Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(8)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia Czasopism
(4)
Author
Bielawski Paweł
(2)
Helin Andre
(2)
Surówka-Marszałek Danuta
(2)
Sztuczyńska Hanna
(2)
Wasilewska Janina
(2)
Bachorz Anna
(1)
Gos Waldemar
(1)
Owsiak Stanisław
(1)
Sułkowska Wanda (1951- )
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Instrumenty finansowe
(8)
Rachunkowość
(6)
Finanse
(2)
Rachunkowość finansowa
(2)
Akcje
(1)
Aktywa
(1)
Aukcje
(1)
Badania marketingowe
(1)
Badania rynku
(1)
Fundusze emerytalne
(1)
Gospodarka towarowo-pieniężna
(1)
Lokalizacja handlu
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Sprawozdania finansowe skonsolidowane
(1)
Spółki
(1)
Transakcje hedgingowe
(1)
Upadłość
(1)
8 results Filter
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 197)
Rozdział 1: Metodologia nauk ekonomicznych a ogólna teoria rachunkowości; Rozdział 2: Koncepcje rachunkowości instrumentów finansowych w teorii i praktyce; Rozdział 3: Modele wyceny instrumentów finansowych; Rozdział 4: Wycena bilansowa instrumentów finansowych w praktyce; Rozdział 5: Uogólnienie przeprowadzonych badań w zakresie rachunkowości instrumentów finansowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 08/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-71877-84-6 ; 83-7426-142-0
Cz.1: Instrumenty finansowe; Rozdział 1: Istota instrumentów finansowych wg obowiązujących definicji w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego; Rozdział 2: Rodzaje instrumentów finansowych; Rozdział 3: Regulacje Rozporządzenie oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w zakresie klasyfikacji instrumentów finansowych; Rozdział 4: Wycena instrumentów finansowych na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych; Rozdział 5: Charakterystyka i metody wyceny instrumentów zabezpieczanych i zabezpieczających; Rozdział 6: Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym; Rozdział 7: Ujmowanie w księgach pochodnych instrumentów finansowych; Rozdział 8: Zastosowanie pochodnych instrumentów finansowych; Rozdział 9: Charakterystyka rozwoju rynku instrumentów finansowych w Polsce i na świecie; Cz.2: Instrumenty pochodne w przykładach; Rozdział 1: Podstawowe zasady dotyczące rachunkowości zabezpieczeń; Rozdział 2: Przykłady liczbowe dotyczące podstawowych typów kontraktów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9335, 9334 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9333/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-71877-84-6 ; 83-7426-142-0
Cz.1: Instrumenty finansowe; Rozdział 1: Istota instrumentów finansowych wg obowiązujących definicji w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego; Rozdział 2: Rodzaje instrumentów finansowych; Rozdział 3: Regulacje Rozporządzenie oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w zakresie klasyfikacji instrumentów finansowych; Rozdział 4: Wycena instrumentów finansowych na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych; Rozdział 5: Charakterystyka i metody wyceny instrumentów zabezpieczanych i zabezpieczających; Rozdział 6: Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym; Rozdział 7: Ujmowanie w księgach pochodnych instrumentów finansowych; Rozdział 8: Zastosowanie pochodnych instrumentów finansowych; Rozdział 9: Charakterystyka rozwoju rynku instrumentów finansowych w Polsce i na świecie; Cz.2: Instrumenty pochodne w przykładach; Rozdział 1: Podstawowe zasady dotyczące rachunkowości zabezpieczeń; Rozdział 2: Przykłady liczbowe dotyczące podstawowych typów kontraktów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20451, 20450 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20449/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 227)
ISBN: : 978-83-7252-623-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 44836 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych; 2. Zasady wprowadzania instrumentów finansowych do ksiąg rachunkowych i ich wstępna wycena; 3. Szczegółowe zasady wyceny instrumentów finansowych na koniec okresu sprawozdawczego i dzień bilansowy; 4. Zasady klasyfikacji, wyceny i ewidencji aktywów finansowych z prawem do kapitału; 5. Zasady klasyfikacji, wyceny i ewidencji dłużnych papierów wartościowych; 6. Zasady klasyfikacji, wyceny i ewidencji pożyczek i kredytów; 7. Rachunkowość instrumentów pochodnych nabytych w celach spekulacyjnych i zabezpieczających; 8. Ujawnianie i prezentacja informacji o instrumentach finansowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13391 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13390/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 691)
1. Funkcje produkcji w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 2. Koncepcje paradygmatów w nauce rachunkowości; 3. Kontrolna funkcja rachunkowości; 4. Dyskonto w szacowaniu wartości godziwej; 5. Metoda konsolidacji proporcjonalnej w systemie sprawozdawczości finansowej jednostek powiązanych; 6. Pozyskiwanie efektów jedności gospodarczej jako przesłanka tworzenia struktury holdingowej; 7. Analiza zgodności sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; 8. Rachunkowość instrumentów finansowych na przykładzie wybranych transakcji opcyjnych; 9. Zarys audytu wewnętrznego w jednostkach publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 785)
1. Rachunkowość wobec koncepcji ekonomicznej wartości dodanej; 2. Analiza finansowa w badaniu możliwości popełnienia oszust; 3. Ocena funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w ujęciu modelowym; 4. Przesłanki zróżnicowania systemów rachunkowości na świecie; 5. Analiza finansowa jako narzędzie oceny działalności banku; 6. Problem utraty wartości aktywów z perspektywy analizy finansowej na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie; 7. Instrumenty finansowe w polskim prawie bilansowym; 8. Formy nadzoru nad jakością działania podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Polsce na tle wytycznych Unii Europejskiej; 9. Prognostyczna funkcja rachunkowości; 10. Jawność raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w Polsce; 11. Problemy ewidencji ochrony środowiska w rachunkowości jednostki gospodarczej; 12. Ewolucja rachunkowości polskiej na tle rozwiązań Unii Europejskiej; 13. Reformy rachunkowości budżetowej w wybranych krajach.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 752)
Rachunkowość a gospodarka towarowo- pieniężna; 2. Funkcja produkcji a wysokość wynagrodzeń premiowych; 3. Unikanie ujawniania strat w sprawozdaniach finansowych. Wyniki analizy empirycznej; 4. Ekonomiczne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce i ich zakres w latach 1990- 2002; 5. Wycena bilansowa instrumentów finansowych na przykładzie strategii strangle; 6. Aspekt prognostyczny transakcji hedgingowych; 7. Istotność aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w bilansach spółek giełdowych; 8. Stopa procentowa bez ryzyka w procesie inwestowania; 9. Wykorzystanie analitycznej funkcji produkcji w procesie motywacji płacowej; 10. Inwestycje komunalne i główne determinanty ich rozwoju; 11. Informacyjny charakter systemu rachunkowości; 12. Rachunkowość mikroprzedsiębiorstw w aspekcie wymogów informacyjnych funduszy strukturalnych; 13. Rozmiar działalności a poziom kosztów operacyjnych szpitala.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again