Form of Work
Książki
(27)
Status
only on-site
(27)
available
(22)
Branch
Wypożyczalnia
(22)
Czytelnia - Magazyn
(11)
Czytelnia - Wolny dostęp
(12)
Czytelnia Czasopism
(4)
Author
Janasz Władysław
(3)
Makieła Zbigniew
(2)
Antoszkiewicz Jan D
(1)
Bielski Ireneusz
(1)
Bogdanienko Jerzy
(1)
Bratkowski Stefan
(1)
Brzeziński Marek
(1)
Brzęczek Tomasz
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Czerwińska Ewa
(1)
Drucker Peter F
(1)
Długosz Jan
(1)
Fedan Roman
(1)
Janasz Władysław (1940- )
(1)
Janasz Włodzimierz
(1)
Jewtuchowicz Aleksandra
(1)
Klasik Andrzej
(1)
Kozioł Katarzyna
(1)
Kozioł-Nadolna Katarzyna
(1)
Krawiec Franciszek
(1)
Malik Krzysztof (1964- )
(1)
Markowski Tadeusz
(1)
Okoń-Horodyńska Ewa
(1)
Penc Józef
(1)
Pomykalski Andrzej
(1)
Rosik Piotr
(1)
Skawińska Eulalia
(1)
Smoleń Marek
(1)
Sobiech Katarzyna
(1)
Stabryła Adam (1942- )
(1)
Szromnik Andrzej
(1)
Zachorowska-Mazurkiewicz Anna
(1)
Zalewski Romuald I
(1)
Świderska Jolanta
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(25)
Subject
Innowacje
(27)
Przedsiębiorstwo
(12)
Przedsiębiorczość (postawa)
(3)
Regiony (adm.)
(3)
Miasta
(2)
Polityka regionalna
(2)
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Rozwój regionalny
(2)
Zarządzanie
(2)
Decyzje
(1)
Ekorozwój
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka Oparta na Wiedzy
(1)
Gospodarka innowacyjna
(1)
Gospodarka regionalna
(1)
Inwestycje
(1)
Kapitał intelektualny
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Konkurencyjność (ekonomia)
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marketing
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Postęp techniczny
(1)
Produkt
(1)
Przedsiębiorczość (ekonomia)
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rynek pracy
(1)
Venture capital
(1)
Wieś
(1)
Włókiennictwo
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
27 results Filter
Book
In basket
Rozdział 1: Koncepcje nowej gospodarki; Rozdział 2: Przedsiębiorstwo XXI wieku; Rozdział 3: Procesy tworzenie wartości w firmie przyszłości; Rozdział 4: Nowe koncepcje marketingu; Rozdział 5: Koncepcje zarządzana i przywództwa; Rozdział 6: Przywódca firmy przyszłości. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34514 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34513/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33557, 33556 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33555/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7291-006-5
1. Istota i klasyfikacja innowacji; 2. Przyczyny i uwarunkowania procesów innowacyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwo; 3. Przebieg procesu innowacyjnego; 4. Uczestnicy procesu innowacyjnego; 5. Model przedsiębiorstwa innowacyjnego; 6. Efekty innowacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8926 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8925/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7251-197-7
Cz. 1: Zarządzanie innowacjami technicznymi; Rozdział 1: Istota i rodzaje innowacji; Rozdział 2: Organizacyjne uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa; Rozdział 3: Ekonomiczne uwarunkowania działalności innowacyjnej; Rozdział 4: Zarządzanie działalnością innowacyjną; Rozdział 5: Logistyka innowacji; Cz.2: Zarządzanie innowacjami organizacyjnymi ( zmianą); Rozdział 6: Zjawisko zmian organizacyjnych; Rozdział 7: Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie; Rozdział 8: Psychospołeczne aspekty zmian organizacyjnych; Rozdział 9: Budowanie kultury zmian; Rozdział 10: Uczenie się zmian;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5724, 5723, 5722, 5721 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5720/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7241-137-9
