Forma i typ
Książki
(52)
Publikacje naukowe
(5)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(52)
dostępne
(31)
Placówka
Wypożyczalnia
(31)
Czytelnia - Magazyn
(12)
Czytelnia - Wolny dostęp
(28)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(3)
Czytelnia Czasopism
(9)
Autor
Janasz Władysław
(3)
Stabryła Adam
(2)
Stabryła Adam (1942- )
(2)
Adamczyk Jadwiga Krystyna
(1)
Adamek Irena
(1)
Antoszkiewicz Jan D
(1)
Babiak Jerzy (1943- )
(1)
Bałachowicz Józefa
(1)
Berbeć Katarzyna
(1)
Białasiewicz Maria
(1)
Białasiewicz Maria (et al.)
(1)
Brdulak Jakub J
(1)
Buzek Jerzy
(1)
Bąkowski Aleksander
(1)
Chmielecka Ewa
(1)
Czyżewska Maria
(1)
Dera Małgorzata
(1)
Drozdowski Grzegorz
(1)
Drzewiecki Marcin
(1)
Fedan Roman
(1)
Fedor-Destrebecq Ewa
(1)
Gabryelczyk Katarzyna
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Gospodarowicz Andrzej
(1)
Gródek-Szostak Zofia
(1)
Haffer Mirosław
(1)
Haffer Rafał
(1)
Janas Michał
(1)
Janasz Władysław (1940- )
(1)
Janasz Włodzimierz
(1)
Jasiński Andrzej Henryk
(1)
Jewtuchowicz Aleksandra
(1)
Kamińska Wioletta
(1)
Kisiel Michał
(1)
Klasik Andrzej
(1)
Kopaczyńska Iwona
(1)
Korenik Dorota
(1)
Kozioł Katarzyna
(1)
Kozioł-Nadolna Katarzyna
(1)
Kraśniewska Natalia
(1)
Krupa Jan
(1)
Kulisa Beata
(1)
Lewandowska Anna
(1)
Malik Krzysztof (1964- )
(1)
Mamica Łukasz
(1)
Markowski Tadeusz
(1)
Mizgajska Hanna
(1)
Nowacki Robert
(1)
Nowak-Łojewska Agnieszka
(1)
Oelszlaeger Beata
(1)
Okoń-Horodyńska Ewa
(1)
Przybylska Krystyna
(1)
Przybyszewski Roman (1945- )
(1)
Reichel Marek
(1)
Rok Bolesław
(1)
Siemaszko Andrzej
(1)
Smoleń Marek
(1)
Smętkowski Maciej
(1)
Snarska-Świderska Małgorzata
(1)
Strumińska-Kutra Marta
(1)
Tuziak Arkadiusz
(1)
Wojciechowski Jacek (1938- )
(1)
Zachorowska-Mazurkiewicz Anna
(1)
Zastempowski Maciej (1974- )
(1)
Łubnicka Aleksandra
(1)
Łączak Andrzej
(1)
Śliwerski Bogusław (1954- )
(1)
Rok wydania
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(34)
Okres powstania dzieła
2001-
(6)
Kraj wydania
Polska
(51)
Język
polski
(46)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(2)
Menedżerowie
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Temat
Innowacje
(37)
Przedsiębiorstwo
(12)
Przedsiębiorstwa
(6)
Fundusze strukturalne UE
(3)
Nauczanie
(3)
Nauczanie początkowe
(3)
Przedsiębiorczość (ekonomia)
(3)
Banki
(2)
Bibliotekarstwo
(2)
Klastry
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(2)
Planowanie strategiczne
(2)
Podkarpackie, województwo
(2)
Polityka regionalna
(2)
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Regiony (adm.)
(2)
Rozwój regionalny
(2)
Rynek pracy
(2)
Usługi finansowe
(2)
Zasoby ludzkie
(2)
Agroturystyka
(1)
Bezrobocie
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Dyfuzja innowacji
(1)
Edukacja
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekorozwój
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Innowacje pedagogiczne
(1)
Innowacje społeczne
(1)
Innowacyjność przedsiębiorstw
(1)
Jakość kształcenia
(1)
Kapitał ludzki
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Konkurencja
(1)
Konkurencyjność (ekonomia)
(1)
Kreatywność
(1)
Kujawy
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Kwalifikacje zawodowe
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Małopolskie, województwo
(1)
Metropolie (urban.)
