Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(8)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Czytelnia Czasopism
(3)
Author
Christensen Clayton M
(1)
Drozdowski Grzegorz
(1)
Makieła Zbigniew
(1)
Orzechowski Remigiusz
(1)
Przybylska Krystyna (1949- )
(1)
Rachwał Tomasz
(1)
Raynor Michael E. (1967- )
(1)
Stabryła Adam (1942- )
(1)
Szromnik Andrzej
(1)
Zioło Zbigniew
(1)
Łączak Andrzej
(1)
Świtalski Władysław
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Innowacje
(6)
Przedsiębiorstwa
(4)
Przedsiębiorczość (ekonomia)
(3)
Gospodarka Oparta na Wiedzy
(1)
Gospodarka rynkowa
(1)
Kapitał intelektualny
(1)
Konkurencja niedoskonała
(1)
Konkurencyjność (ekonomia)
(1)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(1)
Miasta
(1)
Nauczanie
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Techniki informatyczne
(1)
Technologia kształcenia
(1)
Usługi
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie wartością
(1)
Zasoby ludzkie
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33849, 33848 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33847/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 866)
1. Anna Francik, Małgorzata Kosała, Teoretyczne aspekty procesów innowacyjnych w organizacjach; 2. Małgorzata Kosała, Krzysztof Wach, Regionalne determinanty rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw; 3. Rafał Morawczyński, Jan Bieszczad, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście lokalnym na przykładzie firm działających w Dębicy; 4. Izabela Czaja, Robert Śliwa, Przedsiębiorczość w procesie przekształceń własnościowych na rynku usług medycznych; 5. Bogdan Rogoda, Modele biznesu małych i średnich przedsiębiorstw; 6. Zbigniew Michalik, Możliwości wspierania klastrów w Polsce; 7. Krzysztof Wach, Polityka Unii Europejskiej w zakresie sukcesji przedsiębiorstw; 8. Marcin Piątkowski, Analiza wykorzystania środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie małopolskim w latach 2004-2006. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zmiany w przedsiębiorstwach i ich otoczeniu; Rozdział 2: Pozaekonomiczne aspekty zmian; Rozdział 3: Innowacje; Rozdział 4: Ekonomiczny wymiar problematyki innowacji; Rozdział 5: Konkurencja i konkurencyjność. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-47/3, P-47/2, P-47/1, 20083 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20081/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 141)
1. Zbigniew Makieła, Andrzej Szromnik : Wstęp; 2. Tadeusz Marszał : Miasto innowacyjne - koncepcja i uwarunkowania rozwoju; 3. Zbigniew Makieła : Innowacyjne miasto, innowacyjny region; 4. Zbigniew Zioło : Procesy kształtowania miasta innowacyjnego; 5. Janusz Kornecki, Tadeusz Markowski : Rola władz publicznych w budowaniu miasta innowacyjnego - tendencje światowe, wyzwania dla polskich metropolii (na tle europejskiego Projektu Innopolis); 6. Andrzej Szromnik : Miasto innowacyjne w strategii pozycjonowania jednostek osadniczych; 7. Rajmund Mydel : Rola szkolnictwa wyższego oraz działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu struktur współczesnych miast - model miasta innowacyjnego; 8. Roman Sobiecki : Przedsiębiorczość i jej rola w rozwoju obszarów zurbanizowanych; 9. Tomasz Rachwał : Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych jako czynnik rozwoju miast; 10. Anna Dąbrowska, Wojciech Dziemianowicz : Doświadczenia polskich miast w rozwoju opartym na innowacjach - rola administracji samorządowej; 11. Zbigniew Zuziak : Planowanie przestrzenne i marketing metropolitalny; 12. Adam Żabiński : Strategiczne projekty urbanistyczne dla miasta innowacyjnego. Przykład Krakowa; 13. Piotr Langer : Dziedzictwo kulturowe w stymulowaniu rozwoju miast solnych; 14. Iryna Manczak, Karolina Orzeł : Wpływ ośrodka akademickiego Krakowa na rozwój regionu Małopolski; 15. Renáta Madzinová :The Impact of Innovation on International Trade; 16. Sergey Ignatyev, Inese Ratanova : City Marketing: the Theoretical and Practical Aspects (the Example of Latvia); 17. Oleh Karyy : Rozwój innowacyjny miasta: uwarunkowania i możliwości (przykład Ukrainy). [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorstwo Współczesne)