Rozdział 1: Strategiczne działania przedsiębiorstw i czynniki determinujace; Rozdział 2: Ogólne procedury budowy strategii przedsiębiorstw; Rozdział 3: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania innowacyjności nprzedsiebiorstw i ich zmienność w czasie; Rozdział 4: Ryzyko w procesach innowacyjnych; Rozdział 5: Strategiczna diagnoza otoczenia przedsiębiorstw; Rozdział 6: Proces innowacyjny i jego specyficzne cechy; Rozdział 7: Budowanie strategii iinowacyjnych przedsiębiorstw; Rozdział 8: Dobór kryteriów oceny innowacyjności przedsiębiorstw; Rozdział 9: Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych regionu zachodniopomorskiego w latach 1997-1999; Rozdział 10: Strategie innowacyjne banków; Rozdział 11: Innowacje w polskim sektorze usług bankowych; Rozdział 12: Źródła finansowania innowacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14053 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14052/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie innowacjami / Andrzej Pomykalski. - Łódź Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. - 324 [4] s. : il. ; 24 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-01-13480-1
1. Istota innowacji; 2. Otoczenie organizacji a innowacje; 3. Zarządzanie innowacjami; 4. Marketing innowacji; 5. Zarządzanie informacjami dla potrzeb innowacji; 6. Decyzyjne uwarunkowania procesu innowacji; 7. Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji; 8. Strategie innowacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7858, 7857, 6798, 6797, 6796, 6795 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6794/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 141)
1. Zbigniew Makieła, Andrzej Szromnik : Wstęp; 2. Tadeusz Marszał : Miasto innowacyjne - koncepcja i uwarunkowania rozwoju; 3. Zbigniew Makieła : Innowacyjne miasto, innowacyjny region; 4. Zbigniew Zioło : Procesy kształtowania miasta innowacyjnego; 5. Janusz Kornecki, Tadeusz Markowski : Rola władz publicznych w budowaniu miasta innowacyjnego - tendencje światowe, wyzwania dla polskich metropolii (na tle europejskiego Projektu Innopolis); 6. Andrzej Szromnik : Miasto innowacyjne w strategii pozycjonowania jednostek osadniczych; 7. Rajmund Mydel : Rola szkolnictwa wyższego oraz działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu struktur współczesnych miast - model miasta innowacyjnego; 8. Roman Sobiecki : Przedsiębiorczość i jej rola w rozwoju obszarów zurbanizowanych; 9. Tomasz Rachwał : Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych jako czynnik rozwoju miast; 10. Anna Dąbrowska, Wojciech Dziemianowicz : Doświadczenia polskich miast w rozwoju opartym na innowacjach - rola administracji samorządowej; 11. Zbigniew Zuziak : Planowanie przestrzenne i marketing metropolitalny; 12. Adam Żabiński : Strategiczne projekty urbanistyczne dla miasta innowacyjnego. Przykład Krakowa; 13. Piotr Langer : Dziedzictwo kulturowe w stymulowaniu rozwoju miast solnych; 14. Iryna Manczak, Karolina Orzeł : Wpływ ośrodka akademickiego Krakowa na rozwój regionu Małopolski; 15. Renáta Madzinová :The Impact of Innovation on International Trade; 16. Sergey Ignatyev, Inese Ratanova : City Marketing: the Theoretical and Practical Aspects (the Example of Latvia); 17. Oleh Karyy : Rozwój innowacyjny miasta: uwarunkowania i możliwości (przykład Ukrainy). [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-670/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-670/1/XXXIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32311, 32310 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32309/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Biznesmena ; 7)
Rozdział 1: Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu; Rozdział 2: Wymagania rynku i zmiany marketingu; Rozdział 3: Nasilanie się konkurencji w sektorze; Rozdział 4: Troska o wizerunek własny; Rozdział 5: Zmiany i innowacje w działalności przedsiębiorstwa; Rozdział 6: Przekształcanie struktury organizacji i systemu pracy; Rozdział 7: innowacje, ich rodzaje i klasyfikacja; Rozdział 8: Źródła innowacji i proces innowacyjny; Rozdział 9: Zmiany radykalne i strategiczne; Rozdział 10: Reorganizacja procesów działania; Rozdział 11: Restrukturyzacja i reorientacja firmy; Rozdział 12: Reakcje na zmiany w organizacji; Rozdział 13: Strategia i taktyka wprowadzania zmian;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22190, 22189, 22188 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22186/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie. Przedsiębiorczość)