(1)
Miasta
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Nauka
(1)
Nauka i przemysł
(1)
Parki technologiczne
(1)
Pedagodzy
(1)
Pomoc gospodarcza na rzecz regionu
(1)
Pomorze
(1)
Praca
(1)
Produktywność pracy
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Samokontrola
(1)
Samoocena
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
(1)
Stolice
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Transfer technologii
(1)
Urbanizacja
(1)
Wieś
(1)
Własność intelektualna -polska
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(1)
konkurencyjność
(1)
Śliwerska, Wiesława
(1)
Świętokrzyskie, województwo
(1)
Temat: czas
2001-
(7)
2001-0
(3)
1989-
(2)
1901-2000
(1)
Temat: miejsce
Polska
(9)
Europa
(1)
Gatunek
Monografia
(3)
Praca zbiorowa
(2)
Biografie
(1)
Informatory
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Podręcznik
(1)
Podręczniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Programy autorskie (pedagog.)
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Dziedzina i ujęcie
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Zarządzanie i marketing
(3)
Edukacja i pedagogika
(1)
Transport i logistyka
(1)
52 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33557, 33556 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 33555/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 180)
Instytut: ZiM
ISBN: : 978-83-7252-361-7
Rozdział 1: Podstawowe kategorie innowacyjności; Rozdział 2: Jednostki badawczo - rozwojowe jako element systemu innowacyjnego; Rozdział 3: Koncepcje terytorialnych modeli innowacji jako teoretyczne podstawy polityki innowacyjnej; Rozdział 4: Systemowe uwarunkowania polityki innowacyjnej; Rozdział 5: Przykłady polityki innowacyjnej w wymiarze międzynarodowym; Rozdział 6: Charakterystyka polskiej polityki innowacyjnej; Rozdział 7: Potencjał krajowego sektora jednostek badawczo - rozwojowych w świetle przeprowadzonych badań;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 08/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 131)
1. Hanna Mizgajska, Zmiany aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw po akcesji do Unii Europejskiej na przykładzie Wielkopolski; 2. Wanda M. Gaczek, Systemy innowacji jako sposób podnoszenia konkurencyjności gospodarki regionu; 3. Beata Stępień, Instytucje rynkowe - źródła innowacji dla przedsiębiorstw międzynarodowych?; 4. Józef Komorowski, Kapitał ludzki i społeczny a zróżnicowanie innowacyjności gospodarki w podregionach Wielkopolski; 5. Dariusz Nowak, Innowacyjność przedsiębiorstw w kooperacji przemysłowej; 6. Łukasz Wściubiak, Bariery innowacyjności małych i średnich firm wysokiej technologii w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim; 7. Anna Bartkowiak, Piotr Bartkowiak, Społeczna odpowiedzialność producentów żywności ekologicznej jako innowacyjne rozwiązanie w działalności przedsiębiorstw rolniczych; 8. Zenon Foltynowicz, Ekoinnowacje w programach Unii Europejskiej. [O]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 04/c (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nowe usługi finansowe / Red. Katarzyna Gabryelczyk. - Warszawa : CeDeWu, 2006. - 171 s. : il. ; 24 cm.
ISBN: : 9788360089163
Rozdział 1: Fundusze sekurytyzacyjne jako forma refinansowania; Rozdział 2: Fundusze parasolowe jako forma dywersyfikacji portfela; Rozdział 3: Fundusze hedgingowe i perspektywy rozwoju ich rynku w Polsce; Rozdział 4: Fundusze funduszy jako nowa forma alokacji kapitału na polskim rynku funduszy inwestycyjnych; Rozdział 5: Fundusze luksemburskie jako nowi konkurenci na polskim rynku funduszy inwestycyjnych; Rozdział 6: Fundusze venture capital w Polsce - uwarunkowania rozwoju; Rozdział 7: Finansowanie rozwoju spółki informatycznej z venture capital - studium przypadku; Rozdział 8: Spreadtrading - nowa usługa dla klientów indywidualnych ; Rozdział 9: Usługi private banking w Polsce;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26066, 26065 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 26064/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 46970 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 46969/XVIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: : 978-83-7641-302-0