Cz. 1: Technologie informacyjne w przedsiębiorstwie; Cz. 2: Dopasowanie biznes- IT; Cz. 3: Efektywność wykorzystania technologii informacyjnych w polskich przedsiębiorstwach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30763 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30762/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 671)
1. Innowacyjność społeczeństwa jako warunek kreowania gospodarki opartej na wiedzy? 2. Kluczowe kompetencje w procesie wirtualizacji zarządzania przedsiębiorstwem; 3. Wykorzystanie zasad zarządzania wiedzą w podsystemie podejmowania decyzji cenowych; 4. Ograniczenia prawne rozwoju działań przedsiębiorczych w kontekście integracji z Unią Europejską; 5. Inkubatory jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości na przykładzie Finlandii; 6. Rola informacji w działalności eksportowej małych i średnich przedsiębiorstw w świetle teorii internacjonalizacji; 7. Rola małaych i średnich przedsiębiorstw na świętokrzyskim rynku pracy w latach 1999-2001. Wyniki badań; 8. Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z ośrodkami naukowo-badawczymi na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego; 9. Zmiany w otoczeniu konkurencyjnym przejmowanych przedsiębiorstw; 10. Komunikacja w organizacji opartej na wiedzy; 11. Zmiany w systemie oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1: Uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego; Część 2: Przedsiębiorczość w funkcjonowaniu firm; Część 3: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w układach regionalnych i lokalnych; Część 4: Przedsiębiorczość w edukacji. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35013 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34952/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Kapitał ludzki jako kluczowy czynnik kształtowania pozycjipolskich przedsiębiorstw innowacyjnych Unii Europejskiej; Rozdział 1: Specyfika zarządzania kapitałem ludzkim; Rozdział 2: Proces zarządzania kapitałem ludzkim; Rozdział 3: Osobowościowe uwarunkowania pracy kapitału ludzkiego; Rozdział 4: Zarządzanie kompentencjami kapitału ludzkiego; Cz. 2: Odpowiedzialność finansowa i karna podmiotów zbiorowych po akcesji Polski do Unii Europejskiej (Geneza, przebieg prac, próba oceny); Rozdział 5: Wprowadzenie; Rozdział 6: Odpowiedzialność posiłkowa podmiotu zbiorowego w polskim kodeksie karnym skarbowym; Rozdział 7: Odpowiedzilaność prawna podmiotów zbiorowych w prawie UE; Rozdział 8: Geneza ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w Polsce; Rozdział 9: Ustawa z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; Rozdział 10: Uopz w Trybunale Konstytucyjnym; Rozdział 11: Uopz po nowelizacji-aktualny stan prawny; Cz. 3: Finansowe wsparcie przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach; Rozdział 12: Europejska polityka wsparcia innowacji; Rozdział 13: Fundusze strukturalne; Cz. 4: Prospektywna efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw w warunkach transformacji a komkurencyjność w ramach Unii Europejskiej; Rozdział 14: Wstęp; Rozdział 15: ryzyko i niepewność jako determinanta podejmowania decyzji inwestycyjnych; Rozdział 16: Zmienna wartość pieniądza w czasie a wycena inwestycji rzeczowej; Rozdział 17: Zmienność stopy procentowej (dyskontowej) a obiektywizm planowania; Rozdział 18: Alternatywna metoda szacowania stopy dyskontowej dla projektów inwestycyjnych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24212/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again