informacji giełdowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32197, 32196, 32195, 30792, 30791 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30790/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again