Rozdział 1: Zarządzanie – konkurencyjność – innowacyjność – Robert Nowacki; Rozdział 2: Innowacyjność w zarządzaniu marketingiem – Robert Nowacki; Rozdział 3: Innowacyjność w zarządzaniu finansami – Grzegorz Gołębiowski; Rozdział 4: Innowacyjność w zarządzaniu zasobami ludzkimi – Marcin Staniewski; Rozdział 5: Innowacyjność w zarządzaniu wiedzą – Agnieszka Bitkowska; Rozdział 6: Relacje pomiędzy innowacyjnością a konkurencyjnością przedsiębiorstw. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 58519 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 58518/XIX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Innowacje – wybrane kwestie teoretyczne – Adrian Solek; Rozdział 2: Pomiar działalności innowacyjnej – Adrian Solek; Rozdział 3: Innowacyjność w Polsce w ujęciu makro- i mikroekonomicznym – Czesława Pilarska; Rozdział 4: Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność polskiej gospodarki – Ewa Szymanik; Rozdział 5: Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2012 – Paweł Drobny; Rozdział 6: Rola kapitału ludzkiego w rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw – Bogusława Puzio-Wacławik; Rozdział 7: Wpływ klastrów na innowacyjność przedsiębiorstw – Sylwia Guzek; Rozdział 8: Innowacyjność a internacjonalizacja małych przedsiębiorstw – Krystyna Przybylska; Rozdział 9: Rola sektora publicznego we wspieraniu i koordynowaniu procesu powstawania innowacji – Tomasz Tylec. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 58423 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 58422/XVIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Innowacje i ich miejsce w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa; Rozdział 2: Teoretyczne aspekty rozprzestrzeniania się innowacji; Rozdział 3: Regionalne systemy innowacyjne w Unii Europejskiej; Rozdział 4: Modele polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej; Rozdział 5: Polityka innowacyjna w wybranych krajach Unii Europejskiej; Rozdział 6: Ryzyko i niepewność w projektach innowacyjnych; Rozdział 7: Kapitał prywatny w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w procesie transformacji; Rozdział 8: Zmiany aktywności innowacyjnej Polski w okresie transformacji; Rozdział 9: Innowacyjnośc przedsiębiorstw przemysłowych regionu zachodniopomorskiego w latach 1997 - 2003; Rozdział 10: Modelowanie procesów dyfuzji innowacji;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16281 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16280/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Nowe stare bibliotekarstwo; 2. Bibliotekarz w Bibliotece; 3. Z problemów organizacji zasobów bibliotecznych; 4. Udostępnianie; 5. Macierzowe rozwiązania organizacyjne w Bibliotekach; 6. Zespół powiatowy Bibliotek publicznych; 7. Uroki małych Bibliotek; 8. Biblioteka jako wielosemiotyczne medium komunikacji społecznej; 9. Literatura w świecie elektroniki.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 24718/VII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 730)
1. Innowacyjność - przyczyna i skutek przedsiębiorczości; 2. Procesy globalizacji i ich wpływ na innowacyjność sektora MŚP; 3. Model badania potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw; 4. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw województwa małopolskiego na tle regionu i kraju; 5. Innowacyjność w województwie małopolskim; 6. Związki między innowacyjnością a zachowaniami eksportowymi polskich małych i średnich przedsiębiorstw; 7. Innowacyjność usług publicznych - projekt zastosowania internetu w administracji Małopolski; 8. Intraprzedsiębiorczość jako innowacyjna koncepcja zarządzania.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 03/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-1561/2, P-1561/1 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1549/1 czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cz. 1: Kapitał ludzki jako kluczowy czynnik kształtowania pozycjipolskich przedsiębiorstw innowacyjnych Unii Europejskiej; Rozdział 1: Specyfika zarządzania kapitałem ludzkim; Rozdział 2: Proces zarządzania kapitałem ludzkim; Rozdział 3: Osobowościowe uwarunkowania pracy kapitału ludzkiego; Rozdział 4: Zarządzanie kompentencjami kapitału ludzkiego; Cz. 2: Odpowiedzialność finansowa i karna podmiotów zbiorowych po akcesji Polski do Unii Europejskiej (Geneza, przebieg prac, próba oceny); Rozdział 5: Wprowadzenie; Rozdział 6: Odpowiedzialność posiłkowa podmiotu zbiorowego w polskim kodeksie karnym skarbowym; Rozdział 7: Odpowiedzilaność prawna podmiotów zbiorowych w prawie UE; Rozdział 8: Geneza ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w Polsce; Rozdział 9: Ustawa z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; Rozdział 10: Uopz w Trybunale Konstytucyjnym; Rozdział 11: Uopz po nowelizacji-aktualny stan prawny; Cz. 3: Finansowe wsparcie przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach; Rozdział 12: Europejska polityka wsparcia innowacji; Rozdział 13: Fundusze strukturalne; Cz. 4: Prospektywna efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw w warunkach transformacji a komkurencyjność w ramach Unii Europejskiej; Rozdział 14: Wstęp; Rozdział 15: ryzyko i niepewność jako determinanta podejmowania decyzji inwestycyjnych; Rozdział 16: Zmienna wartość pieniądza w czasie a wycena inwestycji rzeczowej; Rozdział 17: Zmienność stopy procentowej (dyskontowej) a obiektywizm planowania; Rozdział 18: Alternatywna metoda szacowania stopy dyskontowej dla projektów inwestycyjnych;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 24212/XVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1542/1 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Strategia budowy regionu wiedzy i innowacji; 2. Informacje szczegółowe; 3. Słowniczek terminologiczny