Rozdział 1: Geneza i warunki rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności; Rozdział 2: Przedsiębiorczość i innowacyjność jako koncepcja pozyskiwania regionalnych czynników rozwojowych; Rozdział 3: Koncepcje rozwoju regionalnego; Rozdział 4: Uniwersytet jako koncepcja aktywizacji przedsiębiorczości i innowacyjności; Rozdział 5: Przedsiębiorstwo jako koncepcja rozwoju przedsiębiorczości w przestrzeni regionalnej; Rozdział 6: Innowacyjność regionalna ; Rozdział 7: Regiony wiedzy jako strategia rozwoju regionalnego; Rozdział 9: Innowacyjne miasta i regiony – powiązania sieciowe. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45383 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45382/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33559 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33558/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1561/2, P-1561/1 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1549/1 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46970 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46969/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 155)
Wstęp -Krzysztof Malik; Gabriela Jyż : Zasady prowadzenia polityki rozwoju w świetle regulacji prawnych, stanowiska doktryny i orzecznictwa sądów administracyjnych (wybrane zagadnienia); Jacek Szlachta : Europejskie uwarunkowania trzeciej generacji strategii rozwoju regionalnego w Polsce - poziom województw; Andrzej Klasik : Nowy ład strategiczny polityki rozwoju regionów. Podejście retro - prospektywne; Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk : Inteligentna specjalizacja czy raczej sektor „wysokiej szansy” atutem w rozwoju regionów?; Tadeusz Markowski : Strategiczne dylematy polityki innowacyjnej zorientowanej na inteligentne specjalizacje; Krzysztof Malik, Karina Bedrunka : Inteligentne specjalizacje - metodologia i najlepsze praktyki; Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk : Współczesne tendencje rozwoju gospodarczego regionu w kontekście teorii cykli koniunkturalnych; Łukasz Mach : Parametryzacja potencjałów regionalnych podstawą tworzenia specjalizacji rozwoju regionów; Rozalia Sitkowska : Kierunki zmian innowacyjności regionu opolskiego na tle województw o ponadprzeciętnym rozwoju społeczno-gospodarczym; Henryk Branderburg : Zastosowanie mapy grup strategicznych w planowaniu projektów w Żywcu; Anna Jasińska-Biliczak : Smart Specialisation - Progressive Idea and New Instrument Supporting Regional Development. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. Cechy procesów innowacyjnych lat dziewiędziesiątych; Rozdział 2. Czynniki określające specyfikę zarządzania procesami innowacyjnymi; Rozdział 3. Analiza przypadków z zakresu zarządzania postępem technicznym. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3682 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3681/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33936, 33935 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33934/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1559/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1559/1 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Teoretyczne aspekty innowacji i procesu innowacyjnego; Rozdział 2: Problematyka, identyfikacja oraz klasyfikacja uwarunkowań procesów innowacyjnych oraz aktywności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach; Rozdział 3: Działalność badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach; Rozdział 4:Polityka państwa jako determinanta stymulowania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24433 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 24431/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Modele procesu innowacyjnego; Rozdział 2: Proces innowacji w modelu działalności przedsiębiorstw; Rozdział 3: Proces dyfuzji innowacji jako jedno z kryteriów oceny innowacyjności przedsiębiorstw; Rozdział 4: Ryzyko w działalności innowacyjnej; Rozdział 5: Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa; Rozdział 6: Orientacja jakościowa i innowacyjna w przedsiębiorstwie; Rozdział 7: Strategiczny zakres dostosowań strukturalnych przedsiębiorstw przemysłowych; Rozdział 8: Ekonomiczne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych na przykładzie regionu zachodniopomorskiego w latach 1996-2000. Studium przypadków; Rozdział 9: Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych regionu zachodniopomorskiego w latach 1997-2000; Rozdział 10: Innowacyjność banków komercyjnych w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9541/XIX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again