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 27413, 27412, 27411 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 27410/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 36552/XXVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 671)
1. Innowacyjność społeczeństwa jako warunek kreowania gospodarki opartej na wiedzy? 2. Kluczowe kompetencje w procesie wirtualizacji zarządzania przedsiębiorstwem; 3. Wykorzystanie zasad zarządzania wiedzą w podsystemie podejmowania decyzji cenowych; 4. Ograniczenia prawne rozwoju działań przedsiębiorczych w kontekście integracji z Unią Europejską; 5. Inkubatory jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości na przykładzie Finlandii; 6. Rola informacji w działalności eksportowej małych i średnich przedsiębiorstw w świetle teorii internacjonalizacji; 7. Rola małaych i średnich przedsiębiorstw na świętokrzyskim rynku pracy w latach 1999-2001. Wyniki badań; 8. Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z ośrodkami naukowo-badawczymi na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego; 9. Zmiany w otoczeniu konkurencyjnym przejmowanych przedsiębiorstw; 10. Komunikacja w organizacji opartej na wiedzy; 11. Zmiany w systemie oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 03/c (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Innowacje : podstawowe pojęcia, modele i mechanizmy; Rozdział 2: Innowacje: podejście mikroekonomiczne; Rozdział 3: Innowacje w przemyśle: podejście strukturalne; Rozdział 4: Bazy badawczo-rozwojowa jako element otoczenia przedsiębiorstwa innowacyjnego; Rozdział 5: Innowacje w regionie: Podejście mezoekonomiczne; Rozdział 6: Innowacje a krajowy transfer techniki; Rozdział 7: Jednostki infrastruktury transferu techniki jako aktorzy na scenie innowacji; Rozdział 8: Innowacje : podejście makroekonomiczne.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 32221, 32220 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32219/XIX czyt. (1 egz.)
Książka
CD
W koszyku
Innowacyjne usługi banku / red. Dorota Korenik ; aut. Michał Kisiel [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 294, [2] s. : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
Rozdział 1: Bank i jego usługi w dobie " rewolucji finansowej"; Rozdział 2: Usługi o charakterze innowacyjnym przeznaczone dla klientów indywidualnych; Rozdział 3: Usługi o charakterze innowacyjnym przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 4: Usługi przeznaczone dla klientów instytucjonalnych; Rozdział 5: Usługi banku na rynku instrumentów pochodnych; Rozdział 7: Usługi banku w środowisku elektronicznym;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 20086, 20085 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 20084/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 155)
Wstęp -Krzysztof Malik; Gabriela Jyż : Zasady prowadzenia polityki rozwoju w świetle regulacji prawnych, stanowiska doktryny i orzecznictwa sądów administracyjnych (wybrane zagadnienia); Jacek Szlachta : Europejskie uwarunkowania trzeciej generacji strategii rozwoju regionalnego w Polsce - poziom województw; Andrzej Klasik : Nowy ład strategiczny polityki rozwoju regionów. Podejście retro - prospektywne; Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk : Inteligentna specjalizacja czy raczej sektor „wysokiej szansy” atutem w rozwoju regionów?; Tadeusz Markowski : Strategiczne dylematy polityki innowacyjnej zorientowanej na inteligentne specjalizacje; Krzysztof Malik, Karina Bedrunka : Inteligentne specjalizacje - metodologia i najlepsze praktyki; Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk : Współczesne tendencje rozwoju gospodarczego regionu w kontekście teorii cykli koniunkturalnych; Łukasz Mach : Parametryzacja potencjałów regionalnych podstawą tworzenia specjalizacji rozwoju regionów; Rozalia Sitkowska : Kierunki zmian innowacyjności regionu opolskiego na tle województw o ponadprzeciętnym rozwoju społeczno-gospodarczym; Henryk Branderburg : Zastosowanie mapy grup strategicznych w planowaniu projektów w Żywcu; Anna Jasińska-Biliczak : Smart Specialisation - Progressive Idea and New Instrument Supporting Regional Development. [k]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 07/c (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33559 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 33558/IX czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej